Kocsis Imre PhD

ny. r. egyetemi tanár

 

Kocsis Imre (sz. Jakabszállás, Bács-Kiskun m., 1957. aug. 1.): pap, tanszékvezető professzor. – 1977-79: a budapesti Hittud. Akadémia hallgatója, 1979-84: a római Gergely Egyetem hallgatója; 1983. jún. 29.: Kecskeméten pappá szentelik; 1984-87: uo. a Főplébánia káplánja, hitoktója; 1986: Budapesten teológiai doktorátus szerez; 1987-89: Rómában a Pápai Biblikus Intézet hallgatója; 1989: ugyanott elnyeri a licenciátusi fokozatot; 1989. aug. 30.: Egerben és a Pázmány Péter Kat. Egy. Hittudományi Karán teológiai tanár; 1999. szept. 1.: a váci Papnevelő Intézet rektora; 2007. júl. 1.–2008. III. 11.: a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora; 2010: a PPKE Hittudományi Karán egyetemi docens, a bibliai görög nyelv tanára; 2012. szept. 1-jétől a PPKE Hittudományi Karán újszövetségi tanszékvezető professzor, a bibliai görög nyelv tanára.

Egyéb feladatkörök, címek, kitüntetések: Olvasó kanonok  (2000–2009); szenátusi tag (2008. márc. 20. – 2012. márc. 20.); Szent Rendekhez és Szolgálatokhoz Engedés Tanácsa, Zsinati Vizsgáztatók és Szemináriumi Bizottság tagja (2005. ápr. 5.–); pápai káplán (1997.–); penitenciárius kanonok (2009. VI. 23.–).

Művei: Lukács evangéliuma. Bp., Szent István Társulat 1995. - A hegyi beszéd. Bp., Jel Kiadó, 1998. 88. – „Isten elküldte Fiának lelkét”: A Szentlélek Pál apostol tanításában. Bp., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat 2004. - Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 1. Bp, Szent István Társulat 2010. – Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 2. Bp, Szent István Társulat 2011.