Felmérés a Biblia Évéről

TÁRKI, 2009. február

A Magyar Bibliatársulat megbízásából országos felmérés készült a Biblia éve 2008 rendezvénysorozat hatásának és a Biblia olvasottságának a felmérése céljából. Februárban a Társadalomkutatási Intézet Zrt. (Tárki) által készített reprezentatív kutatás során négy kérdést tettek fel a felnőtt magyar lakosságnak:
    1. Hallott Ön arról, hogy 2008 a Biblia Éve volt Magyarországon?
    2. Résztvett Ön valamilyen programon, amely a Biblia évéhez kapcsolódott? (Azok körében, akik hallottak a Bibliaévéről.)
    3. Milyen gyakran szokott Bibliát olvasni?
    4. Van-e az Ön háztartásában Biblia?

Az első kérdésre, amely tulajdonképpen a Biblia éve programsorozat ismertségét, elterjedését és közvetve a szervezés hatékonyságát vizsgálta, a válaszadók 44 %-a igennel, 56 %-a nemmel felelt (1. ábra). Mindezt a felnőtt magyar lakosságra vetítve elmondhatjuk tehát, hogy közel hárommillió-hatszázezer ember hallott a Biblia évéről (mintegy nyolcmillió felnőtt lakossal számolva). Ez az eredmény azt mutatja, hogy a Biblia éve gondolat sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen 5 %-kal ismertebb volt, mint a 2003. évi németországi előde, annak ellenére, hogy a németországi egyházak lényegesen nagyobb anyagi erőt tudtak a kommunikációra fordítani, mint magyarországi kollégáik.

Az átlagosnál (44 %) a nők (47 %) jobban értesültek voltak a Biblia évéről, mint a férfiak (41 %), és hasonlóképpen a 60 év felettiek aránya (59 %) is megelőzte a fiatalokét (33 %) vagy a középkorúakét (42%). A felsőfokú végzettségűek is nagyobb arányban (60 %) hallottak a Biblia évéről, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők (az alapfokú végzettségűek 41 %-a, míg a középfokúak 43 %-a hallott a Biblia évéről) (2. ábra). Nem meglepő módon a hetente templomba járók 91 %-a hallott arról, hogy 2008 a Biblia éve volt Magyarországon.

Akik hallottak a Biblia évéről, azoknak a 17 %-a részt is vett valamely programon, ami az összes mintába került személy 7 %-a, vagyis a felnőtt magyar lakosságra vetítve mintegy 570.000 embert jelent (3. ábra). A felmérés szerint a résztvevők között többen voltak a nők (19 %), mint a férfiak (14 %), és az átlagosnál magasabb arányban voltak az idősebb, 60 év feletti korosztály képviselői (20 %), valamint a fiatalabb középkorúak (31–45 évesek: 19 %), mint a fiatalok (11 %).

Az is megfigyelhető, hogy a Biblia évének a programjai jobban megszólították azokat, akik bár magukat vallásosnak tartják, de istentiszteletekre, misékre nem, vagy csak nagyon ritkán járnak (4. ábra). A harmadik kérdés csak közvetve vonatkozott a Biblia évére, inkább a bibliaolvasás általános elterjedtségéről szeretettünk volna többet tudni. A válaszadók 53 %-a soha nem olvas Bibliát, míg 27 %-uk ritkán, 10 %-uk évente néhány alkalommal, és 10 % körüli a havi vagy még gyakoribb rendszerességgel Bibliát olvasók aránya (5. ábra). Érdekes adat, hogy a felnőtt magyar lakosság 2 %-a, tehát mintegy 160.000 ember napi rendszerességgel olvassa a Bibliát. A nők jelentősen magasabb arányban olvasnak Bibliát (55 %), mint a férfiak (38 %). Az életkor növekedésével párhuzamosan nő a bibliaolvasók aránya: a fiatalok, 18 és 39 év közöttiek 39 %-a, a középkorúak 45 %-a (a 31–45 évesek és a 46–59 évesek 45-45 %-a), míg a 60 év felettiek korosztályának 58 %-a szokta valamilyen rendszerességgel a Bibliát olvasni (6. ábra).

Az iskolai végzettség is hatással van a bibliaolvasásra: az alapfokú végzettségűek 43 %-a, a középfokúak 47 %-a, míg a felsőfokú végzettségűeknek több, mint a kétharmada (67 %) olvassa a Bibliát. Az utolsó kérdésre adott válaszokból az derült ki, hogy a magyar háztartások többségében van Biblia (59 %), mégpedig a háztartások anyagi helyzetétől teljesen függetlenül (7. ábra). Ez egyrészt önmagában örvendetesen magas szám, ha az egyházellenes diktatúra évtizedeinek törekvéseihez mérjük, ugyanakkor a Bibliával nem rendelkező háztartások és nyilván egyének) aránya jól mutatja azt is, hogy továbbra is fontos feladat a bibliaolvasás szorgalmazása. További fontos tanulsága az utolsó kérdésre adott válaszoknak, hogy a Biblia megvásárlása egyelőre nem pénzkérdés a magyar emberek számára, legalábbis a jelenlegi bibliaárakon nem.

Lásd még:   A képek letöltése (PDF) > > >

Összehasonlításul:   Egy nemzetközi felmérés > > >


Forrás:   www.bibliaeve.hu > > >