Imaórák a Bibliaközpontban

Az Ige szentélye Bibliaközpontunkban

Közös ima

Erre a hétre a következő szentírási szakaszt ajánljuk

a közös imára, elmélkedésre:

január 15-től 21-ig: ApCsel 10,14-21.

Mindenkit szeretettel hívunk imaközösségünkbe!

A Bibliatársulat megalakulása a Bibliaközpontban kéthetente rendszeresen megtartottuk az itt meghirdetett imaórát. A közös ima során a jelenlévők és a távolból is rendszeresen csatlakozók imádkoztak elhunyt Tagtársainkért, a Gondviselő Isten kegyelmébe ajánlották Társulatunk tevékenységét. Bizonyára ennek egyik kézzelfogható gyümölcse, hogy Társulatunk – megújuló formában – három évtized után is tovább működhet.

Ezt a közös imát továbbra is folytatjuk, de új formában, a személyes találkozások nélkül, mivel sokunk fizikai állapota nem teszi lehetővé az utazást, a személyes jelenlétet. Azok számára, akiknek nincs Internet-kapcsolata, vasárnaponként telefonon a következő heti témájára és elmélkedésre ajánlunk egy-egy szentírási részletet, és azt röviden meg is beszéljük. A telefonos beszélgetéskor az előző heti szentírási szakasszal kapcsolatos építő gondolatainkat is megbeszéljük. Ezt azután a hét folyamán bármikor, akár többször is át lehet gondolni. Minden elmélkedésünket, ahogy eddig közösen tettük, a Társulat szándékaira, kéréseire elmondott Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség imádkozásával fejezünk be.

Szükség szerint Horvay Marika szívesen vállalja, hogy aki személyesen is szeretné megosztani gondolatait, felmerülő kérdéseit, azokat otthonában felkeresi.