A Társulat jelképe
Név:
A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat nevét a negyedik században élt és működött Szent Jeromos egyháztanítóról és bibliafordítóról (347-420) kapta.
Logo:
A Bibliatársulat logo-jában a Szentírás felett találunk egy oroszlánábrázolást.

Az oroszlán és Szent Jeromos kapcsolata egy legendához kötődik. A betlehemi kolostorba, ahol Szent Jeromos élt és fordította a Bibliát, egyszer betévedt egy sánta oroszlán. Mindenki rettegett tőle, de az Jeromoshoz cammogott és odanyújtotta sebzett lábát. Jeromos kiszedte a belefúródott tövist, majd az oroszlán hálából hűséges „követője” lett.

Szent Jeromos legnagyobb érdeme, hogy ő volt az első, aki a teljes Bibliát lefordította latinra, melyet Vulgatának neveznek. A Vulgata volt hosszú időn át az egyház hivatalos Szentírásfordítása. Ezt jelképezi a nyitott könyv.