2008 a Biblia éve

 

A Biblia üzenete a segítő, nevelő  szakmában

Konferencia

 

2008. nov. 26-27. /szerda 14.00-tól csütörtök 14.00-ig/

Nyugat-magyarországi Egyetem

Benedek Elek Pedagógiai Kar és a

Soproni Tudós Társaság

Sopron, Ferenczy u. 5. /99-518920, www.bpk.nyme.hu/

 

 

A Biblia erkölcsi és kulturális értékei évezredek óta meghatározzák az emberi viselkedést, az elesettek iránti viszonyulást és felelősségvállalást.

 

A szociális és a pedagógiai munkában napjainkban érvényesül-e, érvényesíthető-e a bibliai megfogalmazású szeretetre épülő segítő és nevelő tevékenység a különböző célcsoportokban?

 

A társszakmák együttgondolkodásával, az elmélet és gyakorlat ötvözésével keressük a válaszokat.

 

1.       nap

november 26. (szerda)

 

11.00 Regisztráció

 

14.00-18.00 Plenáris ülés

 

Köszöntők:

                    Prof. Dr. Faragó Sándor rektor

                Nyugat-magyarországi Egyetem

 

                    Dr. Katona György PhD dékán

               NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar

 

                    Dr. Simon István  alpolgármester

               Sopron Megyei Jogú Város

 

14.30-14.55 A „Könyvek könyve” a kultúra történetében – a tudás átadás módja és intézményei

Dr. habil Szála Erzsébet intézetigazgató (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar)

14.55-15.20 A Szentírás humora

Czakó Gábor (József Attila-díjas író)

15.20-15.45 Az emberi teljesítés, mint érték, hatása az élet kiteljesedésében a Biblia tükrében és napjainkban

Prof. em. Dr. Frenkl Róbert (Semmelweiss Egyetem)

15.45-16.10 A hit esélye a mai fiatalok értékrendjében

Prof. Dr. Vladár Gábor rektor (Pápai Református Teológiai Akadémia)

16.10-16.40 Kávészünet

 

16.40-17.05 A Biblia és a pedagógia

Prof. Dr. Johann Pehofer intézetigazgató (Pädagogische Hochschule Burgenland)

17.05-17.30 A Biblia szellemisége és a szociális gondoskodás a középkori Európában

Dr. Patyi Gábor PhD ált. dékánhelyettes  (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar)

17.30-17.55 „Szeresd felebarátodat…” – Bibliai alapok a burgenlandi Karitász munkájában

Mag. Martin Korpitsch plébános (Caritas Burgenland)

19.00-19.30 A tékozló fiú  dramatikus feldolgozása és  megjelenítése

Dr. Józsa Éva DLA egyetemi docens és hallgatói (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar)

19.30 - Vacsora

                                                   2. nap

2008. november 27. (csütörtök)

 

9.00-9.20 A segítő ember személyisége

Dr. habil Bodnár Gabriella intézetigazgató (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar)

9.20-9.40 Szeretet nélküli fiatalok – agresszivitás

Dr. Andrásné Teleki Judit PhD szakmai főtanácsos (OKM Felsőoktatási Tudományos és Fejlesztési Főosztály)

9.40-10.00 „A  legjobbat add a világnak, amid csak van”

Dr. Berán Ferenc egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar)

10.00 -10:20 A Biblia a társadalom képe

Varga Norbert főisk. tanársegéd (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar)

 

10.30- 13.30  Szekció ülések (a jelentkezési igények alapján)

 

A szekció témákhoz 20 perces referátumokkal lehet jelentkezni.

 

1.     szekció – Gyermekkor-veszélyeztetettség

    Veszélyeztetett gyermekek, halmozottan hátrányos helyzetben 

  élő    gyermekek   és fiatalok segítése, a fogyatékos gyermekek

            inklúziója, elméleti és gyakorlati kérdések a befogadó pedagógiai oldaláról.

 

2.     szekció – Családi stabilitás és válság hatásai

Családpszichológia, családpedagógia elméleti és gyakorlati kérdései.

 

3.     szekció – A segítő szakember és a pedagógus személyisége és

                         kommunikációja a képzésben

A segítő szakember kompetencia-megalapozása a pedagógusképzés során a személyiségfejlesztés és kommunikációs készség erősítésével.

 

4.     szekció – A társadalom peremén

A felnőttkori életszakaszok és változások kríziseinek lehetséges válságkezelései.

Munkanélkülivé válás, fogyatékosságból és megváltozott munkaképességből adódó megélhetési problémák, öregségi elmagányosodás enyhítése a segítés speciális módszereivel.

 

5.     szekció - A  Biblia – művészet - média szerepe az értékteremtésben és értékvesztésben

A művészet és a média hatása napjainkban a szűkebb és tágabb emberi környezet működésére erős befolyással van. A segítő folyamatban milyen eszközökkel élhet a szakember?

 

A 2. napon 10-12 - Játszóházi tevékenység

Hartl Éva főisk. docens vezetésével  (Nyugat-magyarországi Egyetem  Benedek Elek Pedagógiai Ka/) 

 

13.30- 14.00  Összefoglaló értékelés, a konferencia zárása.