Az elmúlt huszonhét év alatt Társulatunk

 

– kiadta az Opálény-féle Konkordanciát (6.000 példány)

– a Békés-Dalos Űjszövetséget (200.000 példány)

– a Káldi-Neovulgáta Bibliát (több, mint 200.000 példány)

– a KNB Újszövetséget (mintegy 50.000 példány)

– az Aranyveretes Bibliát és a Családi Bibliát,

– lefordíttatta és kiadta a Cigány-Magyar Újszövetséget

– lefordíttatta és kiadta a Cigány Bibliát

– kiadta a Rovásírásos Újszövetséget

– a Mindennapi Evangéliumot (Mk ev. napilap formában)

– a Missziós Evangéliumokat (Lk és Jn ev. kis füzetben)

– közreműködött a Bécsi Aranybiblia kiadásában

– lefordíttatta és kiadta a Jeromos Kommentárt (3 kötet)

– szerkeszti és kiadja a Jeromos füzeteket (106 szám)

– Havonta bibliaórát tart a Bibliaközpontban,

– szervezi és vezeti a biblikus professzorok konferenciáját
(21 éve, évente kétszer)

továbbképzéseket tartott hitoktatók, érdeklődők számára
itthon és a környező országokban (kb. 160 alkalom)

– kéthetente imaórát tart a Bibliaközpontban

Biblikus Figura készítő kurzusokat tartott (kb. 25 alkalom)

– a Társulat honlapján fontos anyagokat tesz elérhetővé

– a Biblia Évében mintegy 60 rendezvényt szervezett
ill. ilyeneken közreműködött

– és a Biblia Éve honlapján ismertetett minden rendezvényt

– a Bibliaközpont bibliaboltján keresztül forgalmazza
a Bibliát számtalan idegen nyelven,
mintegy 300 Bibliával kapcsolatos kiadványt

és a Káldi-Neovulgáta Bibliát.