✝ Tarjányi Béla PhD honlapja

1942-2021

egyetemi tanár

a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

alapítója és haláláig ügyvezető elnöke


    Vasárnapi és alkalmi szentbeszédek  > > >     
Tanulmányok szövegei  > > >
     
    Részletes életrajz  > > >     
    ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK  > > >
     

Megjelent művek:

– Rövid héber nyelvtan

              PPRK Hittud. Akad., Budapest, 1988

– Újszövetségi alapismeretek I.: Az ősegyház élete   Szöveg >>>

              Szt.J.Bt, Budapest, 1997, 2. átd. kiad. 2007.

– Újszövetségi alapismeretek II.: Jézus örömhíre   Szöveg >>>

              Szt.J.Bt, Budapest, 1996, 2007

– Evangéliummagyarázatok I.: Találkozások   Szöveg >>>

              Szt.J.Bibliatárs., Budapest, 1998

– Evangéliummagyarázatok II.: Példabeszédek   Szöveg >>>

              Szt.J.Bibliatárs., Budapest, 1998

– Biblikus teológia – Tanulmányok   Szöveg >>>

              Szt.J.Bibliatárs., Budapest, 1998

– Evangéliummagyarázatok III.: Csodák   Szöveg >>>

              Szt.J.Bibliatárs., Budapest, 2000

– Az örömhír Márk evangélista szerint   Szöveg >>>

              Szt.J.Bibliatárs., Budapest, 2003

– Biblia Éve 2008   Híradás >>>

              Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat, Budapest, 2008.

              (Jeromos füzetek 73/2008.,  96.o.)

– Minden élet egy csoda – (Önéletrajzi írások)   Szöveg >>>   Képek > > >

              Társszerzők: Tarjányi Ferenc SDB, Tarjányi Veronika

              Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2009.

Köszöntő:

Az Ige szolgálatában – A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése

              Rózsa Huba (szerk.), Szt. István Társ., Budapest 2003.

Fordítás, szerkesztés, lektorálás stb.:

– Ábel–Zsuzsanna Képes Bibliai Lexikon, újszövetségi szócikkek

              Minerva, Budapest, 1987

– Biblia Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Kispróféták [fordítás]

              SzIT. Budapest, 1973

– Isten szól gyermekeihez – Szövegek a Bibliából [fordítás]

              Kirche in Not, Estella, 1992

– 1. és 2. Tesszaloniki levél, Stuttgarti Kiskommentár 12 [fordítás]   Szöveg >>>

              Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1993

– Filippi levél, Stuttgarti Kiskommentár 9 [fordítás]

              Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1994

– Anneliese Hecht, Közös utunk a Bibliához (szerkesztés)   Szöveg >>>

              Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest, 1994

– Vasárnapi leckék és olvasmányok

              A vasárnapi perikópák szövegének revíziója

– Biblia - Nyevo Teshtamento - Újszövetség [Cigány-Magyar Újszövetségi Szentírás]

              Budapest, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, 2003. [lektorálás]

– „Akik igazságra oktattak sokakat...”, A 65 éves Rózsa Huba köszöntése,

              Szt. I. Társ./Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2005. (szerkesztés)

– Mócsy Imre SJ., „Hagytam magam szerettetni”     I. rész >>>     II. rész >>>  
                        Beadványom >>>   Képek I. >>>     Képek II. >>>
 

              Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2007. (szerkesztés)

– Vágvölgyi Éva, Bibliaórák (szerkesztés)   Szöveg >>>

              Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat, 2008.

– Biblikus Írások 1-9 [sorozatszerkesztés]

              Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1995-

– Az Ószövetségi Szentírás, cigány (lovári) nyelvű fordítása

              Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2008. (lektorálás)

– Jeromos füzetek - Biblikus-lelkipásztori folyóirat (szerkesztés)

              Budapest, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, 1991-től évi négy szám (eddig 78 szám)

– „Út, Igazság, Élet” – Biblikus Tanulmányok (szerkesztés)

              Budapest, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, 2009.

– Suntoiskiripe, Dulmutano thaj Nyevo Testamento

              [Ó- és Újszövetségi Szentírás cigányul] (lektorálás)

              Budapest, Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat, 2009.

 

Tanulmányok:   (szövegek >>>)

– Az új szövetség előzményei, in: Vigilia, 1977/3

– Jézus megkísértése, in: Teológia, 1978/2

– Az inaszakadt meggyógyítása, in: Vigilia, 1979/4

– A család a Bibliában, in: Teológia, 1980/2

– Bibelpastorale Arbeit in Ungarn

              in: Bibel und Kirche, ÖKBW Klosterneuburg, 1983/4

– A keresztény vallás születése, in: Köszöntő Nyíri Tamás 70.

              születésnapjára, Budapest, 1983

– Jézus öröme, in: Vigilia, 1984/7

– Fiatalok a Bibliában, in: Vigilia, 1985/1

– Junge Leute in der Bibel

              in: Geist und Leben, Würzburg, 1985/4

– Új törekvések a katolikus szentírástudományban

              in: A katolikus tanítás útjai, MTA Fil. Int., Budapest, 1989

– Katolikus szentírásfordítások

              in: Biblia és Egyház, Ráday Koll., Budapest, 1990

– Papság az ősegyházban, in: Egyházfórum 1990/4

– A szövegösszehasonlító módszer, in: Jeromos füzetek, 15/1994

– Hogyan jön létre közösség az Újszövetségi szentírásban,

              in: Krisztusi közösség a plébánián?, OLI Budapest 1996

– »Próféták« az Újszövetségben, in: Jeromos füzetek, 24/1996

– Das Gottesbild der Apokalyptik

              in: Eschatologie und Jahrtausendwende, STB 26,7-16.p.

              Bp. Márton Áron K. 2000

– Jézus közösséget akart

              in: "Újat és régit" – Szennay András pannonhalmi főapát úr 80. születésnapjára

              Pannonhalma, Bencés K. 2001., 297-308.p.

– Egy biblikus professzor "karrierje" a szocializmusban: Mócsy Imre SJ élete

              in: A Magyar Katolikus Egyház 1945-től 1965-ig, STB 28, 79-102.p.

– A Zsidó szórvány szerepe a kereszténység terjedésében

              in: Szécsy József (szerk): Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2002

              Budapest, Keresztény-Zsidó Társaság, 2002, 145-156

– A zsidó szórvány szerepe a kereszténység terjedésében

              in: Kránitz Mihály (szerk.):

              Az atyák dicsérete, A 60 éves Vanyó László köszöntése   

              Budapest,Szt. István Társulat,2002, 245-259.o.

– Jézus imája a Getszemáni kertben

                          in: Rokay Zoltán (szerk.):

              Egység a különbözőségben. A 60 éves Bolberitz Pál köszöntése

              Szt. István Társ., 2002., 217-228.o.

– Jézus a Getszemáni kertben. A három szinoptikus evangélium szövegének összehasonlítása

              in: Fancsali Andrásné–Soós Viktor Attila (szerk.):

              "Mindent az evangéliumért" – Gyürki László 70. születésnapjára

              Körmendi Szt. Erzsébet Egyházk. Képviselőtestülete, Körmend, 2002.

– König Stephan von Ungarn und die Bibel

              in: Dr. Walter Kirchschläger (szerk.), Kommen und Sehen

              Jahrbuch der Erzdiözese Wien 2004

              Wien, Pastorlamt der Erzdiözese Wien, 2003, 117-119.o.

– Veritas biblica

              in: Puskás Attila (szerk.), A Szent Titok vonzásában

              A hetvenéves Fila Béla köszöntése

              Budapest, Új Ember Kiadó, 2003, 345-349.o.

– Cigányok, cigány bibliafordítás, in: Jeromos füzetek 55/2004., 26-29.;

              56/2004., 29-33.; 57/2004., 33-37.

– Cigányok, cigány nyelv(ek), cigány bibliafordítás

              in: Athanasiana, 2004/19., 193-212.p.

– Élet a Római Birodalomban, in: Jeromos füzetek 58/2004., 7-18.

– Bibelübersetzung in Romanes. Hintergründe und Entstehung,

              in: Gehen und Verkünden. Jahrbuch der Erzdiözese Wien 2005,

              Pastoralamt der Erzdiözese Wien, Wien 2004, 65-68.

– Példabeszéd a magvetőről. Hasonlat vagy allegória?, in: „Akik igazságra

              oktattak sokakat...”, A 65 éves Rózsa Huba köszöntése,

              Szt. I. Társ./Szt. Jeromos Kat. Bibliatárs., 2005., 402-411.

– Írás, Szentírás. Nyelvi, kultúrtörténeti vázlat

              in: Jeromos füzetek 63/2006., 12-18.

– Könyvek az Ókorban, in: Porta patet, A 60 éves Török József köszöntése,

              Szt. I. Társulat, 2007., 235-241.

– A papság az Újszövetségben, in: Teológia XLI/2007/1-2., 86-92.

– Az egyházi rend eredete, in: Jeromos füzetek 67/2007., 12-22.

– A szeretet példái az Újszövetségben: Péter és János

              in: Arra születtünk... A Szegedi Hittud. Főiskola és a Szt. Gellért Papnevelő Intézet

              jubileumi évkönyve, 1930-2005, Szeged, 2007., 73-76.p.

– A Szentírás: Jézus jelenléte a családban

              in: Jeromos füzetek 71/2008., 3-13.p.

– A Vatikáni Kódex, in: Jeromos füzetek 72/2008., 3-32.

– A Vatikáni Kódex, in: Teológia, XLII/2008/3-4, 250-267.o.

– Jézus imái, in: Vigilia, 2009/5. sz., 333-342.o.

– Jézus születése, in: Jeromos füzetek 78/2009., 5-12.o.

 

Multimédiás kiadványok   (DVD-k, CD-k)

– BIBLIATUDOMÁNY-CD (Bibliaszöveg, konkordancia, könyvek, képek)

– SZENTFÖLD–DVD: „JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL AZ ÖRÖMHÍR”

– SZENT PÁL NYOMÁBAN–DVD: „A KÖVEK ÜZENETETE”

– „TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD I. (Vallomások a Szentírásról)

– „TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD II. (Vallomások a Szentírásról)

– ÉLETÜNK KRISZTUSSAL–DVD (3 előadás: lelkigyakorlat a Biblia Évében)

– A BIBLIA SZEREPE ÉLETÜNK FORMÁLÓDÁSÁBAN–DVD (Bibliáról kispapoknak)

– MAGYARSÁGUNK ÉS A BIBLIA–CD (PPKE-HTK konferencia a Biblia évében)

– A SZENTFÖLDÖN JÉZUS LÁBA NYOMÁN–DVD

– IMRE BÁCSI ELBESZÉLI ÉLETÉT–DVD (Mócsy Imre S.J.)

– VÍZ, VÍZ, VÍZ–DVD (Vágvölgyi Éva elmélkedése)

– MAGYAR SYDNEY-mp3 CD (Balás Béla előadása)

– HITTANYA–DVD (Ifjúsági lelkigyakorlat a Biblia évében)

– A BIBLIA ÜNNEPE–DVD (Biblia-Nap Pápán)

– EGY CSODÁLATOS ORSZÁG: EGYIPTOM–DVD I.

– A KAIRÓI MÚZEUM KINCSEI, EGYIPTOM–DVD II.

– SZENT ANTAL KOLOSTOR, EGYIPTOM–DVD

– ISTEN SZAVA MEGSZÓLAL CIGÁNYUL–CD

– JÉZUS ÖSVÉNY–DVD
                  Részletes ismertetés  >>>

Konferenciák:

– Bibliaapostol-képző szemináriumok szervezése, vezetése

(Szt. Jeromos Bibliatársulat) 1995 óta 65 alkalommal,

              Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken és a Vajdaságban

– A magyar biblikus professzorok konferenciája, Budapest (Szt. Jeromos Bibliatársulat)

              1998 óta minden évben kétszer (szervezés, előadás)

– A Középeurópai Bibliatársulatok vezetőinek konferenciája,

              1973 óta minden évben (előadás)

– A Katolikus Bibliaszövetség Világkongresszusa, Bogota, 1990 (részvétel)

– Esztergomi Papság biblikus továbbképzése

              Budapest, 2001 óta minden évben (szervezés, előadás)

– „50 éves a Dei Verbum konstitúció” világkongresszus

              Róma, 2006 (részvétel)

– Teológiai Tanárok Továbbképző Konferenciája a Biblia Évében

              Budapest, PPKE HTK, 2008 (előadás)

– Nemzetközi Ökumenikus Biblikus Szimpózium a Biblia Évében

              Esztergom, 2008. (tervezés, szervezés, levezetés, előadás)

– A Középeurópai Bibliatársulatok Igazgatóinak Értekezlete,

              Budapest, 2009. (szervezés, előadás)

– Teológiai Tanárok Továbbképző Konferenciája

              Budapest, PPKE HTK, 2009 (előadás)

– Szent Pál, a Nemzetek Apostola, PPKE HTK konferencia Szent Pál évében

              Budapest, 2009 (előadás)

Számítástechnika:

– A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapjának szerkesztése

              www.biblia-tarsulat.hu (1997-től)

Egyházi közélet:

– A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke 1990-től

– A Biblia Évében a katolikus programok koordinátora

              és a Biblia Éve 2008 internetes portálon a katolikus programok, híradások szerkesztője

Elnyert pályázatok:

– Bibliatudomány művelése és oktatása számítástechnikai eszközökkel

              Bibliatudomány-CD (OTKA, 1999)

– Teljes Biblia cigány (lovári) nyelven, kiadás támogatása (Hungarofest / Reneszánsz Programiroda)

Kitűntetések:

Pápai prelátus, 1991.

"A Cigányságért" díj, Országos Cigány Önkormányzat, 2003.

A Magyar Köztársaság Tisztikereszt-je, a Magyar Köztársaság Elnöke, 2011.

Pázmány Plakett, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2011.

"Scheiber Sándor Díj", Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014.

      (vö. Hír TV >>>,   Katolikus Rádió >>>) .

Köztársasági Érdemrend középkeresztje > > >      Bócsai Hírek > > >
             MTV5 > > >
     VIRA magazin > > >    M. Kurír > > >


Curriculum vitae

Tarjányi Béla 1942. aug. 15-én született Bócsán (Bács m.). Teológiai tanulmányait mint kalocsai megyés teológus 1960-tól végezte a budapesti Hittudományi Akadémián. 1965-ben szentelték pappá, majd 1966-ban summa cum laude fokozattal teológiai doktorátust szerzett. Doktori értekezésének címe: Az Emberfia teológiája az Újszövetségben. Készült Szörényi Andor újszö­vetségi tanszékvezető szakmai irányításával.

Egy évi káplánkodás után (Nemesnádudvar, kalocsai egyházmegye) a római Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Pápai Biblikus Intézetben folytatta tanulmányait. A kötelező kurzusok mellett elsősorban a bibliai és keleti nyelvek területén specializálódott; licenciátusi dolgozatát a Ras-Samrai szövegek (ugariti nyelv) tanulmányozása alapján M. Dahood professzor vezetésével írta (Suffissi bivalenti nel Deuteroisaia).

A biblikus szaklicenciátus megszerzése után 1969 nyarán a Biblikus Intézet által szervezett háromhetes szakmai tanulmányúton vett részt a Szentföldön. Ezt követően hazatérve újabb egy évet töltött a lelkipásztori munkában (káplán, Kalocsa).

Teológiai tanári munkásságát 1970-ben kezdte a szegedi Hittudományi Fő­isko­lán, ahol a szentírástudomány tanára volt egy évig. 1971. szeptemberében nevezték ki a budapesti Hittudományi Akadémián az ószövetségi szentírástudomány tanszékvezető professzorává, és ebben a minőségben hat éven át működött. 1977-ben az újszövetségi katedra megüresedése után optált, azóta a jelzett intézményben az újszövetségi szentírástudomány tanára.

Fő kutatási területe Márk evangéliuma és a szinoptikus evangéliumok. Kétféle saját szentírásma­gya­rázati módszert fejlesztett ki és alkalmaz (az ún. folyamatos egzegézis-t, valamint a szinoptikus bibliaolvasás-t).

1972 óta rendszeresen részt vesz a Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Régiójának ülésein.

1990-ben a bibliai ismeretek szélesebbkörű terjesztése és népszerűsítése érdekében létrehozta a Szent Jeromos Bibliatársulatot, melynek keretében bib­likus előadásokat, továbbképző tanfolyamokat szervez, szentírás­kom­mentár-sorozatokat (Stuttgarti Kiskommentár, Jeromos Bibliakommentár) és más biblikus szakkönyveket ad ki.

1991-ben a Szentatya pápai prelátussá nevezte ki.

1991 óta szerkeszti és kiadja Jeromos füzetek c. folyóiratot (eddig 78 szám), melyben egyrészt biblikus szakcikkek jelennek meg, másrészt a Biblia ismeretét és egyéni-közösségi tanulmányozását elősegítő írások.

Irányításával elkészült a Káldi-féle bibliafordítás revíziója az eredeti szövegek és a Neovulgáta alapján. Ez az ún. Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás 1997-ben jelent meg a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában. Azóta ez a bibliafordítás tovább hét kiadást ért meg.

1997-től szerkeszti a katolikus bibliatársulat internetes portálját (www.biblia-tarsulat.hu).

1997-től kezdődően közreműködött a teljes Biblia cigány (lovári) fordításának elkészítésében (lektorálás). A Cigány Újszövetség 2003-ban, a cigány nyelvű teljes Biblia 2008-ban jelent meg a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában.

1997-től kezdődően évente kétszer megszervezi és levezeti a magyar biblikus tanárok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban.

A 2008-ban megtartott Biblia Évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából a katolikus programok koordinátoraként működött közre programok ajánlásával, az Esztergomi Nemzetközi Biblikus Szimpózium megszervezésével, a Biblia Éve intenetes portál szerkesztésével (katolikus programok ismertetése, híradások gyűjtése és közvetítése).

2012 szeptember 1-jével nyugdíjba vonult. A budapesti Hittudományi Karon utóda dr. Kocsis Imre tanszékvezető professzor. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatot továbbra is vezeti.

Az 1978/79-es tanévben a Római Katolikus Hittudományi Akadémia dékánja, valamint a 2000/01-es és 2001/02-es tanévekben a jogutód Pázmány Péter Katolikus Egytem Hittudományi Karának dékánja

1991-ben a Szentatyától megkapta a " Pápai Prelátus" megtisztelő címet.

2003-tól a "A Cigányságért" díj birtokosa.

2011. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt"-jével tűntették ki    Köszönet BB, TB > > >

2011. október 10-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Plakett"-tel tisztelte meg.

2014-ben a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma a "Scheiber Sándor Díj"-jal ismerte el munkásságát

      (vö. Hír TV >>>,   Katolikus Rádió >>>).

2016. október 4-én a Hittudományi Kar " Aranydiplomával" ismerte el félévszázados tudományos tevékenységét

2019. március 15.-én a Köztársasági Érdemrend középkeresztjével > > >   tüntették ki  Bócsai Hírek > > >
             MTV5 > > >
     VIRA magazin > > >    M. Kurír > > >       Az érdemrendek > > >