Szövegdoboz:


Nemzetközi ökumenikus szimpózium

a Biblia Éve jegyében

 

Szövegdoboz:  A magyarországi történelmi egyházak által meghirdetett Biblia éve lassan félidejéhez érkezik, és ha talán az értékelés még korai is lenne, helyzetértékelésre mindenképpen vállalkozhatunk:  a gondolat „átment”, megragadta sokak fantáziáját és áthatotta a keresztény felekezetek gyülekezeteit, egyházközségeit, intézményeit és felelős magánszemélyeit: az ország legkülönfélébb településein hallunk Biblia éve programokról, előadásokról, kiállításokról, felolvasó-estekről, hangversenyekről, Biblia-megáldásról, sőt, néha egészen formabontó, műfaji kategóriák közé nehezen beilleszthető kezdeményezésekről. Plébániák, gyülekezetek százai érezték úgy már eddig is, hogy a maguk eszközeivel hozzá tudnak tenni valamit ahhoz a nagy szellemi és lelki „kirakójátékhoz”, amely a Biblia éve 2008-ban Magyarországon.

A szervezők mindig is hangsúlyozták, hogy a Biblia éve lényege ezekben a helyi kezdeményezésekben rejlik. Ugyanakkor azt is érzékeltetni szeretnénk, hogy a Biblia éve egyszersmind történelmi jelentőségű ökumenikus összefogás is Magyarországon: nem volt még olyan, hogy katolikusok és protestánsok, ortodoxok és kisegyházak azonos témához kapcsolódva (ha nem is teljesen egyformán persze) ünnepeltek végig egy egész esztendőt. Ennek az érzékeltetéséhez pedig szükség van olyan „központi” eseményekre, amelyekben fel tudjuk mutatni, hogy a gyakorlati összefogás és együttműködés nem csak a helyi szinteken lehetséges, hanem a „legmagasabb” szinten is. A keresztény egyházak vezetői ugyanis nem csupán szépen hangzó kijelentéseket tesznek ritka és emelkedett pillanatokban, a gyakorlati megvalósulást mintegy rábízva arra, hogy egy-egy településen éppen milyen viszonyban vannak egymással a felekezetek és a lelkipásztorok, hanem gyakorlati példát is adnak: együtt, közös erővel meg lehet rendezni olyan programokat, amelyeken fel tudjuk mutatni a Biblia éve gondolat erejét.

Szövegdoboz:  A Biblia-év első ilyen központi eseménye az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban  2008. június 23-26. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Ökumenikus és Biblikus Szimpózium lesz. A szimpózium szervezői, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a protestáns Magyar Bibliatársulat kettős céllal hívták meg külföldről és itthonról az előadó biblikus professzorokat: egyrészt, a konferencia első munkanapján, 24-én szeretnénk egymásnak és a szimpóziumra ellátogató érdeklődőknek is felmutatni azokat a sajátosságokat, úgy különbségeinket mint közös meglátásainkat, amelyekkel a Szentírás katolikus és protestáns kutatóiként, olvasóiként rendelkezünk. Ennek érdekében hallgathatunk meg előadásokat a Biblia központi üzenetéről Bábel Balázs érsek úrtól, a bibliai kánon legfontosabb mai kérdéseiről Székely János püspök úrtól és két református ószövetséges professzortól, Karasszon Istvántól és Zsengellér Józseftől. A bibliamagyarázat alapelveiről tartott előadások során Rózsa Huba professzor úr és Raj Tamás főrabbi segítségével össze tudjuk majd vetni és konkrét bibliai példák illusztrációja segítségével megérteni, hogy miben egyezik vagy különbözik egymástól a katolikus és a zsidó egzegézis. A Szentírás megértésének kulcsa a keresztény írásmagyarázatban Jézus Krisztus és a róla szóló evangélium. Ennek a meghatározását adja majd elénk Kocsis Imre professzor és Sofronie román ortodox püspök. A Jelenések könyve és általában a jánosi irodalom jellegzetességeiről katolikus és protestáns szempontból két avatott szakértő, Fodor György és Bolyki János professzor urak fognak tájékoztatni bennünket.

A konferencia második munkanapja, június 25-e egy másik, sokkal speciálisabb, de igen aktuális téma kifejtésére szolgál majd. Arról szeretnénk eszmét cserélni a résztvevőkkel, hogy a Biblia mennyire „média-képes” könyv a 21. században. Mennyire kommunikálható a Biblia sajátos nyelvezete és üzenete a telekommunikációs eszközökben anélkül, hogy az eszközök sajátosságai veszélyeztetnék magának a bibliai nyelvezetnek és üzenetnek az integritását. Erről a kérdésről nem csak biblikus szakemberekkel, de a bibliafordítás, a kommunikáció, a média, a tudományos ismeretterjesztés és a művészetek szakértőivel is konzultálunk: Thomas Kaut professzor Münsterből, a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies) fordítói konzultánsaként vesz részt a tanácskozáson, és a bibliafordítások „etikájáról” beszél majd, míg Benyik György professzor úr Szegedről inkább a bibliafordítások történetébe enged bepillantást. Dávid Katalin és Fabiny Tibor professzorok a Szentírás és a művészetek, az irodalom határterületeire vezetnek el bennünket, és – Fabiny professzor úr témamegjelölése alapján – megtudhatjuk, hogy reneszánsza van-e ma a bibliaolvasásnak.

Szövegdoboz:  Valószínűleg ma nem lenne a kezünkben érthető, jó magyar nyelvű fordításban és elérhető áron kapható kiadásban a Biblia, ha nincs a bibliatársulati mozgalom, amelynek elkötelezett tagjai a 19. század elejétől kezdve, szerte a világon (ma már több mint 140 országban! – a katolikus félnél pedig mintegy 90 országban) fáradhatatlanul munkálkodnak azon, hogy mindenhová, mindenkihez eljusson Isten igéje. Erről az évszázados múltra vissza- és a komoly kihívásokkal teli jövőbe előretekintő munkáról számol be röviden Tarjányi Béla és Pecsuk Ottó, katolikus és protestáns szempontból. Larry Hurtado edinburghi és Lénart de Regt amszterdami professzorok a Biblia kommunikációs aspektusait vizsgálják előadásaikban, az előbbi az ókori bibliai kéziratok, míg utóbbi a 21. századi modern adathordozók szempontjából. A konferenciát Fabiny Tamás püspök úr (aki hosszú éveken át volt a Duna Televízió vallási műsorainak szerkesztője) és Komoróczy Géza professzor úr előadása zárja. Komoróczy professzor évtizedek óta az egyik legelismertebb ismerője a Biblia korának, nyelveinek és kultúrájának; előadásában arról fog beszélni, hogy a szekuláris, egyetemi közegben hogyan, milyen megkötésekkel és eszközökkel lehet „ismeretterjesztést” folytatni a Bibliáról.

Az esztergomi szimpózium említett témái izgalmas eszmecseréket sejtetnek, és ehhez csak adalék, bár vélhetően nagyon fontos adalék lesz az a gyönyörű környezet, az esztergomi táj és az abba belesimuló, szépen felújított konferencia központ, amelyben a Biblia éve fontos elméleti kérdései megbeszélésre kerülnek.

A részletes program megtekintehtő az interneten: www.biblia-tarsulat.hu > Biblia Éve > Esztergomi konferencia címen (www.biblia-tarsulat.hu/biblev/szimpozium.htm). A jelentkezési lap ugyanonnan letölthető.

A konferencián való részvétel ingyenes. A konferencia első félnapjára (június 23.) és két teljes munkanapjára (június 24-25.) étkezés és szállás is igényelhető (árak: egy éjszaka 3000 Ft, reggeli 700 Ft, ebéd 1200 Ft, vacsora 900 Ft). A jelentkezéseket a Szent Adalbert Képzési Központ címére kell küldeni: 2500 Esztergom, Szent István tér 10., info@szentadalbert.hu. Minden további információval készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére: Kurilla Éva titkárnő, Szt. Adalbert Képzési Központ, (06-33) 541-939, 33-541-900, Tarjányi Béla, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 1068 Bp. Teréz krt. 28.; (06-1) 321-54-97; demtar@ella.hu és Pecsuk Ottó, Magyar Bibliatársulat, 1113 Bp. Bocskai út 35.; (06-1)209-30-33; otto.pecsuk@bibliatarsulat.hu. Szálláshelyek korlátozott számban. Aki szállást is kér, mielőbb jelentkezzék!

 

Dr. Pecsuk Ottó (a Protestáns Egyházak megbízásából)

Dr. Tarjányi Béla  (a Katolikus Egyház megbízásából)