Kedves Olvasónk!
 

    
A Biblia Éve katolikus programjainak honlapján szeretettel köszönt a honlap szerkesztője: Tarjányi Béla

    A 2008-as esztendőt a BIBLIA ÉVE-ként ünnepeltük hazánkban. A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra. Ezért a Biblia Éve a hálaadás ideje Istennek ezért a csodálatos ajándékáért. A Biblia Éve ugyanakkor Isten népének családi ünnepe is, egyben tanúságtétel, mert megvalljuk egymás és a világ előtt, hogy milyen sokat jelent számunkra a Szentírás. Végül pedig: a Biblia Éve a keresztény egység szolgálata, hiszen a Biblia a többi keresztény egyház számára is nagy kincs, így méltó, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen.

                            Boldog, aki olvassa!

   „Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében, hogy támasz és életerő az Egy­háznak, a hit ereje az Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el nem apadó forrása a lelki életnek” (DV21). „Krisztus hívei előtt szélesre kell tárni a kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz” (DV 22). – „Az Egyház sürgetően és nyo­ma­té­ko­san buzdít minden keresztényt (...), hogy a Szentírás gyakori olvasása révén jusson el Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére (Fil 3,8). »A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus nem ismerése« (Szt. Jeromos)(DV 25).    A Katolikus Egyház Ka­te­kiz­musa, 131, 133.

    A Biblia Éve 2008 püspöki kari felelőse Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek. Bábel érsek úr megbízta Társulatunkat, hogy ajánljuk, gyűjtsük, közvetítsük és ismertessük a Biblia Évének programjait a Katolikus Egyházban. Örömmel teszünk eleget ennek a megbízásnak többek között jelen honlapunkkal is, amelyen a Püspöki Kar Titkárságának megbízásából a lehetőség szerint minden ajánlott, tervezett és megvalósuló programot igyekszünk mindenki számára ismertté ill. elérhetővé tenni. Egyben kérünk minden olvasót, hogy adjanak hírt minden készülő ill. megvalósult programról, hogy honlapunkon közzétehessük. Minden tájékoztatást és segítséget hálásan köszönünk.     Az is nagy segítség, ha Olvasónk felhívja mások figyelmét honlapunkra. Köszönjük.

 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6. – Tel: (36)1/332-2260; Fax: (36)1/312-2478
BIBLIAKÖZPONT: Nyitva: hétfőtől-csütörtökig, 9-17-ig
Elektrocím: jeromos@biblia-tarsulat.hu – Honlap: http://www.biblia-tarsulat.hu