Lelkigyakorlatos tábor Bugacon

          VPA Hírporta, július 27.

XVII. Lelkigyakorlatos Tábor


Kedves Barátaink!
Kedves Fiatalok!

„Könnyű volt azoknak, akik Jézus korában éltek! Akik láthatták, hallhatták a Mestert, tanúi lehettek csodáinak, szeretete hatalmas tetteinek! Mi viszont? Tőlünk, a mi világunktól olyan távolinak tűnik az Isten …” Valóban így van? Nem! Krisztus mindörökre beletestesült a világba, minden korok emberéért személyes felelősséget vállalt. Ő mondja: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.” Néhány évvel ezelőtt, az Eucharisztia Évében az Ő szentségi jelenlétére figyelhettünk fel komolyabban – és örülhettünk annak – többek között a Bugaci Tábor során is. Idén arra buzdítjuk a keresőket, hogy fedezzék fel az Isten valóságos, hatékony jelenlétét az Ő élő Igéje által! A katolikus, református és evangélikus egyházak közös kezdeményezéséből a Szentírás Éve van Magyarországon 2008-ban. Nekünk keresztényeknek a Biblia nem csupán szép történetek vagy emlékek gyűjteménye, nem pusztán értékes kulturális hagyomány – hanem valóban Isten itt és most, éppen nekünk szóló üzenete. A Biblia nem ismerése Isten nem ismerése. Aki valóban keresi, őszintén kérdezi, hogy „Mit tenne Krisztus az én helyemben?”, annak imádkoznia kell a Bibliát, vagyis olvasnia kell azt és elmélkednie róla. Fogadnia kell Isten ma is folyamatosan érkező SMS-eit!

Ebben kívánunk segíteni és közösen elmélyülni a XVII. BUGACI IFJÚSÁGI LELKIGYAKORLATOS TÁBOR segítségével. Akik már megfordultak táborainkban az elmúlt évek során, tudják, mennyi lelki élménnyel gazdagodhat, aki felvállalja ezt az egy hetes pusztai lelkigyakorlatot. Megtapasztalhatja Isten közelségét, barátokkal találkozhat, nagyszerű közösségi programokon vehet részt.

Helyszín: a Hittanya, a bugaci puszta mellett. (Móricgát, Bezsenyi dűlő 104.) Megközelíthető a Kecskemét-Kiskunmajsa kisvasúttal ill. gépkocsival Bugac és Móricgát felől.

Táborozóprofil: Várunk mindenkit 6 éves kortól, diákokat, fiatalokat, ministránsokat, hittanosokat, érdeklődőket, s persze a régi táborozókat is!

Ideje: 2008. augusztus 3-tól 10-ig, vasárnaptól vasárnapig.

Téma: Isten SMS-ei, Bibliai sztorik Alfától Omegáig.

Költség: 10.000 Ft/fő/8 nap, további nagycsaládos kedvezmények (a teljes tábor idejére vonatkozóan): egy családból 2 fő: 19.000 Ft/8 nap, egy családból 3 fő vagy afölött: 9.000 Ft. fejenként. (napi díj 1700 Ft/fő)

Hozzatok evőeszközt, jegyzetfüzetet, szentírást, hálózsákot, laticelt, s aki csak teheti, sátrat(!!!).

Viszont ne hozzatok magnót, MP 3-lejátszót, lap-topot és hasonló zajkeltő, zavaró tényezőket!

A tábor napirendjében helyet kapnak a témában járatos papok, szerzetesek, világi szakemberek előadásai, melyeket kis csoportokra oszolva beszélgetés során mélyítünk el. A lelkigyakorlatos jelleget erősíti a mindennapi szentmise, a közös imádság, a szentségimádás. Ugyanakkor fontosnak tartjuk az ismerkedést, a közösségépítést, a jó hangulatot is. Ezért gondoskodunk arról, hogy ne hiányozzon a sport, a játék, a túra, a zene és tánc sem.

Táborunk évek óta az Egyházmegye legfontosabb, védett idővel rendelkező ifjúsági programjai közé tartozik. Kérünk Benneteket, hogy minél szélesebb körben ismertessétek ezt a meghívást, hogy a Ti hittanosaitok, fiatal barátaitok is részt vehessenek ezen a programon.

Kalocsa, 2008. február 21.

Dr. Finta József, érseki irodaigazgató, pasztorális püspöki helynök... tel: 20/91-776-21 fintajozsi@freemail.hu


Kapus Krisztián, irodavezető, hittanár, táborszervező... tel: 20/97-714-97 kapus@theol.u-szeged.hu

Előzetes a 2008-as Bugaci Táborra

A Szentírás


„A Da Vinci Kód – állítások és tények” – Dr. Finta József előadása.


A Da Vinci Kód – állítások és tények

1. Egyszerű regény, fantazmagória – vagy mégsem az?
- Lebilincselő, szenzációs írói alkotás, mely azonban választott témája miatt lett oly népszerű. Jézus személyisége, történeti alakja, az egyház történelmi bűnei stb.
- Egyszerű fantazmagóriának lehetne tartani, mégis nagyon sokan rengeteg mindent kész ténynek vesznek benne. Miért? Egyrészt mert a valós adatokat művészien keveri a valótlan vagy pusztán feltételezett adatokkal. Másrészt mert maga a szerző is valósnak tartja a könyv legmeglepőbb állításait (ld. a vele készült TV-s riportok). Valamint azért is, mert különféle okok miatt sokan „szívesen valószínűsítik” a hamis állításokat.
- Ha puszta fantazmagória lenne is: olyan személyeket és közösséget érint, akik és amely nagyon közel áll sokakhoz. Nem lehetne ilyesmit írni pl. valaki élő személynek a nagyszüleiről, szüleiről, vagy családjáról, mert a jogba ütközne. Mohamedről sokkal „szerényebb” megbántásokra hogyan reagált a mohamedán világ?!
- A keresztényeknek és egyházaiknak – ha okosan és szelíden is – fel kell venniük a kesztyűt.

2. A legfőbb – hamis – állítások.
- Jézus nős volt. Mária Magdolna a felesége volt, s Jézus halála után gyermeke született tőle. Mindez Galliában történt, amikor Magdolna Krisztus halála után odamenekült.
- A Szent Grál nem más, mint Mária Magdolna, illetve az ő méhe, amely „Krisztus vérét”, magzatát tartalmazta, s tovább vitte a krisztusi vérvonalat.
- A keresztény (katolikus) egyház bűnös, mert meghamisította kezdettől a tényeket és ma is tévedésben tartja a világot – hatalmi vágytól vezéreltetve. Eltagadta Mária Magdolna és Jézus házastársi viszonyát. Hatalomvágyból „férfiuralmat” vezetett be az apostolok kora óta, s nem engedte, hogy Jézus szándéka szerint Mária Magdolna legyen az egyház vezetője. Jézust kezdetben nem tartották Istennek, csak a Niceai Zsinaton szavazták meg – császári nyomásra – Jézus Istenségét, pusztán egy szavazattöbbséggel. A négy kánoni evangéliumtól különböző evangéliumokat erőszakkal megsemmisítették, hiszen ezek tartalmazták az igazságot. Meghamisították a Bibliát, üldözték az igazságot ismerő és továbbadó titkos társaság tagjait stb.
- Az igazságot és a Szent Grált (Mária Magdolna földi maradványait) egy titkos társaság, a Sion Rend őrizte a történelem során, mely lovagrendi alapon szerveződött meg. Ennek nagymesterei voltak pl. Newton, Leonardo Da Vinci is. A Sion Rend katonai szárnya volt a templomos lovagrend.
- Az igazságot ismerő Da Vinci képein kódolt formában megfestette, hogy Mária Magdolna Jézus felesége volt. Különösen az „Utolsó Vacsora” képén egyértelmű ez. A Jézus mellett ülő, vele együtt egy V alakot képező alak Mária Magdolna.
- Az apokrif evangéliumok, különösen a Nag Hammadiban talált tekercsmaradványok bizonyítják az igazságot. Legalábbis azt, hogy az első keresztények mennyire különbözőképpen ismerték Jézust, különbözőképpen hittek.
- Az „Opus Dei” a katolikus egyház, a Vatikán modernkori titkos, fanatikus erőszakszervezete, mely pénzvágytól és hatalomvágytól indíttatva, a fanatikusok lelkesedését kihasználva ma is üldözi az igazság ismerőit és vallóit.

3. Alapvető problémák az állításokkal kapcsolatban.
- Ha valaki tudományos téren újat állít, az adott tudomány módszereivel igazolnia kell állítását, ha az igazság vélelmére jogot formál. (Régészet, irodalom, művészettörténet stb.)
- A „Da Vinci Kód” állításai Jézusról és az egyházról, a Sion Rendről, magáról Da Vinciről és képeiről semmiféle elfogadott tudományos módszerrel nem igazolhatók, illetve maga a szerző ezzel meg sem próbálkozik. Tudományos körökben kezdettől nevetség tárgya.
- Az alapállítás Jézus házas voltáról, a nők egyházban betöltött szerepéről stb. lehetne igaz is, anélkül, hogy bármilyen keresztény teológiai alaptételt sértene. Ha valóban úgy lett volna, most úgy tudnánk és úgy hinnénk.

4. Az egyes hamis állítások cáfolata:
- Jézus és Mária Magdolna házassága, gyermek születése semmilyen tudományos módon nem igazolható. Sőt, a Magdalai Mária (helységnévvel) megnevezés éppen Mária férjezetlen voltát bizonyítja. A Nag Hammadiban talált irat „társ” megnevezése nem a feleségre vonatkozik. Ezt a kifejezést nem használták a feleségre. A „….. csókolta őt” kitétel nem tudjuk, mire vonatkozik. Mária Magdolna Galliába menekülése és gyermekszülése régi (9. sz.), de tudományosan igazolhatatlan hiedelem Dél-Franciaországban. Azonban ez a hiedelem se tartja Máriát Jézus feleségének és a gyermeket az ő gyermekének.
- A „Szent Grál” pontosan nem azonosítható szent tárgy a középkori hiedelemben. Legtöbben a Jézus által az utolsó vacsorán használt kehellyel azonosították, amelybe Krisztus vérét is felfogták a legenda szerint. Mária Magdolnának vagy az ő méhének azonban senki sem hitte a „grálkereső” korban.
- Az ókori egyház nem hamisította meg a Bibliát. Nagy Konstantin nem ismert egyetlen evangéliumot sem részletesen, a gnosztikusokat még kevésbé. Nem semmisíttetett meg evangéliumokat. Másoltatta a szent könyveket, mert azokból rengeteg megsemmisült az üldözések során. Már jóval Konstantin előtt létrejött a bibliai könyvek kánonja, nem az ő nyomására állították azt össze. Konstantin nem gyakorolt erőszakos nyomást a zsinati atyákra, hanem a teológiai viták megszüntetése volt a célja. A Zsinaton 318 püspök vett részt. Ezek közül csak ötnek voltak kétségei Jézus Istenségével és halhatatlanságával kapcsolatban, s konkrétan csak ketten szavaztak ellene. Arra, hogy Jézust a keresztények kezdettől Istennek tartották, a pogány egykorú írások is tanúskodnak (Plínius stb.), valamint a keresztény vértanúk aktái. A kereszténység nőkkel kapcsolatos gyakorlata a korábbi zsidó társadalmi viszonyokhoz képest sokkal „egyenrangúbb”. A korai, üldözött egyháznak nehezen lehetett alkalma hatalmi vágyakat dédelgetni és a szerző által gyanított erőszakos eszközökkel élni.
- A Sion Rend létezését állítólag igazoló iratot, a nagymesterek neveivel bizonyítottan hamisítók helyezték el a 20. sz. második felében a párizsi Biblioteque Nationale-ban. Semmi más bizonyíték nincs ilyen titkos társaság létére. A Templomos Lovagrendhez semmi köze, mint ahogy a lovagrendnek sem semmiféle grálhoz, illetve Mária Magdolnával kapcsolatos titkokhoz.
Leonardo Da Vinci a szentségeket felvéve, tanúk előtt diktált végrendeletében lelkét Istennek, Szűz Máriának, a szenteknek és angyaloknak ajánlva hal meg.
- Leonardo Da Vinci képeivel kapcsolatos állításoknak a művészettörténészek véleménye szerint semmi köze az igazsághoz. A Mona Lisát egyértelműen nem Da Vinci nevezte el Mona Lisának. Az Utolsó Vacsora képe nem freskó, hanem tempera – eleve nem szánta a művész túl hosszú életűnek. A sok restaurálás miatt már nemigen van benne eredeti. A Da Vinci által készített vázlatok (melyeken az apostolok neve is olvasható) bizonyítják, hogy a kérdéses alak János apostol, és nem Mária Magdolna. Leonardo típusokat kívánt ábrázolni a képen (pl. áruló, áldozat, a legifjabb tanítvány = diák), s ezeket a típusokat az abban a korban népszerű módon festette meg. A diák ezért hosszú hajú, szakálltalan, hangsúlyozottan fiatal ember.
- A Nag Hammadiban talált apokrif evangéliumok (Fülöp evangélium, Mária evangéliuma stb.) egyértelműen legalább 150 évvel a kánoni evangéliumok által után készült, gnosztikus tanokat hirdető írások. A keresztények nagy többsége kezdettől elutasította ezeket a tanokat, ezért ezek az evangéliumok nem is terjedtek el igazán, nem készült belőlük túl sok másolat. Az apokrif evangéliumok sem állítják azonban, hogy Jézus nős lett volna, Mária Magdolnát vette volna el, és hogy gyermekük született volna. Jézus istenségével, megtestesülésével, halhatatlanságával kapcsolatban voltak problémái a gnosztikusoknak. Ráadásul Dan Brown a Holt-Tengeri Tekercseket is az újszövetségi iratok közé sorolja, holott előbb keletkezett ószövetségi és esszénus tekercsekről van szó.
- Az Opus Dei teljesen nyilvános, hivatalosan elfogadott mozgalma a Katolikus Egyháznak. Valóban konzervatív jellegű, de egyáltalán nem fanatikus és erőszakos, nem pénz és hatalomvágyó. Tagjai főként világiak, nincsenek szerzetesei, a papok aránya is csak 2 %.

5. A zsidózó és gnosztikus tanok lényege és azok terjedésének igazi okai.
A gnoszticizmus a keresztény tanítások és a görög filozófia összekeveréséből jött létre. Alapvetően Jézus emberségével és istenségével volt problémájuk. Ők azt állították, hogy Jézus, amennyiben Isten volt, nem testesülhetett meg valójában. Látszat-teste volt csak. Pusztán látszólag szenvedett, emberi alakja, természete, emberi tevékenységei (pl. szenvedése is) elenyésző az isteni természettel szemben. Ezzel szemben a zsidózó eretnekek Jézus Istenségét nem tudták elfogadni igazán. Ők emberi mivoltát domborították ki az istenivel szemben. Mindkét nézetnek voltak az Ókorban követői. Nagy Konstantin korában pedig főleg az ariánusok, a Jézus istenségét tagadók voltak jelentősek. Ezek az eretnek csoportosulások hozták létre a maguk iratait, közöttük az apokrif evangéliumokat is, azonban ezek bizonyíthatóan sokkal későbbiek a kánoni iratoknál, s ezek jelentenek eltérést az eredeti keresztény tanoktól.

6. Miért oly „kapós” a téma a médiákban és az emberek érdeklődésében?
- A vallási és természetfölötti dolgok iránti természetes érdeklődés – jókora ismerethiánnyal párosulva.
- A titkos társaságok, összeesküvés-elméletek népszerűsége.
- A vallásosság eltávolodása az intézményes formáktól. Egyházellenesség, ha az átlagemberek részéről nem is harcos módon. Ugyanakkor húzódhatnak meg a háttérben szervezett egyházellenes csoportosulások is, főként ami a média-visszhangot illeti. Természetesen a könyv és a film óriási anyagi bevétele is csábító lehetett.
- A modernnek tartott nézetek előtérbe kerülése: női emancipáció, felszabadulás mindenféle tekintély, pl. az egyház alól, a szexualitás fontossága a katolicizmus bigottságával szemben stb.
- Ha Jézus csak ember, az egyház csak egy – nagyon is kétes, bűnös – emberi szervezet, akkor igazolva van sokak hitetlensége illetve „magán-hite”.
- Népszerű ma egy olyan nézet, mely szerint a vallások, a kereszténység is, pusztán emberi kitalálmányok. Nem biztos, hogy rosszak, esetleg szükség is van rájuk, de nincs természetfölötti eredetük. Igencsak mindegy tehát, hogy melyiket és milyen mértékben fogadja el az ember. Ezeket a nézeteket jól alátámasztja és kifejezi a Da Vinci Kód.
- Ezzel szemben mi, katolikus keresztények a vallásos hit emberhez méltóbb, boldogítóbb voltát valljuk. Csak ez adhat az embernek erőt, reményt, igazi értékrendet, ez kovácsolhat közösséggé.

VPA Hírporta hir@hirporta.hu