Mit kell tudni...

    a “Da Vinci kód”-ról?

    a Szentírásnak az Egyházban betöltött szerepéről?

    a »Dei Verbum« zsinati nyilatkozat eredetéről?

    a Káldi-Neovulgáta bibliafordításról?

    a cigány bibliafordításról?

    a bibliaapostolságról?

    a Biblia ökumenikus fordításairól?

    az ószövetségi deuterokanonikus könyvek eredetijéről?

    az Egyházatyák Bibliájáról?