„Krisztussal a cigány nép szolgálatában”

 Világtalálkozó a Vatikánban
       2007. november 6.

A Vándorlók és Utazók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa november 5-én tette közzé a cigány származású papok, diakónusok, szerzetesek első világtalálkozójának záródokumentumát. A találkozót szeptember 22. és 25. között rendezték meg Rómában, az alábbi témával: Krisztussal a cigány nép szolgálatában.

Eljött az idő – olvasható a szövegben –, hogy legyőzzük azt a képzetet, amely „a cigányokat pusztán segítségre szoruló szegényeknek” tekinti. „Segítenünk kell, hogy az emberek elfogadják azt az emberi és lelki gazdagságot, amelyet a cigányok hordoznak.”

A Radio Vaticana tudósítása szerint a dokumentumban megfogalmazódik a törekvés „a cigányokkal szembeni általános bizalmatlanság legyőzésére”, a társadalomtól pedig nyitottságot és lehetőségeket kér a beilleszkedésükhöz.

A dokumentum szorgalmazza az Egyház együttműködését a cigány közösségekkel. A média hatására változásban lévő cigány kultúra, az írni és olvasni tudás megnövekedése új lehetőségeket nyújt az evangelizációhoz. Lényeges, hogy szem előtt tartsuk ezeknek a közösségeknek a szemléletét és vallási tapasztalatát, különös tekintettel a cigány nőre, aki „emberi és vallási értékek hordozója családjában”.

Fontos, hogy különböző faji hovatartozásunk ne elválasszon, hanem az egység felé vezessen bennünket. A dokumentum azt a vágyat is megfogalmazza, hogy a cigány származású papok, diakónusok, szerzetesek a híd szerepét töltsék be cigány és nem cigány közösségek között. „Ennek a kapcsolatnak meg kell nyílnia, bizalommal és szeretettel kell megtelnie, a másikon való uralkodás szándéka nélkül. Eljött az idő – olvasható a szövegben –, hogy a Jézustól tanult testvéri szeretetet adjuk a világnak, sokkal inkább tettekkel, mint szavakkal.”

A felszentelt cigányok feladata tehát – akiket „Krisztus nagyköveteinek” hívnak –, hogy az Egyházban és a társadalomban mindenkit a megbékélésre és a közösség megélésére bátorítsanak.

Becslések szerint közel 36 millió cigány él Európa, Amerika és Ázsia különböző országaiban. Mintegy százra tehető a felszentelt cigányok száma: köztük legalább 20 indiai és 10 magyarországi pap van. Eddig Franciaország az egyetlen, ahol az országos cigánypasztoráció irányítója egy közülük származó pap, munkáját három állandó diakónus, két szerzetesnővér és egy világi hívő segíti, valamennyien cigányok.

Magyar Kurír