Pedagógus továbbképzések a Bibliáról Kecskeméten

2008. augusztusában két akkreditált pedagógus továbbképzés kerül megrendezésre Kecskeméten a Bibliáról. Fővédnök: Dr. Bábel Balázs érsek. Szervező: Farkas István SchP piarista atya

A szóbanforgó továbbképzéseken a Főegyházmegye hitoktatói is részt vehetnek saját költségükön. Akik valamely kurzuson részt vesz és erről írásos igazolást nyújt be az Érseki Hivatalnak, az a követlező alkalommal felmentést kap a háromévenként kötelező lelkigyakorlaton való részvétel alól. A továbbképzéseken az önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusai is részt vehetnek.

LELKIGYAKORLAT (30 óra = 30 pont): 2008. aug. 4. (hétfő) 10 órától aug. 6. (szerda) 16 óráig. Vezeti: Dr. Jelenits István SchP piarista atya.

BIBLIA A PEDAGÓGIÁBAN (30 óra = 30 pont): 2008. aug. 7. (csütörötök) 10 órától aug. 9. (szombat) 14 óráig. Előadók: Dr Bábel Balázs érsek, Dr. Jelenits István SchP, Dr. Thorday Attila biblikus professzor, Farkas István SchP atya.

Mindkét képzésnél helyszín és jelentkezés: Ward Mária Angolkisasszony Gimnázium, 6000 Kecskemét Czollner tér 5. (kecskemet@ward-maria.sulinet.hu). Jelentkezési határidő: 2008. június 30. Szállás- és étkezésigényt kell jelezni. A regisztrálást nem jelezzük vissza. A képzés és az akkreditálás díja 6000 Ft/ képzés. Szállás 1300 Ft/ éjszaka, étkezés 1700 Ft/nap (aki nem hoz ágyneműt: 200 Ft mosatási díj). A képzésre állami céltámogatás elszámolható.

Dr. Mészáros István érseki titkár