Mit érdemes tudni...

    Társulatunkról?

    2006-ban végzett munkánkról?

    a Bibliaközpontról?

    Bibliaapostolképző szemináriumainkról?

    Bibliaiskolánkról?

    Jézus pedagógiájáról?

    a Biblikus figurákról?

    a Jeromos füzetekről?

    a Szentírás Alapítványról?

    a biblikus professzorok konferenciájáról?

    a Bibliaapostolság kezdeteiről?

    a Német Bibliatársulatról?

    a határainkon kívül élő magyar testvérekről?

    a Katolikus Bibliaszövetségről?

    a Középeurópai Régióról?

    az egykori magyar biblikusokról?

    Ötleteink

    Köszönetünk


BIBLIKUS FIGURA-KÉSZÍTŐ KÉPZÉS

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Központjában tartjuk

Társulatunk új képzését,
a Biblikus Figura-készítő hétvégét

melynek során a résztvevők elsajátíthatják a biblikus figurák készítését,
melyek jól használhatók a bibliai történetek szemléltetésére.
A kurzust Budapesten a Bibliaközpontban tartjuk 
megfelelő létszámú jelentkezés esetén (min. 4 fő).
A képzés időtartama: egy hétvége,  péntek délutántól vasárnap délig.

Szeretettel várjuk a jelentkezésüket,

a kurzus vezetője: 

Gelley Anna

Helyszin: Bibliaközpont, 1066 Budapest, Teréz krt. 28. I. 7.
(Tel: 332-22-60; Fax: 312–24–78)
BIBLIKUS-FIGURA

Kialakulás

35 évvel ezelőtt Svájcban született meg a gondolat, hogy karácsonyra különleges betlehemes figurákat készítsenek. Később az eredeti ötletet tovább fejlesztették, hogy a Szentírás más szövegeinél is felhasználhatók legyenek a figurák.

A figurák bemutatása

A biblikus figurák kb.: 30 cm magasak, mozgathatóságukat a speciális sisal-drótváz teszi lehetővé, ami által képesek bármilyen testhelyzet felvételére. Stabilitásukat az öntött ólomcsizmának köszönhetik.
A figurák ,,arctalanok'', azért, hogy bármelyik bibliai alakkal azonosíthatóak, bármilyen lelkiállapot kifejezésére alkalmasak legyenek.
A figurák természetes anyagokból készülnek, ahogy a segédeszközök (ház, hárfa, pásztorbot, birkák) is, amik a bibliai kor világát tükrözik számunkra.
Mind hitoktatási segédanyagként, mind felnőtt bibliaórák tartásánál, bibliai jelenetek elemzésénél, hasznos vizuális eszközök.

A figurák elkészítése

A figurákat szinte teljes egészében kézzel készítjük. A figurák a sisal-drótváz alapra épülnek, melyek egy szimmetrikus testvázat alkotnak. Bármilyen emberi testhelyzet felvételére alkalmasak, a térdeléstől, az álláson át, a fekvő helyzetig.

Az elkészítés során csak természetes anyagokat használunk fel, (lenvásznat, pamutot, gyapjút, bőrt), ezekkel vonjuk be a figurák testét, arcát, végtagjait. A természetes szövetanyagok felelnek meg leginkább a bibliai idők textíliáinak. A figurák haja különböző bárány, birka gyapjúból készül.

A ruháknál az életszerűségre törek­szünk, az öltözet adja meg a figurák karakterét. A különböző részeket egymáshoz faenyvvel ragasztjuk.

Vissza
Belépés Társulatunk tagjai sorába

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat tagja lehet minden keresztény, hazai és külföldi, katolikus és más vallású, aki egyetért célkitűzéseinkkel, elfogadja Alapszabály-unkat, és elő kívánja mozdítani a bibliaapostolság ügyét.

Pártoló tag-jaink Egyházukat szerető, Szentírást olvasó emberek, akik fontosnak tartják a Biblia megismerésének, rendszeres olvasásának és tanulmányozásának előmozdítását Egyházukban.

Füzet-előfizető tag, aki megrendeli Társulatunk biblikus-lelkipásztori folyóiratát, a Jeromos füzeteket, és fedezi - szűkösen vagy nagylelkűen - egy szám előállításának és postázásának költségeit, azaz évente 1000-2000 Ft-ot befizet Társulatunk számlájára.

Támogató tag-ja Társulatunknak, aki évente 2000 Ft-nál nagyobb összeggel járul hozzá költségeink fedezéséhez, ill. a Társulatunk által nyújtott támogatások (pl. magyar szentírások a határon túliaknak) megvalósátásához. A támogató tagok természetesen megkapják a Jeromos füzeteket - külön előfizetés nélkül.

A belépéshez elegendő postai vagy e-mail levélben jelezni a belépési szándékot, a vállalt tagság minőségét (pártoló - füzet-előfizető - támogató), és a pontos címet, esetleg az életkort és a foglalkozást.

Ha még nem vagy tagja Társulatunknak, várjuk a jelentkezésedet!   Levélírás...

VisszaA határainkon túliak

Erdély: Katolikus Magyar Bibliatársulat

Társulatunk, a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) közel 300 taggal rendelkezik. Ezek többnyire székelyföldiek, de vannak szétszórtan Erdély minden részéből, még a Bánságból is. Már hagyománnyá vált, hogy számukra évente szervezzünk egy négy napos találkozót (a „KMB-Vakációt” nyáron, ahová általában 50 - 60 személy szokott eljönni), valamint ősszel és tavasszal egyszerre hat helyen félnapos körzeti találkozókat, mindenre: „szakmai” továbbképzésre, munkaprogram megbeszélésére stb. Az aktívabb tagok (a tagságnak majdnem egyharmada) rendszeresen számítanak már ezekre a programokra, igazi újjáéledést, megerősödést jelentenek számukra.

  
Itt meg is nézheted, kik vagyunk és mit csinálunk!

A biblikus apostolkodás célja, hogy mind többen olvassák, megértsék és éljék Isten igéjét. Ilyen értelemben munkánk igazi gyümölcsének azt tekinthetjük, hogy Erdélyben szétszórtan már több mint hatvan olyan biblikus program létezik, amelyet Társulatunk tagjai vezetnek, vagy amelybe aktívan bekapcsolódnak. Emellett a KMB Erdélyben már közismert fogalommá kezd válni. Sokan tudják, mivel foglalkozik, még ha munkájába nem is akarnak aktívan bekapcsolódni (többnyire azért, mert idegen számunkra még a Biblia világa).
Munkánk majdnem teljes egészében lelkipásztori jellegű. Megalakulásunktól kezdve évente legalább egyszer szerveztünk bibliaapostol - szemináriumot (bibliakör- vezetőképzőt). Egy idő után csökkent a jelentkezők száma. Megértettük: először érdeklődést kell keltenünk a hívekben a Biblia iránt, hogy akarják olvasni közösen is, és így majd legyen szükség számukra vezetőre. Ezért kezdtünk plébániákra járni, hétvégén bibliai „alapkurzusokat” tartani, amelyek nyomán általában mindenhol megmaradt egy kis bibliaolvasó csoport. Ezen alapkurzusok sikere nagy mértékben attól függ, hogy a helyi plébános mennyire kapcsolódik be legalább háttérből a program előkészítésébe, illetve utána mennyire viseli gondját a gyümölcsöknek.
Úgy tűnik, hogy az elkövetkező időkben kezdők részéről még rövidebb programok iránt van érdeklődés. Bibliás (lelki) napokat, délutánokat kell tartanunk, ahol a résztvevők megízlelhetik: a megszokottnál sokkal „igazibb” és sokkal inkább életet fakasztó vallásosság az, amikor Istennel az ő igéjét hallgatva tartunk kapcsolatot.
Ezzel párhuzamosan Erdély-szinten kezdtünk felkínálni bibliás hétvégét külön felnőtteknek és fiataloknak. E programoknak találkozó-, illetve lelkigyakorlat-jellegük van, és a résztvevők közben ösztönösen felfedezik az Ige szépségét és értékét. Felnőttek számára tavaly novemberben tartottuk meg először Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban mintegy harminc résztvevővel. Címe ez volt: Kutatjuk életünk forrását. Vízzel kapcsolatos bibliai helyek által kínált élettapasztalatok fényében elmélkedések, közös megbeszélések, csoportmunka stb. révén életünk sikerének forrásai után kutattunk igazi sikerrel. A résztvevők lelkesedésétől bátorodva március elejére ismét meghirdettük ugyanezt a programot, és az előzetes bejelentkezések alapján már huszonöt résztvevőre számíthatunk. Fiataloknak pedig „kísérleti jelleggel” hasonló találkozót tartottunk tavaly nyáron Aki szeret, Istentől született címmel. Harminchatan vettek részt. A tapasztalat alapján a munkacsoport belátta, hogy képes az Igét fiatalok hangján is megszólaltatni. Számukra idén május elejére és június első felére három tábort hirdettünk meg, ahová mintegy kétszáz fiatalt várunk.
Sajátos reménység a társulati munka jövője számára a „KMB-Brigád” a gyulafehérvári papnevelő intézetben. Szentírástanár vagyok ugyanis itt, és önkéntes jelentkezők számára, akiket érdekelt a biblikus apostolkodás ügye, felkínáltam egy sajátosan biblikus munkára felkészítő szemináriumot. Legalább három éve ismétlődik ez a program. Idén 32 papnövendék kapcsolódott be, a szeminaristáknak majdnem egyharmada. Közben egyesek papok lettek, és heten közülük társulatunkkal konkrétan együttműködve indítottak biblikus programot egyházközségükben. Épül tehát a papok részéről a „háttértámogatás”.
Közölt már hírt a Jeromos-füzetek arról, ami társulatunk életében tavaly a legnagyobb eseményt jelentette. Sikerült Marosvásárhelyen megvásárolnunk egy három szobás lakótelepi lakást, ahol bibliaközpont indul a társulat belső ügyeinek adminisztrálására. Amikor Jakubinyi György érsek úr decemberben sikerült meglátogatta, köszöntő szavak helyett héberül imádkozott egy olyan „beráhát”-t, melyet vallásos zsidó akkor mond el, mikor igen nagy öröm éri. Láttuk, hogy valóban örvend az érsek úr. És öröm volt számunkra is, hiszen valójában ő akarta, hogy megalakuljon a KMB, és azóta is szívügyként tekinti létünket.
A vásárhelyi házban azóta zajlanak a programok. Egyelőre elsősorban a helybéli „bibliások” körét szeretnénk erősíteni, hogy gyarapodjék a munkatársi csoport, hiszen szükség van erre a társulat működési körének nyomán. És, hála Istennek, van érdeklődés! Előfordult már, hogy szomszéd lakásból kellett székeket kérnünk, mert nem volt elég ülőhely.
Február 16-18 között a körzeti felelősöket hívtuk találkozóra a házba. (Igen, lassan „a ház” néven ismert ez a bibliaközpont a társulat tagjai körében). Igazi apostoli csapat volt jelen Júdás nélkül: pontosan tizenegyen voltunk. És a Mester, aki jelen volt körünkben, akit hallgattunk, fellelkesített bennünket. Tavaly a gyulafehérvári főegyházmegye szinódust tartott, melynek nyomán lassan kezdődnek a tervezgetések, szervezkedések a megújulás érdekében. Mi néhányan azonban beláttuk a hétvége alkalmával, hogy igazi megújulás egyházmegyénkben csak akkor indul el, ha az emberek belülről kezdenek el megújulni. Ha hallgatják, befogadják az Igét, és hagyják, hogy Krisztus életükké legyen. Ehhez pedig mind több olyan apostolra van szükség, aki őmegtöri a hívők számára az Ige kenyerét.Ő Lelkesedéssel indultunk szét tehát Erdély különböző pontjaira belátván, hogy munkánk alapvető jelentőségű, még akkor is, ha nem hoz annyira könnyen és annyira látványosan sikereket, mint más jellegű egyházi programok. Alapvető jelentőségű, mert az igazi megújulást szolgálja.


Hálás köszönet minden segítségért, amit az évek során, amíg ide fejlődtünk, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat részéről kaptunk. Habár politikailag határok választanak el bennünket, és állami közigazgatás terén is különálló intézmények tagjai vagyunk, ugyanazon nép szolgálatában lélekben egy közösségben tudjuk magunkat, és együtt akarunk dolgozni minden anyaországon belüli, vagy kívüli magyar bibliaapostollal. [Nagy József, a KMB elnöke]

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat - tagtársaink, valamint hazai is külföldi támogatóink jóvoltából - az első években anyagi támogatást is nyújtott az erdélyi bibliatársulatnak, és jelentős mennyiségű magyar nyelvű Bibliát juttatott Erdélybe. Két ízben bibliaapostolképző szemináriumot is tartottunk náluk:

(12) Alvinc, 1995. máj. 5-7. ----- 22 fő
(13) Maroskeresztúr, 1995. okt. 6-8 ----- 35 fő

Azóta ők önállóan, saját munkatársakkal szervezik és bonyolítják ezeket a képzéseket, nyári Bibliai-táboraikat és sokféle más, Bibliával kapcsolatos programjukat.


Vajdaság: Csóka, Zenta stb.

A vajdasági résztvevők számára már nyolc (!) ízben tartottunk bibliaapostolképző szemináriumot:

(16) Domaszék, 1995. nov. 17-19. ----- 42 fő (14-en a Vajdaságból)
(28) Domus Pacis 1998. május 22-24. ----- 29 fő
(32) Domus Pacis 2000. május 26-28. ----- 24 fő
(35) Domus Pacis 2001. május 25-27. ----- 25 fő
(38) Tótfalu 2002. május 10-12. ----- 22 fő
(44) Muzsja 2003. 05. 23-25. ----- 15 fő
(50) Kikinda 2006. 06. 16-18. ----- 32 fő
(52) Domus Pacis 2006.10.13-15. ----- 15 fő   
Ezt meg is nézheted!

A bibliaapostolság lelkes hívei kezdetben és elsősorban a csókaiak voltak, a csókai esperes plébános, Both István atya vezetésével. Az itteniek Both atya halála után is hűségesek maradtak elkötelezettségükhöz. Közben a zentaiak közül is egyre többen felsorakoztak, mindenekelőtt a KÉK (Keresztény Értelmiségi Kör) keretein belül működő Bibliai Levelezőiskola animátorai. Ismételten részt vesznek szemináriumainkon, és egyre inkább erősödik elkötelezettségük.
Szemináriumok tartásán túl rendszeresen tudunk vajdasági testvéreink számára is magyar nyelvű szentírásokat és Bibliával kapcsolatos irodalmat, könyveket biztosítani.
Kárpátalja

Kárpátalján elsősorban maga a megyéspüspök a bibliaapostolság legelkötelezettebb híve. Meghívását elfogadva már három szemináriumot tartottunk a kárpátaljai lelkipásztorok, hitoktatók és munkatársak számára:

(21) Sátoraljaújhely, 1996. okt. 4-6. ----- 31 fő (kárpátaljai résztvevők)
(29) Munkács 1998.9.11-13.----- 36 fő,
(47) Nagyszőllős 2004. 03. 26-28. ----- 12 fő

A szemináriumok mellett jelentős mennyiségű magyar nyelvű Újszövetséget, Bibliát és biblikus irodalmat juttattunk el számukra.

Vissza


KONKORDANCIA A KÁLDI-NEOVULGÁTA BIBLIAFORDÍTÁSHOZ

Társulatunk munkatársai négy éve folyó, kitató és fáradságos munkával készítik elő a Káldi-Neovulgáta szentírásfordítás szövegéhez a teljes konkordanciát. A konkordancia olyan szövegmutató szótár, amely minden Szentírásban előforduló szóhoz felsorolja azok előfordulási helyeit a Bibliában, röviden idézve a kérdéses szentírási szöveget is. Így egy szó alapján bárki, bármikor visszakereshet olyan szövegeket, amelyeknek nem emlékszik az előfordulási helyére, vagy áttekintheti, hogy egy szó, fogalom stb. hányszor és hol szerepel a Bibliában.
Jelenleg csak az újszövetségi helyeket tartalmazó Opálény-féle Konkordancia áll rendelkezésünkre (a Szt. István Társulat kiadásában megjelent Újszövetség szövegéhez).
Bízunk abban, hogy ez a teljes, mind az Ó-, mind az Újszövetség szövegét bemuató konkordancia már 2008-ban, a Szentírás Évében megjelenhet.

Vissza


BIBLIAÓRÁK A MÁRIA RÁDIÓBAN

Társulatunk főtitkára, Vágvölgyi Éva minden héten szerdán 10 és 11 között bibliaórát tart a Mária Rádióban. Az órák során Márk evangéliumának szövegét olvassák fel, minden alkalommal a soronkövetkező részt. Ezt követi a kérdéses szöveghez fűzött magyarázat, majd pedig a szöveggel kapcsolatban elhangzó kérdések.
A műsor telefonos, a magyarázatot követően bárki betelenfonálhat a 374-09-04-es számon, és kérdést tehet fel a műsorvezetőnek.
Egyes alkalmakkor magyarázat helyett interjú hangzik el, a megkérdezettek személyes vallomása arról, hogy mit jelent számukra a Szentírás, a Biblia olvasása.

Vissza

BIBLIKUS PROFESSZOROK KONFERENCIÁJA

A magyar katolikus biblikus professzorok 1998 óta minden évben kétszer, a Húsvét utáni pénteken és az október 23-i ünnepnapon szakmai megbeszélést tartanak. A konferencia színhelye Társulatunk székhelyén a Bibliaközpont előadóterme. Az ország összes teológiai karáról és hittudományi főiskolájáról összegyűlt biblikusok közül minden alkalommal két kolléga vitainditó előadást tart, ezeket követően a résztvevők megvitatják a kérdéses szakterülettel kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
A találkozó során alkalom nyílik a személyes, baráti kapcsolatok ápolására, az ötletek és információk cseréjére, az aktuális szakmai kérdések megbeszélésre.
A hasznos és gazdagító együttlét közös ebéddel zárul.   
Néhány kép a konferenciáinkról


Vissza

A SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT

Az 1989-es változások tették lehetővé hazánkban, hogy maroknyi lelkes hivő, szerzetes és lelkipásztor kezdeményezésére megalakuljon a Szent Jeromos Bibliatársulat. A Társulat működését 1990-ben országos hatáskörrel működő egyházi egyesület formájában (associatio publica nationalis) engedélyezte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A polgárjogi bejegyzés még ugyanebben az évben megtörtént. Közgyűlési határozat alapján 2001-től a Társulat neve Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat.
A Társulat célja a Szentírás ismeretének, szeretetének, egyéni és közösségi olvasásának, a Biblia életre váltásának az előmozdítása, ezáltal a magyar katolikus hívek vallási életének megújítása és elmélyítése határon innen és túl. Ennek érdekében a Társulat folyamatosan igyekszik gondoskodni hordozható, lehetőség szerint olcsó bibliakiadásokról; erőhez mérten törekszik magyar nyelvű Szentírással ellátni a határainkon túl élő magyar katolikus híveket; továbbképzések, bibliaapostolképző szemináriumok tartásával szorgalmazza és segíti az egyéni és közösségi szentírásolvasás elterjedését a katolikus közösségek és hívek körében.

A Társulatnak mintegy 1200 aktív és több száz pártoló tagja van. A legfőbb döntéseket az évente megtartott közgyűlés hozza. Az alapszabály szerint meghatározott célkitűzések megvalósítása a központi irodán, a Bibliaközponton keresztül történik, önkéntes és fizetett munkatársak által, az ügyvezető elnök és a főtitkár vezetésével.
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat a Katolikus Bibliaszövetség tagja. Ügyvezető elnöke Tarjányi Béla, ügyv. elnökhelyettese Thorday Attila, főtitkára Vágvölgyi Éva.
A bibliaapostolságnak minden egyházmegyében van felelőse, aki a Társulat vezetőségének felkérésére, főpásztori jóváhagyással képviseli Társulatunkat és a bibliaapostolság ügyét az adott egyházmegyében. Az egyházmegyei koordinátorokkal a központ részéről Székely István munkatársunk tartja a kapcsolatot. Tájékoztatja a koordinátorokat az egyházmegye területén élő tagokról, kérésre előadást tart, gyűjti és közvetíti a szükséges információkat, közreműködik egyházmegyei rendezvényeken.
  
Hogyan segítheted munkánkat?

Vissza
A BIBLIAKÖZPONT

1992 óta a Bibliatársulat tulajdonában vannak a Bp. VI. ker. Teréz krt. 28. I. em. 6-7. sz. alatti helyiségek. Itt működik a Társulat irodája, bibliaboltja, itt tartjuk a közgyűléseket, havonta a Bibliaiskola foglalkozásait és a Jeromos esték előadásait.
A Bibliaközpontban szolgáló munkatársaink: főtitkár, szervező, irodavezető, PR munkatárs, terjesztő, eladó, beszerző. További munkatársaink: a Jeromos füzetek szerkesztői, a továbbképzési munkacsoport tagjai, a Bibliafordító Bizottság tagjai.
Az iroda vezetője, Gelley Anna nyilvántartja a tagság adatait, végzi a tagsággal és a kiadványok forgalmazásával kapcsolatos könyvelési teendőket.
A bibliaboltban dolgozó terjesztő, valamint az eladó, Bukor Katalin, forgalmazzák saját kiadású szentírásainkat, a Társulat kiadványait, a Jeromos füzeteket, egyéb magyar és idegen nyelvű bibliákat, és mintegy 200 egyéb Szentírással kapcsolatos szakkönyvet, oktatási segédeszközt.
A Bibliaközpont előadótermében tartjuk a Bibliaiskola foglalkozásait, a Jeromos estéket, a szentségimádást, valamint a Társulat évnyitó és hálaadó szentmiséjét. A Bibliaiskola résztvevői havonta egyszer csoportosan foglalkoznak valamely bibliai szöveggel (bibliaóra), a továbbképzési csoportvezető irányításával. A Jeromos esték keretében ugyancsak havonta egyszer meghívott neves előadók biblikus továbbképző előadást tartanak a Társulat tagjai és érdeklődők számára. A Társulat imacsoportja minden második héten imaórát tart a Bibliaközpontban. évente kétszer itt tartják a magyar biblikus professzorok szakmai értekezletüket.
   Gyere, és lásd, hol a mi otthonunk!

Cím: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliaközpont
     1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6. sz.
     Telefon: 1/332-2260; Fax: 1/312-2478
     Nyitva: hétfőtől csütörtökig 11-17-ig
     Villámposta: jeromos@biblia-tarsulat.hu

Vissza
BIBLIAAPOSTOLKÉPZŐ SZEMINÁRIUMOK

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente 2-5 alkalommal bibliaapostol-képző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szemináriumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 6. fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók.
A szemináriumokat a továbbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai tartják, Tarjányi Béla szakmai felügyelete mellett, Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető vezetésével.
Eddig hazánk számos városában és egyházmegyéjében, valamint Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban is tartottunk már ilyen bibliaapostolképző szemináriumot. 1993 és 2006 között összesen 52 szemináriumunk volt, 1340 résztvevővel.
A továbbképzési munkacsoport (a Bibliatársulat címén) elfogad meghívást hazánk bármely városába ill. egyházmegyéjébe, ahol van megfelelő helyszín (péntek déltől vasárnap délig, bentlakással) és megfelelő számú (20-30) résztvevő.

Eddig megtartott bibliaapostolképző szemináriumaink

0 Leányfalu, 1993. febr. 26-28 ----- 23 fő (német nyelven)
1 Tahi, 1993. márc. 19-21 ----- 24 fő
2 Bajót, 1993. szept. 17-19 ----- 18 fő (nővérek)
3 Leányfalu, 1993. nov. 5-7 ----- 26 fő

4 Szombathely, 1994. febr. 4-6. ----- 18 fő
5 Leányfalu, 1994. márc. 4-6. ----- 32 fő
6 Sátoraljaújhely, 94.4.29-5.1. ----- 26 fő
7 Szombathely, 1994. okt. 21-23. ----- 14 fő
8 Szombathely, 1994. dec. 16-18. ----- 18 fő

9 Szombathely, 1995. febr. 3-5. ----- 27 fő
10 Leányfalu, 1995. márc. 3-5. ----- 34 fő
11 Szombathely, 1995.ápr.3-5. ----- 27 fő (egyházmegyei papság)
12 Erdély, Alvinc, 1995. máj. 5-7. ----- 22 fő
13 Erdély, Maroskeresztúr, 1995. okt. 6-8 ----- 35 fő
14 Leányfalu, 1995. okt. 27-29. ----- 36 fő (HTK hallgatók)
15 Szombathely, 1995.október 6-8. ----- 17 fő
16 Domaszék, 1995. nov. 17-19. ----- 42 fő (14-en a Vajdaságból)

17 Szegedi szeminárium, 1996.02.16-18. ----- 42 fő
18 Leányfalu, 1996. márc. 22-24. ----- 25 fő
19 Domaszék, 1996. ápr. 19-21. ----- 20 fő (11 jezsuita novicius)
20 Andocs, 1996. ápr. 26-28. ----- 25 fő
21 Sátoraljaújhely, 1996. okt. 4-6. ----- 31 fő (kárpátaljai résztvevők)
22 Szombathely, 1996. nov 29-1. ----- 23 fő
23 Leányfalu, 1996. dec. 13-15. ----- 25 fő

24 Bajót, 1997. április 18-20. ----- 35 fő
25 Kecskemét, 1997. október 3-5. ----- 17 fő (zsinati animátorok)
26 Sükösd, 1997. november 28-30. ----- 38 fő
27 Leányfalu, 1997. december 12-14. ----- 13 fő

28 Vajdaság, Domus Pacis 1998. május 22-24. ----- 29 fő
29 Kárpátalja, Munkács 1998.9.11-13.----- 36 fő,
30 Szombathely, 1998. nov. 27-29. ----- 16 fő

31 Sátoraljaújhely, 2000. május 5-7.----- 23 fő
32 Vajdaság, Domus Pacis 2000. május 26-28. ----- 24 fő
33 Leányfalu, 2000. október 27-29. ----- 36 fő
34 Sükösd, 2000. november 24-26. ----- 25 fő

35 Vajdaság, Domus Pacis 2001. május 25-27. ----- 25 fő
36 Kiskunhalas, 2001. október 26-28.----- 49 fő
37 Szombathely, 2001. 11. 23-25.----- 20 fő

38 Vajdaság, Tótfalu 2002. május 10-12. ----- 22 fő
39 Nyíregyháza, 2002. június 28-30. ----- 39 fő (hitoktatók továbbképzése)
40 Nyíregyháza, 2002. 10. 4-6. ----- 31 fő (hitoktatók továbbképzése)
41 Nyíregyháza, 2002. 11.29-12.01. ----- 26 fő (hitoktatók továbbképzése)
42 Kalocsa, 2002. 12. 13-15. ----- 15 fő

43 Leányfalu, 2003. 02. 28-03. 02. ----- 21 fő
44 Vajdaság, Muzsja 2003. 05. 23-25. ----- 15 fő
45 Máriabesnyő 2003. 10. 17-19. ----- 10 fő

46 Kaposvár 2004. 03. 05-07. ----- 33 fő
47 Kárpátalja, Nagyszőllős 2004. 03. 26-28. ----- 12 fő
48 Eger 2004. 04. 23-25. ----- 19 fő (5. teológusok, diákonusok)

49 Eger 2005. 02. 4-6. ----- 19 fő (5. teológusok, diákonusok)

50 Vajdaság, Kikinda 2006. 06. 16-18. ----- 32 fő
51 Budapest, Bibliaközpont 2006. 05 ----- 15 fő (HTK levelező hallgatók)
52 Vajdaság, Domus Pacis 2006.10.13-15. ----- 15 fő    Képek a szemináriumról
53 Máriabesnyő, 2006.12.08-10. ----- 63 fő    A résztvevők

        Összesen: 1403 fő

Vissza
BIBLIAISKOLA

A Társulat központjában Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető 1992 óta hitoktatók és érdeklődők részvételével »Élő Ige« címmel bibliaiskolát vezet. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig tartjuk.
Az órák nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. - A bibliaórák kész, kidolgozott anyagát folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól felhasználhatják.
A Társulat munkacsoportjának tagjai az ország különböző helyein tartanak a szentírásolvasást népszerűsítő, a társulat munkáját, a közösségi szentírásolvasás módszereit ismertető előadásokat templomokban, ifjúsági találkozókon, hitoktatói továbbképzéseken.
A munkacsoport vezetője rendszeresen tart bibliás lelkigyakorlatot, lelki napot hitoktatóknak, teológiai hallgatóknak, kisközösségeknek. Negyedik éve közreműködik a sérültekkel foglalkozó nevelők, hitoktatók és lelki kísérők képzésben a »Hit és Fény« szervezésében). Lelkinapot tart nyári táborokon, előadó az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának szervezésében tartott A sérült gyermekek vallásos neveléséről tartott konferenciákon.
Tanácsaival, kész óraanyaggal segíti a bibliacsoportok vezetőit.
  
Gyere, nézd meg, hol és hogyan dolgozunk!

Vissza
JEROMOS FÜZETEK

Társulatunk munkatársai röviddel a Társulat megalakulása után megalapították az első magyar katolikus szentírástudományi folyóiratot, a Jeromos füzeteket. Az első szám 1990. Szentírásvasárnapján jelent meg. Azóta minden évben négy számot adunk közre (szentírásvasárnapra, karácsonyra, húsvétra és aratásra). 2006 Szentírásvasárnapjára jelent meg a 65. szám.

A folyóirat alapvetően kettős célkitűzést igyekszik megvalósítani: Publikálni a magyar katolikus biblikusok legújabb tudományos szakcikkeit, és közreadott anyaggal segíteni a Szentírással foglalkozó lelkipászorok, hitoktatók munkáját. Ennek megfelelően az eddigi 13 évfolyam egyes számaiban megtaláljuk az összes magyar biblikus egy vagy több tudományos cikkét, minden számban egy kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, közérdekű híradásokat a Biblia világából. A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerheti a legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s így tájékozódhat a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és eredményeiről. Emellett természetesen helyet kap a folyóiratban minden fontos információ Társulatunk és a Bibliaközpont tevékenységéről, beszámolunk bibliaapostolképző szemináriumainkról, tájékoztatjuk Tagtársainkat a közös imaórák és a Jeromos esték biblikus előadásainak témáiról.
A Jeromos füzeteket a következő munkatársak szerkesztik: Székely István (főszerkesztő), Thorday Attila, Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla (felelős szerkesztő). A szerkesztők elérhetők a Bibliaközpont címén.

Vissza
A SZENTÍRÁS ALAPÍTVÁNY

Társulatunk 1990-ben létrehozta a Szentírás Alapítványt a bibliaapostolság támogatására. Célkitűzései: a magyar katolikus hívek körében a bibliaterjesztés és a Szentírás ismeretének előmozdítása, olcsó bibliakiadások megvalósítása és támogatása, biblikus irodalom kiadása és támogatása stb. (Alapító Okirat, 4.).
Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1990. nov. 30-án nyilvántartásba vette, majd az illetékes hatóság közhasznú szervezetté nyilvánította (1992. márc. 4.).
Az Alapítvány az elmúlt 12 év során mintegy 5.000.000 Ft-tal támogatta a Bibliatársulat által gondozott olcsó szentíráskiadást, biztosította több ezer, határon túli magyaroknak juttatott magyar Szentírás költségét, hozzájárult a készülő Cigány Bibliafordítás megvalósításához.
Az Alapítvány bizalommal várja és köszönettel fogadja a fenti célok megvalósításához nyújtott adományokat (a székhelyén befizetve vagy az alábbi számlaszámon):

11706016-20465281

A Szentírás Alapítvány fogadhatja a magyar állampolgárok éves adójának (második) 1 %-át is. Az Alapítvány adószáma:

19639886-1-42

Az Alapítvány székhelye (címe) azonos a Bibliaközpont címével:

 Szentírás Alapítvány, 1066 Budapest. Teréz krt. 28. I/6., Tel. 332-22-60.

Minden támogatást hálás szívvel köszönünk azok nevében, akiket így támogatni tudunk.
 

Vissza
ÖTLETEK, JAVASLATOK

Ötletek, javaslatok lelkipásztorok, hitoktatók, szerzetesközösségek, bibliapostolok számára - ezeket több helyen már megvalósították:

Bibliák megáldása - Kérjük meg a híveket (a közösség tagjait), hogy hozzák el Szentírásaikat a közösségi szentmisére (pl. Szentírásvasárnap alkalmából), és szentmise keretében ünnepélyesen áldjuk meg a Bibliákat. - Ha Szentírást adunk ajándékba, előbb áldjuk meg (ill. áldassuk meg), hogy a Biblia olvasója, használója mindig tudatában legyen, hogy szent könyvet, Isten Szavát tarja a kezében.

A Biblia ünnepnapja - Szenteljünk egy alkalmas napot a Bibliának, melynek keretében elmélyülünk a Szentírás szeretetében, megismerésében. Az egész napos program keretében helyet kaphatnak előadások a Szentírásról, zenés áhitat biblia szöveghez vagy témákhoz, bibliaóra, csoportos bibliaolvasás, könyvárusítás, kiállítás stb.

Szentírásvasárnap - Az egyházi év erre kijelölt vasárnapján külön templomi ill. közösségi programmal vezessük közelebb a Szentíráshoz az embereket, közösségünk tagjait. Lehetséges módozatok: biblia-megáldás, a Szentírás ünnepélyes trónrahelyezése stb. (mint a Biblia ünnepén).

Ki Mit Tud a Bibliáról - Iskolai osztályokban, osztályok között, iskolák között bibliaismereti vetélkedő megszervezése, esetleg több fordulóval.

Ajándékozzunk Szentírást-akció - plébániai és egyéb közösségekben meghirdetve, konkrét csoportok számára (elsőáldozóink, bérmálkozóink, határon túli magyar egyházközségek hívei, hittanosai stb. számára) mindig lesznek, akik örömmel ajándékoznak másnak Szentírást.

Ötleteiket és sikeresen megvalósított kezdeményezéseiket küldjük el a Bibliatársulatnak, hogy közreadva mások is kedvet kapjanak hasonló vállalkozásokhoz.

Vissza
AMIÉRT HÁLÁSAK VAGYUNK

Őszinte hálával tartozunk Istennek, valamint támogatóinknak és munkatársainknak, hogy a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat keretében az alábbiakkal szolgálhattuk a Magyar Katolikus Egyház megújulását:
- A Békés-Dalos Újszövetség első hazai kiadása 200.000 példányban (1991; a Pannonhalmi Bencés Renddel és a Szt. Gellért Kiadóval). A kiadványból 70.000 db.-ot Társulatunk forgalmazott, példányonként 70 Ft-ért.
- A határon túli magyar fiatalok megajándékozása: a Szentatya magyarországi látogatása alkalmából - a Magyar Püspöki Kar és jótevők adományai segítségével - 2500 db. Újszövetségi szentírást osztottunk szét a Népstadionban a határon túlról érkező magyar fiatalok között.
- A Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás elkészítése és kiadása (1997) kétféle hordozható formátumban. Hat év alatt több, mint 100.000 db. fogyott belőle; az első négy évben fél áron, jelenleg 30 %-os kedvezménnyel forgalmazzuk (egyházi intézmények, hittanosok számára).
- Megrendezhettük egy igen eredményes jótékonysági hangversenyt "Küldj egy Bibliát a határon túli magyaroknak" mottóval (1992, Zeneakadémia. Eredmény: 1.000 teljes Szentírás és 8.000 db. Újszövetség Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, Vajdaságba, Kazahsztánba, Muraközbe).
- A határon túl élő magyar katolikusok számára sikerült biztosítanunk teljes Bibliából több, mint 10.000 db.-ot, Újszövetségből kb. 22.000 db.-ot.
- Öt éve, évente kétszer megrendezhetjük a Társulat helyiségeiben és költségén a magyar biblikus professzorok szakmai értekezletét - a résztvevők teljes megelégedésére.
- Továbbképző munkacsoportunk bibliaapostolképző szemináriumok keretében (immár 42 alkalommal, az ország számos városában, határainkon túl is többször) hitoktatókkal, lelkipásztorokkal és bibliaszerető hívekkel megismertethette a közösségi bibliaolvasás számos formáját.
- Kiadhattuk és sokakhoz eljuttathattuk a nagyszerű és hiánypótló Jeromos Bibliakommentárt.

Társulatunk egyedüli, rendszeres bevételi forrását a Tagság és a Jótevők adományai képezik. Bízunk abban, hogy munkánkat egyre többen támogatásra méltónak találják. A támogatást be lehet fizetni a Bibliaközpontban, vagy Társulatunk átutalási utalványán (kérésre csekket készséggel küldünk). A Társulat számlaszáma:

11706016-20714042

Minden támogatást hálás szívvel köszönünk azok nevében, akiket így szolgálni tudunk.

Vissza
VISSZATEKINTÉS: A BIBLIAAPOSTOLSÁG KEZDETEI

Az ausztriai Klosterneuburgban élt és működött a 20. század elején Pius Parsch atya. Lelkipásztori munkájában nagyon fontosnak tartotta, hogy hívei megismerjék és megszeressék a Szentírást, ezért 1919-től rendszeresen bibliaórákat tartott. Ennek hatására indult el a világban - elsősorban német nyelvterületen - a bibliaapostolság mozgalma, amely azóta rendkívül kiterebélyesedett a világban.
Pius atya 1926-ban Biblia és Liturgia címmel folyóiratot is alapított. Ebben ismertette újszerű elgondolásait a Bibliával kapcsolatban. Klosterneuburgban, ahol ágoston-rendi szerzetesek élnek, és ahol ő is működött, megalapította az első Bibliatársulatot. Kezdeményezése egyre nagyobb visszhangra talált.
Korunk prófétája volt ő. Igyekezett előtérbe helyezni a Szentírást a liturgiában. Arra törekedett, hogy a hívek a pappal együtt tevékenyen részt vegyenek a szentmise szertartásaiban, megismerjék a szentírási olvasmányokat, mindenekelőtt a bibliai szövegek kellő kifejtése, magyarázata által. Olcsó bibliákat adott ki, hogy hívei közül mindenkinek legyen saját Szentírása. A II. Világháború után tovább folytatta munkáját, egyre eredményesebben.
Hatása hazánkban is érezhető volt, elsősorban Szunyogh-Xavér jezsuita páter fáradozása nyomán. Magyarul is megjelent a latin-magyar teljes kis misszálé, hogy a hívek megérthessék és követhessék, a pappal együtt imádkozhassák a szentmise szövegeit. A hazai mozgalom kiteljesedését természetesen pillanatok alatt meghiúsította a nálunk beköszöntő új világ, a kommunista diktatúra.   
A bibliaapostolságról részletesebben

Vissza
A NÉMET BIBLIATÁRSULAT

Németországban a kibontakozó Hitleri diktatúra kezdetén, 1933-ban betiltották az addig igen népszerű és jelentős eredményeket felmutató ,,Szövetség a Katolikus Németországért'' egyesületet. Ez a népszerű mozgalom 1890-ben történt megalapítása óta igen sokat tett a német katolikusok vallási megújulása terén, és elmélyítette a Szentírás szeretetét is, elsősorban a Rottenburgi egyházmegyében, ahol a protestánsok biblia-szeretete pozitív kihívást jelentett a katolikusok számára. Miután feloszlatták, hamarosan megszületett helyette a "Katolikus Bibliamozgalom"elnevezésű egyesület (első közgyűlés: 1934. febr. 7-én; püspöki jóváhagyás: 1934. június 19-én). Az egyesület nevét - náci nyomásra - később ,,Katolikus Biblia-Mű''-re (Katholisches Bibelwerk, 1937) kellett változtatni.
A Német Bibliatársulat alapítása óta rendkívül sikeresen működik. Mintegy 12.000 tagja van, működését a Német Püspöki Kar anyagilag támogatja. Fő tevékenységi körei: bibliakiadás (Egységfordítás), biblikus továbbképző kurzusok (Bibelkurs; minden egyházmegyében), szentföldi utak szervezése, Biblia-hét, Biblia-év szervezése, kiállítások rendezése, a Szentírás rendszeres olvasását segítő kiadványok kiadása, terjesztése. Székhelye Stuttgart, jelenlegi igazgatója Dr. Franz-Josef Ortkämper.
A Német Bibliatársulat anyagi támogatásával tudta elkezdeni munkáját Társulatunk 1990-ben. A Német Bibliatársulat (Katholisches Bibelwerk Stuttgart) elérhető a következő címen:
www.bibelwerk.de

Vissza
A KATOLIKUS BIBLIASZÖVETSÉG

A II. Vatikáni Zsinat idején javasolta mons. Čekada, Szkopje érseke, hogy a Katolikus Egyházban is létre kellene hozni a protestáns Egyesült Bibliatársaságokhoz hasonló szervezetet. A gondolat megtetszett Bea bíborosnak, z Egységtitkárság elnökének. Elgondolásával egyetértett VI. Pál pápa, és a Zsinat után őt bízta meg, hogy hozza létre a bibliaapostolság központi intézményét, melynek feladata lesz, hogy szorgalmazza és megvalósítsa a Dei Verbum zsinati határozat 6. fejezetének ajánlásait. Bea bíboros 1968. ápr. 22-én tanácskozásra hívta össze Rómába az akkor már létező katolikus bibliatársulatok vezetőit, valamint a katolikus bibliakiadók képviselőit. A tanácskozáson a bíboros-elnök hangsúlyozta a nemzeti bibliakiadások készítésének, a szentírás-olvasás szorgalmazásának lelkipásztori jelentőségét. Határozat született arról, hogy a bibliaapostolság szorgalmazása és koordinálása céljából világszervezetet hoznak létre.
Bea bíboros utódának, Jan Willebrands kardinálisnak az elnöklete alatt tartotta alakuló ülését 1969. ápr. 14-én Rómában a Biblia Katolikus Világszövetsége. Willebrands a Szövetség legfőbb feladatául tűzte ki, hogy az egyes országok püspöki karainál szorgalmazzák megfelelő intézmények, bibliatársulatok létrehozását a bibliaapostolság szolgálatára. A szervezet neve később Katolikus Bibliaszövetség-re módosult.
A Katolikus Bibliaszövetség székhelye Stuttgart, jelenlegi főtitkára Alexander M. Schweitzer. A Szövetségnek a világon öt régióban (Európa, ázsia és óceánia, Afrika, észak-Amerika, Latin-Amerika) 56 társult és 90 rendes tagja van, köztük a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. A Bibliaszövetség hatévente világkongresszust szervez, rendszerint más-más földrészen. Az első nemzetközi plénumra 1992-ben került sor Bécsben "Biblia és liturgia" címmel. Ezt követte a Máltán, Bombay-ben, Bogotában, Hong-Kongban és legutóbb Bejrútban rendezett kongresszus (2003 szept., Társulatunkat Thorday Attila ügyv. elnökh. képviselte). A világkongresszuson a Bibliaszövetség mintegy 90 országból érkezett képviselői beszámolnak egymásnak saját tevékenységükről, eredményeikről, és meghatározzák a következő hat év munkájának irányelveit.
A világszövetség rendeltetésének megfelelően igyekszik elősegíteni ill. szorgalmazni, hogy a katolikus püspöki karok minden országban hozzanak létre és működtessenek bibliatársulatot, vagy más, hasonló, a Biblia ismeretét, szeretetét, életre váltását segítő intézményt, amely országos hatáskörrel végzi a szentírás terjesztését, szorgalmazza a közösségi és egyéni szentírásolvasás elterjedését, s a Szentírás rendszeres olvasása által a lelki-vallási megújulást a katolikus hívek körében.
A Katolikus Bibliaszövetség (Katholische Bibelföderation) elérhető a következő címen: www.c-b-f.org.


„A Szentírás az Egyház életében” kongresszus – A Dei Verbum kihirdetésének 40. évfordulója alkalmából a Katolikus Bibliaszövetség és a Keresztény Egység Pápai Tanácsa Rómában, a 2005. szept. 14-18. között megrendezett világkongresszuson ünnepelte az Isteni kinyilatkoztatásról szól zsinati dokumentumot. A mintegy 100 országból összegyűlt 400 résztvevő színes programmal, az elmúlt 40 évet értékelő és előremutató elóadásokkal igyekezett újból felhívni az Egyház és a hívek figyelmét erre döntő fontosságú zsinati határozatra. A kongresszuson hazánkat Tarjányi Béla biblikus professzor képviselte, mint a Szent Jeromos Kat. Bibliatársulat ügyvezető elnöke. Erdélyből Nagy József biblikus professzor, a Katolikus Magyar Bibliatársulat elnöke vett részt a kongresszuson. Füzetünk jelen számában olvasható a Pápai Egységtitkárság bíboros-elnökének előadása, ezenkívül részletek a Katolikus Bibliaszövetség elnökének és főtitkárának megnyilatkozásaiból.   
Képek a kongresszusról

Vissza
A KÖZÉP-EURÓPAI BIBLIATÁRSULATOK MUNKAKÖZÖSSÉGE =
      a Világszövetség Középeurópai Régiója

Pius Parsch halála után tanítványa és lelkes munkatársa, Dr. Norbert Höslinger ágostonos kanonokrendi szerzetes vezette három évtizeden át - nyugalomba vonulásáig - a Klosterneuburg-i székhelyen működő Osztrák Katolikus Bibliatársulatot (Österreichisches Katholisches Bibelwerk). Vezetése alatt a Társulat tevékenysége jelentősen kibővült (pl. minden egyházmegyében van irodája és képviselete), sok értékes kiadványt jelentettek meg, gondozták a Bibel und Liturgie folyóiratot, rendszeresen tartottak kurzusokat és népszerűsítő előadásokat Ausztria egész területén, vándorkiállításokat, biblia-heteket, szentföldi utakat stb. szerveztek.
Norbert Höslinger egyik legfőbb érdeme, hogy kezdeményezésére 1972-ben a közép-európai (osztrák, német, svájci, holland, belga) bibliatársulatokból munkaközösség alakult, amely legfőbb célként a kelet-európai biblikus megújulás elősegítését tűzte maga elé. A kommunizmus uralmának időszakában a kelet-európai országokban nem jöhetett létre bibliatársulat, így ezekben az évtizedekben a biblikus tanárokat, teológiai könyvtárakat segítették, gazdagították biblikus szakirodalommal. De már ebben az időben is támogattak különböző bibliakiadásokat (így például az új cseh bibliafordítás kiadását, hazánkban pedig az 1973-as bibliakiadást). A kapcsolatot folyamatosan tartották a kommunista országok biblikus professzoraival, számukra kétévente biblikus konferenciát rendeztek Bécsben (az ausztriai biblikusokkal együtt).
A rendszerváltás(ok) után - alapvetően a Közép-Európai Bibliatársulatok Munkaközössége ösztönzésére és támogatásával - számos volt szocialista rendszerű országban létrejöttek a bibliatársulatok (Lengyelország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovénia). Ezek megsegítésére ill. az újonnan létrejött bibliatársulatok projektjeinek támogatására gyűjtéseket rendeztek, és lehetőségeikhez mérten minden támogatást megadtak. Társulatunk esetében a Káldi-Neovulgáta bibliakiadás megjelentetését támogatták (ezért tudtuk ezt a Bibliát igen olcsón árusítani 3 éven keresztül), 2002-ben pedig Erdélybe küldtek 2500 magyar Bibliát. Jelenleg is évente biztosítanak két ösztöndíjat magyar biblikusok számára bécsi német kurzuson való részvételhez.
Az Osztrák Bibliatársulat vezetője W. Schwarz. A Bibliatársulat (Österreichisches Katholisches Bibelwerk) elérhető a következő címen:
www.bibelwerk.at

Az Osztrák Bibliatársulat két év óta nem tudja vállalni a keleteurópai bibliatársulatok munkájának koordinálását, támogatását. Ez a munkát azóta az ugyancsak Dr. Norbert Höslinger kezdeményezése nyomán létrejött Biblia Verein Klosterneuburg-i irodája vette át, Johan Finger vezetésével. A Középeurópai Régió jelenlegi koordinátora a Szlovák Bibliatársulat vezetője, Anton Tyrol professzor.

Igazgató értekezlet: Prága, 2006 szeptember – A Középeurópai Régióba tartozó országok (Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Belgium, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Magyarország, Románia [Erdély], Horvátország és Szlovénia) bibliatársulatainak igazgatói minden évben szeptember elején találkoznak egymással valamelyik tagország területén, és beszámolnak egymásnak munkáikról, megbeszélik közös feladataikat és az együttműködés lehetséges formáit.
Az idén a Prága melletti Máriavölgyben lévő, egykori pálos kolostorban került megrendezésre ez az igazgatói értekezlet. A résztvevők beszámolói, a hasznos megbeszélések mellett külön színt adott az értekezletnek, hogy eljött az Osztrák Bibliatársulat nyugalmazott igazgatója is, Dr. Norbert Höslinger, és egy lenyűgöző előadásban bemutatta Parsch Piusz életét, aki az osztrák liturgikus és biblikus megújulás kezdeményezője és apostola volt. Az ő munkáját folytatta Dr. Norbert Höslinger 35 éven át, s kezdeményezte a Bibliatársulatok Középeurópai Munkaközösségének megalakulását, amely évtizedeken át támogatta a kommunista országok biblikusait, és szorgalmazta, hogy ezekben az országokban is megszülessenek a bibliatársulatok.
   Képek a konferenciáról

Vissza