Tanulmányok

    Az út a cél..     ..

    Áldozat     ..

    Apokalipszis     ..

    A világ aranya     ..

    Cigány bibliafordítások     ..

    Etika     ..

    A Bibliáról...     ..

    Igaz ember     ..

    Közösség     ..

    A papság szerepe     ..

    Bibliák megáldása     ..

    Egyistenhit     ..

    Roma Sprachen     ..

    Sankt Stephan     ..

    Szent Pál     ..

    Mócsy Imre S.J.     ..

    Szörényi Andor     ..

    Bibliatudomány     ..

    A Biblia igaza     ..

    A szentírástudomány alapelvei     ..

    Újszövetségi apokrífek     ..

    Család a Bibliában     ..

    Az Újszövetség előzményei     ..

    Az Eucharisztia a Bibliában     ..

    Fiatalok a Bibliában     ..

    A szentírástudomány mai helyzete     ..

    Az evangéliumok történei hitelessége     ..

    Az ószövetségi jövendölések beteljesedése az Újszövetségben     ..

    A Szentírás közösségteremtő ereje     ..

    Próféták az Újszövetségben     ..

    A zsidó szórvány szerepe a kereszténység terjedsésében     ..

    A keresztény vallás születése     ..

    Értetek és sokakért     Újszövetségi háttér és jelentés

    Jézus születése     A két gyermekségtörténet összehasonlítása

    Jézus imái     A négy evangéliumban

    A Vatikáni kódex     Részletes ismertetés

    Az egyházi rend eredete     Bibliai alapok

    Könyvek az Ókorban     Kultúrtörténeti vázlat

    A Szentírás: Jézus jelenléte a családban     A Biblia közösségteremtő ereje

    A magvetőről szóló példabeszéd     Magyarázat

    Jézus imája a Getszemáni kertben (Mk)     Szövegmagyarázat

    Jézus imája a Getszemáni kertben (Mt, Mk, Lk)     Összehasonlítás