Magyar biblikus irodalom 1990-től 2006-ig
    Bibliakiadások, könyvek, kiadványok a Szentírásról 
     Korponai Gábor összeállítása

2006

Az őrködés éjszakája – Peszáchi hággádá, Reprint sorozat 2., fordította Róth Emil (Hagådåh sel pesah), Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2006, 187 o.

Baldermann, Ingo: Kelj fel és járj! – Jézusról szóló történetek gyerekeknek, fordította Csoma Judit (Steh auf und geh!), Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 63 o.

Béky Gellért: Szent József, Szent Maximilián Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2006, 134 o.

Benyik György: Igézők – Elmélkedések a liturgikus év C ciklusának evangéliumairól, Agapé, Szeged 2006, 221 o.

Benyik György [szerk.]: Szenvedéstörténet – Nemzetközi Biblikus Konferencia – 2005. szeptember 4-7., JATEPress, Szeged 2006, 161 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2006, 1422 o.

Biblia – Újtestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 2006, 333 o.

Blumrich, Josef F.: Ezékiel űrhajói, (Da tat sich der Himmel auf), Allprint, Budapest 2006, 198 o.

Buji Ferenc: Az elfelejtett evangélium – A názáreti Jézus elveszett tanításai, Kairosz, Budapest 2006, 268 o.

Colombas, García M.: A Szentírás olvasása – A lectio divináról, fordította Magyary Ágnes (La lectura de Dios – Aproximacion a la Lectio Divina), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2006, 183 o.

Dávid Katalin: Mózes – Gondolatok Mózesről Freud Mózes-tanulmányával kapcsolatban, Szent István Társulat, Budapest 2006, 80 o.

Ebertshäuser, Rudolf: A Szentírás – Isten teljes kijelentése, (Die Heilige Schrift – Gottes vollkommene Offenbarung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 32 o.

Frank Sándor: Izrael és a népek, Effata, Berettyóújfalu 2006, 49 o.

Graves, Sue: Ismered a Bibliát?, fordította Nagy Lídia (What is the Bible?), Magyar Bibliatársulat, Budapest 2006, 60 o.

Hagee, John: Bibliai sikerkalauz, fordította Joób Viktória (The seven secrets), Új Spirit, Budapest 2006, 335 o.

Haggáda – Hagådåh sel pesah – Széder esti elbeszélés, Makkabi, Budapest 2006, 87 o.

Hame'iyriy, 'Abiygdor: A daloló máglya – Ady és a Biblia versek, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2006, 377 o.

Hankovszky Béla: A Miatyánk egzegézise, Katekhon sorozat 1., Kairosz, Budapest 2006, 96 o.

Hausmann, Jutta: Ruth, fordította Kuntz Nóra, ÚMK, Budapest 2006, 121 o.

Heller Ágnes: Ímhol vagyok – A Genezis könyvének filozófiai értelmezései, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2006, 299 o.

Herczeg Pál: Krisztusról és az egyházról szólok, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 226 o.

Igeliturgikus útmutató 2007, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2006, 56 o.

Imre Mihály: A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen 2006, 156 o.

Jones, Kenneth: A Biblia örömhíre, Bibliatanulmányozó sorozat 4., fordította Burjan Tamás, Örömhír Alapítvány, Orgovány 2006, 80 o.

Jones, Kenneth: Ki Jézus Krisztus?, Bibliatanulmányozó sorozat 5., fordította Kiss Eszter, Örömhír Alapítvány, Orgovány 2006, 71 o.

Kóbori Mária: A vasárnapi ünneplés bibliai és erkölcsteológiai alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 60 o.

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetségbe, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2006, 142 o.

MacDonald, William: Isten még mindig szól hozzánk – Bizonyságtételek arról, amikor a Biblia egyes versei „életre kelnek”…, (God still speaks), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 72 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 1. kötet, Máté – Róma, (BBC - Beliver's Bible commentary – New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 2. kiadás, 719 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 2. kötet, 1Korintus – Jelenések (BBC - Beliver's Bible commentary – New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 2. kiadás, 799 o.

Malgo, Wim: 144.000 + két tanú, kik azok?, fordította Szíjjártó Ágnes (144.000 + zwei Zeugen, wer sind sie?), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 144 o.

Malgo, Wim: Jób hét próbatétele, (Sieben Prüfungen Hiob), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 17 o.

Malgo, Wim: József – Jézus, (Joseph – Jesus), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 455 o.

Mazali, Gustavo: Játékos puzzle biblia, Alexandra, Pécs 2006, 12o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 127 o.

Nagy József: Szent Pál kenózisz-üzenetének biblikus alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 93 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2006. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 128 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2006, 5. kiadás, 1384 o.

Oberlander Baruch [szerk.]: Mózes imája – Sábeszi imakönyv, Klasszikus zsidó művek magyarul 7., fordította Simon Sároni (Tepiyla leMose, Siydwr leleil sabbat), Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 2006, 289 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 2006, 5. kiadás, 726 o.

Pilgrim, Walter E.: Kényelmetlen szomszédok? – Jézus és az apostolok az egyház-állam viszonyról, fordította Kiss Emil et al., Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest 2006, 152 o.

Preisendorf Renáta: A pátriárkák vallása – Oltárok és áldozatok a pátriárkai történetekben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2006, 68 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 1. kötet, A hit alapjai, Karizmatikus klasszikusok, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2006, 153 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 4. rész, Pünkösd, szentek ünnepei, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2006, 10. kiadás, 137 o.

Sándor Endre: Az Úrnak szentelt élet – Sámuel próféta élete és üzenete, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 194 o.

Schmatovich János: Üdvözítőnk érkezése – A várakozás beteljesedése, Studia theologica Jaurinensia, Győri Hittudományi Főiskola, Győr 2006, 139 o.

Segarra, Mercè: Játékosan a Bibliáról, fordította Mucsi Zsófia (Gaudeix amb la Bíblia), Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 95 o.

Steiner, Rudolf: János apokalipszise – Tizenkét előadás, egy bevezető előadással – Nürnberg, 1908. június 17-30., Genius, Budapest 2006, 239 o.

Szabó Attila: Természet és ember a Biblia és a költészet tükrében, Veritas, Győr 2006, 2. kiadás, 163 o.

Szilágyi Irma: Az Újszövetség írás- és könyvtártörténeti vonatkozásai, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen 2006, 66 o.

Thomas, Walter Ian: Ha elveszek, hát vesszek el! – Eszter könyve – bibliatanulmány – A keresztyén élet és Eszter könyve, (If I perish, I perish), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 88 o.

Trench, Richard Chenevix: Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz, (Notes on the parables of our Lord), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 146 o.

Új Testamentom, azaz A mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, Kálvin Kiadó, Budapest 2006, 381 o.

Vásárhelyi Judit, P.: Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai előzmények és fogadtatás, Historia litteraria 21., Universitas, Budapest 2006, 245 o.

Wagner, Rainer: Kézikönyv Isten üdvtervéről és a hit alapjairól bibliai üdvtörténet hét korszaka alapján, (Arbeitsbuch Heilsplan Glaubenslehre), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2006, 250 o.

Wilson, T. Ernest: Isten szent titkai az Újszövetségben, (Mystery doctrines of the New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2006, 96 o.

Xeravits Géza: Zsoltártanulmányok, 1. kötet, A Zarándokénekek (Zsolt. 120-134), Lectio divina 3., L'Harmattan, Budapest 2006, 119 o.

Zavaczki János: A Biblia titkai, Allprint, Budapest 2006, 238 o.

Zavaczki János: A Biblia titkai, Titkolt tények, Allprint, Budapest 2006, 238 o.

Zsoltároskönyv, fordította Farkasfalvy Dénes O. Cist., Szent István Társulat, Budapest 2006, 351 o.

2005

"Bibliai panoráma – A bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal, bibliatanulmányozás céljából," (Bibel-Panorama), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 2. kiadás, 12 o.

Ágoston István: A Biblia – Hitünk és életünk zsinórmértéke, Kairosz, Budapest 2005, 164 o.

Anderson, Audrey Boyle et al.: A kezdetektől Ábrahámig – Bibliatanulmányok óvodásoknak, Kincsestársorozat 1., fordította Zarkáné Teremy Krisztina (Kindergarten Bible study guide), Élet és Egészség, Budapest 2005, 64 o.

Atkinson, David: Jób könyve – Szenvedés és kegyelem, A Biblia ma, fordította Gulyás Melinda (The message of Job), Harmat, Budapest 2005, 142 o.

Baldermann, Ingo: Ne féljetek! – A passió és a húsvéti történet gyerekeknek, fordította Csoma Judit (Fürchtet euch nicht), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 61 o.

Baldermann, Ingo: Tündöklő fény a sötét éjszakában – Bibliai elbeszélések a karácsonyról, fordította Szabó Csaba (Helles Licht in dunkler Nacht), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 60 o.

Balla Péter: Az újszövetségi iratok és kanonikus gyűjteményük kialakulásának története – Bevezetéstani alternatívák, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 279 o.

Barsi Balázs: „Neked adom az élet koronáját” – A Jelenések könyvének magyarázata, Magánkiadás, Sümeg 2005, 245 o.

Benedek István Gábor: Dávid, Ex-Libris, Budapest 2005, 343 o.

Benyik György [szerk.]: A Biblia értelmezése – Nemzetközi Biblikus Konferencia – Szeged – 2004. augusztus 29. - szeptember 1., JATEPress, Szeged 2005, 235 o.

Benyik György [szerk.]: A szeretet missziója – Szegedi Biblikus Konferencia – 2001. szeptember 3-5., JATEPress, Szeged 2005, 133 o.

Benyik György [szerk.]: Vallási személyiségek és hatásuk a társadalomra – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 2002. augusztus 25-28., JATEPress, Szeged 2005, 145 o.

Benyik György: Igézők – Elmélkedések a liturgikus év B ciklusának evangéliumairól, Agapé, Szeged 2005, 199 o.

Bettes István: Ki e vízből iszik – Verses újszövetségi történetek fiataloknak, Hay Pál Alapítvány, Budapest 2005, 87 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2005, 1919 o.

Biblia – Ótestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 2005, 394 o.

Bodson, Gérard: Az apokalipszis kódjának megfejtése, ford. Kiss Balázs, Alexandra, Pécs 2005, 220 o.

Bolla Zsuzsanna: Bibliai eredetű utónevek, Jaffa, Budapest 2005, 176 o.

Braden, Gregg: A Teremtő kódja – Múltunk titka a jövőnk ígérete – A Teremtés Könyvének üzenete, fordította Szabó Anna (The God code), Mandala-Seva, Budapest 2005, 293 o.

Brierley, Jane: Történetek az Ótestamentumból, Játszva tanuljunk!, fordította Szloboda Kriszta (Stories from the Old Testament), Alexandra, Pécs 2005, 12 o.

Brierley, Jane: Történetek az Újtestamentumból, Játszva tanuljunk!, fordította Szloboda Kriszta (Stories from the New Testament), Alexandra, Pécs 2005, 10 o.

Brown, Raymond E.: Mózes ötödik könyve – Nemcsak kenyérrel él az ember, A Biblia ma, fordította Lázár Viktória (The message of Deutronomy), Harmat, Budapest 2005, 355 o.

Burns, Jim: Szex, drogok és rock’n’ roll – Az Ige fényében, Ifjúságépítők csoportos bibliatanulmányozó sorozat, fordította Bálint Ágnes (The word on sex, drugs and rock n’ roll), Új Remény Alapítvány, Debrecen 2005, 130 o.

Csabai Tamás: Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus – történetbölcselet az Írásokban – "Hegel ellen", Aeternitas, Felsőörs 2005, 126 o.

Csia Lajos: Bibliai káté – Segítség a bibliás gondolkodás eltanulásához, Százszorszép, Budapest 2005, 55 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 299 o.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, Hévizgyörki Evangélikus Egyházközség, Hévizgyörk 2005, 2. kiadás, 361 o.

Drüeke, Stefan [szerk.]: A Biblia keletkezése – Az ékírás felfedezőiről, az ábécé feltalálóiról és a papirusztekercsek kutatóiról, (Abenteuer – Bibel-Entstehung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 39 o.

Erdélyi László: Prófécia és saját magyarázat, avagy Jelenések könyve új üzenete?, Élet és Egészség, Budapest 2005, 19 o.

Eszter könyve, Reprint sorozat 3., fordította Schwarz Mór, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2005, 45 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez, Szent István Társulat, Budapest 2005, 2. kiadás, 422 o.

Feldbush, Jim: Kirándulás Jézussal – Mindennapi áhítatok a 6-10 éves gyerekek számára, 1. kötet, fordította Hegyes Horváth Csilla (Hiking with Jesus), Élet és Egészség, Budapest 2005, 192 o.

Feldbush, Jim: Kirándulás Jézussal – Mindennapi áhítatok a 6-10 éves gyerekek számára, 2. kötet, fordította Hegyes Horváth Csilla (Hiking with Jesus), Élet és Egészség, Budapest 2005, 183 o.

Fodor György és Tarjányi Béla [szerk.]: „Akik az igazságra oktattak sokakat...” – A 65 éves Rózsa Huba köszöntése, Szent István Társulat, Budapest 2005, 442 o.

Fowler, John M.: Efézusi levél – Az emberi kapcsolatok evangéliuma, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (Ephesians), Élet és Egészség, Budapest 2005, 120 o.

Fröhlich Ida [szerk.]: Az utókor hatalma – Újraírt szövegek, Kréné 4., Új Mandátum, Budapest 2005, 177 o.

Fülep Sándor: Igei elmélkedések, Az úri ima, Magánkiadás, Berettyóújfalu 2005, 320 o.

Gordos Gáspár: Ferences homíliák – Szentírásmagyarázat a „B” év vasárnapjaira, Terebint Bt., Budapest 2005, 727 o.

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt a Lélek – „Az apostolok cselekedetei” magyarázata, harminchét elmélkedésben, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 244 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet, 1. kötet, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 3. kiadás, 284 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet, 2. kötet, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2005, 3. kiadás, 297 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 2005, 3. kiadás, 229 o.

Halter, Marek: Czippora könyve, fordította Karácsonyi Mária (Tsippora), Jokerex Kiadó, Budapest 2005, 324 o.

Hegedűs Loránt: Apokalipszis most és mindörökké – Kálvin-téri igehirdetések – A Jelenések könyve teológiai, szellem-, társadalom- és természettudományos szempontjai ma – utoljára, Püski, Budapest 2005, 454 o.

Hughes, Gerald: Az irgalmasság Istene, fordította Laczkó Zsuzsanna, Korda Kiadó, Kecskemét 2005, 239 o.

Huntington, Noelle: Angyalok a Bibliában, fordította Leyrer Ginda (The angel Bible), Alexandra, Pécs 2005, 61 o.

Ironside, H. A.: A négyszáz „csöndes” év – Malakiástól Mátéig, (The four hundred silent years), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 64 o.

Jakubinyi György: Hirdesd az igét! – Gondolatok a vasárnapi és ünnepnapi szentírási szakaszokhoz, Szent István Társulat, Budapest 2005, 489 o.

Jensen, Irving: Jézus élete – A négy evangélium tanulmányozása időrendi sorrendben – Bibliatanulmányozás szemléltető ábrákkal, (The life of Christ), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 128 o.

Jézus élete rajzokban, Don Bosco, Budapest 2005, 78 o.

John testvér: Élő víz forrása – Jézus és a szamariai asszony találkozása, fordította Merza Edit, Pechan Szabolcs, Agapé, Szeged 2005, 107 o.

Johnsson, William: Jézus – Márk szemével, Bibliatanulmányok, fordította Hegyes Horváth Csilla (Jesus throught the eyes of Mark), Élet és Egészség, Budapest 2005, 112 o.

Jones, Brian D.: Az Ő csodálatos keresztje – Megváltásunk története, Bibliatanulmányok, fordította Hegyes Horváth Csilla, Élet és Egészség, Budapest 2005, 112 o.

Jones, Kenneth: A lélek gyógyítója – Bibliatanulmányok Máté evangéliumának 8. és 9. fejezete alapján, Bibliatanulmányozó sorozat 2., fordította Fanton Zsuzsa, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2005, 32 o.

Jones, Kenneth: Pál apostol filippibeliekhez írott levelének tanulmánya, Bibliatanulmányozó sorozat 3., TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2005, 51 o.

Kammer, Albert von der: Krisztus ítélőszéke – 2Korintus 5,10, (Der Richterstuhl des Christus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 54 o.

Karasszon István: Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, Simeon könyvek 1., Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2005, 2. kiadás, 171 o.

Kőszeghy Miklós: Salamon avagy a történet vége, Új Mandátum, Budapest 2005, 140 o.

Kraus, Naftali: Nők a Bibliában és a Talmudban – 56 elbeszélő biográfia, Az Ősi forrás sorozat 14., PolgART, Budapest 2005, 287 o.

Kuhrt, Amélie: Az ókori Közel-Kelet, Studia orientalia 4., fordította Mohay Gergely (The ancient Near East), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2005, 375 o.

Kustor Zoltán [szerk.]: A Pentateuchos forrásművei – Elkülönített szövegállományuk, valamint azonosításuk a Pentateuchos kanonikus formájában, (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanulmányi füzetei 5., Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2005, 307 o.

Langer Mór: Élijáhu kincse, Makkabi, Budapest 2005, 116 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Az eljövendő világ erejével e világban – János apostol leveleinek magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 335 o.

Lieth, Norbert: Az utolsó ajtó az elragadtatáshoz vezető úton, (Die letzte Tür auf dem Weg zur Entrückung), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 23 o.

Lohfink, Norbert: Haragos visszatekintés az államra, fordította Kocsi György, Szent István Társulat, Budapest 2005, 164 o.

MacDonald, William: Hamarosan Armageddon? – Mit mond a Biblia a jövőről?, (Armageddon soon?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 32 o.

Makra Jenő [szerk.]: Márk evangéliuma, Bibliatanulmányok, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 136 o.

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki, Parakletos Könyvesház, Kiskunfélegyháza 2005, 48 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 127 o.

Mücher, Werner: 1-2. tesszalonikai levél magyarázata, (Die Briefe des Apostels Paulus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 88 o.

Mücher, Werner: 24 életszabály – Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetével kapcsolatban, (24 Lebensregeln), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 75 o.

Mücher, Werner: Ezeréves béke – Aktuális bibliai prófécia, (Tausend Jahre Frieden), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 127 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Saxum, Budapest 2005, 954 o.

Nee, Watchman: A teremtés titka, (The mystery of creation), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 99 o.

Nee, Watchman: A teremtés titka, (The mystery of creation), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 99 o.

Ohler, Annemarie: Biblia, fordította Körber Ágnes (dtv-Atlas Bibel), Athenaeum, Budapest 2005, 251 o.

Olesen, Cecilie: Első kis Bibliám, fordította Ivancsics Irma (My first handy Bible), Alexandra, Pécs 2005, 61 o.

Ötvös László: A három magyar biblia népszerűsítése – Tanulmányok, visszhangok, dokumentumok, Nemzetközi theologiai könyv 69., Doctorok Collégiuma Irodalmi Szekció, Debrecen 2005, 344 o.

Piper, Sophie: Isten megteremti a világot, fordította Ungváry Zsolt, Simon Kiadó, Budapest 2005, 26 o.

Piper, Sophie: Noé és az özönvíz, fordította Ungváry Zsolt (Noah and the flood), Simon Kiadó, Budapest 2005, 26 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Magánkiadás, Székesfehérvár 2005, 14. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 4. rész, Pünkösd, szentek ünnepei, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2005, 9. kiadás, 137 o.

Qra'us, Naftalî: Nők a Bibliában és a Talmudban, [Ősi forrás sorozat 14], PolgART, Budapest 2005, 287 o.

Reisinger János: A Biblia a házasságról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 19 o.

Reisinger János: A Biblia az imádságról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 15 o.

Reisinger János: A Biblia az istentiszteletről, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 19 o.

Reisinger János: Miről szól a Jelenések könyve?, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 192 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 1. félév, 1-20. lecke – Tanári kézikönyv fordította Palúr Kornélia, Reménység Magjai Alapítvány, Budapest 2005, 87 o.

Rózsa Huba: A Biblia szerepe az európai és a keresztény kultúrában, Haza a magasban 17., Szent István Társulat, Budapest 2005, 31 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2005, 358 o.

Sándor Endre: Eszter – A népét megmentő asszony, Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 163 o.

Schmoldt, Hans: Bibliai tulajdonnevek lexikona, A Biblia világa 7., fordította Lorencz Klára és Zsuppán Monika (Kleines Lexikon der biblischen Eigennamen), Jel, Budapest 2005, 309 o.

Scrimshire, Hazel: Képeslapok Pál apostoltól, fordította Gulyás Melinda (Postcards from Paul), Harmat, Budapest 2005, 50 o.

Sparks, T. Austin: Mi az ember? – A Biblia szerint, (What is man?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 85 o.

Stadelmann, Helge: Az okkultizmus, okkult jelenségek – Lényege és megjelenési formái a Szentírás szerint, (Das Okkulte), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 88 o.

Strobel, Lee: A Jézus-dosszié – Egy oknyomozó újságíró interjúi a történelem legnagyobb rejtélye körül, fordította Székely György (The case for Christ), Harmat, Budapest 2005, 348 o.

Szalay Szilárd: Mártíromságra rendelve – Elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján – Apostolok cselekedetei 6,1 - 8,40, Vörösberényi igehirdetések 12., Vörösberényi Református Egyházközség,, Vörösberény 2005, 279 o.

Szécsi József: Miatyánk és a Káddis, Zsidó-keresztény-iszlám vallástudományi füzetek 1., Keresztyény-Zsidó Társaság, Budapest 2005, 26 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Logictialine Kft., Budapest 2005, 1098 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2005, 1194 o.

Szent János írása szerint való evangyéliom – Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele, Kézirat, 2005, 43 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve kommentár, 1. kötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 415 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve kommentár, 2. kötet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 839 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Korda, Kecskemét 2005, 4. kiadás, 340 o.

Ternyák Csaba: Az imádkozó Jézus a szinoptikus evangéliumokban, Biblikus írások 6., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2005, 120 o.

Török László: Tökéletességre törekvő igazvolt – Mt 5,17-48 retorikai elemzés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2005, 241 o.

Tyndale, William: A Szentíráshoz vezető ösvény, Magyar Luther füzetek 9., fordította Ecsedy Ágnes (A pathway into the Holy Scripture), Magyarorszgi Luther Szövetség, Budapest 2005, 85 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2005, 17. kiadás, 646 o.

Várkonyi András et al. [szerk.]: Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez, Biblia-tanulmányok 2005/4., Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2005, 136 o.

Vermes Géza: A passió, fordította Nagy Mónika Zsuzsanna (The passion), Osiris, Budapest 2005, 115 o.

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (The Dead Sea scrolls), Osiris, Budapest 2005, 2. kiadás, 300 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 2005, 3. kiadás, 338 o.

Vermes Géza: Jézus hiteles evangéliuma, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Nagy Mónika Zsuzsanna (The authentic gospel of Jesus), Osiris, Budapest 2005, 474 o.

Vitális Ilona: Gyere velünk a Biblia korába! – Otthon, mesterségek, foglalkozások, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2005, 72 o.

Vogt, Fabian: Isten hozott a Bibliában! – Útikalauz a Szentíráshoz, fordította Somogyi Márta (Wo der Apostel baden ging), Kálvin Kiadó, Budapest 2005, 252 o.

Vohmann Péter [szerk.]: Újszövetségi fogalmak szótára – 200 újszövetségi fogalom magyarázata, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 288 o.

Vohmann Péter [szerk.]: Újszövetségi fogalmak szótára, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2005, 288 o.

Weinrauch Katalin: Versek az Ószövetséghez, Magánkiad., [Kiskunfélegyháza] [2005], 31 o.

White, Ellen Gould: Gondolatok a Hegyi beszédről, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Thoughts from the Mount of Blessing), Élet és Egészség, Budapest 2005, 7. kiadás, 135 o.

Xeravits Géza és Zsengellér József [szerk.]: Tobit/Tóbiás könyve – Szöveg, hagyomány,teológia, Deuterocanonica 2., L'Harmattan, Budapest 2005, 185 o.

Zimányi József: 33 igehely 33 bibliai üzenet – Igehirdetések, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 109 o.

Zimányi József: Jób négy arca, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2005, 27 o.

Zuck, Roy B. [szerk.]: Az Ószövetség bibliai teológiája, fordította Gerzsenyi László (A biblical theology of the Old Testament), TCM, Budapest 2005, 445 o.

2004

Ablonczy Dániel: Jelenések könyve, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2004, 2. kiadás, 168 o.

Ablonczy Dániel: Jeremiás könyve, 1. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2004, 2. kiadás, 287 o.

Ablonczy Dániel: Máté evangéliuma – Újszövetségi írásmagyarázat, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2004, 2. kiadás, 160 o.

Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, 1. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2004, 2. kiadás, 192 o.

Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, 2. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2004, 2. kiadás, 178 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó- és újszövetségi történetek – A világ története a gyerekek nyelvén, fordította Simonfalvy Lajos (The Lion children's Bible), Harmat, Budapest 2004, 3. kiadás, 256 o.

Az őrködés éjszakája – Peszáchi hággádá, Reprint sorozat 2., fordította Róth Emil (Hagådåh sel pesah), Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2004, 187 o.

Baróti László-Sándor: Bevezetés az Újszövetség olvasásához – Kísérleti tankönyv, Státus, Csíkszereda 2004, 126 o.

Barsi Balázs: Názáret iskolája – Elmélkedések az Úr Jézus rejtett életéről, Magánkiadás, Sümeg 2004, 99 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, K-ZS, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 2. kiadás, 730 o.

Beaumont, Émilie: Biblia gyerekeknek, fordította Jancsó Júlia (L'imagerie de la Bible), Passage, Budapest 2004, 3. kiadás, 123 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, JATEPress, Szeged 2004, 2. kiadás, 701 o.

Biblia – Bibliai történetek fiataloknak – Ószövetség, fordította Bartoss Réka és Kotsis Orsolya (La Sacra Bibbia narrata ai ragazzi), Alexandra, Pécs 2004, 231 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 1601 o.

Bibliai történetek gyerekeknek, fordította Seres Krisztina (Historias de la Biblia), Alexandra, Pécs 2004, 188 o.

Birchwood, Maria: Karácsony csillaga, fordította Deák Márta (The first Christmas), Alexandra, Pécs 2004, 44 o.

Bíró Katalin [szerk.]: Jónás próféta könyve, fordította Tótfalusi István, Tiara, Budapest 2004, 69 o.

Braden, Gregg: Tudatos teremtés – Az imádság és a próféciák új értelmezése az ősi Ézsaiás-tekercs alapján, fordította Hegedűs Péter (The Isaiah effect), Édesvíz Kiadó, Budapest 2004, 316 o.

Brinke, Georg R.: Noé, (Noah), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 64 o.

Brockhaus, Rudolf: Galata levél magyarázata, (Gedanken über den Brief an die Galater), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 139 o.

Clapham, Denis, Heading, John és Horlock, Malcolm [szerk.]: Napról napra végig az Újszövetségen, (Day by day through the New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 400 o.

Coleridge, Samuel Taylor: Egy kereső szellem vallomásai – Levelek a Szentírás ihletettségéről, Hermeneutikai Füzetek 27., fordította Ruttkay Veronika (Confessions of an Inquiring Spirit), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2004, 82 o.

Crossan, John Dominic: Jézus nyomában – A kövek alatt, a szövegek mögött – Jézus és világa megértésének kulcsfontosságú felfedezései, fordította Békési József (Excavating Jesus), Gold Book, Debrecen 2004, 300 o.

Czanik Péter: Isten, a király – A 75-100. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 2004, 160 o.

Cserháti Ferenc: Szentleckekísérő – Homíliák a vasárnapi szentleckék A-B-C sorozata alapján, Szent István Társulat, Budapest 2004, 486 o.

Cseri Kálmán: Pál apostol, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 5. kiadás, 59 o.

Davies, Chris: Az ember Krisztus Jézus – Bibliatanulmányok Jézus Krisztus személyéről, (Jesus one of us), Harmat, Budapest 2004, 2. kiadás, 136 o.

Davies, Philip R.: A holt-tengeri tekercsek világa, fordította Endreffy Loránd (The complete world of the Dead Sea scrolls), Alexandra, Pécs 2004, 216 o.

Delumeau, Jean: A paradicsom története – A gyönyörök kertje, fordította Sajó Tamás (Une histoire du paradis), Európa, Budapest 2004, 306 o.

Doukhan, Jacques: Titkok megfejtése – A múlt, jelen és jövő a Biblia híres iratának, Dániel könyvének jövendöléseiben, fordította Csabai Tamás (Le soupir de la terre), Élet és Egészség, Budapest 2004, 263 o.

Eszenyeiné Széles Mária: Értelem és bizalom, 1. rész, Bevezetés és Jób könyve, Királyhágómelléki Református Egyház, Nagyvárad 2004, 95 o.

Fabiny Tamás: Az elveszett tanítvány – Júdás Iskariótes az Újszövetségben és annak hatástörténetében, különös tekintettel személyének a zsidósággal való összekapcsolására, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2004, 320 o.

Fehér Tivadar: A Jelenések könyvének görög nyelve, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2004, 247 o.

Feiler, Bruce: Ábrahám – Utazás három vallás szívébe, fordította Daróczi Enikő (Abraham), Gold Book, Debrecen 2004, 220 o.

Fekete Péter: Krisztus vagy szombatnap? – Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól, Ébredés Alapítvány, Pécel 2004, 2. kiadás, 84 o.

Fitch, Alger: Mit mond a Biblia a prédikálásról?, fordította Köves Gábor (What the Bible says about preaching), Joplin, Budapest 2004, 334 o.

Gane, Roy E.: Ésaiás: „Vigasztaljátok népemet!”, fordította Hegyes Horváth Csilla, Heted-Nap-Adventista Egyház, Pécel 2004, 112 o.

Getz, Gene A.: A férfi a Biblia tükrében – Gyakorlati feladatokkal, (The measure of a man), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2004, 1. kiadás, 185 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 751 o.

Gordos Gáspár: Ferences homíliák – Szentírásmagyarázat a „A” év vasárnapjaira, Terebint Bt., Budapest 2004, 477 o.

Guadalupi, Gianni: A Biblia képekben – Történetek és képek az Ó- és Újtestamentumból, fordította H. Prikler Renáta (The land of the Bible), Alexandra, Pécs 2004, 303 o.

Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? – Kis módszertan, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 3. kiadás, 130 o.

Györgyi Csaba: Biblikus hitébresztés a felnőtt katekézisben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2004, 63 o.

Hagin, Kenneth E.: Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2004, 152 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 2004, 87 o.

Hanula Gergely és Vladár Gábor [szerk.]: Eulogia – Ünnepi kötet Dr. Bartha Tibor 60. születésnapjára, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Újszövetségi Szekciója, Budapest 2004, 175 o.

Harmai Gábor: Krisztus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban – A Filippi levél, mint egységes teológiai koncepció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2004, 208 o.

Hausmann, Jutta [szerk.]: Az Ószövetség a szószéken – A 2004/2005. évi egyházi esztendő ószövetségi alapigéinek igehirdetési előkészítői, Luther, Budapest 2004, 36 o.

Hausmann, Jutta [szerk.]: Az Ószövetség a szószéken – Az egyházi esztendő ószövetségi alapigéinek igehirdetési előkészítői (2004. I.), Luther, Budapest 2004, 64 o.

Heidl György [szerk.]: Akéda – Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében, fordította Heidl György, Kairosz, Budapest 2004, 179 o.

Herczeg Pál [szerk.]: Az Újszövetség teológiájának vázlata, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2004, 3. kiadás, 328 o.

Herzog, Chaim: Bibliai csaták, fordította Békési József (Battles of the Bible), Gold Book, Debrecen 2004, 295 o.

Hevesi Ödön: Eszter könyvének magyarázata – Első kísérlet a zsidóság teljes kiirtására, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 96 o.

Isten igéi anyáknak, fordította Hujber Szabolcs és Balázs Éva (God’s promises for mothers), Alexandra, Pécs 2004, 128 o.

Isten igéi barátoknak, fordította Hujber Szabolcs és Balázs Éva (God’s promises for friends), Alexandra, Pécs 2004, 129 o.

Isten igéi házastársaknak, fordította Hujber Szabolcs és Balázs Éva (God’s promises for couples), Alexandra, Pécs 2004, 129 o.

János evangéliuma, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 31 o.

Karaffa János: Az ítélet és szenvedés Jeremiás életében a Vallomások alapján, Glória, Nádszeg 2004, 114 o.

Karasszon István: Az Ószövetség varázsa, Kréné 3., Új Mandátum, Budapest 2004, 276 o.

Knight, George Augus Fulton: Vagyok – ez a nevem – A Biblia Istene és az emberi vallások, fordította Mucsi Zsófia (I am – this is my name), Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 109 o.

Kocsis Imre: „Isten elküldte fiának lelkét” – A Szentlélek Pál apostol tanításában, Biblikus írások 7., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2004, 176 o.

Koning, M. Ger de: Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata fiatal keresztényeknek, (Der 1. Brief an die Korinther, Der 2. Brief an die Korinther.), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 334 o.

Kónyi Sándor: A Biblia a keleti írások tükrében, Mundus, Budapest 2004, 243 o.

Kovács Géza: A mélységből kiáltok – Vigasztalás, szabadulás és megoldás a 130. zsoltár alapján, Menedék Alapítvány, Budapest 2004, 108 o.

Kovács Géza: János apostol látomásai – A Jelenések könyvének üzenete, Menedék Alapítvány, Budapest 2004, 249 o.

Kovács Géza: Karizmák a Biblia világosságában, Menedék Alapítvány, Budapest 2004, 95 o.

Kőhegyi István [szerk.]: Biblia kalendárium – 2004, Keresztyén Ifjúsági Egyesület Szenior Köre, Budapest 2004, 198 o.

Kraus, Naftali: A 613 parancsolat, Az Ősi forrás sorozat 13., PolgART, Budapest 2004, 677 o.

Kustár Péter: A Krónikák első és második könyvének magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 171 o.

Link, Christian: „...kitartóan részt vettek... a közösségben…” – Az egység útja az Újszövetségben és ma, fordította Galsi Árpád (Sie aber hielten fest an der Gemeinschaft…), Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 279 o.

Lukács evangéliuma, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 41 o.

Magassy Katalin: Keresztfa titka tündököl – Bibliai olvasókönyv evangélikus családok részére, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület, Győr 2004, 2. kiadás, 273 o.

Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága [szerk.]: Deuterokanonikus bibliai könyvek – A Septuaginta alapján, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 180 o.

Martin, Jobe: Evolúciótól teremtésig – Útmutató a Biblia és az evolúcióelmélet közötti konfliktushoz, (The evolution of a creationist), Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, Budapest 2004, 288 o.

McGee, J. Vernon: Galata levél, A Biblia üzenete kommentársorozat fordította Gerzsenyi László (Galatians), Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, Budapest 2004, 165 o.

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki, KEPE, Kiskunfélegyháza 2004, 48 o.

Miller, Stephen M.: A Biblia története – A Biblia keletkezése és hatása, fordította Csontos József (The Bible a history), Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 256 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 127 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Saxum, Budapest 2004, 954 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2005. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 128 o.

Ninkovic, Aleksandar: Evangéliumok szinopszisa, Agapé, Szeged 2004, 454 o.

Nochta Pál Attila: Haggeus-korszak, Hajdúsámsoni Keresztény Gyülekezet, Hajdúsámson 2004, 99 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2004, 5. kiadás, 1384 o.

Oláh János: Jóna (Jónás) könyve – Seper Yŵnåh Zsidó történeti & irodalmi tár, Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem, Budapest 2004, 158 o.

Oltár és zsoltár – 150 örök ének, fordította Bodrog Miklós, Kairosz, Budapest 2004, 304 o.

Orosz Athanáz [szerk.]: Hetvenes-Bibliás és patrisztikus tanulmányok, Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza 2004, 107 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív (megemlékező) misékben, (Textus lectionum missae pro variis necessitatibus et pro missis votivis), Szent István Társulat, Budapest 2004, 496 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: Kis zsolozsmáskönyv, (Liturgia horarum), Agapé, Szeged 2004, 2. kiadás, 324 o.

Ouweneel, W. J. [szerk.]: Így keletkezett a Biblia, (Het ontstaan van de Bijbel), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 2. kiadás, 212 o.

Pallósiné Toldi Márta [szerk.]: „Ídes az hazának szerelme” – Tiszteletadás Sylvester Jánosnak, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely 2004, 55 o.

Paulien, Jon: Találkozni Istennel újra – mégis első alkalommal, fordította Szilvási András (Meet God again for the first time), Élet és Egészség, Budapest 2004, 147 o.

Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaismereti kézikönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 675 o.

Peters, Benedikt: Jób könyvének magyarázata – Miért kell az igazaknak szenvedniük?, (Das Buch Hiob, Warum müssen die Gerechten leiden?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 304 o.

Peuckmann, Heinrich: A Biblia földjén, Ezt is tudni akarom!, fordította Blatniczky Piroska (Das Land der Bibel), Dinasztia Kiadó, Budapest 2004, 47 o.

Pfandl, Gerhard: Dániel könyve, Bibliatanulmányok, fordította Hegyes Horváth Csilla, Élet és Egészség, Budapest 2004, 112 o.

Popper Péter: Az Írás – Az Ószövetség a Teremtés könyvétől Malakiás prófétáig, Saxum, Budapest 2004, 247 o.

Popper Péter: Az Írás – Az Újszövetség – Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig, Saxum, Budapest 2004, 239 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2004, 13. kiadás, 206 o.

Reisinger János: A Biblia a gyógyításról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 16 o.

Reisinger János: A Biblia a halálról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 19 o.

Reisinger János: A Biblia a Sátánról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 23 o.

Reisinger János: A Biblia az angyalokról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 19 o.

Reisinger János: A Biblia az istenismeretről, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 15 o.

Reisinger János: A Biblia az ökológiai válságról, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 15 o.

Reisinger János: Bibliai próféciák korunkról, Oltalom Alapítvány, Budapest 2004, 147 o.

Rohl, David M.: Az elveszett testamentum – Az éden kertjétől a fogságig – a Biblia népének ötezer éves történelme, fordította Tamás Gábor (The lost testament), Gold Book, Debrecen 2004, 534 o.

Rossier, Henri: Példabeszédek könyve, (Betrachtungen über das Buch der Sprüche), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 180 o.

Rózsa Huba: A világ és az emberiség eredete a Bibliában – A Ter 1-11. magyarázata, A Biblia világa 3., Jel, Budapest 2004, 212 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 2004, 3. kiadás, 115 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2004, 7. kiadás, 107 o.

Sándor Endre: Ruth – Az Úrhoz hűséges móábita asszony, Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 95 o.

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szt. István Társ., Budapest 2004, 239 o.

Schreiner, Josef: Az Ószövetség teológiája, Szent István kézikönyvek 9., fordította Kiss B. Zsolt (Theologie des Alten Testaments), Szent István Társulat, Budapest 2004, 348 o.

Schweizer, Eduard: Teológiai bevezetés az Újszövetségbe, fordította Gromon András (Theologische Einleitung in das Neue Testament), Kálvin Kiadó, Budapest 2004, 186 o.

Seibel, Alexander: A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira, (Die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 64 o.

Shaw, Ian: Az ókori Egyiptom története, fordította Kmilcsik Ágnes (The Oxford history of ancient Egypt), Gold Book, Debrecen 2004, 519 o.

Sólymár Mónika: Közelebb a Bibliához – Tanári kézikönyv, Luther, Budapest 2004, 51 o.

Sólyom Anikó: Közelebb az Újszövetséghez – Tanári kézikönyv, Luther, Budapest 2004, 32 o.

Stevens, Carl H.: Beteljesült próféciák a Bibliában, fordította Kerek Zita (Fulfilled prophecies from the Bible), Magyarországi Biblia Szól Egyház, Budapest 2004, 55 o.

Szalay Szilárd: A pogánymisszió kezdete – Elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján – Apostolok cselekedetei 9,1 - 11,30, Vörösberényi igehirdetések 13., Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2004, 273 o.

Szalay Szilárd: Az Egyház születése – Elhangzott ígehirdetések az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján – Apostolok cselekedetei 1,1 - 5,42, Vörösberényi igehirdetések 11., Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2004, 294 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Logictialine Kft., Budapest 2004, 1098 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2004, 1194 o.

Szigeti Jenő: Levél az örömről – Pál apostol levele a filippiekhez, Élet és Egészség, Budapest 2004, 99 o.

Tatford, Frederick A.: Ezékiel próféciájának magyarázata – A halott csontok életre kelnek, (Dead bones live), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2004, 432 o.

Tokics Imre: Mózes írta a Tórát?, Üzenet, Heted7 Világ, Budapest 2004, 22 o.

Tóth Károly [szerk.]: Érdemes tudni! – Bibliai gyökerű magyar szólásmondások, Ökumenikus tanulmányi füzetek 19., Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest 2004, 64 o.

Török Jenő [szerk.]: Kis zsolozsma – Reggeli dicséret, napközi imaóra, vecsernye, kompletórium egy hétre, (Liturgia horarum), Agapé, Szeged 2004, 1. kiadás, 205 o.

Varga László: "„Idő többé nem lészen”, Dolgozatok a református teológiai tudomány köréből 6., Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár 2004, 72 o.

Varga Norbert: Az Ó- és Újszövetség politikaképe, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Budapest 2004, 92 o.

Várkonyi András: A Filemonhoz írt levél, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 39 o.

Végh Mónika: A bibliai Izrael története, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2004, 54 o.

Vincze Kata Zsófia: Tradíció, emlékezés, értelmezés – Az egyiptomi kivonulás-történet értelmezése a mai budapesti zsidóság vallásos jelenségeiben, MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont munkafüzetek 94., MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest 2004, 116 o.

Vogel, Herma: Mesékkel teli bárka – Biblia kicsiknek, fordította Ádám Gizella (Eine Arche voller Geschichten), Jelenkor, Pécs 2004, 142 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Bajkó Ágnes (The desire of ages), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2004, 813 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Élet és Egészség, Budapest 2004, 9. kiadás, 804 o.

Wilkinson, Bruce H.: A szőlőtő titkai, fordította Gerzsenyi László (Secrets of the vine), ITM, Nagyvárad 2004, 126 o.

Xeravits Géza és Zsengellér József [szerk.]: Szövetségek erőterében – A deuterokanonikus irodalom alapvető kérdései, Deuterocanonica 1., L'Harmattan, Budapest 2004, 168 o.

Xeravits Géza: Tanulmányok az ókori Izrael kultuszáról, Simeon könyvek 2., Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2004, 116 o.

Xeravits, Géza G. és Zsengellér, József: The book of Tobit – Text, tradition, theology – Papers of the First International Conference on the Deuterocanonical Books – Pápa, Hungary – 20-21 May, 2004, Supplements to the Journal for the study of Judaism 98., Brill, Leiden 2005, 238 o.

Ziegler, Georg: Discursus de summo bono, az legföb iorol, mellyre ez vilag mindenkoron serényen és válóban vágyódik, az bibliai és világi sokféle historiákért és példákért olvasásra kedves és hasznos, Amor librorum, fordította Szenczi Molnár Albert, Kossuth, Budapest 2004, 405 o.

Zihlmann, Simon: Diszmász, a szent lator – A mai idők szentje, Szeplőtlen Szív Alapítvány, Budapest 2004, 17 o.

Zsengellér József [szerk.]: A pergamentől a számítógépig – Szent iratok és a média régen és ma, Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2004, 120 o.

Zsengellér József: Az „igazi” izraeliták – Tanulmányok a samaritánus közösség ókori történetéről és irodalmáról, Simeon könyvek 3., Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2004, 278 o.

2003

Almási Tibor: Máté evangéliuma – 2. rész, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 2003, 216 o.

Anderson, Neil: Szavak nyomában – Egy bibliafordítás kalandos története Pápua Új-Guineában, fordította Tímár Csabáné (In search of the source), Harmat, Budapest 2003, 165 o.

Andrews, Jackie: 100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta, Officina Junior, Budapest 2003, 203 o.

Andrews, Jackie: 100 történet a Bibliából gyermekeknek, ahogy Jackie Andrews elbeszélte és Val Biro megrajzolta, (100 Bible stories for children), Officina Junior, Budapest 2003, 203 o.

Arga Zoltán: A Tel Dan-i sztelé avagy Hazael ölte meg Jorámot és Áházt?, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 57 o.

Assmann, Jan: Mózes, az egyiptomi – Egy emléknyom megfejtése, Osiris könyvtár. Vallástörténet, fordította Gulyás András (Moses the Egyptian), Osiris, Budapest 2003, 340 o.

Balázs, Ladislaus: Ad maiorem Dei gloriam – A Bécsi Pázmáneum Papnevelő Intézet régi növendékének a liturgikus A-B-C évekre tagolt valamennyi vasárnapi, ünnepnapi evangéliumi szöveghez készült prédikációi, Historia diaspora 2., Magánkiadás, Pécs 2003, 481 o.

Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanulás könyve – A bibliai didaktika alapjai, fordította Fükő Dezső (Einführung in die Bibel), Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 336 o.

Bányai János: Tudom kinek hittem… – 2 Tim. 1,12 – A lélekvándorlás érveinek elégtelensége, Magánkiadás, Kétsoprony 2003, 40 o.

Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal – Bibliai lélekelemzések, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 110 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 2. rész, Az Újszövetség könyveinek magyarázata, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 668 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 3. rész, Biblikus tanulmányok, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 698 o.

Barsi Balázs: Örökké megmarad – A Szeretethimnusz magyarázata, Vágó L. G., Sümeg 2003, 2. kiadás, 51 o.

Bartels, Roel: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Ószövetségi munkafüzet, fordította Körpöly Kálmán, Vasárnapi Iskolai Szövetség, Pécel 2003, 135 o.

Bayer György [szerk.]: János evangéliuma, Baráti Missziós Alapítvány, Jánoshalma 2003, 47 o.

Beauchamp, Paul: A zsoltárok világa, fordította Vajda András (Psaumes nuit et jour), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2003, 277 o.

Beaumont, Émilie: Biblia gyerekeknek, fordította Jancsó Júlia (L'imagerie de la Bible), Passage, Budapest 2003, 2. kiadás, 123 o.

Benyik György [szerk.]: Hatalom és karizma – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 2000. szeptember 3-6., JATEPress, Szeged 2003, 188 o.

Benyik György [szerk.]: Világi közösség, vallási közösség – Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia – Szeged 2003. augusztus 31 - szeptember 3., JATEPress, Szeged 2004, 310 o.

Berkes Sándor: Az utolsó idők jelei – Jézus Krisztusnak nagy apokaliptikus beszéde – Máté evangéliuma 24, 25. fejezete, Magánkiadás, Paks 2003, 200 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 1211 o.

Biblia – Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján – Suntoiskiripe – Nyevo Teshtamento, fordította Vesho-Farkas Zoltán, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 588 o.

Biblia ajánló – Az élet könyve, Sorsfordító, Hit Gyülekezete, Szombathely 2003, 36 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 7. kiadás, 234 o.

Bibliai történetek, 1. kötet, A világ teremtése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 12. kötet, A passió, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 2. kötet, Izrael népe, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 3. kötet, Az ígéret földje, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 4. kötet, Bírák és királyok, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 5. kötet, Az Úr prófétái, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 6. kötet, Próféták küldetése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 7. kötet, Jézus születése, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 8. kötet, Jézus gyermekkora, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 9. kötet, Jézus, a prédikátor, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 10. kötet, Jézus csodái, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bibliai történetek, 11. kötet, Bibliai példázatok, Pro Junior, Budapest 2003, 16 o.

Bo Yin Ra: János bölcsessége, fordította Zsók Ottó (Die Weisheit des Johannes), Tarsoly, Budapest 2003, 151 o.

Boulad, Henri: Sámuel, Sámuel!, fordította Vácz Jenő (Samuel, Samuel!), Ecclesia, Budapest 2003, 2. kiadás, 151 o.

Brooks, Keith L.: Bibliai tanítások alapjai, fordította Ruzsa-Nagy Zoltán, Muszka Andrea, Láng Emese (Practical Bible doctrine), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 83 o.

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája, fordította Koczó Pál (Theologie des Neuen Testaments), Osiris, Budapest 2003, Utánnyomás, 490 o.

Calvin, Jean: Kommentár Pál apostol Thesszalonikabelieknek írt leveleihez, fordította Csabai Tamás, Aeternitas, Felsőörs 2003, 125 o.

Calvin, Jean: Légy alázatos Isteneddel szemben! – Kálvin János magyarázata Mikeás próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 230 o.

Carson, D. A.: Exegetikai tévedések, fordította Czövek Tamás (Exegetical fallacies), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 190 o.

Chadwick, Henry: A korai egyház, Osiris könyvtár, Vallástörténet, fordította Ertsey Krisztina és Tornay Szabolcs (The early church), Osiris, Budapest 2003, 2. kiadás, 285 o.

Czanik Péter: Bizalom – A 51-74. zsoltár magyarázata Magánkiadás, Budapest 2003, 160 o.

Csergő Zsuzsanna: A „Törvény” mint az isteni üdvözítés egyik útja, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 54 o.

Csonka Nándor: A zsidókhoz írt levél középponti részének irodalmi szerkezete, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 125 o.

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról, Harmat, Budapest 2003, Utánnyomás, 199 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 2003, 239 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, 2. kötet, Visszaszámlálás, fordította Kertész Balázs és Láng Zsuzsa Angéla (The Bible code – The countdown), Vimce Kiadó, Budapest 2003, 275 o.

Életed forrása – Bibliai gondolatok gyermekeknek minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2003, 408 o.

Falk, Hedwig: A Genezis idején – Betekintés az emberiség őstörténetébe a Biblia és a régészet megvilágításában – Egy kísérlet, (Zur Zeit der Genesis), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 139 o.

Fazekas Gábor: Házasság az Újszövetség tükrében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 67 o.

Feiler, Bruce: Bibliai tájak – Utazás Mózes öt könyve nyomán, fordította Daróczi Enikő (Walking the Bible), Gold Book, Debrecen 2003, 399 o.

Finkelstein, Israel és Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet – Az ókori Izrael történelmének két arca, fordította Békési József (The Bible unearthed), Gold Book, Debrecen 2003, 384 o.

Fitch, Alger: Üzenet a sorok között – Az Újszövetség 27 könyve mögött levő egyetlen cél fölfedezése, fordította Köves Gábor (Reading between the lines), Joplin, Budapest 2003, 186 o.

Forrai György: Gyógyítások könyve – Lehet-e orvosi lexikon a Biblia?, Athenaeum, Budapest 2003, 303 o.

Freedman, David Noel: A kilenc parancsolat – A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában, fordította Takács Zoltán (The nine commandments), Gold Book, Debrecen 2003, 268 o.

Freedman, David Noel: A kilenc parancsolat – A bűn és bűnhődés rejtett mintázatának feltárása a héber Bibliában, fordította Takács Zoltán (The nine commandments), Gold Book, Debrecen 2003, 268 o.

Friedman, Richard Elliott: A Biblia rejtett könyve – Az első prózai mestermű felfedezése, fordította Békési József (The hidden book in the Bible), Gold Book, Debrecen 2003, 343 o.

Fűtő Róbert: Bibliaolvasó kalauz 2004 – „…buzdítsátok egymást minden egyes napon…”, Ébredés Alapítvány, Budapest 2003, 29 o.

Gergye Krisztina: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben…” – Az Ószövetségi emberkép megformálása a Teremtés könyve 2,7; Jeremiás könyve 1. fejezete és a 139. zsoltár alapján" Kézirat, Szombathely 2003, 25 o.

Goldschmied István: A Keszthelyi Izraelita Hitközség Bibliai Kertjének kialakítása, Keszthelyi Izraelita Hitközség, Keszthely 2003, 15 o.

Goldziher, Ignác: Mítosz a hébereknél és történelmi fejlődése – Mitológiai és vallástörténeti tanulmányok, fordította Szegedi János (Der Mythos bei den Hebräern und seine geschichtliche Entwicklung), Kairosz, Budapest 2003, 282 o.

Gombor Gábor: A világvége-csapda – Mit üzen a Jelenések könyve?, Dekameron, Budapest 2003, 267 o.

Graves, Sue: Ismered a Bibliát?, fordította Nagy Lídia (What is the Bible?), Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 60 o.

Grüll Tiborné: A Példabeszédek könyve a Septuagintában, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2003, 192 o.

Gyökössy Endre: Kézfogás, 12. kötet, Bibliai miniatűrök, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2003, 38 o.

Hagin, Kenneth E.: Bibliai hit – Részlet, Sorsfordító, Hit Gyülekezete, Szombathely 2003, 16 o.

Ham, Ken: Kérdések a kezdethez – A teremtés logikája, fordította Jeszenszky Ferenc (The answers book), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 264 o.

Jáki Szaniszló: A zsoltárok imádkozása – Zsoltármagyarázatok, fordította Jáki Zénó, Jel, Budapest 2003, 311 o.

Jankovics József [szerk.]: „Az keresztyén olvasóknak” – Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból, Balassi, Budapest 2003, 332 o.

János evangéliuma – Egyszerű magyar nyelvű változat, The Bible Laegue Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 75 o.

John testvér: Mennyei Atyánk – Biblikus bevezetők a Miatyánk imádsághoz, Metanoiete, fordította Simon András (Notre Pere), Agapé, Szeged 2003, 98 o.

Kammer, Elke: Menekülés a tengeren át, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 112 o.

Kausemann, Josef: Sámson, Izráel bírája, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 119 o.

Kelly, John Norman Davidson: Szent Jeromos élete, írásai és vitái, fordította Nemes Krisztina, Kairosz, Budapest 2003, 522 o.

Kerekes Zoltán: A zsidókhoz írt levél irodalmi szerkezete, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 142 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 2003, 10. kiadás, 162 o.

Kiszely Gábor: Máté evangéliuma, Kairosz, Budapest 2003, 116 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Héber mítoszok és mondák – A Bibliából, Móra, Budapest 2003, 2. kiadás, 363 o.

Kraus, Joseph E. és Terrien Samuel [szerk.]: Képes Biblia – Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak, Agapé, Szeged 2003, 520 o.

Kraus, Naftali: Ezra, Nechemjá – Az őscionizmus története, Az Ősi forrás sorozat 12., PolgART, Budapest 2003, 371 o.

Kunz, Eugen [szerk.]: Mi a célod? – Evangéliumi történetek fiataloknak, 3. kötet, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 167 o.

Kustár Zoltán [szerk.]: „Mint folyóvíz mellé ültett fa…” – Emlékkötet dr. Módis László professzor századik születésnapjának tiszteletére, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2003, 152 o.

Langenberg, Heinrich: A galatákhoz írt levél – A feltétel nélküli kegyelem és az isteni igazságosság kérdése, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 80 o.

Lengyel Ervin: A püspöki tekintély biblikus és teológiai megalapozása, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 73 o.

Liebi, Roger: Beteljesedett prófécia – Messiási prófécia, beteljesedése és történeti valódisága – Világtörténelem Dániel próféta látomásában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 120 o.

Liebi, Roger: Izrael és Irak – A közel-keleti tűzfészek a Biblia fényében, (Israel und das Schicksal des Irak), Ethos, Budapest 2003, 119 o.

Louis A, Barbieri et al.: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 6. rész, Máté - János, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 489 o.

Lüscher, Albert: Boldogok, akik sírnak..., Amit az ember vet, azt fogja aratni, Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 30 o.

Mackenzie, Carine: Eszter, a bátor királyné, (Esther, the brave queen), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Mackenzie, Carine: Péter, a halász, (Peter, the fisherman), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Magassy Katalin: Keresztfa titka tündököl – Bibliai olvasókönyv evangélikus családok részére, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület és a Fraternitás Lelkészegyesület, Győr 2003, 1. kiadás, 272 o.

Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 61 o.

Malgo, Wim: A bibliai keresztség, (Die biblische Taufe), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2003, 18 o.

Martin, Gerhard Marcel: Bibliodráma – Gyakorlat és elmélet, fordította Oláh Zsuzsanna, Egyházfórum, Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest 2003, 135 o.

McKenzie, Steven L.: Dávid király – Életrajz, fordította Csobay Dávid (King David), Gold Book, Debrecen 2003, 289 o.

Méhes Mária Viktória: A betlehemi hercegecske, Agapé, Szeged 2003, 22 o.

Menyhárt Andrea: A kereszt bölcsessége – Elmélkedés a szenvedésről Szent Pál 2. Korintusi levele alapján Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2003, 79 o.

Mihályi Angyalka: A vak megygyógyításának története – A Mk 10,46-52 elemzése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 84 o.

Miller, J. Maxwell: Az ókori Izrael és Júda története, Studia orientalia 3., fordította Erdős Ágnes (A history of ancient Israel and Judah), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2003, 498 o.

Molnár János: A szerelem országútján – Az Énekek Éneke magyarázata, Koinónia, Kolozsvár 2003, 370 o.

Morris, Neil és Ting: Képes Biblia gyermekeknek, fordította Dezső Tamás, Németh Dorottya, Kossuth, Budapest 2003, 320 o.

Muntag Andor: Jób könyve – Fordítás és magyarázat, Út a Könyvhöz, Luther, Budapest 2003, 2. kiadás, 385 o.

Nagy Mihály: Ásványok a Bibliában, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2003, 127 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2004. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 127 o.

Nagy Tibor és Pecsuk Ottó [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2004. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 15 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 4. kiadás, 1384 o.

Olty Mária és Raj Tamás: Az állatok nyomorúsága – Állatvédelem a Bibliában, Makkabi, Budapest 2003, 206 o.

Pajor András: „Ismerem tetteidet...” – Bibliai lelki tükrök a mai ember számára, Korda, Kecskemét 2003, 64 o.

Pausch, Alfons: Máté, a vámszedőből lett apostol – A vám- és pénzügyőrök védőszentje, fordította Rátki Emőke (Der Zöllner-Apostel Matthäus), Viva Média, Budapest 2003, 95 o.

Péceli Bence: A hét főbűn biblikus és morálteológiai értelmezése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 58 o.

Perera, Antonio: Ősszefoglaló képes Biblia, (La Biblia infantil), Pro Junior, Budapest 2003, 192 o.

Petz György: Kérdések és válaszok a Bibliáról – Az Újszövetség, Magyar Könyvklub, Budapest 2003, 208 o.

Phillips, Graham: A mózesi örökség – Isten eredetének nyomában, fordította Békési József (The Moses legacy), Gold Book, Debrecen 2003, 304 o.

Porter, Joshua Roy: Az elveszett Biblia – az elfeledett szent könyvek titkai, ford. Kovács Lajos, M. Kvklub, Budapest 2003, 255 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 1. kötet, A hit alapjai, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 153 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 2. kötet, Megtérés és hit, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 158 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 3. kötet, A Jordántól pünkösdig, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 215 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 4. kötet, A pünkösd céljai – A kézrátétel, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 250 o.

Prince, Derek: A Biblia alaptanításai, 5. kötet, A halottak feltámadása – Az örök ítélet, fordította Uzoni Péter (The foundation series), Hit Gyülekezete, Budapest 2003, 249 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 12. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 10. kiadás, 220 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 3. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2003, 10. kiadás, 220 o.

Racs Csaba: Az élet fogalma Ezekiel könyve üdvösséghirdetésében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 267 o.

Raj Tamás: Bibliaiskola – A Szentírás kulcsszavai és szállóigéi, Makkabi, Budapest 2003, 213 o.

Remmers, Arend: A Biblia képei és szimbólumai, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 184 o.

Ricoeur, Paul: Bibliai gondolkodás, fordította Enyedi Jenő, Európa, Budapest 2003, 581 o.

Ritvay Dorottya: A keresztény szülők feladatai a Biblia és az Egyház tanításában, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 56 o.

Ross, Neil M.: Nehémiás, Isten építőmestere, (Nehemiah, builder for God), TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 32 o.

Rossier, Henri: Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Ruth könyve alapján, (Betrachtungen über das Buch Josua, Betrachtungen über die Bücher Richter, Ruth), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 178 o.

Roth, Ariel A.: Gyökereink – Kapcsolat a tudomány és a Szentírás között, fordította Tokics Ildikó (Origins), Advent, Budapest 2003, 422 o.

Rózsa Huba [szerk.]: Az Ige Szolgálatában – A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése, Szent István Társulat, Budapest 2003, 407 o.

Saint John, Patricia Mary: Onézimusz kétszeresen megszabadítva – A bibliai Onézimusz regénye, (Twice freed), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 132 o.

Sanders, Jim: Alapvető tanítások a Bibliából, 1. kötet, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 3. kiadás, 118 o.

Sanders, Jim: Az Evangélium dióhéjban, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 3. kiadás, 78 o.

Sanders, Jim: Ímé, eljövök hamar – Jelenések 1., Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2003, 2 .kiadás 135 o.

Sándor Endre: Sámson – A kiválasztott bűnös ember, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 111 o.

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szt. István Társ., Budapest 2003, 2. kiad., 239 o.

Schaude, Otto: Pedagógiai felfedezések a Bibliában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 67 o.

Schneider, Dieter: A Lélek történelmet formál – A Lélekben való részesedés Lukácsnál, Korda, Kecskemét 2003, 137 o.

Schreuder, F.: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Újszövetség, 41.-80. lecke, Vasárnapi Iskolai Szövetség, Pécel 2003, 97 o.

Sinka Brigitta: Az ellenségszeretet biblikus és erkölcsteológiai megközelítése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 61 o.

Sípos Ete Zoltán és Álmos: Biztos pont egy bizonytalan világban, Ébredés Alapítvány, Pécel 2003, 30 o.

Smend, Rudolf: Keresztyén prédikációk az Ószövetségről, fordította Szabó Csaba, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 198 o.

Soós Judit: Képes családi Biblia, 1. kötet, Aranyhal, Budapest 2003, 32 o.

Spurgeon, Charles Haddon: Elvégeztetett! – Krisztusnak hét szava a kereszten, (Christ's words from the cross), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 128 o.

Stangier, Klaus-Werner: Itt és most – Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában, fordította Varga Péter Pius (Jetzt), Magyar Bibliodráma Egyesület, Budapest 2003, 140 o.

Steiner, Rudolf: A Lukács-evangélium – 10 előadás – Basel – 1909. szeptember 15-24., (Das Lukas-Evangelium), Genius, Budapest 2003, 208 o.

Steiner, Rudolf: A Márk-evangélium – 10 előadás – Basel – 1912. szeptember 15-24., fordította Drahos Sándor, Genius, Budapest 2003, 174 o.

Strauch, Alexander: A férfi és a nő egyenértékű, de különböző – A nemekre vonatkozó bibliai helyek rövid tanulmányozása, (Men and women equal yet different), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 120 o.

Struppe, Ursula: Bevezetés az Ószövetségbe, A Biblia világa 6., fordította Lorencz Klára (Einführung in das Alte Testament), Jel, Budapest 2003, 196 o.

Szabó Mária, D. [szerk.]: Emberek, akik Istent keresik – Magyar írók bibliai történetei, Palatinus, Budapest 2003, 439 o.

Szalay Szilárd: Lukács passió – Elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján – Lukács 22,1-24,53, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2003, 289 o.

Székely János: Az Újszövetség teológiája, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 320 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2003, 1194 o.

Szentírás – Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 4. kiadás, 792 o.

Szigeti Jenő: A hármas angyali üzenet, Evangélium mindenkinek, Heted7 Világ, Budapest 2003, 116 o.

Szikra Tamás: Az evangéliumi szegénység, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 60 o.

Takács Gyula: Római levél – egzegézis – jegyzet, Paulus Hungarus – Kairosz, [Budapest] [2003], 444 o.

Tamás Bertalan [szerk.]: Megszentelt élet – Gyakorlati bibliamagyarázat Péter első és második leveléhez, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 142 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 2004, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2003, 147 o.

Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, (New Testament survey), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2003, 2. kiadás, 482 o.

Újszövetség – Egyszerű magyar nyelvű fordítás, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2003, 434 o.

Újszövetség – Élet, igazság és világosság, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Biblia Társaság, Gödöllő 2003, 383 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Szent István Társulat, Budapest 2003, 5. kiadás, 683 o.

Valois, Annabelle Félicité de és Karssay Natália Constancia: Felragyog egy csillag az égen, Bibliai mesék 1., Magánkiadás, Budapest 2003, 41 o.

Valois, Annabelle Félicité de és Karssay Natália Constancia: Una estrella resplandeciente en el firmamento, Relatos biblicos 1., fordította Julio F. Zavaleta,, Magánkiadás, Budapest 2003, 41 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: „Felettébb tiszta a te beszéded” – Bibliai gondolatok minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2003, 452 o.

Vankó Zsuzsa: A „legszebb ének” üzenete az ifjúságnak Spalding Kiadó, Budapest 2003, 47 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika és antropológia, Spalding Kiadó, Budapest 2003, 370 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 1. kötet, Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1998. október 10 - 1999. május 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2003, 1. kiadás, 191 o.

Varga Gyöngyi és Zsugyel Adél: Közelebb az Ószövetséghez – Tanári kézikönyv, Luther, Budapest 2003, 124 o.

Warns, Else Natalie: Jerikó rózsája – A bibliodráma kézikönyve, fordította Falvay Dóra, Kálvin Kiadó, Budapest 2003, 247 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2003, 8. kiadás, 804 o.

Wilts, Harm: Bibliai családok – Házasság és családi élet a Bibliában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2003, 119 o.

Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája, fordította Blázi György (Anthropologie des Alten Testaments), Harmat, Budapest 2003, 317 o.

Xeravits Géza: "Átalakuló hagyományok – Tanulmányok a qumráni közösség, a korai zsidóság és a születő kereszténység kapcsolatáról, L'Harmattan, Budapest 2003, 202 o.

Zvara Edina: „A keresztyén olvasóknak” – Magyar nyelvű bibliafordítások és -kiadások előszavai és ajánlásai a 16-17. századból, Balassi Kiadó, Budapest 2003, 332 o.

Zsiga Zita: Ószövetségből az Újszövetségbe – A keresztény liturgia zsidó gyökerei és átvett elemei az első században, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2003, 64 o.

2002

A négy evangélium – Máté, Márk, Lukács, János, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 161 o.

Ablonczy Dániel: Jelenések könyve, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2002, 1. kiadás, 168 o.

Ablonczy Margit: Isten hatalmas keze alatt – Ifjúsági bibliaóra-vázlatok Péter levelei alapján – Egy éves program fiatal felnőtteknek, Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 2002, 112 o.

Augustinus Aurelius: A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen, Catena. Fordítások, fordította Herczeg Zsuzsanna (De genesi contra manichaeos), Kairosz, Budapest 2002, 165 o.

Bara Adolf: Szent János első levelének szerkezeti elemzése, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2002, 107 o.

Barker, Kenneth L. és Burdick, Donald [szerk.]: Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás fordította Károli Gáspár, Veritas, Budapest 2002, 2080 o.

Barnes, Trevor: Biblia gyermekeknek, fordította Rohmann Gergely (The Kingfisher children’s Bible), Novum, Szeged 2002, 255 o.

Barré, Michael L. et al. [szerk.]: Jeromos bibliakommentár, 1. rész, Az Ószövetség könyveinek magyarázata, fordította Aranyi Erzsébet et al. (The New Jerome biblical commentary), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002, 895 o.

Beers, V. Gilbert: My picture Bible – To see and share, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2002, 190 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 1211 o.

Biblia, 1. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 2002, 3. kiadás, 1327 o.

Biblia, 2. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 2002, 3. kiadás, 1455 o.

Biblia, fordította Kecskeméthy István, Koinónia, Kolozsvár 2002, 1592 o.

Bie, Arnaud de: Jézus, mesélj el mindent!, 1. kötet, Isten szövetséget köt, (Psaumes nuit et jour, Dieu fait alliance), Nyolc Boldogság Katolikus Közösség, Homokkomárom 2002, 56 o.

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr, Szent István Társulat, Budapest 2002, 220 o.

Bock, Sebastian: A bibliai Izrael története – A kezdetektől az Újszövetség koráig, A Biblia világa, fordította Lorencz Klára (Kleine Geschichte Izraels), Jel, Budapest 2002, 169 o.

Bodorkós Norbert: A szőlő és bor Palesztínábana Kr. e. 1. évezredben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 56 o.

Bohnhoeffer, Dietrich: A Szentírás imádságoskönyve, Communio sanctorum, fordította Visky S. Béla (Das Gebetbuch der Bibel), Koinónia, Kolozsvár 2002, 78 o.

Bokor Zoltán: A magyar zsoltárfordítások története a kódexek korában, Kézirat, Szombathely 2002, 29 o.

Bolyki János: János evangéliuma a görög tragédiák tükrében, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 195 o.

Booth, Susan M.: Az Ószövetség – Interaktív tanfolyam, 1. rész, Mózes öt könyvének és Izrael történetének tanulmányozása, Interaktív tankönyveken alapuló tanfolyam, fordította Bilec Rita, JATEPress, Szeged 2002, 403 o.

Boulad, Henri: Sámuel, Sámuel!, fordította Vácz Jenő (Samuel, Samuel!), Ecclesia, Budapest 2002, 1. kiadás, 151 o.

Calvin, Jean: Az Urat keressétek, akkor élni fogtok! – Kálvin János magyarázata Ámósz próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 256 o.

Calvin, Jean: Az Úrtól jön a szabadulás – Kálvin János magyarázata Abdiás és Jónás próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 159 o.

Cochrane, Linda: Megbocsátottan és szabadon – Abortusz utáni bibliatanulmányozás nők részére, fordította Kapocs Márta (Forgiven and set free), Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, Budapest 2002, 115 o.

Costecalde, Claude-Bernard ill. Dennis, Peter [szerk.]: Illusztrált családi Biblia, fordította Békési József (The illustrated family Bible), Egmont, Budapest 2002, 383 o.

Czanik Péter: A Teremtő kezében – A 26-50. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 2002, 165 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Lukács – a szegények evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 2002. 2. kiad., 775 o.

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma – Bibliai jelképek kézikönyve, Szent István Társulat, Budapest 2002, 1. kiadás, 350 o.

Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma – Bibliai jelképek kézikönyve, Szent István Társulat, Budapest 2002, 2. kiadás, 350 o.

Deursen, A. van: A Biblia világa képekben, (Bijbels beeldwoordenboek), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 128 o.

Diószeghy Csaba [szerk.]: Nyelvi és interkulturális készségek fejlesztése angol nyelvű bibliai szövegek felhasználásával – Az angoltanári konferencia anyaga – 2001. október 15., Református Pedagógiai Intézet, Budapest 2002, 111 o.

Drávai István: Járt-e nálad Gábriel? – Elmélkedések a „B” év olvasmányaihoz, Internet-Sopron Egyesület, Sopron 2002, 69 o.

Egerváriné Árvai Márta [szerk.]: Istenünk beszéde mindörökre megmarad – Bibliai gondolatok minden napra, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2002, 374 o.

Érted is, amit olvasol?, 1. rész, Bibliatanulmányozás kezdőknek, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2002, 206 o.

Érted is, amit olvasol?, 2. rész, Bibliatanulmányozás haladóknak, fordította Hargitai Róbert, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2002, 334 o.

Eszter könyve – Púrim, avagy A sorsvetés és a megmenekülés ünnepének elbeszélése új magyar fordításban, fordította Fröhlich Róbert, HM Tábori Rabbinátus, Budapest 2002, 35 o.

Fancsali Andrásné és Soós Viktor Attila [szerk.]: „Mindent az Evangéliumért” – Gyürki László 70. születésnapjára, Körmendi Szent Erzsébet Egyházközség Képviselő-testülete, Körmend 2002, 419 o.

Fast, Howard: Mózes, Egyiptom hercege, fordította Mesterházi Mónika (Moses, prince of Egypt), Vince Kiadó, Budapest 2002, 420 o.

Fritz Zsuzsa: Ősök és hősök – Zsidó történetek, bibliai mesék és szórakoztató feladatok gyerekeknek és az egész családnak, Magánkiadás, Budapest 2002, 48 o.

Gaál Éva: Az igazi szeretet – Akkor és most, Porszem Kiadó, Budapest 2002, 20 o.

Gaál Éva: Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal, Porszem Kiadó, Budapest 2002, 2. kiadás, 46 o.

Gábor Mózes, P. [szerk.]: Minden Jézusról – Evangélium exegétáknak, Kairosz, Budapest 2002, 313 o.

Gaebelein, Arno Clemens: Ószövetségi kommentár, (Gaebelein’s concise commentary on the whole Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 1010 o.

Galbiati, Enrico: A Biblia és története: Ószövetség, fordította Harmath Károly OFM (La Bibbia e la sua storia), Agapé, Szeged 2002, 360 o.

Galbiati, Enrico: A Biblia és története: Újszövetség, fordította Harmath Károly OFM (La Bibbia e la sua storia), Agapé, Szeged 2002, 240 o.

Gombor Gábor és Kiss Ágnes: Bábel emlékei, Argumentum Kiadó, Budapest 2002, 371 o.

Grant, F. W.: Mózes első könyve az Újszövetség fényében, (Genesis in the light of the New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 113 o.

Gulyás Mónika: Az 1 Sám 3 f. nyelvtani elemzése a targumi és a maszoréta szöveg alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 54 o.

Hankiss János: Az emberi rész – Bibliai történetek, Accordia, Budapest 2002, 168 o.

Hausmann, Jutta [szerk.]: Az Ószövetség a szószéken – Az egyházi esztendő ószövetségi alapigéinek igehirdetési előkészítői (2003-2004. I.), Luther, Budapest 2002, 47 o.

Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2002, 115 o.

Hewitt, J. B.: Tanulmányok a bibliai kisprófétákról, (Outline studies in the Minor-Prophets), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 80 o.

Holy Bible – New living translation, TBL Magyarország Alapítvány, Budapest 2002, 1037 o.

Hunt, Dave: Megalkuvás nélküli evangélium, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 27 o.

Inrig, Gary: Isten karja messzebb ér... – A Bírák könyvének magyarázata, (Hearts of iron, feet of clay), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 204 o.

Ivancsó István: A magyar görög katolikus egyház evangéliumos könyve, Athanasiana füzetek 6., Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 2002, 55 o.

Jordan, Edward L.: Bibliai hermeneutika avagy Hogyan értelmezzük a Bibliát?, JATEPress, Szeged 2002, 426 o.

Kabai István: Eszter könyve – A Purim története rímekben, Fébé Kht., Piliscsaba 2002, 57 o.

Karaffa János: A szenvedés mint az ítélethirdetés következménye Jeremiás életében a Vallomások alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 241 o.

Karasszon István: Az Ószövetség fényei – Veterotestamentika, Mundus, Budapest 2002, 307 o.

Kovács Géza: Az Istent keresők bibliaórája, Menedék Alapítvány, Budapest 2002, 127 o.

Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 2002, 552 o.

Kőbányai János [szerk.]: János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2002, 36 o.

Kraus, Naftali: Jób szenvedései – Miért szenved az igaz ember?, Az Ősi forrás sorozat 11., PolgART, Budapest 2002, 399 o.

Kurta György: A Váradi Biblia története, Királyhágómelléki Református Egyház, Nagyvárad 2002, 30 o.

Kustár Zoltán: A Krónikák könyve – A mű előállása tanítása, szövegállományának és kanonikus forrásainak szinopszisa, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2002, 159 o.

Lovas András: Ábrahám, Harmat, Budapest 2002, 139 o.

Lőrincz Zoltán: A Biblia a magyar festészetben, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 181 o.

MacDonald, William: József – Jézus előképe, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 82 o.

Mézes Tünde et al.: Ószövetségi bölcsességi könyvek, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2002, 188 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 127 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2003. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 135 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2003. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 15 o.

Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre – Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, Szent István Társulat, Budapest 2002, 472 o.

Németh Miklós Péter: A Fil 2,6-11 arám eredetének kérdése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 69 o.

Nida, Eugene A. és Waard, Jan de: Egyik nyelvről a másikra – Funkcionális ekvivalencia a bibliafordításban, fordította Pecsuk Ottó (From one language to another), Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 307 o.

Northcott, Cecil: Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin, Budapest 2002 o.

Novum Testamentum seu quattuor euangelior volumina lingua Hungarica donata – Uj Testamentum magijar nijeluen, Bibliotheca Hungarica antiqua, fordította Pesti Mizsér Gábor, Balassi Kiadó, Budapest 2002, 512 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2002, 4. kiadás, 1384 o.

Ötvös László [szerk.]: Bibliafordítások és hatásuk – A DAB Vallásügyi Munkabizottságának és a Biblia Barátok Körének közös találkozóján elhangzott tanulmányok, Biblia Barátok Köre, Debrecen 2002, 71 o.

Peters, Benedikt: A Prédikátor könyve – A héber irodalom rejtélyes könyve, (Das Buch Prediger), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 150 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Jézus nyilvános működése, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 297 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 3. rész, Nagyhét - húsvét, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2002, 11. kiadás, 220 o.

Regőczi István: Filioli – Fiacskáim – Bibliai elmélkedések, Szent István Társulat, Budapest 2002, 212 o.

Rozmann Károlyné: Aki Isten nevében szól, Heted7 Világ, Budapest 2002, 119 o.

Rózsa Huba: A Genesis könyve – A bibliai őstörténet – Gen 1-11, Szent István Társulat, Budapest 2002, 337 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 2002, 3. kiadás, 582 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi egzegézis – Pátriárkák, Pázmány Péter Római Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 113 o.

Sándor Endre: Debóra éneke – Az Ószövetség hívő asszonyainak példája, Kálvin Kiadó, Budapest 2002, 41 o.

Santala, Risto: Pál apostol – Saul rabbi – Az ember és a tanító a zsidó források fényében, fordította Gáspár Györgyi és Simonyi Andrea, Bridge Mission Society, Budapest 2002, 188 o.

Savonarola, Girolamo: Prédikációk Aggeus prófétáról, fordította Száraz Orsolya, Pete László, Attrakor, Máriabesnyő-Gödöllő 2002, 326 o.

Savonarola, Girolamo: Prédikációk Aggeus prófétáról, fordította Száraz Orsolya és Pete László (Prediche sopra Aggeo), Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő 2002, 326 o.

Sípos Emese: Képes bibliai történetek gyerekeknek – Újszövetség, Szalay, Kisújszállás 2002, 119 o.

Snell, Anne: A keresztyénség zsidó gyökerei – Alaptanulmány nyolc fejezetben, fordította Gönczi Géza és Gönczi Erzsébet, Jó Hír Iratmisszió Alapítvány, Budapest 2002, 189 o.

Sólem Aléhem: Énekek éneke, fordította Brodszky Erzsébet (Sir-hasirím), Tericum, Budapest 2002, 106 o.

Soós Judit: Bibliai mesék, Aranyhal, Budapest 2002, 80 o.

Soós Judit: Képes Biblia kicsiknek és nagyoknak, Aranyhal, Budapest 2002, 238 o.

Stott, John R. W.: A galatákhoz írt levél – Nincs más út, A Biblia ma, fordította Kertai Barbara, Harmat, Budapest 2002, 182 o.

Süle András: „Az ajtóban állok és kopogok” – Evangéliumi gondolatmorzsák, Magánkiadás, Budapest 2002, 187 o.

Szalay Szilárd: Meglepetések odaát – Elhangzott ígehirdetések a Lukács Evangéliuma alapján – Lukács 14,15-18,17, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2002, 288 o.

Szegedi László: Biblikus hittan, Magánkiadás, Vác 2002, 170 o.

Szenczi Molnár Albert [szerk.]: Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 2002, 1687 o.

Szent Biblia – Az egész keresztyénségben be-vött régi deák bötűből magyarra fordította a Jésus alatt Vitézkedő Társaság-béli Nagy-Szombati Káldi György pap, fordította Káldi György, Faximilex, Budapest 2002, 1176 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2002, 3. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, Bibliotheca Hungarica antiqua, fordította Caroli Gaspar, Balassi Kiadó, Budapest 2002, 1048 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Boldog Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Logictialine Kft., Budapest 2002, 1098 o.

Szigeti Jenő: Mit mondanak a jelek a Bibliában?, Heted7 Világ, Budapest 2002, 113 o.

Szőkefalvi Nagy Erzsébet [szerk.]: "„Ezer nyelvű Biblia” – Ritka bibliakiadások a Somogyi-könyvtár gyűjteményében – Kiállítás a Somogyi-könyvtárban – 2002. július 15 - október 22.," Somogyi-könyvtár, Szeged 2002, 40 p.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim – Ó- és Újszövetség, Fruit Line, Budapest 2002, 272 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim – Újszövetség, Visual Games, Budapest 2002, 82 o.

Takács Gyula: Római levél, Kairosz, Budapest 2002, 2. kiadás, 444 o.

Tatford, Frederick A.: Jákob fiai – Az Izráel törzseinek adott áldások, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2002, 78 o.

Thiede, Carsten Peter: Aki látta Jézust – Megdöbbentő bizonyíték az evangéliumok eredetére, fordította Katona Gábor, Gold Book, Debrecen 2002, 256 o.

Tubb, Jonathan N.: Bibliai tájakon, Szemtanú 50., fordította Sóskuthy György (Bible lands), Park, Budapest 2002, 63 o.

Vanyó László: Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története – Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata, Jel, Budapest 2002, 328 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 2. kötet, Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1999. október 8 - 2000. május 5., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 161 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 2. kötet, Márk evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 1999. október 8 - 2000. május 5., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 2. kiadás, 161 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 3. kötet, Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében – 8 előadás – Budapest – 2000. október 6 - 2001. május 4., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 187 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 4. kötet, János evangéliuma a szellemtudomány fényében – 9 előadás – Budapest – 2001. október 05 - 2002. június 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 1. kiadás, 233 o.

Váradi Tibor: Az evangéliumok spirituális értelmezése, 4. kötet, János evangéliuma a szellemtudomány fényében – 9 előadás – Budapest – 2001. október 05 - 2002. június 07., Napfényes Élet Alapítvány, Budapest 2002, 2. kiadás, 233 o.

Varga Gyöngyi: Az elsőszülött áldása, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 2002, 324 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 28., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémia, Sárospatak 2002, 415 o.

Veress József: Az ókori testkultúra tükröződése a páli levelekben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2002, 148 o.

Wesley, John: Prédikációk, 2. rész, A hegyi beszédről, fordította Bedőné Kriszt Éva, Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest 2002, 203 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2002, 8. kiadás, 804 o.

Wilcock, Michael: Bírák könyve – Bővelkedő kegyelem, A Biblia ma, fordította F. Nagy Piroska (The message of Judges), Harmat, Budapest 2002, 197 o.

Wilson, Ian: A Biblia: történelem, fordította Békési József (The Bible is history), Gold Book, Debrecen 2002, 256 o.

Zajti Ferenc: Jézus gyermekkora, Barnaföldi Gábor Archívum, Budapest 2002, 45 o.

2001

A sensus literalis hermeneutikai kérdései, Hermeneutikai Füzetek 25., fordította Mucsi Zsófia és Horpácsy Noémi, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2001, 129 o.

A teremtéstörténet, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

A teremtéstörténet, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Ablonczy Dániel: Tovább! – Írásmagyarázat az Apostolok cselekedeteihez, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 2001, 213 o.

Ágoston Sándor: „Kezeket fel!”, Ágoston Sándor Baráti Kör, Budapest 2001, 296 o.

Alexander, Pat [szerk.]: Scolar kézikönyv a Bibliához, fordította Hazai Péter (The Lion handbook to the Bible), Scolar, Budapest 2001, 815 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó- és újszövetségi történetek – A világ legcsodálatosabb története a gyerekek nyelvén, fordította Simonfalvy Lajos (The Lion children's Bible), Omega, Debrecen 2001, 2. kiadás, 256 o.

Alföldy-Boruss Dezső: Taizé a Biblia mérlegén, Budapest-Pasaréti Református Egyházközség, Budapest 2001, 32 o.

Archer, Gleason Leonard: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, fordította Greizer Miklós (A survey of Old Testament introduction), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 654 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 400 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 160 o.

Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához, Veritas, Budapest 2001, 2. kiadás, 1879 o.

Barker, Kenneth L. és Burdick, Donald [szerk.]: Magyarázatos Károli Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Veritas, Budapest 2001, 2080 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 3. rész, Évközi idő XIII-XXIII. hét, Alfadat-press, Tatabánya 2001, 377 o.

Bartha Tibor: Bibliai fogalmi szókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 4. kiadás, 374 o.

Beke Adorján: Az Ebed-JHWH dalok értelmezése H. J. Hernisson, O. H. Steck és B. Janowski szerzőknél, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 98 o.

Benham, A. M.: Mária, Jézus anyja, (Maria the mother of Jesus), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 24 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 1211 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 851 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 6. kiadás, 234 o.

Bitler, Lois: „Vedd és olvasd!” – A Szentírás történetei gyermekek részére, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 2. kiadás, 120 o.

Bolyki János: „Igaz tanúvallomás” – Kommentár János evangéliumához, Kommentárok a Szentíráshoz, Osiris, Budapest 2001, 560 o.

Bovenmars, Jan G.: A Szív bibliai lelkisége, Marana Tha sorozat 86., fordította Nemessányi Lászlóné (A Biblical spirituality of the heart), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 2001, 215 o.

Brinke, Georg R.: Jegyzetek Máté evangéliumához –180 beszédvázlat Máté evangéliuma alapján, fordította Szabadi Gusztáv (Skizzen über das Matthäusevangelium), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 341 o.

Burkett, Larry: Pénz és üzlet a Biblia tükrében – Ahogy a nagykönyvben meg van írva, fordította Szörényi Ágnes és Rácz Roland (Business By The Book – Complete Guide of Biblical Principles for the Workplace), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 303 o.

Cohn-Sherbok, Dan és Lavinia: A judaizmus rövid története, A Világ Vallásai, fordította Filipcsei Mirandella és Simon Róbert (Jewish and Christian Mysticism: an Introduction), Akkord, Budapest 2001, 202 o.

Currie, James B.: Angyalok – Amit a Biblia róluk tanít, (Angels), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 59 o.

Czanik Péter: Melyik úton járjak? – Az 1-25. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 2001, 159 o.

Csia Lajos: A Jelenések könyve a mai kor tükrében, Százszorszép, Budapest 2001, 381 o.

Csonka Hedvig: A böjtölés bibliai és teológiai megközelítése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 58 o.

Dávid és Góliát, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Drávai István: Keressétek a hegyeket – Elmélkedések az „A” év olvasmányaihoz, Internet-Sopron Egyesület, Sopron 2001, 126 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 2001, 239 o.

Énekek éneke, fordította Kádár András Áriel, CET Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 2001, 40 o.

Evangélium – A fontosabb fogalmak és nevek magyarázatával, fordította Csalog Eszter, Szent Pál Akadémia, Budapest 2001, 324 o.

Fábry Kornél: La spécificité chrétienne de la foi en la résurrection par rapport au judaisme ancien, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 117 o.

Farkas L. Gyula: A Biblia biológus szemmel, Scientia christiana 10., Agapé, Szeged 2001, 287 o.

Fazekas Zsuzsa [szerk.]: Magyar Biblia – A világ teremtése, az özönvíz, Jézus élete s a világ vége napjaink szájhagyományában, Folklór, L'Harmattan, Budapest 2001, 135 o.

Fekete Géza: Factum est verbum – Tanulságos história a Jónás könyviből, Magánkiadás, Budapest 2001, 16 o.

Fekete Károly: A Lukács evangéliuma és az Apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2001, 215 o.

Finkelstein, Israel és Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet – Az ókori Izrael történelmének két arca, fordította Békési József (The Bible unearthed), Gold Book, Debrecen 2001, 384 o.

Fodor György: Az Ószövetség eszkatológikus struktúrája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 225 o.

Gaddi, Giangaleazzo: Első lépések a Bibliában – Népszerűsítő Biblia-tanulmány, fordította Nagy Mária, Don Bosco, Budapest 2001, 143 o.

Gnilka, Joachim: A Názáreti Jézus – Üzenet és történelem, fordította Kőszeghy Miklós és Odrobina László (Jesus von Nazaret), Szent István Társulat, Budapest 2001, 387 o.

Grant, Leslie M.: Zakariás látomásai és az Úr Igéjének terhe, (The visions of Zechariah and the burdens of the Lord), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 64 o.

Hagin, Kenneth E.: Midász király érintése – A bibliai prosperitásról – Az érem mindkét oldala, fordította Surjányi Csaba, Új Spirit, Budapest 2001, 256 o.

Hargitai György [szerk.]: A Biblia – Szemelvények Károli Gáspár fordításából, fordította Károli Gáspár, Kossuth, Budapest 2001, 3. kiadás, 470 o.

Háy János [szerk.]: Jézus bölcsessége – Szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról, A csend ajándéka, Palatinus, Budapest 2001, 2. kiadás, 95 o.

Hegedűs Loránt: 1 Mózes huszonkettő, Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest 2001, 55 o.

János evangéliuma, 3. rész, 13-21. részek magyarázata, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 10., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2001, 232 o.

János evangéliuma, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 8., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2001, 2. kiadás, 190 o.

János Pál, II.: Szent Pál apostol nyomában – II. János Pál pápa beszédei Görögországban, Szíriában és Málta szigetén – 2001. május 4-9., fordította Diós István Pellegrinaggio giubilare „sulle orme di San Paulo apostolo”, Grecia, Siria, (Malta - 2001), Szent István Társulat, Budapest 2001, 123 o.

Jelenits István: Betű és lélek, Jelenits István összegyűjtött írásai 5., Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 234 o.

Jézus élete, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Jézus születése, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Johnson, Jan: Amikor összedől a világ… – 25 napi olvasmány, amely visszahozhatja a reményt, fordította Mesterházy Balázs, Jeruzsálemi Szt. Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend, Budapest 2001, 32 o.

Joó Sándor: Halálból életbe – Joó Sándor igehirdetései János evangéliuma alapján, Magánkiadás, Budapest 2001, 172 o.

Károlyi Krisztina: A Prédikátor könyvének teológiája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 76 o.

Képes Biblia – Történetek az Ó- és Újszövetségből, fordította Kiszely Mária (La Bible illustrée), Aquila, Debrecen 2001, 2. kiadás, 312 o.

Kirsch, Jonathan: Dávid király – Izrael uralkodójának igaz élettörténete, fordította Békési József (King David), Gold Book, Debrecen 2001, 352 o.

Kirsch, Jonathan: Mózes élete, fordította Békési József (Moses), Gold Book, Debrecen 2001, 415 o.

Kirsch, Jonathan: Szajha az út mentén – Tiltott bibliai történetek, fordította Daróczi Enikő és Békési József, Gold Book, Debrecen 2001, 367 o.

Kőszeghy Miklós: Dávid – „Tud lantot pengetni, harcra termett és vele van az Úr”, Kréné 1., Új Mandátum, Budapest 2001, 159 o.

Kraus, Naftali: Mózes öt könyve, A heti szidrák, Ulpius-ház, Budapest 2001, 331 o.

Kraus, Naftali: Salamon példabeszédei, Ulpius-ház, Budapest 2001, 273 o.

Kugler, Erich: A Biblia – Isten csodája, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 2. kiadás, 60 o.

Labancz Zsolt SchP: Jelek a János-evangéliumban, A σημει̃ον kifejezés jelentése és szerepe a János-evangélium 1-12. fejezeteiben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 69 o.

Lázár Imre: Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban – Utazás a Szent Család nyomában, Panoráma, Budapest 2001, 197 o.

Marcus, Amy Dockser: A Biblia a régészet tükrében – Hogyan írja újra a régészet a Bibliát és formálja át a Közel-Kelet, fordította Békési József és Dinya Tamás (The view from Nebo), Gold Book, Debrecen 2001, 348 o.

Marosi Szilvia: A szent páli levelek bevezető szakaszainak szinposzisa, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 96 o.

Mártonffy Máriusz Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma – Poétika és teológia, Akadémiai Kiadó, Budapest 2001, 284 o.

Martos Levente Balázs: Heiligkeit und Freiheit – Heiligkeit als Schlüssel paulinischer Ethik in 1 Kor 5-7, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 215 o.

Meier, Bertram: Asszonyok találkoznak Jézussal – Elmélkedések az evangéliumi találkozásokról, fordította Mészáros Erzsébet, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2001, 63 o.

Mészáros András [szerk.]: Márk ëvangéliuma az első magyar bibliafordításból – 1416?-1466, fordította Pécsi Tamás és Újlaki Bálint, Bárczi Géza Értékőrző Kiejtési Alapítvány, Budapest 2001, 77 o.

Mezei Zsolt: Biblia Sacra – A Pápai Református Gyűjtemények könyvtárának bibliái – 16-18.sz, Dunántúli Református Egyházkerület, Pápa 2001, 62 o.

Mihályi Angyalka: Isten áldása és a kezdetek – Isten – Áldás – Ember, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 57 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 127 o.

Mócsy Imre SJ: Az evangéliumok hitelessége, Biblikus írások 5., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 168 o.

Morris, Leon: Az Újszövetség teológiája, fordította Szirtes András, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 512 o.

Moses Bar Kepha: Paradicsom-kommentár, Írók, költők, gondolkodók, fordította Kövér András, Lukács Ilona és Pesthy Mónika, Magyar Könyvklub, Budapest 2001, 224 o.

Motyer, Stephen: Ki kicsoda a Bibliában?, Magyar Könyvklub, Budapest 2001, 64 o.

Mózes története, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Mücher, Werner: Az Úr ünnepei – A 3Mózes 23. magyarázata, (Meine Feste), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 52 o.

Mwšoqwbiys, Yehiyel Sobiy: A Biblia hagyományos kommentárjai, fordította Šarwniy, Šimwn, Göncöl, Budapest 2001, 287 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2002. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 144 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2002. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 15 o.

Nemere Ilona: Bibliai történetek gyerekeknek, Puedlo, Nagykovácsi 2001, 271 o.

Német Bibliatársulat és Dán Bibliatársulat [szerk.]: Bibliai atlasz – A Biblia világának történeti térképei, fordította Hetényi Attila, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 64 o.

Németh Rita: A messiáshívő zsidók, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 61 o.

Noé bárkája, Bibliai történetek kicsiknek, fordította Cserna György, Alexandra, Pécs 2001, 10 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 3. kiadás, 1384 o.

Osborne, Grant R.: A hermeneutika spirálisa – Részletes bevezetés a bibliamagyarázathoz, fordította Gerzsenyi László (The hermeneutical spiral), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2001, 519 o.

Osman, Ahmed: Idegen a Királyok Völgyében – Egy titokzatos egyiptomi múmia, fordította Kozsup István (Stranger in the Valley of the Kings), Gold Book, Debrecen 2001, 237 o.

Ötvös László [szerk.]: Magyar Biblia, Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiből álló tellyes Szent Irás a Magyar nyelven, Nemzetközi theológiai könyv 45., fordította Komáromi Csipkés György, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 2001, 1508 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 1. kötet, A teremtés, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 2. kötet, Noé bárkája, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 3. kötet, Dávid és Góliát, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Patience, John: Bibliai történetek, 4. kötet, Dániel az oroszlánok vermében, fordította Csöndes Anita, Officina Junior, Budapest 2001, 10 o.

Pfister, Herta: Ószövetségi asszonyok, akik megnyerték testszésünket, fordította Votisky Éva, Pont, Budapest 2001, 89 o.

Pokorádi Zoltánné [szerk.]: Tudod-e? – Érdekességek a Bibliából, Pannon-Literatúra, Kisújszállás 2001, 64 o.

Pontificia Commissio Biblica: Szentírásmagyarázat az Egyházban, Biblikus írások 1., fordította Székely István (Die Interpretation der Bibel in Kirche), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 95 o.

Prince, Derek: Engesztelés – Mi történt a kereszten?, fordította Surjányi Csaba, Új Spirit, Budapest 2001, 266 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 2. rész, Jézus nyilvános működése, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 2001, 9. kiadás, 297 o.

Puskás László: A hely ahol állsz, szent föld, Don Bosco, Budapest 2001, 2. kiadás, 127 o.

Qra'us, Naftalî: Mózes öt könyve – a heti szidrák, Ősi forrás sorozsat 1., Ulpius, Budapest 2001, 2. kiad., 331 o.

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája, 2. kötet, Izrael prófétai hagyományainak teológiája, Osiris tankönyvek, fordította Bendl Júlia, Mády Katalin és Szita Szilvia (Theologie des alten Testaments), Osiris, Budapest 2001, 364 o.

Rákos Sándor: A bárány lázadása – Bibliai és istenkereső versek, Szent István Társulat, Budapest 2001, 106 o.

Rohl, David M.: Fáraók és királyok, a Biblia – a mítosztól a történelemig, fordította Vágó Tímea, Gold Book, Debrecen 2001, 415 o.

Roska Péter: Az üdvösség reménye a Római levélben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 215 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2001, 347 o.

Röck Gyula: Zsidó volt-e Jézus?, Anahita-Ninti Bt., Budapest 2001, 96 o.

Rüesch, Peter: Asszonyok az Újszövetségben – Jézus asszonyokkal találkozik, Nemzetközi theologiai könyv 51., fordította Szabó Csaba (Das grenzenlose Ja), Korda, Kecskemét 2001, 183 o.

Saffrey, Henri-Dominique: Pál apostol története avagy Tegyétek kereszténnyé a világot, Az életszentség nagymesterei 26., fordította Kisdi Nóra (Histoire de l'apôtre Paul, ou Faire chrétien le monde), Agapé, Szeged 2001, 156 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2001, 6. kiadás, 107 o.

Santala, Risto: A Messiás az Újszövetségben a rabbinikus iratok fényében, fordította Gerzsenyi László (The Messiah in the New Testament in the light of Rabbinical writings), Bridge Mission Society, Budapest 2001, 250 o.

Sass Gyula Levente: A család intézményének biblikus-teológiai alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2001, 73 o.

Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe – Az ígéretek emlékezete, Katolikus teológiai kézikönyvek 29., Agapé, Szeged 2001, 613 o.

Schwank, Benedikt OSB: János, fordította Turay Alfréd, Agapé, Szeged 2001, 649 o.

Sinkó Ferenc: Evangéliumi történetek gyerekeknek, Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 72 o.

Soós Attila: A szeretet himnusza – A szeretet művészete a Biblia tükrében, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 214 o.

Spinetoli, Ortensio da: Lukács – A szegények evangéliuma, Scriptura 3., fordította Turay Alfréd (Luca), Agapé, Szeged 2001, 2. kiadás, 775 o.

Steiner, Rudolf: A bibliai teremtéstörténet titkai – 11 előadás – München – 1910. augusztus 16-26., fordította Maasburg Kornélné (Die Geheimnisse der biblischen Schöpfungsgeschichte), Genius, Budapest 2001, 147 o.

Szalay Szilárd: Kezdetben – Elhangzott ígehirdetések – 1 Mózes 1,1-3,24, Vörösberényi Református Egyházközség, Vörösberény 2001, 287 o.

Szegedi László: A Sínai szövetség, Magánkiadás, Vác 2001, 112 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2001, 2. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Boldog Élet Alapítvány, Budapest 2001, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2001, 1194 o.

Szikszai Béni: Maran Atha! – Az Úr közel – Magyarázatok a Jelenések könyvéhez, Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 225 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, Budapest 2001, 24 o.

Szűcs Edit: Buzdítások Szent Pál apostol leveleiben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 85 o.

Takácsné Papp Zsófia: A házasság bibliai, teológiai és liturgiatörténeti megközelítése, Pasztorális füzetek 4., Új Ember Kiadó, Budapest 2001, 51 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 2002, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2001, 123 o.

Telle, Rolf: Bibliaóra, Reménység, Sződ 2001, 95 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia – Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 2001, 4. kiadás, 339 o.

The songs of songs – Énekek éneke, fordította Károli Gáspár (magyar) és King James (angol), Logod Bt., Budapest 2001, 42 o.

Thiede, Carsten Peter: A keresztfa megtalálása, fordította Liska Endre (The quest for the true cross), Corvina, Budapest 2001, 214 o.

Thieme, R. B.: Halálból az életre – A Jézus Krisztusról szóló örömhír, Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 18 o.

Thiering, Barbara: A könyv, amelyet Jézus írt – János evangéliuma, fordította Juhász István, Gold Book, Budapest 2001, 336 o.

Tyconius-tanulmányok, Hermeneutikai Füzetek 26., fordította Szita Szilvia, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2001, 139 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, 1. kötet, fordította Károli Gáspár, Advent, Budapest 2001, 518 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, 2. kötet, fordította Károli Gáspár, Advent, Budapest 2001, 364 o.

Új Testamentum – Baja Béla Biblia-kódex, melléklet, Advent, Budapest 2001, 64 o.

Újszövetségi szentírás a Vulgata szerint Káldi György fordítása nyomán, fordította Káldi György, Pannon-Literatúra, Kisújszállás 2001, 319 o.

Üzenetek, Advent, Budapest 2001, 47 o.

Válogatott zsoltárok, fordította Bodrog Miklós, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2001, 107 o.

Vass Cecília: Örvendezzetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örvendezzetek – Fil 4,4, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 2001, 66 o.

Vermes Géza: Jézus változó arcai, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Sárközi Mátyás (The changing faces of Jesus), Osiris, Budapest 2001, 317 o.

Wangerin, Walter: Jézus tanúja, Pál apostol – A misszionárius, Kincsestár, fordította Hegyes Horváth Csilla (Paul), Heted7 Világ, Budapest 2001, 453 o.

Webb, Barry: Ézsaiás könyve – Sasszárnyakon, A Biblia ma, fordította Bádonyi Márta, Harmat, Budapest 2001, 304 o.

Wellhausen, Julius: A farizeusok és a szadduceusok, fordította Szabó Csaba (Die Pharisäer und die Sadducäer), Kálvin Kiadó, Budapest 2001, 163 o.

White, Ellen Gould: A hegyi beszéd – Jézus mai üzenete, Evangélium mindenkinek, fordította Hegyes Horváth Csilla (Thoughts from the Mount of Blessing), Esély Mozaik, Budapest 2001, 158 o.

White, Ellen Gould: Az apostolok története, fordította Kormos Jenőné és Murányi Róbert Árpád (The acts of the apostles), Advent, Budapest 2001, 4. kiadás, 448 o.

White, Ellen Gould: Gondolatok a Hegyi beszédről, fordította Egervári Dezső (Thoughts from the Mount of Blessing), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 142 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2001, 8. kiadás, 784 o.

White, Ellen Gould: Pátriárkák és próféták – Az Ószövetség történelme, fordította Stramszki István (Patriarchs and prophets), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2001, 2. kiadás, 693 o.

Wilkerson, David R.: Feltárul az Új Szövetség, ford. Kormosné Debreczeni Zsuzsa, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, [Budapest] [2001], 189 o.

Wjst, Walter: Efezus – Egy nagyvárosi gyülekezet felemelkedése és bukása, (Ephesus – Aufstieg und Fall einer Grossstadtgemeinde), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2001, 200 o.

Wolff, Hans Walter: Az Ószövetség antropológiája, fordította Blázi György (Anthropologie des Alten Testaments), Harmat, Budapest 2001, 317 o.

Xeravits Géza: A qumráni közösség szentírásértelmezése – Folyamatos pešerek, (Anthropologie des Alten Testaments), Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 2001, 84 o.

Zimányi József: A fáraó útlevelei, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2001, 20 o.

2000

A keresztény görög iratok új világ fordítása, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, N.Y. 2000, 447 o.

Ágoston Sándor: „Kezeket fel!”, [Ágoston Sándor Baráti Kör], [Budapest 2000],

Almási Tibor: Máté evangéliuma – 1. rész, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 2000, 304 o.

Amery, Heather: Bibliai történetek, fordította Kopházi Erzsébet (The Usborne children's Bible), Holló, Kaposvár 2000, 143 o.

Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 1. rész, Kommentár Máté evangéliumához, fordította Benyik György és Lázár István Dávid (Catena aurea, Expositio in Mattheum), JATEPress, Szeged 2000, 850 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 400 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 2. kiadás, 160 o.

Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája – Mysterium Paschale, Osiris könyvtár. Vallástörténet, fordította Görföl Tibor (Theologie der drei Tage), Osiris, Budapest 2000, 258 o.

Baron, David: Mózes a menedzsmentről, fordította Kovács Ildikó (Moses on management), Tiara, Budapest 2000, 285 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 1. rész, Szent idők – Advent, karácsony, nagyböjt, húsvét, Alfadat-press, Tatabánya 2000, 445 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 2. rész, Évközi idő I-XII. hét, Alfadat-press, Tatabánya 2000, 409 o.

Barsi Balázs: Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az egyházi év minden napjára, 2/A rész, 2000. január 10 - március 7., Alfadat-press, Tatabánya 2000, 66 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, A-J, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 785 o.

Benyik György [szerk.]: Csoda-elbeszélések – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1988. (!1998) augusztus 31 - szeptember 3., JATEPress, Szeged 2000, 187 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 2000, 1455 o.

Bornemisza Péter: Predikatioc, egesz esztendő altal minden vasarnapra rendeltetet Euangeliombol, Bibliotheca Hungarica antiqua, Balassi Kiadó, Budapest 2000, 723 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában, ford. Kapitány György, ifj Rabár Ferenc, Corvinus, [Budapest] 1997, 140 o.

Cullmann, Oscar: Krisztus és az idő – Az őskeresztény idő- és történelemszemlélet, Hermeneutikai Füzetek 22., fordította Huszti Kálmán (Christus und die Zeit), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 262 o.

Cziglányi Zsolt: Történeti feliratok a Zsoltárok könyvében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 243 o.

Cseri Kálmán: Pál apostol, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 4. kiadás, 59 o.

Csizmazia Sándor: Lehulló álarcok – A Hegyi-beszéd – Áhitatok Máté ev. 5-7. fejezete alapján, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 2000, 2. kiadás, 145 o.

De Graaf, Anna: Képes Biblia – válogatott történetek, ford. Nagy Erzsébet, Alexandra, Pécs 2000, 399 o.

Déri Balázs: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Subsidia biblica Graeca et Latina, Argumentum Kiadó, Budapest 2000, 238 o.

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról, Harmat, Budapest 2000, 199 o.

Dué, Andrea: A kereszténység történeti atlasza, fordította Domokos György (Atlante storico del cristianesimo), Agapé, Szeged 2000, 322 o.

Én vagyok, ne féljetek! – Jézus Krisztus élete Márk evangéliumában, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 64 o.

Ézsaiás próféciája – világosság az egész emberiségnek, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Brooklyn, N.Y. 2000,

Fabiny Tamás: Erzählte Dramen – Dramaturgische und kommunikative Strukturen in den Gleichnissen Jesu unter besonderer Berücksichtigung rabbinischer Paralellen, Acta theologica Lutherana Budapestinensia 1., Plantin, Budapest 2000, 291 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: The Bible in literature and literature in the Bible – Proceedings of the conference „Teaching Bible and Literature at Universities” – Piliscsaba – July 21-22, 1995, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 223 o.

Fleming, Don: A keresztyének Bibliája, (The Christian's Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 24 o.

Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, Studia orientalia 1., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2000, 2. kiadás, 589 o.

Gaál Éva: Eltévedt méhecske és más történetek bibliai tanulsággal, Porszem Kiadó, Budapest 2000, 1. kiadás, 46 o.

Gergely, Nagy Szent: Moralia – Bibliakommentár a Jób könyvéhez, fordította Barotai György (Sancti Gregorii Magni moralium libri), Terebint Bt., Budapest 2000, 288 o.

Gnilka, Joachim: Márk, Scriptura 2., fordította Turay Alfréd (Das Evangelium nach Markus), Agapé, Szeged 2000, 961 o.

Gooding, David: A krisztusi hithez hűen – Az Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése, (True to the faith), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 333 o.

Gooding, David: Biblia és etikai nevelés, fordította Cseri Kálmán (The Bible and ethical education), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 144 o.

Graaf, Anna de: Képes Biblia – Válogatott történetek, fordította Nagy Erzsébet, K. (Children's Bible), Alexandra, Pécs 2000, 399 o.

Gyökössy Endre: A két középpont – Az Újszövetség közepe: a Miatyánk, az Ószövetség közepe: a Tízparancsolat, Szent Gellért Kiadó, Budapest 2000, 179 o.

Halász Piusz: Énekek éneke, Marana Tha sorozat 65., Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 96 o.

Hargitai Hitter Lajos: Közelebb, közelebb Uram, hozzád – Elmélkedés Jézus Krisztus életéről és tanításairól az evangéliumok szerint, Magánkiadás, Szeged 2000, 543 o.

Haug, Hellmut et al. [szerk.]: Újszövetség, fordította Békefyné Röhrig Klaudia et al., Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 618 o.

Heaster, Duncan: Alapvető Biblia – Útmutató a Bibliához, fordította File Júlia (Bible Basics – A Study Manual), CBM, Budapest 2000, 443 o.

Hecht, Anneliese: Közös utunk a Bibliához – A csoportos bibliaolvasás módszerei, fordította Székely István (Zugänge zur Bibel für Gruppen), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 2. kiadás, 78 o.

Herczeg Pál: „Érted is, amit olvasol?” – Bibliaismereti hittankönyv a konfirmáció utáni korosztálynak, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 199 o.

Hocking, C. E. és Horlock, Malcolm [szerk.]: Napról napra végig az Ószövetségen, (Day by day through the Old Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 414 o.

Hodossy-Takács Előd: Az Úr vezette egymaga – Izrael letelepedése és Józsué honfoglalás-tradiciójának teológiai értelmezése, Dissertationes theologicae, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 2000, 220 o.

Jackman, David: János levelei – Aki a szeretetben marad, az Istenben marad, A Biblia ma, fordította Nagy Piroska, F. (The message of John's letters), Harmat, Budapest 2000, 211 o.

Jacobson, Michael D.: A Biblia és az egészség – Hogyan viseljünk gondot testünkről és lelkünkről? – Válaszok a Biblia és az orvostudomány nézőpontjából, fordította Dezsényi István és Salánki Ágnes (The word on health), Amana7 Budapest 2000, 268 o.

Jakubinyi György: Minden hiábavalóság? – A Prédikátor könyvének magyarázata, Gloria nyomda, Gyulafehérvár 2000, 183 o.

János evangéliuma, 2. rész, 6-12. részek magyarázata, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 9., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2000, 194 o.

John testvér: Megújulás lelke – Biblikus bevezetők, fordította Bartalis András et al. (La Nouveauté et l'Esprit), Agapé, Szeged 2000, 115 o.

Juhász Krisztina: A Prédikátor könyvében érvényesülő kultúrák hatásai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 77 o.

Karácsony János: Kik vagyunk, és mit akarunk? – Válogatott írások református diákoknak, SDG füzetek 1., Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom, Budapest 2000, 249 o.

Kenessey Béla: A Biblia női alakjai, Impresszum, Budapest 2000, 4. kiadás, 230 o.

Kidger, Mark: A betlehemi csillag a legújabb kutatások fényében, fordította Békési József (The star of Betlehem), Gold Book, Debrecen 2000, 286 o.

Klausner, Joszéf G’dáljá: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján, fordította Halmi István és Kolben György, Logos, Budapest 2000, 391 o.

Kocsis Imre: A hegyi beszéd, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 2. kiadás, 204 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Héber mítoszok és mondák – A Bibliából, Móra, Budapest 2000, 1. kiadás, 363 o.

Kraus, Naftali: Dávid zsoltárai, 2. kötet, Az Ősi forrás sorozat 9., Göncöl, Budapest 2000, 491 o.

Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege – Kézikönyv a Biblia Hebraica Stuttgartensiához, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 2000, 187 o.

Lenkeyné Semsey Klára: János evangéliuma, ford. Lenkeyné Sensey Klára, Debreceni Ref. Hittud. Egy., Debrecen 2000,

Lieth, Norbert: Jónás – Jónás könyvének próféciai utalásai, fordította Dálnoki László, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2000, 89 o.

Lindsey, Hal: Föld bolygó – 2000 – túléli-e az emberiség?, Előszó K., Budapest 1995, 445 o.

Lukács evangéliuma – Hat magyar nyelvű fordításban, fordította Káldi György et al., Szent István Társulat, Budapest 2000, 209 o.

Lutzer, Erwin W.: Egy perccel a halál után – Előzetes kép végső úticélunkról, a Biblia szerint, (One minute after you die), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 142 o.

Luz, Ulrich: Máté Jézustörténete, Hermeneutikai Füzetek 21., fordította Bekő István (Die Jesusgeschichte des Matthäus), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 155 o.

M.E.R.: Mary Jones és Bibliája – Hogyan jött létre a világ első bibliatársulata?, (Mary Jones and her Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 74 o.

Mackintosh, Charles Henry: Elmélkedések Mózes 1. 2. 3. könyvéről, ford. Vida sándor, Zsigmondy Zsigmond, Kádár Imre, GVB, Dillenbirg 2000, 611 o.

Mackintosh, Charles Henry: Elmélkedések Mózes 4. 5. könyvéről, ford. Kádár Imre, GVB, Dillenbirg 2000, 540 o.

Magyar István Lénárd: Bibliai kislexikon, Saxum, Budapest 2000, 254 o.

Meldau, Fred John: A próféták ma is szólnak – A Messiás az Ó- és Újszövetségben, (Messiah in both Testaments), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 104 o.

Menachem Meron: Az élő Biblia, Gabbiano Print Bt., Budapest 2000, 176 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 127 o.

Mitró Tamás: A Biblia és a zene vonatkozása, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék 2000, 48 o.

Morris, Henry M.: Kreacionizmus – A teremtéselmélet, fordította Kisházy Mária (Scientific creationism), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 2000, 399 o.

Mózes élete, Anno, Budapest 2000, 75 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Saxum, Budapest 2000, 954 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2001. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 131 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2001. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 15 o.

Napról napr a végig az Ószövetségen, Evangéliumi K. és Iratmisszió, Budapest 2000, 414 o.

Németh Lívia: A házasság szentségének bibliai, teológiai és pasztorális alapjai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 60 o.

Newman, John Henry: Nagypéntek – Elmélkedések és imádságok, Új Ember-füzetek 3., fordította Szunyogh Xavér Ferenc, Új Ember Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 60 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 3. kiadás, 1384 o.

Országos Széchényi Könyvtár [szerk.]: Három kódex – Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása – 2000. augusztus 17 - november 17., Libri de libris, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 2000, 139 o.

Osman, Ahmed: Mózes, Egyiptom fáraója, Az Ehnaton-rejtély megfejtése, fordította Kozsup István (Moses pharaoh of Egypt), Gold Book, Debrecen 2000, 316 o.

Palúr László: Táblázatok bibliai korok áttekintéséhez – Segédlet a Szentírás tanulmányozásához, Ébredés Alapítvány, Pécel 2000, 24 o.

Pap Károly: Drámák, Pap Károly művei 6., Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 2000, 299 o.

Peters, Benedikt: A nemzetek ideje – Dániel könyve alapján, Evangéliumi K. és Iratmisszió, Budapest 2000, 48 o.

Popp, Georg: Életem vezérfonala – A Biblia – erő és segítség hétköznapjaimban, fordította Nyiredi Maurus (Das Kursbuch für mein Leben), Bencés Kiadó, Pannonhalma 2000, 94 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Barlay Ö. Szabolcs, Székesfehérvár 2000, 10. kiadás, 206 o.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról, 1. rész, Advent - karácsony, Barlay Ö. Szabolcs, Székesfehérvár 2000, 9. kiadás, 206 o.

Racs Csaba: Ezekiel könyvének kutatástörténete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 124 o.

Rad, Gerhard von: Az Ószövetség teológiája, 1. kötet, Izrael történeti hagyományainak teológiája, Osiris tankönyvek, fordította Görföl Tibor (Theologie des alten Testaments), Osiris, Budapest 2000, 389 o.

Radó Polikárp, Varga Ottó: A Biblia története a magyar nép számára, Babits, Szekszárd 2000, 446 o.

Radó Polikárp: A Biblia története – A magyar nép számára, Babits, Szekszárd 2000, 446 o.

Ramsbottom, B. A.: Bibliai tantételek egyszerű magyarázata fiataloknak és idősebbeknek, (Bible doctrines), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 67 o.

Rebic, Adalbert: Bibliai régiségek, Katolikus teológiai kézikönyvek 25., fordította Kalacsi János (Biblijske starine), Agapé, Szeged 2000, 160 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 2. év, 1. félév, 1-20. lecke – Diák kézikönyv fordította Vass Tímea, Bálint Sándor, Reménység Magjai Alapítvány, Budapest 2000, 66 o.

Remmers, Arend: Istenfélően élni és a hitet megtartani – A Timóteushoz írt első és második levél magyarázata, (In Gottseligkeit leben és Den Glauben bewahren), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 200 o.

Richter, Gert és Ulrich, Gerhard: Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben – Képes lexikon, fordította Honti Katalin és Ungváry Renáta (Lexikon der Kunstmotive), Magyar Könyvklub, Budapest 2000, 2. kiadás, 316 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 210 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 2000, 2. kiadás, 79 o.

Sanders, Jim: Das Evangelium in Kürze, fordította Balassa Judit, Gemeinde in Christus Liebe, Budapest 2000, 87 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 2000, 5. kiadás, 107 o.

Sándor Endre: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek” – Bibliai tanítások az imádság erejéről, Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 87 o.

Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben, Szent István Társulat, Budapest 2000, 218 o.

Scofield, Cyrus Ingerson: Magyarázó jegyzetek a Bibliához – Az új Scofield-Biblia 1967. évi kiadása alapján, (The Scoefield Study Bible), Primo, Budapest 2000, 334 o.

Soós Attila: A szeretet himnusza – A szeretet művészete a Biblia tükrében, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 2000, 1. kiadás, 155 o.

Soós Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében – gondolatok A szeretet himnuszáról, Bibliaisk. Közössége – Oltalom Alapítvány, [Budapest] [2000], 155 o.

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt első levél és a Tituszhoz írt levél – A gyülekezet élete, Tanítás és kötelesség, A Biblia ma, fordította Juhász Ágnes (The message of 1 Timothy and Titus), Harmat, Budapest 2000, 251 o.

Sulyok Elemér: Minden kész – Széljegyzetek néhány vasárnap evagéliumi szakaszához, Bencés Kiadó, Pannonhalma 2000, 102 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Szövetségében foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 2000, 1. kiadás, 1265 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 2000, 1194 o.

Szentírás – Újszövetség és Zsoltárok a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 792 o.

Takács Gyula: A Jelenések könyve, Kairosz, Budapest 2000, 518 o.

Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma, 2. rész, Levelek - Jelenések könyve, Kairosz, Budapest 2000, 272 o.

Takács Gyula: Római levél, Kairosz, Budapest 2000, 1. kiadás, 444 o.

Újszövetség, fordította Békefyné Röhrig Klaudia et al., Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 618 o.

Ujvári Péter [szerk.]: Magyar zsidó lexikon, Makkabi, Budapest 2000, 1028 o.

Varga István: Hermenutaikai írások, 1. rész, Bevezetés a szent hermeneutikába – 1827 Hermeneutikai Füzetek 23., fordította Szabadi István, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 133 o.

Varga István: Hermeneutikai írások, 2. rész, Az ótestamentom hermeneutikája, 1807 – Az újtestamentom hermeneutikája, 1816, Hermeneutikai Füzetek 24., fordította Szabadi István, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 2000, 253 o.

Varsányi Rezső: 4 év, 4 evangélium – Angol nyelvkönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 2000, 2. kiadás, 451 o.

Verdes Sándor [szerk.]: „Kezdetben volt az ige …” – A Húsvét és a húsvéti evangélium a bizánci keresztény egyházban, Zöld-S (VS) Studio, Budapest 2000, 48 o.

Vine, W. E.: A Rómaiakhoz írt levél – Tanítás, előírás, gyakorlat, (The epistle to the Romans), Evangéliumi Kiadó, Budapest 2000, 136 o.

Wangerin, Walter: Könyv Istenről – a Biblia regénye, ford. Mészáros Klára, Esély Mozaik, Budapest 2000, 715 o.

Weber, Hans-Ruedi: Engem olvas a Könyv – Bibliaiskolai vezetők kézikönyve, fordította Szentpétery Mariann (The Book that reads Me), Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 98 o.

Westermann, Claus: Isten angyalainak nincs szárnyuk – Mit mond a Biblia az angyalokról?, (Gottes Engel brauchen keine Flügel), Kálvin Kiadó, Budapest 2000, 117 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2000, 6. kiadás, 804 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 2000, 7. kiadás, 804 o.

Winter, Astrid: A Biblia gyógynövényei – Amit a Biblia tár fel a gyógyítás titkairól és a hatékony receptekről – kiegészítve legújabb tudásunkkal a hatásról és az alkalmazásról, fordította Márton Ferenc (Heilpflanzen der Bibel), Bioenergetic, Budapest 2000, 188 o.

Xeravits Géza: Szentírás-értelmezés Qumránban – Folyamatos pešerek – Fordítás és magyarázat, A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének kiadványai 10., Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 2000, 2. kiadás, 68 o.

Zimányi József: Sámson, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 2000, 21 o.

1999

 „Mi az igazság?” – Útmutató a Biblia otthoni tanulmányozásához, fordította Murányi Róbert Árpád, Advent, Budapest 1999, 738 o.

Ablonczy Dániel: Jeremiás könyve, 1. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1999, 1. kiadás, 287 o.

Ablonczy Dániel: Jeremiás könyve, 2. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1999, 1. kiadás, 296 o.

Aharoni, Yohanan és Avi-Yonah, Michael: Bibliai atlasz, fordította Grüll Tibor, Grüll Tiborné, Kövér Gábor (The Macmillan Bible atlas), Szent Pál Akadémia, Budapest 1999, 203 o.

Alexander, Pat: Első Bibliám, fordította Smidt Valéria (The Lion first Bible), Agapé, Szeged 1999, 480 o.

Almási Tibor: Hermeneutika – A bibliaértelmezés elmélete és gyakorlata, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 1999, 204 o.

­Apokrif levelek, ford. Adamik Tamás et al., Telosz, Budapest 1999, 208 o.

Avig Sándor: A Biblia elemezése és a magyar nyelv, Magánkiadás, Budapest 1999, 87 o.

Babits Antal [szerk.]: Bibliai nevek és fogalmak, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 301 o.

Bán Megyeri Ferenc: Miért kell nekünk a Biblia prófétikus részével is foglalkozni? – Az utolsó idő jelei: Az Armageddoni háború, Magánkiadás, Budapest 1999, 99 o.

Barsi Balázs: Mélység a mélységet – Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára, 1. rész, 1998. november 29. - 1999. február 21., Jel, Budapest 1999, 191 o.

Barsi Balázs: Mélység a mélységet – Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára, 2. rész, 1999. február 17. -másjus 23., Jel, Budapest 1999, 215 o.

Barsi Balázs: Mélység a mélységet – Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára, 3. rész, 1999. május 24. - augusztus 22., Jel, Budapest 1999, 197 o.

Barsi Balázs: Mélység a mélységet, Szentírási elmélkedések az 1999-es egyházi év minden napjára, 4. rész, 1999. augusztus 23. - november 27., Jel, Budapest 1999, 212 o.

Beaumont, Émilie: Biblia gyerekeknek, fordította Jancsó Júlia (L'imagerie de la Bible), Passage, Budapest 1999, 1. kiadás, 123 o.

Bencze Márton: Az Ó- és Újszövetség összefüggése, a kettő egysége, Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézet, Budapest 1999, 82 o.

Benke György: Vizsoly, református templom, Károli Biblia, Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 327., TKM Egyesület, Budapest 1999, 6. kiadás, 16 o.

Benke György: Vizsoly, református templom, Károli Biblia, Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 327., TKM Egyesület, Budapest 1999, 7. kiadás, 16 o.

Benyik György [szerk.]: Qumrán és az Újszövetség – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1999. augusztus 30 - szeptember 1., JATEPress, Szeged 2001, 141 o.

Berkes Sándor: Jaj, jaj, jaj – János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, Magánkiadás, Paks 1999, 412 o.

Biblia – Ótestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1999, 394 o.

Biblia – Újtestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1999, 333 o.

Biblia – Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szt. Jeromos Bibliatárs., 1999, 2.kiad., 1384 o.

Bibliai nevek és fogalmak, Evangéliumi K. és Iratmisszió, Budapest [1999], 301 o.

Bibliai szókönyv – szókonkordancia a Károli Gáspár fordítású (1908) Bibliához – Függelék: kilencvenhat héber és görög bibliai szó szókönyve, Bridge Mission Soc., Budapest, 1999, 600 o.

Bibliai történetek és elbeszélések – [mi lesz veled Emberiség?], Text-Print, Győr 1999, 363 o.

Bibliai történetek gyerekeknek, Kálvin, Budapest 1999,  6. kiad., 234 o.

Bowen, Steve: Mit mond a Biblia az evangelizációról?, fordította Szűcs Attila (Evangelism), Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház, Kiskunfélegyháza 1999, 49 o.

Brunelli, Roberto: A Szent Biblia – Történetek egész évre, fordította Bánki Vera (La Sacra Bibbia), Magyar Könyvklub, Budapest 1999, 120 o.

Bukowski, Peter: Hogyan vigyük be a Bibliát beszélgetéseinkbe? – Gondolatok a lelkigondozás egy alapvető kérdéséről, fordította Balla Péter (Die Bibel ins Gespräch bringen), Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 135 o.

Calvin, Jean: Az Úr a Sionon lakik! – Kálvin János magyarázata Jóel próféta könyvéhez, fordította Tóth Kálmán, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 83 o.

Chadwick, Henry: A korai egyház, Osiris könyvtár, Vallástörténet, fordította Ertsey Krisztina és Tornay Szabolcs (The early church), Osiris, Budapest 1999, 1. kiadás, 285 o.

Charlesworth, James H. [szerk.]: Jézus és a holt-tengeri tekercsek, fordította Bálint Zsolt (Jesus and the Dead See scrolls), Agapé, Szeged 1999, 149 o.

Chevrot, Georges: A tékozló fiú, A Kármel látóhatára, (L'enfant prodigue), Sarutlan Kármelita Nővérek, Pécs 1999, 56 o.

Czanik Péter: Ámósz a lényegre mutat – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1999, 88 o.

Czanik Péter: Ámósz és Abdiás könyvének magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1999, 171 o.

Czanik Péter: Ünnepeljünk! – A 120-150. zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1999, 184 o.

Czanik Péter: Velünk van Isten – Ézsaiás 1-12. magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1999, 253 o.

Daniel, Roger P.: A bibliai prófécia magyarázata, (An outline of prophecy), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 46 o.

Day, Malcolm: Nagy események a Biblia korából – Ószövetség – A teremtéstől a Jeruzsálembe való visszatérésig, Nagy események, fordította Szigeti Jenő (Great events of Bible times), Esély Mozaik, Budapest 1999, 78 o.

Dér Katalin: Bibliaismeret, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999, 496 o.

Die Gute Nachricht – Das Neue Testament in heutigem Deutsch, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottság, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 795 o.

Doherty, Sam: Hogyan tanítsunk bibliai tantételeket gyermekeknek? – Kézikönyv gyermekmunkásoknak, amely a bibliai tantételek jobb megértésében és a gyermekek tanításában nyújt segítséget, Gyermekmunkás kézikönyv-sorozat 3., Vasárnapi Iskolák Szövetségének Gyermekevangélizációs Közössége, Pécel 1999, 214 o.

Dohmen, Christoph: Vajon nyoma sincs a karácsonynak? – Adventi vonatkozások az Ószövetségben, Ünnepeink 7., fordította Becker Róbert, (Von Weihnachten keine Spur?), Agapé, Szeged 1999, 112 o.

Dr. Kerekes Béla: A Salamon által épített első szentély statikai vizsgálata, Logos, Budapest 1999, 32 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 1999, 239 o.

Egresi László Sándor: Nyelvészet és folklór – Rúth könyvének magyarázata, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1999, 161 o.

Ellentmond-e a Biblia önmagának? – Tanulmányok az ellentmondásokról, Életkérdések rádiós Biblia iskola, fordította Gaál Ferenc (Does the Bible contradict itself?), MERA Budapest 1999, 35 o.

Én és a Biblia – Isten szava hozzám, Don Bosco által alapított Katolikus olvasmányok magyar nyelvű sorozata 7., fordította Szőke János (Io e la Bibbia), Don Bosco, Budapest 1999, 31 o.

Énekek éneke, fordította Károli Gáspár, Magister'93, Budapest 1999, 65 o.

Fényes Mór: Szentírásunk, Zsidó történeti & irodalmi tár 1., Logos, Budapest 1999, 302 o.

Ferguson, Everett: A kereszténység bölcsője, fordította Zsengellér József (Backgrounds of early Christianity), Osiris, Budapest 1999, 539 o.

Fiatalokról szóló történetek a Bibliából, (Boyhood scenes of Scripture), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 76 o.

Fogarasi Éva: Mitől beteg a kereszténység, avagy 2000 év tévedés? – A Bibliáról másképpen, Magánkiadás, Sárvár 1999, 170 o.

Fortin László [szerk.]: Bibliai szókönyv – Szókonkordancia a Károli Gáspár fordítású (1908) Bibliához – Függelék: Kilencvenhat héber és görög bibliai szó szókönyve, Bridge Mission Society, Budapest 1999, 600 o.

Gánóczy Sándor: Valósághermeneutika és bibliaértelmezés, Hermeneutikai Füzetek 20., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1999, 93 o.

Getz, Gene A.: A férfi a Biblia tükrében – Gyakorlati feladatokkal, (The measure of a man), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 1. kiadás, 185 o.

Gilsenbach, Reimar: A Biblia – Az Ótestamentum, Mi micsoda 55., fordította Varga Csaba (Die Bibel. das alte Testament), Tessloff és Babilon, Budapest 1999, 48 o.

Gitt, Werner: A teremtés bibliai tanúságtétele, (Das biblische Zeugnis der Schöpfung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 2. kiadás, 184 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 751 o.

Gooding, David és Lennox, John: Kulcsfontosságú bibliai fogalmak – Egyetlen könyvet sem becsülnek meg olyan széles körben, vagy értenek jobban félre, mint a Bibliát. De vannak kulcsok, amelyek megnyitják az igazság ajtaját, (Key Bible concepts), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 112 o.

Grózinger Sándor: A feltámadás hite az Ószövetségben és az ókori zsidó irodalomban, Kabbala Könyvek 1., Makkabi, Budapest 1999, 48 o.

Guardini, Romano: A zsoltárok bölcsessége – Elmélkedések, fordította Mihály (ferences) (Weisheit der Psalmen), Budai Ferences Plébánia, Budapest 1999, 183 o.

Gyökössy Endre: János evangéliuma, Örökségünk, Nyíregyháza 1999, 292 o.

Gyuricza Antal: Bibliai történetek és elbeszélések – Mi lesz veled Emberiség?, Text-Print, Győr 1999, 363 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 1999, 87 o.

Harmath Károly OFM: Érted, amit olvasol? – Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához, Agapé, Szeged 1999, 200 o.

János evangéliuma, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 8., fordította Lenkeyné Semsey Klára, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 1999, 1. kiadás, 190 o.

John testvér: Jézus útja – Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az Újszövetségben, fordította Stirbicz Marietta, Thorday Attila és Urbán József (Le chemin du Christ), Agapé, Szeged 1999, 226 o.

Kiss Margita: A magyar Biblia hőskora – A szerémi tragédiától a vizsolyi diadalig, Logos, Újvidék 1999, 214 o.

Knoch, Henig: Az emberkereső Isten – Kinyilatkoztatás, Szentírás, hagyomány, Katolikus teológiai kézikönyvek 4., Agapé, Szeged 1999, 238 o.

Kocsis Imre: A hegyi beszéd, A Biblia világa, Jel, Budapest 1999, 1. kiadás, 204 o.

Kónyi Sándor: Patandzsali jógája és a Biblia egymást magyarázzák, Kónya S., [Szentes] [1999], 228 o.

Körtner, Ulrich H. J.: Az ihletett olvasó – A bibliai hermeneutika fő aspektusai, Hermeneutikai Füzetek 19., fordította Koczó Pál (Der inspirierte Leser – Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1999, 137 o.

Kránitz Mihály: Jézus Krisztus személye – Jézus Krisztus személyének vizsgálata a történeti források alapján a via regressiva segítségével, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1999, 163 o.

Kraus, Naftali: Dávid zsoltárai, 1. kötet, Az Ősi forrás sorozat 8., Göncöl, Budapest 1999, 408 o.

Labancz Zsolt SchP: Jelek a János-evangéliumban, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1999, 58 o.

Lewis, Shari: Egyperces bibliai történetek – Ószövetség, Újszövetség, Bibliai tanító gyermekeknek, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (One-minute Bible stories), Esély Mozaik, Budapest 1999, 3. kiadás, 94 o.

Lohmann, Johannes: Krisztus vagy én? – Segítség a Római levél megértéséhez, fordította Olasz Sándor (Christus oder Ich), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 2. kiadás, 106 o.

MacDonald William: Amit a Biblia tanít, (What the Bible teaches), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 60 o.

MacDonald William: Van különbség! – Segítség a Biblia helyes megértéséhez, (Here's the difference), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 128 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 1. kötet, Máté - Róma, (BBC - Beliver's Bible commentary – New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 1. kiadás, 719 o.

MacDonald, William: Újszövetségi kommentár, 2. kötet, 1Korintus - Jelenések, (BBC - Beliver's Bible commentary – New Testament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 1. kiadás, 799 o.

Martens, Elmer A.: Isten terve – Ószövetségi teológia, fordította Gerzsenyi László (God's design), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 415 o.

Mártonffy Marcell: Folyamatos kezdet – tanulmányok, esszék, Jelenkor, Pécs 1999, 330 o.

Mártonffy Máriusz Marcell: A szinoptikus parabolák irodalma – Irodalomtudományi irányzatok az újszövetségi példázatok kutatásában, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 1999, 281 o.

Máté evangéliuma, fordította Almási Tibor, Gyuró Technik Kft., Budapest 1999, 263 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 127 o.

Miskolczy József: Bibliai barangolás az ígéret földjére – Bibliai időutazás, Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház, Kiskunfélegyháza 1999, 39 o.

Murphy, Joseph: Tudatalattid csodálatos hatalma, 10. rész, A stresszmentes élet – Jób könyvének értelmezése, fordította Szabó Csilla (Living without stress), Szakállos, Budapest 1999, 216 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz a 2000. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 135 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1999. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 132 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – A 2000. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 15 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – Az 1999. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 15 o.

Nova Zmulva, fordította Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 709 o.

Nystrom, Carolyn: Péter és Júdás – Iránytű a sötét úton – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Bádonyi Márta (Peter and Jude), Harmat, Budapest 1999, 63 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1999, 2. kiadás, 1384 o.

Ó Testamentum, 1. kötet, Ruth könyve, Eszter könyve, Bölcs Salamonnak példabeszédei, a prédikátor Salamon könyve, Jónás próféta könyve, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 159 o.

Ó Testamentum, 2. kötet, Ésaiás próféta könyve, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 162 o.

Ó Testamentum, 3. kötet, Jeremiás próféta könyve, Jeremiás siralmai, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 210 o.

Opálény Mihály – Balázs Károly: Újszövetségi szövegmutató szótár – Konkordancia, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1999, 2. kiadás, 1211 o.

Origenes: A betű öl, a szellem éltet – Tizenhat homília a Teremtés könyvéhez, fordította Heidl György (Homélies sur la Genese), Kairosz, Budapest 1999, 219 o.

Osman, Ahmed: Kiűzetés Egyiptomból – a kinyilatkoztatott kereszténység gyökerei, Gold Book, [Debrecen] 1999, 352 o.

Péteri Pál: Akarsz boldog lenni? – Erkölcstani bibliaórák Szent Lukács evangéliuma alapján, Szent Gellért Kiadó, Budapest 1999, 267 o.

Porter, Joshua Roy: Jézus Krisztus – a történelmi Jézus és a hit Krisztusa, ford. Ladányi Katalin, Gellért Marcell, M. Kvklub, Budapest 1999, 240 o.

Prancz Zoltán: „A teremtett világ hiábavalóság alá vettetett” – a Római levél 8:20-25 írásmagyarázata, Bibliaisk. Közössége – Sola Scriptura, Budapest 1999, 119 o.

Psalterium latino-hungaricum – Latin-magyar zsoltároskönyv, Jel, Budapest 1999, 2. kiadás, 396 o.

Racs Csaba: Ezekiel könyvének üdvösséghirdetése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1999, 101 o.

Reisinger János [szerk.]: Zsoltárok világa – Zsoltárelemzések, zsoltárparafrázisok, hatástörténet, Scola Scriptura Főiskola kiadványai, Scola Scriptura, Budapest 1999, 168 o.

Rock, Lois: Jézus világa, fordította Boros Attila (The time of Jesus), Harmat, Budapest 1999, 64 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1999, 3. kiadás, 389 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben – A királyi Messiás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levelező Tagozatának jegyzetei Szent István Társulat, Budapest 1999, 89 o.

Ruzsonyi Zoltán [szerk.]: Jézus örömhíre az összevont négy evangélium szerint, Márton Áron Kiadó, Budapest 1999, 272 o.

Santala, Risto: A Messiás az Ószövetségben a rabbinikus iratok fényében, fordította Gerzsenyi László (The Messiah in the Old Testament and rabbinical writings), Bridge Mission Society, Budapest 1999, 227 o.

Scazzero, Peter: Ószövetségi személyek – Istennel járni – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Bádonyi Márta (Old Testament characters), Harmat, Budapest 1999, 63 o.

Schaeffer, Francis August: Művészet és Biblia – Két tanulmány, fordította Bádonyi Márta (Art & Bible), Harmat, Budapest 1999, 61 o.

Schick, Alexander: Csodálatos Kumrán – Tudományos krimi, szakmai vita és a holt-tengeri tekercsek igazi jelentősége, (Faszination Qumran), Ethos Kft., Budapest 1999, 2. kiadás, 159 o.

Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe, I. rész, Az ígéretek emlékezete, Katolikus teológiai kézikönyvek 28., Győri Hittudományi Főiskola, Győr 1999, 286 o.

Schneider, Dieter: A Megfeszített lelke – a Szentlélek teológiája Pálnál, ford. Ablomczy László és Szabó Csaba, Lux K., Budapest 1999, 155 o.

Sloszár József: A Biblia – ami a kulisszák mögött van, 1. rész, Az „izraelita” projekt, Elara, Munkács 1999, 384 o.

Sloszár József: A Biblia – ami a kulisszák mögött van, 2. rész, Egy másik világ, Elara, Munkács 1999, 466 o.

Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe – A kezdetektől az alexandriai kánon lezárásáig, fordította Hoffmann Béla és Vig István (Introduzione all'Antico Testamento), Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 513 o.

Soós András: Concordantia psalmorum, Mágus, Budapest 1999, 127 o.

Stewart, Edwin D.: Nem a te bántásodra adtam a Szentírást – Szeretettel, Jézus, fordította Bartha Borbála (I didn't mean my Scriptures to hurt you – Love, Jesus), Reménység Ajtaja Alapítvány, Budapest 1999, 16 o.

Strange, John [szerk.]: Bibliai atlasz – A Biblia világának történeti térképei, fordította Hetényi Attila (Bibelatlas), Kálvin Kiadó, Budapest 1999, 64 o.

Szász Ilma: Az örökéletnek beszéde – Szimbolikus-mitikus-misztikus Bibliaértelmezés, Paradigma könyvek, Sindbad, Budapest 1999, 458 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 1. rész, Ószövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/a., Református Zsinati Iroda, Budapest 1999, 3. kiadás, 267 o.

Szenczi Molnár Albert [szerk.]: Szent Biblia azaz Istennec O és UY Testamentomanac prophetac és apostoloc által megíratott szent könyvei, Nemzetközi theológiai könyv 35., fordította Károli Gáspár, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 1999, 1284 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1999, 1194 o.

Szigeti Jenő: Letűnt korok, régi titkok, Bibliai felfedező, Esély Mozaik, Budapest 1999, 366 o.

Szikszai Béni: Közösségben Krisztussal – Énekek Éneke könyvének magyarázata, Open Art, Budapest 1999, 163 o.

Takács Gyula: Az Újszövetség irodalma, 1. rész, Jézus élete, Kairosz, Budapest 1999, 283 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 1999, 3. kiadás, 339 o.

Tímár Veronika: A 117. zsoltár liturgikus alkalmazása, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 1999, 51 o.

Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában, Anno, Budapest 1999, 2. kiadás, 199 o.

Tőkés István: Új hermeneutika – Az 1950 utáni hermeneutikai irodalom áttekintése, Hermeneutikai Füzetek 18., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1999, 160 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1999, 16. kiadás, 646 o.

Vandeman, George E.: Dráma a Holt-tengernél, fordította Erdélyi László, Advent, Budapest 1999, 63 o.

Varga Gábor: A szőlő és a bor a Bibliában, [Debreceni Bibliofil Műhely], 1999, [22] o.

Verdes Sándor: „Kezdetben volt az Ige...” – a húsvét és a húsvéti evangélium a bizánci keresztény egyházban, Zöld-S (vs) Studio, Budapest 1999, 48 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus vallása, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (The religion of Jesus the Jew), Osiris, Budapest 1999, 284 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 2. kötet, Józsué - 2Krónika, fordította Hargitai Róbert és Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 490 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 3. kötet, Ezsdrás - Énekek éneke, fordította Hargitai Róbert, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 548 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 4. kötet, Ézsaiás - Ezékiel, fordította Hargitai Róbert és Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 416 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 5. kötet, Dániel - Malakiás, fordította Hargitai Róbert és Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1999, 407 o.

Wilts, Harm: Bibliai családok – Házasság és családi élet a Bibliában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1999, 119 o.

Zsengellér József [szerk.]: Hagyomány és előzmény – Intertestamentális tanulmányok, Acta theologica Papensia 2., Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa 1999, 108 o.

Zsoltárok világa – zsoltárelemzések, zsoltárparafrázisok, hatástörténet, Sola Scriptura, Budapest 1999, 168 o.

1998

A Szentírás magyarázata – jubileumi kommentár, Kálvin, Budapest 1998,

Abécassis, Eliette: Kumrán, fordította Kiss Zsuzsa (Qumran), Európa, Budapest 1998, 456 o.

Ablonczy Dániel: Máté evangéliuma – Újszövetségi írásmagyarázat, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1998, 1. kiadás, 160 o.

Ablonczy Dániel: Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, 2. rész, Egyszerűen a Bibliáról, Open Art, Budapest 1998, 1. kiadás, 178 o.

Almási Tibor: Jelenések könyve, Mécses sorozat, GyuRó Art-Press, Szokolya 1998, 256 o.

Aranykönyv – kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, [Budapest] 1998,

Asztali áldás szefárd fonetikus átírással és magyar fordítással, Országos Rabbiképző Intézet, Budapest 1998, 24 o.

Az újszövetség, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 516 o.

Bacher Vilmos: Szentírás és zsidó tudomány, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 232 o.

Badiny Jós Ferenc: Magyar Biblia, Orient Press, Budapest 1998, 72 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1998, 10. kiadás, 136 o.

Bajtai Zsigmond: Régtől szól hozzánk az Úr – Ószövetség, Pécsi Püspökség, Pécs 1998, 9. kiadás, 160 o.

Baker, David L.: Két szövetség, egy Biblia, Hermeneutikai Füzetek 15., fordította Bogárdi Szabó István (Two testaments, one Bible), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 280 o.

Balázs Károly: Az első teljes magyar újszövetségi szómutató szótár Károli Gáspár 1908-ban revideált fordításához – A Nestle-Aland: Novum Testamantum Graece (a görög nyelvű Újszövetség 26. kiadása) alapján készült Konkordanciával összevetve, Logos, Budapest 1998, 859 o.

Barsi Balázs: Örökké megmarad – A Szeretethimnusz magyarázata, EFO Kiadó, Budapest 1998, 1. kiadás, 55 o.

Bartha Levente: Biblia a katekézisben, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 55 o.

Basileos: Zsoltárkommentárok, Életszabályok 6., fordította Orosz László, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza 1998, 260 o.

Benyik György [szerk.]: Biblikus könyvszemle – 1998, JATEPress, Szeged 1998, 48 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 1. kötet JATEPress, Szeged 1998, 2. kiadás, 250 o.

Benyik György: Hungarian Bibletranslations, Foglia Theologica, Márton Áron Publishing House, Budapest 1998, 49 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 1211 o.

Bitó László: Ábrahám és Izsák, Magyar Könyvklub, Budapest 1998, 237 o.

Blocher, Henri: Kezdetben, fordította Tóth Béla (In the Beginning – The Opening Chapters of Genesis), Harmat, Budapest 1998, 276 o.

Boda László: A makkabeusi kortól Heródesig – Qumráni közjátékkal – A Krisztus előtti két évszázad történelmi rejtvényeinek megfejtési kísérlete, Szent István Társulat, Budapest 1998, 229 o.

Bognár Mária: Én fogom a kezed – Gondolatok Márk evangéliuma alapján, Marana Tha sorozat 74., Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 174 o.

Bohle, Gudrum: Die Frage der Läuterung im Alten Testament – Anhand von ausgewählten Texten, Studia Theologica Budapestinensia 20., Márton Áron Kiadó, Budapest 1998, 320 o.

Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 173 o.

Bolyki János: Jesu Tischgemeinschaften, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2.96, (Jézus asztalközösségei), Mohr, Tübingen 1998, 261 o.

Bolyki János: Újszövetségi etika, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 179 o.

Boman, Thorleif: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése, fordította Szabó Csaba (Hebrew Thought Compared With Greek), Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 222 o.

Boros Géza: Biblia és gyülekezetépítés, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Kari Tanácsa, Budapest 1998, 241 o.

Bosco, Teresio: A keresztény törvény 20 leckében, fordította Véghseő Tamás (La legge cristiana in 20 lezioni), Don Bosco, Budapest 1998, 120 o.

Botka József: Üzenetek a Szentírásból mozgalom a lelkiség ápolására és a világ megmentéséért, Római Katolikus Plébániahivatal, Kikinda 1998, 108 o.

Bottéro, Jean: Isten legszebb története – Ki a Biblia Istene?, fordította Tompa Mária (La plus belle histoire de Dieu), Kairosz, Szentendre 1998, 215 o.

Buber, Martin: A próféták hite, A kútnál, fordította Bendl Júlia (Der Glaube der Propheten), Atlantisz, Budapest 1998, 2. kiadás, 284 o.

Bultmann, Rudolf: Az Újszövetség teológiája, fordította Koczó Pál (Theologie des Neuen Testaments), Osiris, Budapest 1998, 490 o.

Carruth, Thomas A.: Száz nap szeretet – Szentírási olvasmányok, elmélkedések és gyakorlati feladatok a szeretet köréből, fordította Széll Margit (100 days of love), Szent Gellért Kiadó, Budapest 1998, 206 o.

Chambers, Oswald: Bibliai etika, (Biblical ethics), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 112 o.

Cosmades, Thomas: Izmáel és apja – Izráeli - arab konfliktus bibliai háttere, (Ishmael and his father), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 32 o.

Czanik Péter: A népek reménye – Ézsaiás 13-27 magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1998, 173 o.

Czigányik Zsolt: A királyság előtti izraelita társadalom eredete és szerkezete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 74 o.

Cseri Kálmán: József – Isten iskolájában, Harmat, Budapest 1998, 143 o.

Cseri Kálmán: Noé Istennel járt, Budapest – Budapest-pasaréti Ref. Egyházközség – Ébredés Alapítvány, Budapest 1998, 2. kiad., 96 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Matteo (magyar) Máté – az egyház evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 1998, 813 o.

Drosnin, Michael: A Biblia kódja, fordította Kertész Balázs (The Bible code), Vimce Kiadó, Budapest 1998, 239 o.

Ez az én szavam – A és W – Jézus evangéliuma, Krisztus kinyilatkoztatása, melyet a világ nem ismer – kivonatok, Univerzális Élet, Szolnok 1998, 46 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: A tipológiai szimbolizmus – Tanulmányok – Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből, Ikonológia és műértelmezés 4., JATEPress, Szeged 1998, 375 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika – A Pannonhalmán 1991. július 4-6. között rendezett angol nyelvű hermeneutikai konferencia („Reading scripture – literary criticism and biblical hermeneutics”) előadásai, fordította Farkas Claudia (Literary theory and biblical hermeneutics), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 221 o.

Fejes Ottó Fr. Antal: Az 1 Kor 7,1-16 elemzése – Szent Pál a házasságról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 54 o.

Fenyő D. György: A Biblia az irodalomban, Korona Nova, Budapest 1998, 306 o.

Flusser, David: Jézus – Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, fordította Szénási Sándor (Jesus), Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 187 o.

Forrai György: Meztelenül az Édenkertben – kultúrtörténeti írások, Uránusz, Budapest 1998, 160 o.

Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, Studia orientalia 1., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 1998, 1. kiadás, 478 o.

Fruchtenbaum, Arnold G.: A 3 messiási csoda, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 32 o.

Gémes István: Jézus és Pál – Tanulmányok az Újtestamentumhoz, Top-Gráf Bt., Dabas 1998, 270 o.

Gibbs, Alfred P.: Isten imádata szertartás, kötelesség vagy előjog? – Bibliai elemzés elméletben és gyakorlatban, (Worship), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 203 o.

György Attila: A szeretet üzenete – „A” év – Példák és gondolatok a vasárnapi evangéliumokhoz, Szent István Társulat, Budapest 1998, 315 o.

Gyürki László: A Biblia földje, Biblikus írások 4., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 104 o.

Hahn István: A próféták forradalma – Vallástörténeti és történelmi tanulmányok, Zsidó tudományok, Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1998, 296 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 1998, 2. kiadás, 229 o.

Háy János [szerk.]: Jézus bölcsessége – Szeretetről, igazságról, boldogságról, gazdagságról, jóról és gonoszról, A csend ajándéka, Palatinus, Budapest 1998, 1. kiadás, 95 o.

Háy János [szerk.]: Próféták bölcsessége és jövendölései – A jóság útja, az igazak jutalma, a bűnösök bűnhődése, jövendölés egy boldog korról, A csend ajándéka, Palatinus, Budapest 1998, 94 o.

Hegedűs Géza: Mózes a népvezér, Pannonica kiskönyvtár, Pannonica, Budapest 1998, 176 o.

Hegedűs Loránt: Isten kezében a történelem – Az eljövendő Isten országa – ma – A dánieli prófécia az évezredfordulón, Reformáció-könyvek 4., Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest 1998, 214 o.

Hegedűs Zoltán: Isten vala az Ige – A János-evangélium magyar fordításának kérdései, Agapé, Szeged 1998, 203 o.

Heijkoop, Hendrik L.: A Filemonhoz írt levél, GBV, Dillenburg 1998, 69.

Herczeg Pál: Krisztológiai irányzatok a páli iratokban, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 107 o.

Holzhausen, Andreas: Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe – Hogyan folyik a bibliafordítás szerte e világon a gyakorlatban, (Übersetzern in die Werkstatt geschaut), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 96 o.

Ife, Elaine: "Biblia gyermekeknek – A legszebb történetek – Már tudsz olvasni! – Nagy betűkkel a ""kezdő"" olvasóknak," fordította Felsmann József (Now you can read stories from the Bible), Alexandra, Pécs 1998, 157 o.

Józsa László: Orvoslás a Bibliában, Móra, Budapest 1998, 152 o.

Karaffa János: Jeremiás Vallomásainak értelmezési lehetőségei, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 111 o.

Kereszty Zoltán: „Nézzétek a mező liliomait…” – Bibliai növények a hit és a tudomány fényében, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Budapest 1998, 554 o.

Kisgergely István: Az ószövetségi papság a Törvény szellemében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 45 o.

Komoróczy Géza [szerk.]: Kiáltó szó a pusztában – A holt-tengeri tekercsek, Osiris könyvtár, Vallástörténet, Osiris, Budapest 1998, 275 o.

Kovács Lajos: Az úgynevezett átokzsoltárok, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 76 o.

Kraus, Naftali: Az öt tekercs – Énekek éneke, Jeremiás siralmai, A Prédikátor könyve, Eszter könyve, Az Ősi forrás sorozat 6., Göncöl, Budapest 1998, 264 o.

Kremer, Jacob: 2. Korintusi levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 8., fordította Rajkai István (2. Korintherbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 117 o.

Kuijt, Evert: Gyermekbiblia – Ószövetségi szemelvények, fordította Mildemann Ottó (Kinderbijbel), Bibliotéka, Budapest 1998, 400 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Péter első levele, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Szemináriumának tanulmányi füzetei 7., Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen 1998, 3. kiadás, 201 o.

Liebi, Roger: Szavahihető-e a Biblia? – A Biblia tekintélye és megbízhatósága, (Ist die Bibel glaubwürdig?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 40 o.

Lohmann, Johannes: Krisztus vagy én? – Segítség a Római levél megértéséhez, fordította Olasz Sándor (Christus oder Ich), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 1. kiadás, 106 o.

Luz, Ulrich [szerk.]: A viszály könyve? – Egy Biblia – sokféle értelmezés – Mk 6,30-44 történetkritikai, fundamentalista, evangélikál, feminista, materialista, mélylélektani értelmezése, Hermeneutikai Füzetek 10., fordította Bolyki János, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1998, 111 o.

Mártha Zsolt: Szöveg és módszer – A Jn 13,1-20 versek interpretációs kísérletei, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 1998, 30 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 127 o.

Mócsy Imre SJ: Mi a Biblia? – Kultúránk alkotó eleme – Szent könyv – Isten szava, Biblikus írások 2., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 83 o.

Molnár János: Zakariás próféta könyvének magyarázata, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1998, 259 o.

Morris, Henry M.: Jób csodálatos beszámolója – Ószövetségi bölcsesség, modern természettudomány és élő üzenet, (The remarkable record of Job), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1998, 119 o.

Murphy, Joseph: Tudatalattid csodálatos hatalma, 6. rész, Nagy bibliai igazságok emberi problémákra, fordította Szabó Csilla (Great Bible truths for human problems), Szakállos, Budapest 1998, 220 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt – magyarázatokkal, 1. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Budapest 1998, 60 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt – magyarázatokkal, 2. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Budapest 1998, 60 o.

Napról-napra – Az Újszövetség egy év alatt – magyarázatokkal, 3. kötet, fordította Müller Margit (Mein Begleiter zur Guten Nachricht im Bild), Szentírás Szövetség, Budapest 1998, 60 o.

Nemzetközi Teológiai Bizottság [szerk.]: A Szentírás és a krisztológia, Római dokumentumok X. fordította Várnai Jakab (Scripture and christology), Szent István Társulat, Budapest 1998, 51 o.

Noul Testament, fordította Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 777 o.

O'Donell, Peter: Pál levele a filippibeliekhez és kolossébeliekhez – Bibliai tanulmány – Szövegmagyarázattal és segédlettel, Biblia az élet könyve, fordította Károli Gáspár és Roszik Ágnes, Nemzetközi Biblia Társaság, Budapest 1998, 140 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai hétköznapokra, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1998, 824 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: Zsolozsmáskönyv, (Liturgia horarum), EFO Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 1966 o.

Ortutay Attila: Az izraelita bölcsességi hagyomány, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1998, 71 o.

Ottóné Bartalos Zsuzsa: Lépések a boldogság felé, Bibliatanulmányok gyermekeknek, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1998, 40 o.

Paulien, Jon: A végidőről szóló bibliai tanítás, fordította Henterné Selényi Enikő (As speculation builds, let's keep our eyes focused on what the Bible says about the end-time), Advent, Budapest 1998, 157 o.

Példabeszédek könyve, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 141 o.

Peters, Benedikt: 100 kérdés a Bibliáról, (100 Fragen zur Bibel), Ethos Kft., Budapest 1998, 207 o.

Pontificia Commissio Biblica: Szentírásmagyarázat az Egyházban, Biblikus írások 1., fordította Székely István (Die Interpretation der Bibel in Kirche), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 95 o.

Prado Flores, José H.: Pál titka – Jézus Krisztus atlétája, Marana Tha sorozat 73., fordította Beke Tünde Lídia (El secreto de Pablo), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1998, 187 o.

Qra’us, Naftalî: Az öt tekercs – Énekek éneke, Rút könyve, Jeremiás siralmai, A Prédikátor könyve, Eszter könyve, Ősi forrás sorozat 6. kötete, Göncöl, Budapest 1998, 264 o.

Reisinger János: Hogyan küzdött Jézus... Nikodémusért, Fülöp és Tamás apostolokért, a gadarai megszállottért, a vakon született emberért, Péter apostolért, Júdásért, Poncius Pilátusért?, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1998, 72 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Diák kézikönyv fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1998, 69 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Otthoni feladatlapok fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1998, 76 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 1998, 210 o.

Rugási Gyula: Epheszoszi történet, Latin Betűk, Debrecen 1998, 214 o.

Sanders, Jim: Alapvető tanítások a Bibliából, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 2. kiadás, 101 o.

Sanders, Jim: Az Evangélium dióhéjban, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 2. kiadás, 87 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 80 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 100 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 83 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1998, 4. kiadás, 84 o.

Schick, Alexander: Csodálatos Kumrán – Tudományos krimi, szakmai vita és a holt-tengeri tekercsek igazi jelentősége, (Faszination Qumran), Ethos Kft., Budapest 1998, 1. kiadás, 159 o.

Scholz László: Az evangélium Pál szerint – A római levél a szószéken, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest 1998, 147 o.

Schultz, Samuel J.: Üzen az Ószövetség, (The Old Testament speaks), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 2. kiadás, 429 o.

Seethaler, Paula-Angelika: 1. és 2. Péter-levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 16., fordította Kocsis Imre (1. und 2. Petrusbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 143 o.

Sólyom Anikó: Tanári kézikönyv az evangélikus iskolák 6. évfolyama számára készült Ószövetségi hittankönyvhöz, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1998, 47 o.

Spinetoli, Ortensio da: Máté – Az egyház evangéliuma, Scriptura 1., fordította Turay Alfréd (Matteo), Agapé, Szeged 1998, 813 o.

Stricker Simon: Héber-magyar bibliai szótár, Logos, Budapest 1998, 162 o.

Sulyok Elemér: A 22. zsoltár – Istenem, miért hagytál el engem...? – Zsoltárkommentár, Pannonhalmi kisfüzetek 8., Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma 1998, 20 o.

Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, 4. kötet, Az Apostoli levelek és a Jelenések könyve – Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 501 o.

Szenczi Molnár Albert [szerk.]: Szent Biblia azaz Istennec O és UY Testamentomanac prophetac és apostoloc által megíratott szent könyvei, Nemzetközi theológiai könyv 35., fordította Károli Gáspár, Vizsolyi Alapítvány Kuratóriuma, Debrecen 1998, 1284 o.

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás, fordította Károli Gáspár, Nazarénus Gyülekezet Magyarországi Szövetsége, Budapest 1998, 1188 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1998, 1194 o.

Szilasi Zoltán: Ki állhat meg az Ő megjelenésekor? – Gondolatok Malakiás próféta könyvéhez, Advent, Budapest 1998, 30 o.

Szőke Ágnes [szerk.]: Példamondatok a Bibliából – Közismert szólásmondások latinul és magyarul, Gemini Budapest, Budapest 1998, 32 o.

Sztankóczy Zoltán: János evangéliuma és a Jánosi levelek, Unitárius bibliai óráink 2., Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézet, Budapest 1998, 286 o.

Szula Edit: Aranykönyv – Kedvenc bibliai történeteim, Visual Games, Budapest 1998, 24 o.

Tarjányi Béla: Az örömhír Márk evangélista szerint – A Mk 1,1-15 magyarázata – A tudományos szentíráselemzés bemutatása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 156 o.

Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok, Biblikus írások 3., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 181 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 1. kötet, Az ősegyház élete – Pál apostol levelei, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 2. kötet, Jézus örömhíre – Az ősegyház tanítása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi szentírásmagyarázat – Az örömhír Márk evangélista szerint – A Mk 1,1-15 magyarázata, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 156 o.

Taylor, Kenneth N.: Az első képes Bibliám, Tessedik Alapítvány, Gödöllő [1998], [254] o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 1998, 2. kiadás, 339 o.

Thorday Attila: Értünk adta önmagát – Jézus szenvedéstörténete a szinoptikus evangéliumokban, Scriptura Agapé, Szeged 1998, 219 o.

Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Szent Pál Akadémia, Budapest 1998, 256 o.

Tóth Kálmán: Az Úrnak félelme: ez a bölcsesség – Ószövetségi bölcselkedés a Példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyve alapján, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 103 o.

Treasures magyar Kincsek, Libertas – Család Misszionárius Közösség, Budapest 1998, 531 o.

Tunyogi László: Péter második levele, Magánkiadás, Budapest 1998, 95 o.

Udvardy György: A Biblia a hitoktatásban – A serdülő kor metodológiája, Studia Theologica Budapestinensia 19., Márton Áron Kiadó, Budapest 1998, 144 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 1. kötet, Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 204 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 2. kötet, Lukács evangéliuma, János evangéliuma, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 228 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 3. kötet, Az apostolok cselekedetei, Pál levele a rómabeliekhez, Pál I. levele a korinthusbeliekhez, Pál II. levele a korinthusbeliekhez, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 224 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, 4. kötet, Pál levele a galátziabeliekhez – János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve, fordította Károli Gáspár, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 224 o.

Varga Zsigmond J.: A Galatákhoz írt levél, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 132 o.

Veerman, David R. [szerk.]: Apostolok cselekedetei – Bibliai tanulmány – Szövegmagyarázattal és segédlettel, Biblia az élet könyve, fordította Károli Gáspár, Roszík Gábor és Sárközi Róbertné, Nemzetközi Biblia Társaság, Budapest 1998, 140 o.

Veöreös Imre: János levelei, Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 1998, 312 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 1998, 2. kiadás, 333 o.

Vermes Géza: A qumráni közösség és a holt-tengeri tekercsek története, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (The Dead Sea scrolls), Osiris, Budapest 1998, 1. kiadás, 293 o.

Vojnović, Tadej: Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról, Alfa és Omega, fordította Kalacsi János, Agapé, Újvidék 1998, 148 o.

Vőcsei István [szerk.]: Kérdéseinkre ... a Biblia válaszol – Segédanyag a Biblia megismeréséhez, Veritas, Győr 1998, 82 o.

Wallace, Ronald S.: Dániel könyve – A népek Ura, A Biblia ma, fordította Boros Attila (The message of Daniel), Harmat, Budapest 1998, 197 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 1. kötet, 1Mózes - 5Mózes, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 464 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 7. kötet, Apostolok cselekedetei - Kolossém, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 489 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 8. kötet, 1Thesszalonika - Jelenések, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1998, 457 o.

Westermann, Claus: A Biblia titkai – bevezetés a Bibliába, ford. Tóth Károly, Kálvin, Budapest 1997, 598 o.

White, Ellen Gould: Az apostolok története, (The acts of the apostles), Heted-Nap-Adventista Reformmozgalom, Mogyoród 1998, 3. kiadás, 416 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 1998, 5. kiadás, 804 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 1. kötet, Általános tájékoztató a Szentírásról – Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Genezis - Jób könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 532 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 2. kötet, Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Zsoltárok könyve - Malakiás könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 390 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 3. kötet, Az Újszövetség könyveinek magyarázata – Mértékek, táblázatok, térképek, Kálvin Kiadó, Budapest 1998, 2. kiadás, 478 o.

Zsoltárok könyve, fordította Károli Gáspár, Nemzetközi Gedeon Társaság, Nashville 1998, 116 o.

1997

A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei – a 27 alapvető hitelvbibliai magyarázata, ford. Bánfiné Roóz Magda, Zarkáné Teremy Krisztina, Advent, Budapest 1997, 411 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1997, 9. kiadás, 135 o.

Balla Péter: Challenges to New Testament Theology – An Attempt to Justify the Enterprise, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 95., Mohn, Tübingen 1997, 279 o.

Balogh Balázs: Hét bibliafordítás összehasonlító etimológiai vizsgálata, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 1997, 28 o.

Barsi Balázs: A Bárány menyegzője – Elmélkedések a Jelenések könyvéről, EFO Kiadó, Budapest 1997, 268 o.

Batchelor, Mary: 365 történet a Bibliából gyermekeknek, M. Kvklub, Budapest  1997, 416 o.

Benyik György [szerk.]: Példabeszédek – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1997. szeptember 1-4., JATEPress, Szeged 1998, 227 o.

Benyik György: Magyarországi biblikus irodalom a kezdetektől 1997-ig, JATEPress, Szeged 2000, 338 o.

Benyik György: Ungarische Bibelübersetzungen, JATEPress, Szeged 1997, 49 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 1601 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 375 o.

Biblia – Ószövetségi Szentírás, 1.kötet (Ter - 2Mak), fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1997, 1301 o.

Biblia – Ószövetségi Szentírás, 2.kötet (Jób - Mal), fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1997, 1264 o.

Biblia – Ótestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1997, 394 o.

Biblia – Újtestamentum – Válogatás a Vizsolyi Bibliából, Európa diákkönyvtár, fordította Károlyi Gáspár, Európa, Budapest 1997, 333 o.

Biblia, 1. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1997, 2. kiadás, 1327 o.

Biblia, 2. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1997, 2. kiadás, 1455 o.

Bibliai enciklopédia – A Biblia földje és kora, népei és hősei, tanításai és üzenetei, fordította Dobos Lídia, Magyar Könyvklub, Budapest 1997, 352 o.

Bolyki János és Csanády András: Kinyilatkoztatás – Két megközelítés, Hermeneutikai Füzetek 13., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 125 o.

Brinke, Georg R.: A szent sátor szimbólumai, (Symbolik der Stiftshütte), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 128 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztínában, A hét szabad művészet könyvtára, fordította Kapitány György (Wie Jesus lebte), Corvinus Kiadó, Budapest 1997, 1 .kiadás 140 o.

Bühlmann, Walter: Hogyan élt Jézus – Lakás, étkezés, munka, utazás a 2000 évvel ezelőtti Palesztínában, A hét szabad művészet könyvtára, fordította Kapitány György (Wie Jesus lebte), Corvinus Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 141 o.

Christlieb, Alfred: Pál apostol, (Der Apostel Paulus), Péceli Református Egyház, Pécel 1997, 313 o.

Czanik Péter: Boldogító törvény – A 119. Zsoltár magyarázata, Magánkiadás, Budapest 1997, 147 o.

Czanik Péter: Ézsaiás könyvének magyarázata, 2. rész, 13-39. fejezet, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1997, 446 o.

Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetben, 1. kötet, Ószövetség, Könyvesház, Budapest 1997, 169 o.

Csákvári József: Bibliai témák az európai művészetben, 2. kötet, Újszövetség, Könyvesház, Budapest 1997, 142 o.

Dobszay László [szerk.]: Zsoltárelmélkedések, zsoltármagyarázatok, Jel, Budapest 1997, 230 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1997, 299 o.

Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, fordította Szebedy Tas, Farkas L. I., Budapest 1997, 166 o.

Edwards, Michael: De Poetica Christiana, Hermeneutikai Füzetek 14., (De Poetica Christiana), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 79 o.

Farkas Henrik: A Biblia rejtélyei – A világ teremtésétől az utolsó ítéletig, Hungalibri, Budapest 1997, 242 o.

Fénysugarak – 1997. január 1-től június 28-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1997, 193 o.

Fénysugarak – 1997. június 29-től december 31-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1997, 209 o.

Frye, Northrop: Az Ige hatalma – Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról, fordította Pásztor Péter (Words with power), Európa, Budapest 1997, 413 o.

Gossweiler, Albert: Ezékiel próféta, (Der Prophet Hesekiel), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 64 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet – A teremtéstörténet üzenete ma, Szent Gellért Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 127 o.

György Antal: A tizenharmadik apostol – Egyháztörténeti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 165 o.

György Antal: Sötét helyen világító szövétnek – Kis útikalauz a Biblia világához, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 167 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 1997, 87 o.

Hamvas Endre: Kis katekismus – a Biblia elemeivel, Rex Regum, Jaidhof 1997, 63 o.

Hargitai György [szerk.]: A Biblia – Szemelvények Károli Gáspár fordításából, fordította Károli Gáspár, Kossuth, Budapest 1997, 2. kiadás, 470 o.

Hídvégi Nóra: Dániel látomása a négy vadállatról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 87 o.

Jáki Szaniszló: Biblia és tudomány, Lexica Kft., Budapest 1997, 240 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 1. kiadás, 41 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 2. kiadás, 41 o.

Junker, Reinhard: Ádámtól származik az ember? – A Biblia kijelentései és a természettudományos adatok, fordította Szentpétery Péter (Stammt der Mensch von Adam ab?), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 3. kiadás, 41 o.

Karaffa János: Jeremiás vallomásainak értelmezési lehetőségei – Kutatástörténeti összefoglalás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 56 o.

Kidner, Derek: Jeremiás könyve – Szél és vihar ellen, A Biblia ma, fordította Bogárdi Szabó István (The message of Jeremiah), Harmat, Budapest 1997, 171 o.

Kocsis György: Rejtélyek és földönkívüliek a Bibliában, Magánkiadás, Tatabánya 1997, 149 o.

Léber Miklós [szerk.]: Énekes Biblia: Gyermekdallamokkal énekelhető bibliai történetek és biblai tanítás, Magánkiadás, Jánoshalma 1997, 339 o.

Lenkeyné Semsey Klára: Jézus követői, Jézus hírnökei – Mária, Márta, Lídia és sokan mások, Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány, Debrecen 1997, 68 o.

Lukács evangéliuma (Kivonat az Újszövetségi Szentírás 15., átd. kiadásából), fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1997, 76 o.

Madarasné Erős Krisztina: Izrael törzsi társadalmának kialakulása a szociológiai modell tükrében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 72 o.

Maier, Gerhard: A történet-kritikai módszer vége, fordította Borsos Péter és Boros Attila (Das Ende der historisch-kritischen Methode), Harmat, Budapest 1997, 133 o.

Malgo, Marcel: Perspektívák Ezsdrás könyvéből, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest [1997], 27 o.

Martini, Carlo Maria: A boldogságok, fordította Németh László (Le beatitudini in dialogo), Szent István Társulat, Budapest 1997, 52 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 127 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1998. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 131 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Így szól az Úr! – Az 1998. évi Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 15 o.

Németh Pál [szerk.]: Jeruzsálem tanulmányok – A Biblia Múzeum időszaki kiállításához – 1997. október 30-tól 1998. május 31-ig, Biblia Múzeum, Budapest 1997, 55 o.

Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1997, 1. kiadás, 1384 o.

Ordass Lajos: Gondolatok a Filemonhoz írott levél olvasása közben, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest 1997, 16 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai hétköznapokra, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1997, 686 o.

Porter, Joshua Roy: A Biblia képes kalauza, fordította Nagy Piroska, F. (The illustrated guide to the Bible), Maecenas Budapest 1997, 288 o.

Rákos Sándor: Zsuzsanna és a vének – Moralitás - azaz erkölcsi példázat – Változat ószövetségi dallamra, Mesterek sorozat 3., Littera Nova, Budapest 1997, 80 o.

Reménység magjai – Tananyag kisiskolásoknak – 1. év, 2. félév, 1-20. lecke – Tanári kézikönyv fordította Palúr Kornélia (Living world curriculum), Barnabás Csoport Alapítvány, Budapest 1997, 94 o.

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten – A bibliai őstörténet magyarázata – Ter 1-11, A Biblia világa, Jel, Budapest 1997, 210 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 1997, 2. kiadás, 79 o.

Rugási Gyula: Örök romok, Latin Betűk, Debrecen 1997, 364 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1997, 3. kiadás, 81 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1997, 3. kiadás, 72 o.

Sauer, Erich: A hit versenypályáján – Ébresztő új életre a Zsidókhoz írt levél 12. fejezete nyomán – Nyerd el az élet koszorúját – Az Újszövetség harci és sportképei, melyek a hitet serkentik, (In der Kampfbahn des Glaubens), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1997, 171 o.

Schmatovich János: Az Ószövetség üzenete – Teológiai áttekintés – bibliai perspektíva, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1997, 219 o.

Schreuder, F.: „Megismerni Téged: ez az örök élet!” – Újszövetség – 41-80. lecke, Vasárnapi Isk. Szövets. Gyermekevangélizációs Közösség, Pécel 1997, 97 o.

Streit, Jakob: És lőn világosság – A teremtéstől az özönvízig – Bibliai történetek, fordította Wyborny Hanna (Und es ward Licht), Ita Wegman Alapítvány, Budapest 1997, 115 o.

Stukenbrock-Sternberg, Ilse E.: Az elragadtatás – a következő nagy esemény?, Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest [1997], 63 o.

Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Katolikus teológiai kézikönyvek 26., Agapé, Szeged 1997, 1. kiadás, 190 o.

Szabó Mária: Bevezetés az Újszövetség görög nyelvébe, Katolikus teológiai kézikönyvek 26., Agapé, Szeged 1997, 2. kiadás, 190 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1997, 1194 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Anno, Budapest 1997, 1098 o.

Szondi Lipót: Káin, a törvényszegő, fordította Mérei Vera (Kain, Gestalten des Bösen), Gondola '96, Budapest 1997, 421 o.

Tamásy Tamás [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 1998, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1997, 150 o.

Tenney, Merrill C.: Újszövetségi bevezető, (New Testament survey), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1997, 2. kiadás, 482 o.

Thomas, Geoffrey: Vedd és olvasd – A Biblia olvasása, fordította Soóki-Tóthné Klein-Varga Noémi, Koinónia, Kolozsvár 1997, 31 o.

Thorday Attila: A szövetség mint ajándék és elkötelezettség – Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban, Agapé, Novi Sad 1997, 68 o.

Thorday Attila: Az istenismeret dinamikájáról – Egzegetikai vizsgálatok az Efezusiakhoz írt levél alapján, Agapé, Szeged 1997, 148 o.

Thorday Attila: Az istenismeret dinamikájáról – Egzegetikai vizsgálatok az Efezusiakhoz írt levél alapján, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 171 o.

Tóth Kálmán: A régészet és a Biblia, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 180 o.

Tyconius:. Szabályok könyve, Hermeneutikai füzetek 12., fordította Czachesz István (Liber regularum), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1997, 117 o.

Udvardy György: A Biblia a hitoktatásban – A serdülő kor metodológiája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1997, 217 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: Mit mond a Biblia…, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1997, 2. kiadás, 175 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 455 o.

Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus and the world of Judaism), Osiris, Budapest 1997, 240 o.

Vojnovic, Tadej: Beszélgetések Szent Lukács evangéliumáról, ford. Kalacsi János, Agapé, Szeged 1997, 148 o.

Walter, Kasper: Jézus a Krisztus, XX. századi keresztény gondolkodók 11., fordította Németh Attila (Jesus der Christus), Vigilia, Budapest 1997, 360 o.

Walvoord, John F. és Zuck, Roy B. [szerk.]: A Biblia ismerete – Kommentársorozat, 6. kötet, Máté - János, fordította Köves Gábor, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1997, 489 o.

Westermann, Claus: A Biblia titkai – Bevezetés a Bibliába, fordította Tóth Károly (Tausend Jahre und ein Tag), Kálvin Kiadó, Budapest 1997, 598 o.

1996

A gyermekkor evangéliuma Máté szerint – két kommentár, ford. Benyik György, JATEPress. Szeged 1996, 159 o.

Ablonczy Dániel: „Hogy több legyen a fény!” – Zakariás próféta könyvének gyakorlati magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 102 o.

Ablonczy Margit: Útaid, Uram, mutasd meg – Ifjúsági munkaprogram egy esztendőre – Ifjúsági bibliakörök kézikönyve, Református Fiatalok Szövetsége, Budapest 1996, 84 o.

Aquinói Szent Tamás: A gyermekkor evangéliuma Máté szerint – Két kommentár, fordította Benyik György, Agapé, Szeged 1996, 112 o.

Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat, 1.rész, Mózes öt könyve, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 784 o.

Balás Béla: Vallomás a Szentírásról, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 20 o.

Bálint József SJ: Szent János evangélistával a keresztény érettség útján, Alfa és Omega, Agapé, Szeged 1996, 216 o.

Baranyi József: Konkordancia a Károli Bibliához, Veritas, Budapest 1996, 1. kiadás, 1879 o.

Barsi Balázs: A szeretet misztériuma – Elmélkedések az Énekek énekéről, EFO Kiadó, Budapest 1996, 202 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 2. kötet JATEPress, Szeged 1996, 1. kiadás, 447 o.

Berényi József: Ruth könyvének evangelizációs üzenetei, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 8., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 38 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 1601 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1996, 1455 o.

Bibliai történetek, Pallas könyvek, Pallas Stúdió, Budapest 1996, 28 o.

Blau Lajos: Az óhéber könyv – Adalék az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez – A héber bibliakánon, Historia Judaica 2., Logos, Budapest 1996, 288 o.

Bohle, Gudrum: Die Frage der Läuterung im Alten Testament anhand von ausgewählten Texten, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 195 o.

Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia – Az Újszövetség a bibliakritika fényében, Teológiai gondolkodók 1., fordította Takácsné Kovácsházi Zelma (Jesus Christus und die Mythologie), Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest 1996, 95 o.

Bultmann, Rudolf: Tipológia és apokaliptika, Hermeneutikai füzetek 11., fordította Bernáth Gyöngyvér, Novák György és Mártonffy Marcell, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 74 o.

Champagnat Csoport: A Biblia üzenete, Mária Iskolatestvérek Magyarországi Csoportja, Győr 1996, 95 o.

Czanik Péter: De Haggeus és Zakariás prófétált! – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1996, 137 o.

Czanik Péter: Hóseás könyvének magyarázata, Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 189 o.

Czanik Péter: Jóel választani tanít – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1996, 35 o.

Czanik Péter: Jónás – Igehirdetések, Magánkiadás, Budapest 1996, 94 o.

Da Spinetoli, Ortensio: Luca (magyar) Lukács – a szegények evangéliuma, ford. Turay Alfréd, Agapé, Szeged 1996, 770 o.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest 1996, 1. kiadás, 361 o.

Fee, Gordon D.: Kétélű kard – A Biblia olvasása és értelmezése, fordította Bogárdi Szabó István (How to read the Bible for all its worth), Harmat, Budapest 1996, 270 o.

Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései – A Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve, Studia Uralo-Altaica Supplementum 5., Universitas Szegediensis, Szeged 1996, 339 o.

Fromm, Erich: „Olyanok lesztek, mint az Isten” – Az Ótestamentum és hagyományának radikális értelmezése, fordította Gellériné Lázár Márta (You shell be as Gods), Akadémiai Kiadó, Budapest 1996, 191 o.

Fröhlich Ida: „Time and times and half time...” – Historical consciousness in the Jewish literature of the Persian and Hellenistic eras, Journal for the study of the pseudepigrapha, Supplement series 19., Sheffield Academic Press, Sheffield 1996, 248 o.

Frye, Northrop: Kettős tükör – A Biblia és az irodalom, fordította Pásztor Péter (The great code), Európa, Budapest 1996, 431 o.

Gitt, Werner: A teremtés bibliai tanúságtétele, (Das biblische Zeugnis der Schöpfung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1996, 1. kiadás, 184 o.

Goedhart, G. L.: Több, mint ami valójában történt – A Biblia és a valóság, fordította Bolla Anita (Meer dan echt gebeurd), Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 74 o.

Gombás Mária: Rut könyve és annak jogi vonatkozásai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 33 o.

Graves, Robert és Patai, Raphael: Héber mítoszok – A genezis könyve, fordította Terényi István, Szukits Könyvkiadó, Szeged 1996, 293 o.

Hahn István: A zsidó nép története a kezdetektől napjainkig, Makkabi, Budapest 1996, 1. kiadás, 229 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 1. kötet, Dorkász, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 2. kötet, Ábrahám, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 3. kötet, Keresztelő János, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 4. kötet, Ruth, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 5. kötet, Péter, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 6. kötet, Anna, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 7. kötet, Pál, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Halacska könyvek – emberek a Bibliában, 8. kötet, Jónás, (Little fish books about Bible people), Harmat, Budapest 1996, 24 o.

Heffner Anna: Történetek a Bibliából – Képes olvasókönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 1996, 108 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 1. rész, Genezis, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 544 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 2. rész, Exodus, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 613 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 3. rész, Leviticus, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 478 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 4. rész, Numeri, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 484 o.

Hertz, Joseph Herman és Hevesi Simon [szerk.]: Zsidó Biblia – Mózes öt könyve és a Haftárák, 5. rész, Deuteronomium, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1996, 3. kiadás, 624 o.

Horton, Stanley M.: Mit tanít a Biblia a Szentlélekről?, fordította Lukács Katalin (What the Bible says about the Holy Spirit), Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Budapest 1996, 283 o.

Hubacher, Martin: „Az igaz ember hitből él” – 36 igehírdetés a Római levél alapján, ford. Ablonczy László, Lux K., Budapest 1996, 214 o.

„Isten igéje élet mindenkinek” – Szemelvények a Bibliatársulatok Világszövetsége kanadai Nagygyűlésének anyagából – Toronto, Mississauga – 1996. szeptember 26.-október 3., Magyar Bibliatársulat, Budapest 1996, 92 o.

János Pál, II.: Férfi és nő – Elmélkedések a Teremtés könyve alapján – Audiencia-beszédek a Vatikánban – 1979. szeptember 5. - 1980. április 2., fordította Nemessányi Lászlóné (Original unity of man and woman), Christianus, Budapest 1996, 112 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 1996, 9. kiadás, 162 o.

Laney, J. Carl: A válás mítosza – A válás és újraházasodás bibliai vizsgálata, fordította Csiszár István (The divorce myth), Baptista Kiadó, Budapest 1996, 171 o.

Lewis, Shari: Egyperces bibliai történetek – Ószövetség, Újszövetség, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (One-minute Bible stories), Esély Mozaik, Budapest 1996, 2. kiadás, 90 o.

Luz, Ulrich: Evangélium és hatástörténet – A Máté-evangélium értelmezése a történelembe, Hermeneutikai Füzetek 8., fordította Lukács Tamás (Matthew in history), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 98 o.

MacRae, George W.: A zsidókhoz írt levél – A Collegeville-i Bibliakommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 10., fordította Bárkányi Ernő (Hebrews), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 56 o.

Malgo, Wim: Jézus az Ószövetség öt áldozatában, (Jesus in den fünf Opfern des Alten Testamentes), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 1996, 52 o.

Martini, Carlo Maria: Szent Lukács evangélistával az imádság útján, Alfa és Omega, fordította Harmath Károly OFM, Agapé, Szeged 1996, 87 o.

Máté evangéliuma a Münheni kódex szerint, Magánkiadás, Budapest 1996, 61 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 127 o.

Moffett, Bob: Erőbedobás – Ötletek ifjúsági bibliaórákhoz, fordította Simonyi Andrea (Bob Moffett's power pack), Open Art, Budapest 1996, 95 o.

Mostert, Walter: Az „önmagát értelmező Szentírás” – Luther hermeneutikájáról, Hermeneutikai Füzetek 9., fordította Seben István (Scriptura sacra sui ipsius interpres), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 44 o.

Nagy Antal Mihály: Bibliai hermeneutika, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 6., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 149 o.

Nagy Antal Mihály: Bibliai régiségtan, A Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiájának kiadványai 4., Sárospataki Református Kollégium Theológiai Akadémiája, Sárospatak 1996, 144 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Pantheon, Budapest 1996, 954 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1996. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 144 o.

Nagy Tibor és Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó kalauz az 1997. évre, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 135 o.

Oltalom Alapítvány [szerk.]: „Hogyan bánjunk a gyermekkel?” – Bibliai tanácsok a gyermeknevelésre, Oltalom Alapítvány, Nagykovácsi 1996, 47 o.

Olvassuk együtt minden nap! – Bibliakalauz gyermekeknek a hét minden napjára, fordította Pósán Csaba, Dorcas Aid Hungary, Debrecen 1996, 432 o.

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordításának jelenléte a népi vallásosságban – Bibliai néprajzi értekezés, Nemzetközi theologiai könyv 22., Damjanich János Múzeum, Szolnok 1996, 236 o.

Pais István: Bibliai, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1996, 4. kiadás, 726 o.

Papp Vilmos: Elkoptatott szavak,Kálvin, Budapest 1996, 308 o.

Perkins, Pheme: A Jelenések könyve, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 11., fordította Fecser Beáta (The Book of Revelation), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 94 o.

Pesthy Monika: Órigenés, az exegéta – Az egyházatya Biblia-magyarázata, különös tekintettel a Jeremiás-homiliákra, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1996, 164 o.

Preisendorf Renáta: A József-novella Gerhard von Rad értelmezésében, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 30 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 2. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1996, 2. kiadás, 583 o.

Sanders, Jim: Ímé, eljövök hamar, Krisztus Szeretete Egyház, Budapest 1996, 1. kiadás, 147 o.

Schlier, Heinrich: Jézus Krisztus feltámadása, A Biblia világa, fordította Kerényi Dénes (Über die Auferstehung Jesu Christi), Jel, Budapest 1996, 67 o.

Schubert, Linda: Az atyai áldás gyógyító ereje – Egy szerető atya imája a 23. zsoltár alapján, Marana Tha sorozat 52., fordította Csete Lajosné (The healing power of a father's blessing), Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1996, 57 o.

Spinetoli, Ortensio da: Lukács – A szegények evangéliuma, Scriptura 3., fordította Turay Alfréd (Luca), Agapé, Szeged 1996, 1. kiadás, 770 o.

Steiner, Rudolf: A János-evangélium, fordította Biczó Iván (Das Johannes-Evangelium), Magánkiadás, Budapest 1996, 2. kiadás, 202 o.

Sulyok Elemér: Találkozások a Szentírással, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 184 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1996, 1194 o.

Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum – Bibliai motívumok a modern költészetben, Aranyhal, Széphalom Könyvműhely, Budapest 1996, 240 o.

Szőke Zoltán: Történeti források Krisztusról, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 39 o.

Sztankóczy Zoltán: A Máté, a Márk és a Lukács szerinti evangéliumok magyarázatai, Unitárius bibliai óráink 1., Magyarországi Unitárius Egyház Teológiai Intézet, Budapest 1996, 245 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 1. kötet, Az ősegyház élete – Pál apostol levelei, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 2. kötet, Jézus örömhíre – Az ősegyház tanítása, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 146 o.

Thorday Attila: A szövetség mint ajándék és elkötelezettség – Isten és ember szövetségkötése az ószövetségi írásokban, Katolikus teológiai kézikönyvek 23., Agapé, Szeged 1996, 68 o.

Tibay Ferenc: Készülj Istened elé – gondolatok az Ó- és Újszövetségről, 1996, 98 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1996, 15. kiadás, 646 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1996, 4. kiadás, 814 o.

Varga Zsigmond J.: Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Kálvin Kiadó, Budapest 1996, 2. kiadás, 1038 o.

Varsányi Rezső: 4 év, 4 evangélium – Angol nyelvkönyv, Tárogató Kiadó, Budapest 1996, 1. kiadás, 451 o.

Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1996, 142 o.

Visky Ferenc: Eszter, Koinónia, Kolozsvár 1996, 89 o.

Vladár Gábor: A Róma 13,1-7 parainézisének kor- és vallástörténeti háttere – Tanulmányok az újszövetségi tudomány tárgyköréből, Dissertationes theologicae 1., Debreceni Református Kollégium, Debrecen 1996, 215 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 9. kötet, 1Korinthus - Filemon, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1996, 113 o.

Wehli Tünde és Boros István: Bibliák Kalocsán, Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa 1996, 79 o.

Xeravits Géza: A 151. zsoltár exegézise, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 69 o.

Zsuppán, Monika: Jesus als gesuchte Person in der markinischen Passionsgeschichte, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1996, 97 o.

1995

Arnold, E berhard: Só és világosság – elmélkedések a Hegyibeszédről, ford. Kaszap Márta, Bokorliget, [Budapest] 1995, 199 o.

Az újfordítású Biblia (1975) revíziójának eredményei (1990), Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 203 o.

Baja Béla: Énekek éneke, Magánkiadás, Kecskemét 1995, 77 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1995, 8. kiadás, 135 o.

Balla Péter, Bolyki János és Czachesz István: Az Apostolok cselekedetei a D-kódexben – Szöveg és tanulmányok, Újszövetségi-patrisztikai kutatások 2., fordította Füstös Gábor, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 188 o.

Balla Péter: The Melchizedekian priesthood, Újszövetségi-patrisztikai kutatások 3., Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 1995, 85 o.

Balogh Károly: Felragyog tenéked a Krisztus – Bibliamagyarázat, Magánkiadás, Budapest 1995, 204 o.

Bányai János: Isten „humora”, 2. rész, A meglepetések Istene, Magánkiadás, Kétsoprony 1995, 69 o.

Bányai János: Isten „humora”, 3. rész, Váratlan isteni tettek, Magánkiadás, Kétsoprony 1995, 58 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, K-ZS, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 723 o.

Baumert, Norbert és Gruber, Margareta: Nő és férfi Szent Pál leveleiben – Egy félreértés tisztázása, fordította Seewann, Mária-Irma (Paulus ind die Liebe), Lámpás Kiadó, Abaliget 1995, 64 o.

Benyik György [szerk.]: A messiási kérdés – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged – 1995. szeptember 4-7., JATEPress, Szeged 1997, 132 o.

Benyik György [szerk.]: Gyermekségtörténet és mariológia – Szegedi Biblikus Konferencia – Szeged, 1995 (!1996). szeptember 2-5., JATEPress, Szeged 1997, 271 o.

Benyik György: Az Újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete, 1. kötet JATEPress, Szeged 1995, 1. kiadás, 250 o.

Berliner Hugó: Zsidókérdés a Szentírás megvilágításában, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 29 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1995, 1455 o.

Bibliai töreténetek gyerekeknek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 5. kiadás, 234 o.

Bognár Lajos [szerk.]: Óravázlatok, térképek és időszalag az Ószövetség katolikus fiataloknak című hittankönyvhöz, Hitoktatási Kiadó, Budapest 1995, 78 o.

Boros Ferenc: Verses Szentírás vagy Biblia – Az Ó- és Újszövetség történetei, Grafolit, Budapest 1995, 630 o.

Connor, Edward: Jövendölések a világ végéről – a végső időkre vonatkozó katolikus hagyomány összefoglalása, ford. Víz László, Ecclesia, Budapest 1995, 2. kiad, 138 o.

Drane, John [szerk.]: És teremté az embert, A Biblia világa 1., fordította Nagy Éva (The great plan, The Bible story begins), Lilliput, Budapest 1995, 48 o.

Ebeling, Gerhard: Isten szava és a hermeneutika, Hermeneutikai Füzetek 7., fordította Lukács Ilona (Wort Gottes und Hermeneutik), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 74 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés a szentírástudományba, Teológiai zsebkönyvek 10., Agapé, Szeged 1995, 111 o.

Farkasfalvy Dénes O. Cist.: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez, Szent István Társulat, Budapest 1995, 1. kiadás, 422 o.

Flusser, David: Jézus – Az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében, fordította Szénási Sándor (Jesus), Múlt és Jövő Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 187 o.

Frye, Northrop: A biblia igézetében – Esszé, prédikáció, interjú, Hermeneutikai Füzetek 4., fordította Erdő Zsuzsa, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 118 o.

Getz, Gene A.: A férfi a Biblia tükrében – Gyakorlati feladatokkal, (The measure of a man), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1995, 1. kiadás, 185 o.

Gitt, Werner: Meg van írva! – A Biblia igaz voltáról, (Das Fundament), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 181 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 751 o.

György Antal: A tizenharmadik apostol – Egyháztörténeti olvasókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 165 o.

Hahn István: A zsidó nép története – A babiloni fogságtól napjainkig, Makkabi, Budapest 1995, 1. kiadás, 200 o.

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások, Makkabi, Budapest 1995, 87 o.

Hastings, Selina: Képes Biblia gyermekeknek, fordította Koncz Éva (The children's illustrated Bible), Fabula, Budapest 1995, 319 o.

Havener, Ivan: 1. Tesszalonikai, Filippi, Filemon, 2. Tesszalonikai, Kolosszei és Efezusi levél – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 8., fordította Békés Gellért, Dalos Patrik, Gál Nóra és Kiss Marianne (First Thessalonians, Philippians, Philemon, second Thessalonians, Colossians, Ephesians), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1995, 111 o.

Hecht, Anneliese: Közös utunk a Bibliához – A csoportos bibliaolvasás módszerei, fordította Székely István (Zugänge zur Bibel für Gruppen), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1995, 1. kiadás, 64 o.

Heijkoop, Hendrik Leendert: Ruth könyve – elmélkedések Ruth könyvéről, GBV, Dillenburg 1995, 135 o.

Hős Géza: Pogányok pünkösdje – evangélizáció Kornéliusz története alapján, Hós G., Budapest 1995, 79 o.

Ife, Elaine: Biblia gyermekeknek – A legszebb történetek, fordította Felsmann József (Stories from the Bible), Alexandra, Pécs 1995, 157 o.

Illés Immánuel: Mini-Biblia – vallásokon felüli Biblia-ismertető, Biblia-Barátok, [Villeret] 1995, 284 o.

John testvér: Zarándok Isten – Biblikus tanulmány a hit zarándokútjáról az Ószövetségben, fordította Thorday Attila (The pilgrim of God), Agapé, Szeged 1995, 248 o.

Jung, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére, Hermész könyvek fordította Tandori Dezső (Antwort auf Hiob), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995, 2. kiadás, 137 o.

Karácsony Sándor: A hatalom alá vetett ember, Harmat, Budapest 1995, 128 o.

Karasszon Dezső: Ezékiel könyvének magyarázata, Debreceni Református Kollégium, Debrecen 1995, 151 o.

Karner Károly: Máté evangéliuma, Magánkiadás, Budapest 1995, 216 o.

Képes Biblia – Történetek az Ó- és Újszövetségből, fordította Kiszely Mária (La Bible illustrée), Aquila, Debrecen 1995, 1. kiadás, 312 o.

Kezdetben vala az Ige... – Az Ótestamentom legismertebb történetei és az Újtestamentom legszebb igéi, fordította Károli Gáspár, Dunakönyv, Budapest 1995, 158 o.

Kierkegaard, Sřren: Építő keresztény beszédek, ford. Bohács Zoltán, Molnár Anna, Hermeneutikai Kutatóközp, Budapest 1995, 88 o.

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1995, 529 o.

Kraus, Naftali: Mózes öt könyve, A haszid folklór tükrében, Az Ősi forrás sorozat 5., Akadémiai Kiadó, Budapest 1995, 369 o.

Kremer, Jacob: Jézus halálának és feltámadásának evangéliuma, fordította Renner Sándor Das Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung, Veszprémi Szeminárium Alapítvány, Veszprém 1995, 101 o.

László Dezső: Bibliamagyarázatok János apostolnak a mennyei jelenésekről való könyve alapján, Erdélyi Reform. Egyházker., [Cluj-Napoca] 1995, 163 o.

Luther, Martin: Előszók a Szentírás könyveihez, Magyar Luther Könyvek 2., fordította Szita Szilvia (Luthers Vorreden zur Bibel), Magyarországi Luther Szövetség, Budapest 1995, 170 o.

Luther, Martin: Mi az evangélium?, Magyar Luther füzetek 5., fordította Csepregi Zoltán (Eyn kleyn unterricht, was man ynn den Evangelijs suchen und gewartten soll), Magyarországi Luther Szövetség, Budapest 1995, 26 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 127 o.

Nagy István [szerk.]: Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Teológia nem teológusoknak 1., Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara, Budapest 1995, 121 o.

Nagy Sándorné Détár Ibolya: Fiataloknak a Bibliáról, Advent, Budapest 1995, 192 o.

Nagyné Szabó Ildikó: Salamon élete, Bibliatanulmányok gyermekeknek 7., Reménység Alapítvány, Budapest 1995, 79 o.

Newman, John Henry: Nagypéntek – Elmélkedések és imádságok, Új Ember-füzetek 3., fordította Szunyogh Xavér Ferenc, Új Ember Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 64 o.

Neyrey, Jerome H.: A Timóteushoz írt I. és II., a Tituszhoz írt levél, Jakab levele, János levele, Péter I. és II. levele, Júdás levele – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 9., fordította Kiss Marianne (First Timothy, Second Timothy, Titus, James, First Peter, Second Peter, Jude), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1995, 120 o.

Ouweneel, W. J. [szerk.]: Így keletkezett a Biblia, (Het ontstaan van de Bijbel), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 212 o.

Péterfy Ida: A Szentírás, Jézus Szíve Társaság Katekétikai Segédanyagok A Szentírás sorozata Hitoktatók számára, Veszprémi Egyetem Teológiai Tanszék, Veszprém 1995, 48 o.

Peterson, Eugene H.: Zsoltárok – A szív mélyéből fakadó imák – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Zsikay Mária (Psalms – Prayers of the Heart), Harmat, Budapest 1995, 64 o.

Prior, David: Pál első levele a korinthusiakhoz, A Biblia ma, fordította Nagy Piroska, F. (The message of 1 Corinthians), Harmat, Budapest 1995, 309 o.

Qra’us, Naftalî: Mózes öt könyve – a haszid folklór tükrében, [ősi forrás sorozat 5.], Akad K., Budapest 1995, 369 o.

Reagan, David: A jövő kapujában – a bibliai próféciákkal kapcsolatos ellentmondások megvilágítása, ford. McInturff Andrea, Tex. – Lamb & Lion Ministries, 1995, 223 o.

Ricoeur, Paul: A kinyilatkoztatás eszméjének hermeneutikai megalapozása, Hermeneutikai Füzetek 6., fordította Bogárdi Szabó István és Mártonffy Marcell (Toward a hermeneutics ot the idea of revelation), Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1995, 151 o.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése – Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe, 1. kötet, Szent István Társulat, Budapest 1995, 2. kiadás, 373 o.

Rózsa Huba: Mi a Biblia? – Bevezetés a Biblia ismeretébe, A Biblia világa, Jel, Budapest 1995, 1. kiadás, 72 o.

Society of Biblical Literature [szerk.]: Biblical studies in Hungary – Compiled for the Society of Biblical Literature Conference – Budapest – 23-26. July, 1995, Society of Biblical Literature, Budapest 1995, 60 o.

Sterk, Andrea: Keresztyén jellem – Isten terve szerinti személlyé válni – 12 bibliatanulmány egyéni és csoportos használatra, Keresztyén élet, fordította Simonyi Andrea (Christian character), Harmat, Budapest 1995, 64 o.

Stott, John R. W.: A Timóteushoz írt második levél, A Biblia ma, fordította Szabó István (The message of 2 Timothy), Harmat, Budapest 1995, 116 o.

Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, 3. kötet, Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, Apostolok cselekedetei – Naponkénti segítség az Újszövetség olvasásához, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 634 o.

Szabó Attila: Létkérdések, emberi kapcsolatok a Biblia és a művészetek tükrében – Erkölcsi nevelés 12-18 éves diákok számára, Palatia, Győr 1995, 2. kiadás, 246 o.

Szabó Ferenc SJ: Igaz-e, hogy... a Szentírás csak emberi szó?, Hitvédelmi füzetek 16., Agapé, Szeged 1995, 47 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1995, 2. kiadás, 500 o.

Székely János: A Sybillakönyvek, Athenaeum, Budapest 1995, 88 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1995, 1194 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 3. rész, Csodák, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 143 o.

Thurian, Max: Mária, Jézus anyja, mint az egyház ősmintája – Mit mond nekünk a Szentírás és az ökumenikus hitértelmezés Mária hivatásáról és feladatáról, Marana Tha sorozat 36., fordította Szentlőrinczi Klára, Marana Tha 2000 Alapítvány, Budapest 1995, 64 o.

Tímár László: Hozsánna Dávid fiának – A zsidó-keresztény kultúra Ábrahámtól Nicaeáig, Bembo, Budapest 1995, 160 o.

Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában, Móra, Budapest 1995, 247 o.

Tóth Kálmán [szerk.]: Ószövetségi bevezetés, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 196 o.

Tóth Károly [szerk.]: Kövess engem! – Bibliai jelenetek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 377 o.

Tőkés István: A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata, Királyhágómelléki Ref. Egyházker., Nagyvárad 1995, 467 o.

Twentier, Jerry: Az élet világossága, ford. Getzsenyi László, Tex. – Light for Living Ministries, Houston 1995, [216] o.

Vanier, Jean: Találkozom Jézussal, így szól hozzám: szeretlek – Isten szeretetének története a Biblia nyomán, fordította Cziglányi Zsolt (Je rencontre Jésus, il me dit „Je t'aime”), Lámpás Kiadó, Abaliget 1995, 3. kiadás, 110 o.

Vankó Zsuzsa: Jézus Krisztus apokalipszise – írásmagyarázat Jelenések könyvéhez, Bibliaisk. Közössége, Budapest [1995],

Varga Lajos: Verses Szentírás vagy – az Ó- és Újszövetség történetei, Grafoli, Budapest 1995, 620 o.

Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa, Osiris könyvtár. Történelem, fordította Hajnal Piroska (Jesus the Jew, A historian’s reading of the Gospels), Osiris, Budapest 1995, 1. kiadás, 333 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 5. kötet, Ézsaiás könyve - Dániel könyve, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1995, 120 o.

Waal, Cornelis van der: Kutassátok az Írásokat!, 6. kötet, Hóseás könyve - Malakiás könyve, (Sola scriptura), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1995, 97 o.

White, Ellen Gould: Próféták és királyok, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Prophets and kings), Advent, Budapest 1995, 2. kiadás, 491 o.

White, Ellen Gould: Próféták és királyok, fordította Bánfiné Roóz Magdolna (Prophets and kings), Advent, Budapest 1995, 3. kiadás, 491 o.

Xeravits Géza: Szentírás-értelmezés Qumránban – Folyamatos pešerek – Fordítás és magyarázat, A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének kiadványai 10., Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1995, 1. kiadás, 68 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 1. kötet, Általános tájékoztató a Szentírásról – Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Genezis - Jób könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 532 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 2. kötet, Az Ószövetség könyveinek magyarázata: Zsoltárok könyve - Malakiás könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 390 o.

Zsinati Tanulmányi Bizottság: A Szentírás magyarázata, 3. kötet, Az Újszövetség könyveinek magyarázata – Mértékek, táblázatok, térképek, Kálvin Kiadó, Budapest 1995, 1. kiadás, 478 o.

1994

Alexandirai Philón: Mózes élete, A kútnál fordította Bollók János (Peri tou biou Mouseos), Atlantisz, Budapest 1994, 155 o.

Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok – a magyarországi búcsújárás története és néprajza, Szt. István Társ., Budapest 1994, 384 o.

Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal – Bibliai lélekelemzések, Prohászka Kiadó, Székesfehérvár 1994, 110 o.

Benke György: Vizsoly, református templom, Károli Biblia, Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 327., TKM Egyesület, Budapest 1994, 4. kiadás, 16 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1994, 1455 o.

Biblia, 1. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1994, 1. kiadás, 1327 o.

Biblia, 2. rész, fordította Bernstein Béla et al., Makkabi, Budapest 1994, 1. kiadás, 1455 o.

"Bibliai panoráma – A bibliai üdvtörténet hét korszakának képes ábrázolása tizenkét színes táblán, magyarázatokkal, bibliatanulmányozás céljából," (Bibel-Panorama), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1994, 1. kiadás, 12 o.

Budai Gergely és Herczeg Pál: Az Újszövetség története – Bevezetés az Újszövetségbe, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 3. kiadás, 181 o.

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz, Harmat, Budapest 1994, 2. kiadás, 94 o.

Cseri Kálmán: Noé Istennel járt – az 1Móz 6-8. részek magyarázata, Cseri K., Pasarét 1994, 86 o.

Csia Lajos: Bibliai lélektan, Százszorszép, Budapest 1994, 2. kiadás, 422 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1994, 299 o.

Douma, Jochem: A Tízparancsolat, fordította Czanik Péter (De tien geboden), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1994, 301 o.

Drane, John: Ismerkedés a Bibliával, Zsebkönyvek, fordította Nagy Erzsébet (Unlocking the Bible), Omega, Debrecen 1994, 48 o.

Espic, André: Segítség a bibliaolvasáshoz, (Introduction à la lecture de la Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1994, 75 o.

Fabiny Tibor: Paradigmaváltások a Biblia értelmezésében, Hermeneutikai Füzetek 1., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1994, 105 o.

Fabiny Tibor: Szóra bírni az írást – Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelemzésében – Hat tanulmány, hozzászólások és vita, Hermeneutikai Füzetek 3., Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1994, 102 o.

Fekete Károly: Jakab apostol levelének magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 142 o.

Forgon Pál: Ábeltől Antipásig – Verses Biblia-értelmezések – Koporsók, temetések, sírok a Biblia világában, Kárpátaljai magyar könyvek 51., Intermix, Ungvár 1994, 214 o.

Gál Ferenc: A Jelenések könyve, Agapé, Újvidék 1994, 80 o.

Getty, Mary Ann: A Korintusiakhoz írt első és második levél – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 7., fordította Kiss Marianne (First Corinthians, Second Corinthians), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1994, 127 o.

Gruber, Andreas: Utikalauz a Szentföldön – Zarándokutak a Biblia országában, Kármelhegyi Boldogasszony Plébánia, Érd 1994, 244 o.

Gyökössy Endre: Az Őstörténet – A teremtéstörténet üzenete ma, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest 1994, 1. kiadás, 127 o.

Hadrovics László: A magyar huszita biblia német és cseh rokonsága, Nyelvtudományi értekezések 138., Akadémia Kiadó, Budapest 1994, 145 o.

Hári Erzsébet: A kafarnaumi ördögűzés (Mk 1,21-28), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1994, 60 o.

Héber – arám – magyar bibliai szótár, ford. Liptay György, OMC, Bécs [1994], 378 o.

Inglis, Tom: A zsoltáros szolgálata – Az ószövetségi zene és dícséret gyakorlati alkalmazása az Újszövetségben, fordította Várszegi Zsuzsanna (The ministry of the psalmist), Immanuel Alapítvány, Szombathely 1994, 95 o.

Isten kérdez... – bibliai idézetek, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 43 o.

Jáki Szaniszló: Kozmogenezis-e a Genezis 1?, Hiszem és értem 1., Jel, Budapest 1994, 23 o.

Jelenits István: Betű és lélek, Szent István Társulat, Budapest 1994, 2. kiadás, 318 o.

Jordánszky kódex, Helikon, Budapest 1994, 194 o.

Karasszon István: Az óizraeli vallás – Vázlatok, A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 6., Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1994, 136 o.

Kenessey Béla: A Biblia női alakjai, Magyar Könyvklub, Budapest 1994, 2. kiadás, 230 o.

Kenessey Béla: A Biblia női alakjai, Magyar Könyvklub, Budapest 1994, 3. kiadás, 230 o.

Kierkegaard, Soren: Önvizsgálat, fordította Szeberényi Lajos Zsigmond (Til selvprovelse, samtiden anbefalet, Guds unforanderlighed), Új Mandátum, Budapest 1994, 117 o.

Kocsis Elemér et al.: „...Mert örökké tart szeretete” – Tanulmányok Dr. Karasszon Dezső tiszteletére 70. születésnapja alkalmából, A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 7., Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1994, 187 o.

Kraus, Joseph E. és Terrien Samuel [szerk.]: Képes Biblia – Szemelvényes szentírási szövegek fiataloknak, Agapé, Szeged 1994, 520 o.

Lapide, Pinchas: A zsidó Jézus – Zsidó tézisek, keresztény válaszok, fordította Takács János, Logos, Budapest 1994, 191 o.

Macaulay, Ranald: Eltorzult képmás – A Biblia emberképe, fordította Orzóy Ágnes és Sárváry Gabriella, Harmat, Budapest 1994, 206 o.

Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Budapest 1994, 33 o.

Malgo, Wim: „Mi kell néked Eszter királyné?” – Bibliamagyarázat, fordította Váradi Ilona (Was ist dir, Esther, Königin?), Éjféli Kiáltás Misszió, Budapest 1994, 56 o.

Mayer, Bernhard: Filippi levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 11., fordította Székely István és Tarjányi Béla (Philipperbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1994, 102 o.

Merk, H. I.: Az ember örök lény, [1994], 109 o.

Millard, Alan: A bibliai idők kincsei, fordította Kőfalvi Csilla, Márton Ágnes és Vincze Magdolna (Treasures from Bible), Akadémiai Kiadó, Budapest 1994, 187 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 127 o.

Nagy János: A Biblia arcképcsarnokában – 68 portré, Intermix, Ungvár 1994, 344 o.

Northcott, Cecil: Bibliai lexikon gyerekeknek, fordította Fükő Dezső (Bible encyclopedia for children), Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 3. kiadás, 181 o.

Nyevo Teshtamento – Amare Rajesko le Jesusesko Nyevo Jekkethanipe le Shtar Evandyeliumura, fordította Choli Daróczi József, Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs 1994, 223 o.

Oberski, Jona: Jónás a cethal gyomrában, fordította Falvay Mihály, Makkabi, Budapest 1994, 68 o.

Pásztor Gyula [szerk.]: Bibliai bevezetés – Az Ó- és Újtestamnetum könyveinek vázlatos ismertetése, Ébredés Alapítvány, Budapest 1994, 47 o.

Pilch, John J.: A Galatákhoz és a Rómaiakhoz írt levél – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 6., fordította Békés Gellért, Nagy Katalin és Urbán József (Galatians and Romans), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1994, 89 o.

Prince, Derek: Dallamok Dávid hárfáján – 101 ihletett elmélkedés Dávid zsoltárai alapján, fordította Borbély Rita (Chords from David's harp), Amana, Budapest 1994, 219 o.

Pury, Albert de: A Pentateuchos-kutatás rövid története A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 9., fordította Jáger Orsolya (Le Pentateuque en question), Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1994, 84 o.

R ömer, Thomas: Bölcsesség az Ószövetségben – Példabeszédek, Jób, Prédikátor könyve, ford. Antal Zsuzsanna, Budapest Ref. Teológiai Akad. Bibliai és Judaisztikai Kutcsop., Budapest 1994, 42 o.

Radl, Walter: Galata levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 9., fordította Nobilis Márió, Rajkai István és Székely István (Galaterbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1994, 95 o.

Reisinger János: A Biblia szellemében – életutak, művek, elemzések, Bibliaisk. Közössége,, Budapest [1994], 128 o.

Richter, Gert és Ulrich, Gerhard: Mitológiai és bibliai jelenetek a művészetben – Képes lexikon, fordította Honti Katalin és Ungváry Renáta (Lexikon der Kunstmotive), Officina Nova, Budapest 1994, 1. kiadás, 319 o.

Rogerson, John: A bibliai világ atlasza, fordította Pálvölgyi Endre (Atlas of the Bible), Helikon, Budapest 1994, 235 o.

Römer, Thomas: Bölcsesség az Ószövetségben – Példabeszédek, Jób, Prédikátor könyve, A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 8., fordította Antal Zsuzsanna (La sagesse dans l'Ancien Testament), Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1994, 42 o.

Salamon király – Énekek Éneke, fordította Somlyó György, Gyomai Kner Nyomda, Gyomaendrőd 1994, 62 o.

Sanders, Jim: Alapvető tanítások a Bibliából, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1994, 1. kiadás, 86 o.

Sanders, Jim: Az Evangélium dióhéjban, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1994, 1. kiadás, 88 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 1. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1994, 2. kiadás, 66 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, 2. kötet, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1994, 2. kiadás, 76 o.

Sarkadi Nagy Pál: A tanítványok, Kálvin, Budapest 1994, 40 o.

Siroky István: Szellem szó előfordulása a magyar Bibliában, Magánkiadás, Inárcs, 1994, 23 o.

Solt Jenő: Így értsd az Újszövetséget!, Hitoktatási Kiadó Bt., Budapest 1994, 2. kiadás, 171 o.

Sproul, R. C.: A Szentírás megismerése, fordította Giogiorv Adrian (Knowing Scripture), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1994, 142 o.

Steiner, Rudolf: A János-evangélium, fordította Biczó Iván (Das Johannes-Evangelium), Magánkiadás, Budapest 1994, 1. kiadás, 202 o.

Stott, John R. W.: Az Efezusi levél, A Biblia ma, fordította Lengyel András (The message of Ephesians), Harmat, Budapest 1994, 254 o.

Szabó Attila: Létkérdések, emberi kapcsolatok a Biblia és a művészetek tükrében – Erkölcsi nevelés 12-18 éves diákok számára, Palatia, Győr 1994, 1. kiadás, 246 o.

Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe, JATEPress, Szeged 1994, 168 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1994, 1194 o.

Szinopszis – Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának párhuzamos szövege, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 314 o.

Takács János: Dolgozni vagy hajtani – Biblia-olvasás vagy tanulmányozás, Magánkiadás, Hódmezővásárhely, 1994, 58 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 2. rész, Példabeszédek, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1994, 160 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 1. kötet, Az ősegyház élete – Pál apostol levelei, Pázmány Péter Római Katolikus Egyetem, Budapest 1994, 146 o.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek, 2. kötet, Jézus örömhíre – Az ősegyház tanítása, Pázmány Péter Római Katolikus Egyetem, Budapest 1994, 143 o.

Teres Ágoston SJ: Biblia és asztronómia, Mágusok és a csillag Máté evangéliumában, Springer, Budapest 1994, 1. kiadás, 339 o.

Thiele, Johannes: A megelevenedő Biblia – Egy régi könyv meglepetései, fordította Szesztay Mária (Bibel, die lebendig wird – Überraschungen mit einem alten Buch), Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 110 o.

Tóth Kálmán összeáll.: Magyarázó jegyzetek a 2 Kir 15-17. részeihez, Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar, Budapest, 1994, 37 o.

Tóth Kálmán összeáll.: Ószövetségi biblika teológia, Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar, Budapest 1994, 103 o.

Tóth Kálmán: Bibliafordítás – Bibliamagyarázás, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 178 o.

Tóth Kálmán: Bibliai atlasz – Kortörténeti bevezetéssel, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 6. kiadás, 108 o.

Tóth Kálmán: Exegetikai jegyzetek Jeremiás könyve egyes fejezeteihez – az 1. rész 2:1-13; 4. rész, 7. rész magyarázata, Károli Ref. Egy. Hittudományi Kar, Budapest 1994, 40 o.

Újszövetség – Az 1975. évi új fordítású Újszövetség 1990-ben javított kiadása, Kálvin Kiadó, Budapest 1994, 6. kiadás, 416 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1994, 14. kiadás, 669 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – bibliai etika, Bibliaisk. Közössége, Budapest 1994, 3. kiad., 231 o.

Visky Ferenc: Eszter, Koinonia, [Oradea] [1994], 95 o.

Wardenburg, Rie: Ismerd meg a Biblia országát, fordította Körpöly Kálmán (Kijk op het land van de Bijbel), Primo, Budapest 1994, 44 o.

White, Ellen Gould: Pátriárkák és próféták – Az Ószövetség történelme, fordította Stramszki István (Patriarchs and prophets), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1994, 1. kiadás, 857 o.

1993

Allerhand, Jacob: Ókor – Az első szentély pusztulásától a Talmud lezárásáig bibliai bevezetéssel, Alef-könyvek, fordította Lichtmann Tamás és Raj Tamás (Von der Zerstörung des ersten Tempels bis zum Abschluss des Talmud mit einer Einleitung über die biblische Periode), Makkabi, Budapest 1993, 183 o.

Babits Antal [szerk.]: Bibliai nevek és fogalmak, Primo, Budapest 1993, 301 o.

Bajtai Zsigmond: Jézus evangéliuma a négy evangélista tanúsága alapján, Pécsi Püspökség, Pécs 1993, 6. kiadás, 135 o.

Bányai János: A keresztény egység bibliai üzenete szemben áll az új vallásokba való belépéssel, Magánkiadás, Szarvas 1993, 7 o.

Bányai János: Gyermekkeresztelés az újszövetségi Szentírás fényében, Magánkiadás, Szarvas 1993, 11 o.

Bányai János: Isten „humora”, 1. rész, Isten a történelemben és a lélek tapasztalatában, Magánkiadás, Szarvas 1993, 2. kiadás, 80 o.

Bányai János: Miért tartjuk meg a vasárnapot szombat helyett az Újszövetségben?, Magánkiadás, Szarvas 1993, 2. kiadás, 15 o.

Bartha Tibor [szerk.]: Keresztyén bibliai lexikon, A-J, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 1. kiadás, 785 o.

Bartha Tibor: Bibliai fogalmi szókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 3. kiadás, 374 o.

Benke György: Vizsoly, református templom, Károli Biblia, Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 327., TKM Egyesület, Budapest 1993, 3. kiadás, 16 o.

Benyik György [szerk.]: "Az Apostolok cselekedetei – Biblikus konferencia – Szeged, 1993. augusztus 30 - szeptember 2.; Szent Pál levelei a Korintusiakhoz – Biblikus konferencia – Szeged – 1994. augusztus 29 - szeptember 1.," Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 1995, 220 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 1211 o.

Bitler, Lois: „Vedd és olvasd!” – A Szentírás történetei gyermekek részére, Primo, Budapest 1993, 1. kiadás, 120 o.

Blaiklock, E. M. [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához, fordította Rencsényi Tibor (The Lion handbook to the Bible), Lilliput, Budapest 1993, 2. kiadás, 681 o.

Bolyki János: Jézus asztalközösségei, Újszövetségi-patrisztikai kutatások 1., Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest 1993, 232 o.

Bruce, Frederick Fyvie: Az Újszövetség megbízhatósága – Az Újszövetség mint örömhír és történeti dokumentum – Az újszövetségi szentiratok vizsgálata, (The New Testament documents), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1993, 123 o.

Cserháti Ferenc: Hitébresztő, 1. rész, A szentmise olvasmányok „A” sorozata alapján, Szent István Társulat, Budapest 1993, 316 o.

Cserháti Ferenc: Hitébresztő, 2. rész, A szentmise olvasmányok „B” sorozata alapján, Szent István Társulat, Budapest 1993, 294 o.

Cserháti Ferenc: Hitébresztő, 3. rész, A szentmise olvasmányok „C” sorozata alapján, Szent István Társulat, Budapest 1993, 309 o.

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz, Harmat, Budapest 1993, 1. kiadás, 94 o.

Evangéliumi magyarázatok, 1. rész, Találkozások, fordította Tarjányi Béla, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Egyetem Levelező Tagozat, Budapest 1993, 104 o.

Fohrer, Georg: Héber-arám-magyar bibliai szótár, fordította Liptay György, OMC, Bécs 1993, 378 o.

Fröhlich Ida: Bibliai legendák a hellenisztikus zsidó történetírásban – Pseudo-Philon latin nyelvu történeti műve, Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékeinek kiadványai 6., Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest 1993, 160 o.

Gálfy Zoltán: Isten neve az Ótestamentumban, Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, Kolozsvár 1993, 150 o.

Gallier Gábor: A kereső ember – rendhagyó tanulmány a Bibliáról, kétkedő szemmel, Protoprint BT, Pécs 1993, 24 o.

Graaf, Anna de: Képes Biblia – Válogatott történetek, fordította Nagy Erzsébet, K. (Children's Bible), Omega, Debrecen 1993, 399 o.

Gulyás István: A múlt, a jelen és a jövő – Isten üdvtervének és a Jelenések könyvének magyarázata, Omega, Debrecen 1993, 326 o.

Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? – Kis módszertan, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 2. kiadás, 61 o.

Hargitai György [szerk.]: A Biblia – Szemelvények Károli Gáspár fordításából, fordította Károli Gáspár, Kossuth, Budapest 1993, 1. kiadás, 470 o.

Harrington, Daniel J.: Evangélium Szent Máté szerint – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 1., fordította Békés Gellért és Hazai Péter (The gospel according to Matthew), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1993, 115 o.

Hegyek éneke – Válogatás a Zsoltárok Könyvéből, imádságos elmélkedésekkel, fordította Dulka Erika, Alexandra, Pécs 1993, 78 o.

Hermann, Siegfried: Amit a Bibliáról tudni kell – Keletkezésük és könyveik, fordította Fükő Dezső, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 61 o.

Horváth Lóránd: Jónás könyve – Magyarázatok Jónás könyvéhez, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 75 o.

Hubacher, Martin: „Én pedig azt mondom néktek...” – 31 igehírdetés Máté evangélium 1,1-6,18 alapján, Nemzetközi theologiai könyv 13., fordította Ablonczy László, Lux Kiadó, Budapest 1993, 190 o.

Ife, Elaine: Biblia gyermekeknek – A legszebb történetek, fordította Felsmann József (Stories from the Bible), Alexandra, Pécs 1993, 205 o.

Ismerkedés a Bibliával – 4. negyedév – Október-december, Szentírás Szövetség, Budapest 1993, 60 o.

Józsa Lászlóné és Daróczi Sándorné: Ünnepeljünk együtt – Evangéliumi színdarabok, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 348 o.

Karssen, Gien: Nők a Bibliában, (Frau, Mensch und Mutter in der Bibel), Dorcas Aid Hungary, Debrecen 1993, 172 o.

Kenessey Béla: A Biblia női alakjai, Magyar Könyvklub, Budapest 1993, 1. kiadás, 230 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 1993, 8. kiadás, 162 o.

Klausner, Joszéf G’dáljá: Jézus élete, tanítása és korának viszonyai a zsidó, görög és római források alapján, fordította Halmi István és Kolben György, Logos, Budapest 1993, 391 o.

Knoch, Otto: 1. és 2. Tesszaloniki levél, Stuttgarti kiskommentár. Újszövetség 12., fordította Tarjányi Béla (1. und 2. Thessalonicherbrief), Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1993, 87 o.

Kodell, Jerome: Evangélium Szent Lukács szerint – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 3., fordította Békés Gellért és Tóth Ildikó (The gospel according to Luke), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1993, 131 o.

Kopp Judit, B.: És az Ige testté lőn…, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged 1993, 62 o.

Kroll, Gerhard: Jézus nyomában, fordította Diós István (Auf den spuren Jesu), Szent István Társulat, Budapest 1993, 597 o.

Kugler, Erich: A Biblia – Isten csodája, (Die Bibel – ein Wunder Gottes), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1993, 1. kiadás, 60 o.

Langhammer, Joachim: A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata, (Wahrheiten der Heilige Schrift), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1993, 96 o.

Lenkeyné Semsey Klára: A nők az Újszövetségben, az Újszövetség a nőkről, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 282 o.

Lewis, Shari: Egyperces bibliai történetek, 1. kötet, Ószövetség, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (One-minute Bible stories, Old Testament), Esély Mozaik, Budapest 1993, 1. kiadás, 42 o.

Lewis, Shari: Egyperces bibliai történetek, 2. kötet, Újszövetség, fordította Zarkáné Teremy Krisztina (One-minute Bible stories, New Testament), Esély Mozaik, Budapest 1993, 1. kiadás, 46 o.

Lochman, Jan Milic: A szabadság útjelzői – etikai vázlatok a Tízparancsolathoz, Kálvin, Budapest 1993, 165 o.

Lucas, R. C.: Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz, A Biblia ma, fordította Lengyel András (The message of Colossians & Philemon), Harmat, Budapest 1993, 171 o.

Madarász Lajos és Kerékné Vida Paula: Újszövetségi Szentírás, fordította Vida Sándor, VikArt Bt., Veresegyház, 1993, 468 o.

McDowell, Josh: Biblia kontra evolúció, Hit Gyülekezete, [Budapest] 1993, 197 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 127 o.

Muir, Virginia J.: Az év könyve – Bibliai történetek, (The one year Bible story book), Primo, Budapest 1993, 377 o.

Nagy képes Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Pantheon, Budapest 1993, 954 o.

Novák János [szerk.]: Hiszem a Szentírás isteni eredetét – Vélemények a Szentírásról – A „Hiszek” trilógia II. kötete, Magánkiadás, Székesfehérvár 1993, 318 o.

Origenes: Kommentár az Énekek énekéhez, fordította Pesthy Mónika, Atlantisz, Budapest 1993, 233 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: Zsolozsmáskönyv, (Liturgia horarum), Magyar Katolikus Püspöki Kar, Budapest 1993, 1. kiadás, 1966 o.

Overholtzer, Ruth P.: Illés az élő Isten prófétája – hat flanel bibliai lecke gyermekeknek a Királyok 1. és 2. könyvéből 5-11 évesek számára, Vasárnapi Isk. Szövets. Gyermekevangélizációs Közösség, Pécel 1993, 43 o.

Ökumenikus Tanulmányi Központ [szerk.]: Zsinagóga és Egyház – Van-e antiszemitizmus a Bibliában?, Ökumenikus tanulmányi füzetek 5., Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest 1993, 41 o.

Pacsmár Andrea: Jób könyve 38, 39, 40, 41, 42, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest 1993, 24 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1993, 3. kiadás, 726 o.

Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában – A Biblia a csillagászat fényében, Tertia, Budapest 1993, 304 o.

Pury, Albert de: A teremtés dala – Az ember és a világmindenség az 1Móz 1 elbeszélése szerint, A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 5., fordította Jáger Orsolya (Le chant de la création), Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1993, 30 o.

Ravasz László: Ószövetségi magyarázatok – Zsoltárok könyve, Ézsaiás (1-12. rész), Zakariás könyve, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 357 o.

Riskó János: Bevezetés az Újszövetségbe (Válogatott könyvek) – Jegyzet a katechetaképző hallgatóinak, Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest 1993, 22 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi bevezető, PPRKE, Budapest 1993, 2,kiad., 276 o.

Rózsa Huba: Üdvösségközvetítők az Ószövetségben – A királyi Messiás, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Levelező Tagozat, Budapest 1993, 89 o.

Sanders, Jim: Imádságok a Biblia alapján, Krisztus Szeretete Gyülekezet, Budapest 1993, 1. kiadás, 65 o.

Sarkadi Nagy Pál: A nagy apostol – Pál tanítása minden napra, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 2. kiadás, 370 o.

Sauer, Erich: A világmegváltás hajnalpírja – Ószövetségi üdvtörténet, (Morgenrot der Welterlösung), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1993, 224 o.

Schweizer, Arthur: Válasz 2x7 kérdésre, GVB, Dillinburg 1993, 100 o.

Scofield, Cyrus Ingerson: Magyarázó jegyzetek a Bibliához – Az új Scofield-Biblia 1967. évi kiadása alapján, (The Scoefield Study Bible), Evangéliumi Kiadó, Budapest 1993, 334 o.

Stott, John R. W.: A hegyi beszéd, A Biblia ma, fordította Orbán Krisztina (The message of the Sermon of the Mount), Harmat, Budapest 1993, 223 o.

Szabó Attila: Természet és ember a Biblia és a költészet tükrében, ENSA Kft., Győr 1993, 1. kiadás, 160 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 1. rész, Ószövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/a., Református Zsinati Iroda, Budapest 1993, 2. kiadás, 527 o.

Szebik Zsófia [szerk.]: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához – 1994, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest 1993, 136 o.

Székely Károly: Szentháromság – bibliai tanulmányok, Imoress, Marosvásárhely 1993, 42 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1993, 1194 o.

Szilágyi M. Margit et al. [szerk.]: Bibliai olvasókönyv – Jézus legkisebb testvérei számára, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1993, 135 o.

Szilágyi M. Margit et al. [szerk.]: Bibliai olvasókönyv – Jézus legkisebb testvérei számára, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1993, 83 o.

Takács Béla: Mesterségek és foglalkozások a Bibliában, Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 165 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 1. rész, Találkozások, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Budapest 1993, 95 o.

Taylor, Kenneth N.: Az első képes bibliám, Kárpátaljai magyar könyvek 14., (My first Bible in pictures), Intermix, Ungvár 1993, 255 o.

Tegyey Imre, Györkösy Alajos és Kapitánffy István: Ógörög-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1993, 1240 o.

Tótfalusi István: A könyvek könyve – A Bibliából és a Bibliáról, 2. rész, Az Újszövetség, Móra, Budapest 1993, 219 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1993, 14. kiadás, 640 o.

Van Linden, Philip: Evangélium Szent Márk szerint, A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 2., fordította Békés Gellért és Tóth Ildikó (The gospel according to Mark), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1993, 88 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: Mit mond a Biblia…, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1993, 1. kiadás, 175 o.

Vankó Zsuzsa és Reisinger János: Bevezetés a Biblia tanulmányozásához, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1993, 270 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – bibliai etika, Bibliaisk. Közössége, Budapest [1993], 231 o.

Veress Zsuzsanna [szerk.]: Az Ószövetség könyvei – Szöveggyűjtemény, Populart füzetek 3., fordította Károli Gáspár, Interpopulart, Szentendre 1993, 110 o.

Veress Zsuzsanna [szerk.]: Az Újszövetség könyvei – Szöveggyűjtemény, Populart füzetek 4., fordította Károli Gáspár, Interpopulart, Szentendre 1993, 73 o.

Westermann, Claus: Az Ószövetség theológiájának vázlata, A Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportjának kiadványai 2., fordította Fórisné Kalós Éva (Theologie des Alten Testaments in Grundzügen), Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1993, 3. kiadás, 255 o.

White, Ellen Gould: Gondolatok a Hegyi beszédről, fordította Kormos Jenőné (Thoughts from the Mount of Blessing), Advent, Budapest 1993, 6. kiadás, 134 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 1993, 3. kiadás, 804 o.

White, Ellen Gould: Jézus élete, fordította Homoki Henrietta és Dobos János (The desire of ages), Advent, Budapest 1993, 4. kiadás, 803 o.

White, Ellen Gould: Pátriárkák és próféták, fordította Bánfiné Roóz Magda és Dobos József et al. (Patriarchs and prophets), Advent, Budapest 1993, 1. kiadás, 717 o.

White, Ellen Gould: Pátriárkák és próféták, fordította Bánfiné Roóz Magda és Dobos József et al. (Patriarchs and prophets), Advent, Budapest 1993, 2. kiadás, 760 o.

Willhoite, Marcella: Kutatás az igazságért – Otthoni bibliai tanulmány – Tanári kézikönyv, fordította Zentai Erika és Berényi Szilvia (Search for truth), Isten Gyülekezete Misszió, Budapest 1993, 105 o.

Wolf, Johannes de: Leviticus – Bibliai tanulmányok Mózes harmadik könyvéről, Vázlatok a Biblia tanulmányozásához, fordította Kövi Attila (Schaduwen van het licht), Iránytű Alapítvány, Gödöllő 1993, 84 o.

Zeitler Gabriella és Soósné Temesváry Klára: Az örök történetek útjain – Bibliai rejtvényjáték I-II., Calibra, Budapest 1993, 51 o.

Zöld rétek dala – Válogatás a Zsoltárok Könyvéből, imádságos elmélkedésekkel, fordította Dulka Erika, Alexandra, Pécs 1993, 78 o.

1992

 „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos”, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Brooklyn, N.Y, 1992, 352 o.

André, Georges: A Prédikátor könyve és az Újszövetség feleletei, GVB cop., Dillenburg 1992, 78 o.

Az apostolok cselekedetei képekben, [1992],

Az élet könyve, ford. Tóth Jonatán, Leroks, Minsk [1992], 167 o.

Bányai János: Isten „humora”, 1. rész, Isten a történelemben és a lélek tapasztalatában, Magánkiadás, Szarvas 1992, 1. kiadás, 80 o.

Barclay, William: Názáreti Jézus, fordította Springer Márta (Jesus of Nazareth), Helikon, Budapest 1992, 284 o.

Benyik György: A páli és a jánosi hagyomány, Újszövetségi Egzegézis 2., Szent Gellért Kiadó, Szeged 1992, 161 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 1211 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1992, 7. kiadás, 1455 o.

Bibliai fogalmi szókönyv, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1992, 365 o.

Blaiklock, E. M. [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához, fordította Rencsényi Tibor (The Lion handbook to the Bible), Lilliput, Budapest 1992, 1. kiadás, 681 o.

Bolyki János: Az újszövetségi írásmagyarázat elvei és módszerei – Általános bevzetéstan, Budapesti Református Teológiai Akadémia Újszövetségi Tanszéke, Budapest 1992, 137 o.

Boros Géza: Biblia és gyülekezetépítés, Magánkiadás, Budapest 1992, 190 o.

Boros Géza: Biblia és lelkigondozás, Népjóléti Minisztérium, Budapest 1992, 220 o.

Bozsik István és Varga Gábor: A szőlő és a bor a Bibliában, Magánkiadás, Debrecen 1992, 11 o.

Bruggen, Jakob van: Krisztus élete a földön – Kortársai és tanítványai leírása alapján, fordította Czanik Péter (Christus op aarde), Magánkiadás, Budapest 1992, 213 o.

Calvin, Jean: A filippiekhez írt levél magyarázata, fordította Nagy Sándor Béla (Commentarius in Epistolam Pauli ad philippenses), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 80 o.

Calvin, Jean: A Római levél magyarázata, fordította Rábold Gusztáv (Exegetical fallacies), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 324 o.

Czirmay Árpád: Az első naptól az utolsóig – bibliaolvasó kalauz, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1992, 367 o.

Cseri Kálmán: Fürödj meg és megtisztulsz, Harmat, Budapest 1992, 1. kiadás, 94 o.

Csizmadia Károly: Bibliai aranymondások, Hazánk, Győr 1992, 164 o.

Denger, Fred: A Nagy Főnök vagy Az Ószövetségi Szentírás új, hetyke és hívő foglalata, fordította Bor Ambrus (Der Grosse Boss), Hunga-print, Budapest 1992, 542 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1992, 299 o.

Eckhart Mester: A Teremtés könyvének magyarázata, Harmonia mundi könyvek, fordította Szebedy Tas, Helikon, Budapest 1992, 134 o.

Eleonore Beck: Isten szól gyermekeihez – Szövegek a Bibliából, fordította Tarjányi Béla et al., Editorial Verbo Divino, Estella 1992, 96 o.

Fabiny Tibor [szerk.]: Literary theory and biblical hermeneutics – Proceedings of the international conference: „Reading scripture – literary criticism and biblical hermeneutics” – Pannonhalma – 4th-6th July, 1991, Attila József University, Szeged 1992, 251 o.

Fénysugarak – 1992. április 5-től július 4-ig – Segítség a Biblia naponkénti tanulmányozásához, Bethánia CE Szövetség Iratmissziója, Budapest 1992, 93 o.

Flanagan, Neal M.: Evangélium Szent János szerint és a jánosi levelek – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 4., fordította Zsélyi Ferenc (The gospel according to John and Joannine epistols), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 141 o.

Gál Ferenc: Pál apostol levelei, Szent István Társulat, Budapest 1992, 371 o.

Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája, 1. rész, Jézus hatása és ennek theológiai jelentősége, Nemzetközi theologiai könyv 8., fordította Szathmáry Sándor (Theologie des Neuen Testaments), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 282 o.

Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája, 2. rész, Az apostoli Krisztus-bizonyságtétel sokfélesége és egysége, Nemzetközi theologiai könyv 8., fordította Ablonczy László és Szathmáry Sándor (Theologie des Neuen Testaments), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 293 o.

Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? – Kis módszertan, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 1. kiadás, 61 o.

Hargita Pál: A Hegyi beszéd üzenete – harmincnégy igehirdetés a Hegyi beszéd alapján, Hargitai P., [Pápa] [1992], 108 o.

Hargita Pál: A lélek gyümölcse – Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. rész 22-23. verseinek magyarázata tíz bizonyságtételben, Magánkiadás, Pápa 1992, 32 o.

Herczeg Pál [szerk.]: Az Újszövetség teológiájának vázlata, Budapesti Református Teológiai Akdémia Vallástörténeti Tanszéke, Budapest 1992, 1 .kiadás 177 o.

Inrig, Gary: Igazi barátság – Dávid és Jonathán, (Quality friendship), Primo, Budapest 1992, 281 o.

Ismerkedés a Bibliával – 1. negyedév – Január-március, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 56 o.

Ismerkedés a Bibliával – 2. negyedév – Április-június, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 56 o.

Ismerkedés a Bibliával – 3. negyedév – Július-szeptember, Szentírás Szövetség, Budapest 1992, 58 o.

János evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 31 o.

Jézus élete – Lukács evangéliuma és az Apostolok Cselekedetei, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 185 o.

Jung, Carl Gustav: Válasz Jób könyvére, Hermész könyvek fordította Tandori Dezső (Antwort auf Hiob), Akadémiai Kiadó, Budapest 1992, 1. kiadás, 136 o.

Kersten, Holger: Jézus Indiában élt a keresztre feszítés előtt és után, fordította Károlyi Eszter (Jesus lebte in Indien), Biográf, Budapest 1992, 256 o.

Kozma Zsolt [szerk.]: Bibliai fogalmi szókönyv, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár 1992, 365 o.

König, Franz és Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben – A hit a harmadik évezred küszöbén, fordította Gál Ferenc (Jetzt die Wahrheit Leben, Glauben an der Schwelle zum dritten Jahrtausend), Szent István Társulat, Budapest 1992, 95 o.

Kraus, Naftali: A próféták népe – A háftárák könyve, Az Ősi forrás sorozat 2., Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1992, 230 o.

Kremer, Jacob: A Biblia – Isten szava mindenkinek – Útmutató a Szentírás olvasásához, fordította Ruzsiczky Éva (Die Bibel: Gottes Wort an alle), Szent István Társulat, Budapest 1992, 149 o.

Kremer, Jacob: Régi igazság új köntösben – A hit a harmadik évezred küszöbén, fordította Gál Ferenc (Jetzt die Wahrheit leben), Szent István Társulat, Budapest 1992, 95 o.

Kurz, William S.: Az Apostolok cselekedetei – A Collegeville-i Biblia kommentár eredeti szövege magyar fordításban, Szegedi bibliakommentár. Újszövetség 5., fordította Békés Gellért és Kovács Gábor (The Acts of the Apostles), Bencés Kiadó, Pannonhalma 1992, 111 o.

Léon-Dufour, Xavier et al. [szerk.]: Biblikus teológiai szótár, fordította Kardos Klára (Vocabulaire de théologie biblique), Szent István Társulat, Budapest 1992, 3. kiadás, 1518 o.

Lukács evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 41 o.

MacDonald William: Mi a különbség? – A Biblia helyes megértéséhez szükséges különbségtételek, Evangéliumi Kiadó, Budapest 1992, 63 o.

Márk evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 25 o.

Marter, Ernest W.: Prófécia és történelem, fordította Bánfiné Roóz Magdolna, Advent, Budapest 1992, 143 o.

Máté evangéliuma, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 38 o.

Mindennapi kenyerünk – Bibliai tanácsok, ígéretek, imádságok az év napjaira, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 127 o.

Neuman, Frederick: Az új szív – A Hegyi beszéd magyarázata fordította Tóth Károly (The new heart), Kálvin Kiadó, Budapest 1992, 277 o.

Ötvös László: Szenci Molnár Albert bibliai zsoltárai, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok 1992, 21 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1992, 1. kiadás, 726 o.

Pais István: Bibliai érdekességek, történetek, aforizmák, Magánkiadás, Budapest 1992, 2. kiadás, 726 o.

Psalterium latino-hungaricum – Latin-magyar zsoltároskönyv, Bélháromkúti Bencés Apácák, Bélapátfalva 1992, 1. kiadás, 396 o.

Reisinger János: Bibliai olvasókönyv 12-18 éves diákoknak – Bibliaismeret, kulturtörténet, műelemzések, Oltalom Alapítvány, Budapest 1992, 151 o.

Reuss András: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1992, 137 o.

Róder Alajos: 109 bibliai történet, Madách, Pozsony 1992, 155 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi egzegézis, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Budapest 1992, 31 o.

Ryzl, Milan: Bibliai csodák, fordította Szűcs Rozália, Medicina, Budapest 1992, 166 o.

Sauer, Erich: A Megfeszített diadala – Újszövetségi üdvtörténet, (Der Triumph des Gekreuzigten), Primo, Budapest 1992, 2. kiadás, 227 o.

Schade, Gerhard: Újonnan értett bibliai szavak, fordította Garam Zoltán (Biblische Wörter neu gehört), Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest 1992, 72 o.

Schlein, Miriam: Sávout – A Tóra-adás ünnepe, fordította Mikes Katalin (Shavuot), Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest 1992, 16 o.

Schmitt, Eleonore: Bibliai szakácskönyv – Barangolás az Ó- és Újtestamentum konyhaművészete körül, Hunga kukta, fordította Dóri József (Bibel – Kochbuch Koch- und Lesebuch zum Alten und Neuen Testament), Hunga-print, Budapest 1992, 129 o.

Scholz László: Két sugárzó igazgyöngy – elmélkedés Jézus boldogság-mondásai és a Tőle tanult imádság felett, Ordass L. Baráti Kör, Budapest 1992, 157 o.

Smith, Hamilton: „... építsük meg Jeruzsálem kőfalát ...” – Nehémiás könyvének áttekintése, GVB, Dillenburg 1992, 85 o.

Spier, H. J.: Ellentétek Jehova tanúi és a Biblia között, fordította Kálmán Edit (De Jehovah's getuigen en de Bijbel), Magánkiadás, Budapest 1992, 132 o.

Stott, John R. W.: A prédikátor arcképe – Néhány újszövetségi szótanulmány, fordította Biblical Education by Extension (Preacher's portrait), Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest 1992, 96 o.

Szabó Mária: Bevezetés a bibliai héber nyelvbe, Római Katolikus Teológia, Szeged 1992, 99 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest 1992, 1194 o.

Tarjányi Béla: Evangéliummagyarázatok, 3. rész, Csodák, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Budapest 1992, 138 o.

Tóth Kálmán: Teológiai írásmagyarázat – Válogatott tanulmányok, Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest 1992, 145 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1992, 12. kiadás, 647 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1992, 13. kiadás, 647 o.

Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye – Bibliai etika, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1992, 231 o.

Varga Gábor: A szőlő és a bor a Bibliában, Varga G., [Budapest] 1992, 22 o.

Varga Zsigmond J.: Görög - magyar szótár az Újszövetség irataihoz, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 1. kiadás, 1038 o.

Vermes Géza: A holt-tengeri tekercsek – Negyven év után, Értesítő 6., fordította Gera Magdolna, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest 1992, 23 o.

Zsoltárok könyve – Ószövetségi írásmagyarázat, Református Zsinati Iroda, Budapest 1992, 223 o.

1991

A Teremtő dicsérete – Sirák 42-43, Aggiorniamento, Budapest 1991, 16 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó- és újszövetségi történetek – A világ legcsodálatosabb története a gyerekek nyelvén, fordította Simonfalvy Lajos (The Lion children's Bible), Omega, Debrecen 1991, 2. kiadás, 256 o.

Balázs Katalin: A Biblia a helyes táplálkozásról – Több mint 300 recepttel, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 1. kiadás, 108 o.

Bánk József: A nyolc boldogság, Makrovilág, Budapest 1991. 235 o.

Benyik György [szerk.]: Apokalipszis – A föltámadás – Biblikus konferencia – 1991-1992, Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 1993, 164 o.

Benyik György: Bevezetés az újszövetségi Szentírásba – Jegyzet, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged 1991, 143 o.

Benyik György: Evangéliumi hagyomány – Jegyzet, Újszövetségi Egzegézis 1., Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged 1991, 188 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1211 o.

Biblia – Istennek az Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 375 o.

Biblia – Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc et al., Szent István Társulat, Budapest 1991, 6. kiadás, 1455 o.

Biblia, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Egyetemi Kiadó, Budapest 1991, 1310 o.

Bibliai történelmi atlasz, fordította Majtényi Zoltán és Zombori Veronika (Atlas of Bible history), Omega, Debrecen 1991, 64 o.

Buber, Martin: A próféták hite, A kútnál, fordította Bendl Júlia (Der Glaube der Propheten), Atlantisz, Budapest 1991, 1. kiadás, 280 o.

Cho, Yong-gi: Dániel – Bepillantás a bibliai próféta életébe és álmaiba, fordította Surjányi Csaba (Daniel), Hit Gyülekezete, Budapest 1991, 192 o.

Czakó Gábor: A Teremtő mosolya – Esszék, Gondolat, Budapest 1991, 195 o.

Csiha Kálmán: Út a pusztaságban – prédikációk Mózes könyvéből, Erdélyi Reform. Egyházker., Kolozsvár 1991, 191 o.

Csohány János: Jézus Krisztus életútja – Újszövetségi kijelentéstörténet magán- és csoportos tanulmányozásra Magánkiadás, Debrecen 1991, 1. kiadás, 42 o.

Csohány János: Jézus Krisztus életútja – Újszövetségi kijelentéstörténet magán- és csoportos tanulmányozásra Magánkiadás, Debrecen 1991, 2. kiadás, 42 o.

Dalí, Salvador: Pater Noster – A Miatyánk tíz nyelven, Latinul, magyarul, angolul, franciául, görögül, lengyelül, németül, olaszul, oroszul és spanyolul 9 festménnyel, (Pater Noster), Helikon, Budapest 1991, 20 o.

Dedinszky Gyula: A Biblia néprajza, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1991, 125 o.

Dohányos János: Hol van megírva? – Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához – Bibliai egyezményes szövegtár – Vezérfonál a bibliai tanítások megértéséhez, Fortin L., Budapest 1991, 299 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 6. kötet, Visszatérés Jeruzsálembe, Esdrás és Nehemiás, Jónás, Jób, Kohelet, A Makkabeus-felkelés, Tóbit, Judit, Róma igájában, Fabula, Budapest 1991, 142 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 7. kötet, A Názáreti Jézus, Keresztelő Jánosnál Galileában, a tizenkét tanítvány, pogányok között, bevonulás Jeruzsálembe, a kínszenvedés, Fabula, Budapest 1991, 144 o.

France, Michel de [szerk.]: A Biblia felfedezése, 8. kötet, Jeruzsálemtől Rómáig, A feltámadás – Pünkösd, Péter és a jeruzsálemi egyház, Pál apostol utazásai, Jelenések könyve, (De Jérusalem a Rome), Fabula, Budapest 1991, 142 o.

Geréb Attila: Kérdezők és kérdezettek a Bibliában, 1991, 170 o.

Gilbert, Martin: Zsidó történelmi atlasz, (Jewish history atlas), Gondolat, Budapest 1991, 124 o.

Good News for a Modern Man – The New Testament in Today’s English Version, fordította Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 751 o.

Gooding, David: Mennybe nyíló ablakok – 12 tanulmány a Lukács evangéliumából, (Windows on Paradise), Primo, Budapest 1991, 105 o.

Harrington, Wilfrid J.: Az Írás hősei és hősnői, Vízöntő könyvek, fordította Kabdebó Tamás (Heroes and heroines of the Way), Holnap, Budapest 1991, 217 o.

Herczeg Pál: „Érted is, amit olvasol?” – bibliaismereti hittankönyv a konfirmációutáni korosztálynak, Ref. Zsinati Iroda, Budapest 1991, 199 o.

Homann, Martin: „Meglátjátok a megnyílt eget” – Útmutató a János evangéliumának olvasásához, (Weitblick), Primo, Budapest 1991, 40 o.

Hopkins, Margaret: Bibliai történetek az Újszövetségből, (Bible stories from the New Testament), Fabula, Budapest 1991, 95 o.

Horn, Siegfried: A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai, (Recent discoveries confirm the Bible), Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 56 o.

Jagersma, Hendrik: Izráel története, 1. rész, Az ószövetségi korban, fordította Czanik Péter (Geschiedenis van Israel 1, In het oudtestamentische tijdvak), Magánkiadás, Budapest 1991, 250 o.

Jakubinyi György: Máté evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1991, 344 o.

Jakubinyi György: Máté evangéliuma, Szt. István Társ., Budapest 1991, 344 o.

Karácsony Sándor: A hegyi beszéd, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 3. kiadás, 144 o.

Karasszon István: Az ószövetségi írásmagyarázat módszertana, Ráday Kollégium, Budapest 1991, 1. kiadás, 245 o.

Kazinczy Ferenc: Biblia Kazinczy Ferenc szavaival – Szent történetek az Ó és Új Testamentom könyvei szerint, Cserépfalvi Budapest 1991, 455 o.

Képes Biblia, 1. kötet, Ószövetség, fordította Nagy Erzsébet, K. (The Lion story Bible), Szent István Társulat, Budapest 1991, 665 o.

Képes Biblia, 2. kötet, Újszövetség, fordította Nagy Erzsébet, K. (The Lion story Bible), Szent István Társulat, Budapest 1991, 491 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia – Hitoktatási segédkönyv, Ecclesia, Budapest 1991, 7. kiadás, 162 o.

Knoch, Otto: A zsoltárok szellemében élni és imádkozni, Marana Tha sorozat 3., fordította Katona István (Als Christ leben und Gott loben im Geist der Psalmen), Magánkiadás, Budapest 1991, 75 o.

Kuijt, Evert: Üzenet – Napi bibliai elmélkedés gyermekeknek, fordította Reeken-Mező, Erzsó van, Primo, Budapest 1991, 208 o.

Langenberg, Heinrich: Apostolok cselekedetei – Az őskeresztyén gyülekezet alapvető jelentősége és Pál apostol kiformálódása, (Apostelgeschichte), Primo, Budapest 1991, 296 o.

Lenkeyné Semsey Klára és Tóth Kálmán: Bibliai atlasz – kortörténeti bevezetéssel, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 108 o.

Lubich, Chiara: Életünk az Ige – Szentírásmagyarázatok és tapasztalatok az egész világról, (Parola che si fa vita), Dúl G., Budapest 1991, 163 o.

Lukács evangéliuma, fordította Prőhle Károly, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóósztálya, Budapest 1991, 2. kiadás, 383 o.

Maksay Albert: Pál apostol Rómabeliekhez írott levelének magyarázata, Erdélyi Reform. Egyházker. Igazgatótanácsa, Kolozsvár 1991, 325 o.

Martini, Carlo Maria: Tegyétek amit ő mond – Élet az evangélium öröméből, fordította Lakati Péter, Roska Péter és Varga János (La gioia del vango), Márton Áron Kiadó, Budapest 1991, 95 o.

Máté képes evangéliuma, fordította Károli Gáspár, Láng Kiadó, Budapest 1991, 128 o.

Nagy Erika: Órák a könyvtárban – „Biblia és könyvtár – könyvtár és Biblia”, Magánkiadás, Budapest 1991, 150 o.

Németh Pál, Szabó András: Biblia Múzeum – Az állandó kiállítás katalógusa, Ráday Gyűjtemény, Budapest 1991, 32 o.

Nyírő Miklós: Istennel élünk, 1. kötet, Mai evangélium Máté, Márk és Lukács közlése alapján, Magánkiadás, Várpalota, 1991, 210 o.

Nyírő Miklós: Istennel élünk, 2. kötet, Mai értelmezések a szinoptikus evangéliumhoz, Magánkiadás, Várpalota, 1991, 234 o.

O svunto evandyeliomo sar o Mathe ramosardya les, fordította Choli Daróczi József, Szent István Társulat, Budapest 1991, 160 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai – „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre, Szent István Társulat, Budapest 1991, 490 o.

Országos Liturgikus Tanács [szerk.]: A szentmise olvasmányai – „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre, Szent István Társulat, Budapest 1991, 502 o.

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása a négyszázéves népkönyv, AS-B Jász-Nagykun-Szolnok M. Irod., [Szolnok] [1991], 67 o.

Pacomio, Luciano és Vanetti, Pietro [szerk.]: Kis bibliai atlasz – A Biblia történelme, földrajza és régészete, fordította Domokos György (Piccolo atlante biblico-storia), Kairosz, Budapest 1991, 64 o.

Rahner, Karl: Az Ige hallgatója – Vallásfilozófiai alapvetés, fordította Gáspár Csaba László (Hörer des Wortes), Gondolat, Budapest 1991, 191 o.

Ravasz László: Az Újszövetség magyarázata, 1. kötet, Máté, Márk és Lukács evangéliumának együttes magyarázata, János evangéliuma, Apostolok cselekedetei, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 435 o.

Ravasz László: Az Újszövetség magyarázata, 2. kötet, Pál apostol levelei, A Zsidókhoz írt levél, A „közönséges levelek”, Jelenések könyve, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 451 o.

Rózsa Huba: Ószövetségi bevezető, Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozat, Budapest 1991, 266 o.

Sarkadi Nagy Pál: A hitet megtartottam – Ige minden napra, Ref. Sajtóoszt., Budapest 1991, 370 o.

Seibel, Alexander: A relativitáselmélet és a Biblia, (Relativitätstheorie und Bibel), Primo, Budapest 1991, 86 o.

Simon Tamás: Eszter könyve – Simon Tamás Mordeháj című purimjátéka a bibliai Eszter könyve kivonatos fordításával, Alef-könyvek, fordította Schwarz Mór, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest 1991, 31 o.

Sjögren, Per Olof: A Jézus-ima – A szív imádsága, fordította Verdes Sándor (Jesusbönen), Nexus-Verdes, Budapest 1991, 86 o.

Soltar könü – Szekel' Estuantul magiar nielre forditatott – Krackoba – Vietor, 1548 Bibliotheca Hungarica antiqua 26., fordította Székely István, Argumentum, Budapest 1991, 251 o.

Stoeger, Franz Xaver: Az Úr imásdsága több nyelven, Szent István Társulat, Budapest 1991, 43 o.

Szabó Attila: Az Ószövetség a művészetekben, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1991, 159 o.

Szabó Csaba: Az első korinthusi levél magyarázata – William Barclay nyomán, Újszövetségi írásmagyarázat, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekció, Debrecen 1991, 100 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1. kiadás, 500 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 2. rész, Újszövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/b., Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 500 o.

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás, fordította Károli Gáspár, Európa, Budapest 1991, 1198 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 1194 o.

Szent Pál levelek, fordította Gál Ferenc, Kossuth, Budapest 1991, 169 o.

Taylor, Kenneth N.: Az első képes bibliám, (My first Bible in pictures), Primo, Budapest 1991, 2. kiadás, 256 o.

Tótfalusi István: A könyvek könyve – A Bibliából és a Bibliáról, 1. rész, Az Ószövetség, Móra, Budapest 1991, 487 o.

Tóth Kálmán: Bibliai atlasz – Kortörténeti bevezetéssel, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 5. kiadás, 108 o.

Ugrits Tamás: Az első apostolok meghívása, Pázmány Péter Hittudományi Akadémia, Budapest 1991, 71 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 381 o.

Vanier, Jean: Találkozom Jézussal, így szól hozzám: szeretlek – Isten szeretetének története a Biblia nyomán, fordította Cziglányi Zsolt (Je rencontre Jésus, il me dit „Je t'aime”), Lámpás Kiadó, Abaliget 1991, 2. kiadás, 100 o.

Varga Zsigmond J.: Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv – Teológiai akadémiai hallgatók használatára, Református Zsinati Iroda, Budapest 1991, 455 o.

Veszprémi Egyházmegye Hitoktatási Bizottsága [szerk.]: Jézussal élünk – Bibliai történetek a katekizmus igazságaival, Szent István Társulat, Budapest 1991, 4. kiadás, 159 o.

Wilts, Harm: Bibliai családok – Házasság és családi élet a Bibliában, Primo, Budapest 1991, 119 o.

Wright, Chris: Ismerkedjünk a Bibliával, fordította Harmath Károly OFM és Rencsényi Károly, Agapé, Szeged 1991, 128 o.

Zsoltárok könyve, Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Budapest 1991, 74 o.

 

1990

Aebi, Ernst: Rövid bevezetés a Bibliába, (Kurze Einführung in die Bibel), Primo, Budapest 1990, 206 o.

Ágoston István: Károlyi Gáspár és a vizsolyi biblia, Új Kilátó Irodalompártoló Egyesület, Budapest 1990, 31 o.

Alexander, Pat: Gyermekbiblia – Ó és újszövetségi történetek, Omega, Debrecen 1990, 256 o.

Almási Tibor: Az Újszövetség világa, Omega, Debrecen 1990 , 101 o.

Almási Tibor: Bibliai kérdések és válaszok, Gyuró Technik Kft., Debrecen 1990, 207 o.

Bálint Endre: Képek a Bibliához, Officina Nova, Budapest 1990, 94 o.

Barcza József: Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 233 o.

Bartha Tibor: Bibliai fogalmi szókönyv, Kálvin Kiadó, Budapest 1990, 2. kiadás, 374 o.

Batchelor, Mary: 365 történet a Bibliából gyermekeknek, Láng, [Budapest] 1990, 2. kiad, 416 o.

Biblia – Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, fordította Magyar Bibliatársulat Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 1211 o.

Cullmann, Oscar: Az Újszövetség krisztológiája, Nemzetközi theologiai könyv 6., (Die Christologie des Neuen Testaments), Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 308 o.

Czizmadia Károly: Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások, közmondások, Hazánk, Győr 1990, 2.kiad, 205 o.

Doney, Meryl: Hogyan jött hozzánk a Biblia? – A világot megváltoztató könyv története, (How the Bible came to us), Omega, Debrecen 1990, 40 o.

Imre Ernő: Bibliaiskola mindenkinek – Jézus élete és munkája Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma alapján, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 452 o.

Jakubinyi György: Bevezetés az Újszövetségbe, Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek, Glória, Gyulafehérvár 1990, 164 o.

Keszthelyi Ferenc: Képes kis Biblia, Ecclesia, Budapest 1990, 6. kiadás, 162 o.

Kiss Sándor: Újszövetségi görög-magyar szómagyarázat, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 3. kiadás, 475 o.

Malgo, Wim: Mit mond a Biblia a világ végéről?, (Ewige Rettung aus einer gerichtsreifen Welt), Laude, Budapest 1990, 2. kiadás, 124 o.

Nemeskürty István [váll.és összeáll.]: Magyar Biblia-fordítások – Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig, ford. Újlaki Bálint et al., Szépirodalmi K., Budapest 1990, 334 o.

Nemeskürty István: Magyar Biblia-fordítások – Hunyady János korától Pázmány Péter századáig, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1990, 334 o.

Ötvös László: Károli Gáspár bibliafordítása – A négyszázéves népkönyv, Jászkunság füzetek 3., Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft Szolnok 1990, 67 o.

Puskely Mária: Bibliai tájakon, Szent István Társulat, Budapest 1990, 228 o.

Schnorr von Carolsfeld, Julius: A Szent Biblia díszes képekben Károlsfeldi Schnorr Gyulától – Héber vagy görög, latin, olasz, franczia, spanyol, portugal, czeh, lengyel, német, angol, holland, dán, svéd és magyar felvilágosító szöveggel, (Bibel in Bilder), Képzőművészeti Kiadó, Budapest 1990, 202 o.

Šir ha-širim, fordította Somlyó György Láng Kiadó, Budapest 1990, 72 o.

Szathmáry Sándor: A keresztség az Újszövetségben, Nemzetközi theológiai könyv 1., Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 125 o.

Szathmáry Sándor: Bibliaismeret, 1. rész, Ószövetség, Nemzetközi theológiai könyv 4/a., Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 257 o.

Szegedi László: Vázlatok a Biblia istenképéről, Szent Gellért Egyházi Kiadó, Budapest 1990, 263 o.

Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentumanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei – Magyar nyelwre fordittatott egészlen és wijonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére, 1. kötet fordította Károli Gáspár, Helikon, Budapest 1990, 686 o.

Szent Biblia az az Istennec O es Wy Testamentumanac prophétác es apostoloc által meg iratott szent könyuei – Magyar nyelwre fordittatott egészlen és wijonnan, az Istennec Magyar országban való Anya szent Egyházánac epülésére, 2. kötet fordította Károli Gáspár, Helikon, Budapest 1990, 507 o.

Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 1194 o.

Szoboszlai Endre: A Biblia néhány csillagászati eseménye, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ, Debrecen 1990, 29 o.

Tegez Lajos [szerk.]: Bibliaolvasó öröknaptár gyerekeknek, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 110 o.

Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Új Szövetsége, fordította Károli Gáspár, Református Zsinati Iroda, Budapest 1990, 381 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Békés Gellért és Dalos Patrik, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1990, 11. kiadás, 637 o.

Újszövetségi Szentírás, fordította Gál Ferenc és Kosztolányi István, Szent István Társulat, Budapest 1990, 3. kiadás, 1023 o.

Vankó Zsuzsa [szerk.]: Hitvallásunk – A Biblia tanításának összefoglalása 30 tételben, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1990, 23 o.

Vankó Zsuzsanna: Zakariás próféta könyve, Bibliaiskolák Közössége, Budapest 1990, 111 o.

Letöltés     Vissza    

Folytatás:   Magyar biblikus irodalom 1900-tól 1989-ig         

Magyar biblikus irodalom 1900 előtt