Tisztelt Jeromos Társulat,

   Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt héten Debrecenben több mint
1500-an tekintették meg a Végig a 66-os úton című interaktív
Bibliakiállításunkat a Debreceni Egyetem Díszudvarán. A kiállítást a
Debreceni Református, Evangélikus, Római- és Görög Katolikus Egyetemi
Gyülekezetek együtt szervezték. Küldök egy rövid beszámolót a kiállításról,
          Tisztelettel,
Püski Dániel Református Egyetemi Lelkész

Beszámoló képekkel  >>>        

 Interaktív bibliakiállítás Debrecenben

Több, mint 1500-an a debreceni 66-os úton…

Hat nap alatt több, mint 1500-an látták, a Debreceni Egyetemi Gyülekezetek által az Debreceni Egyetem Díszudvarán szervezett Végig a 66-os úton című interaktív Bibliakiállítást. A kiállítás egyaránt sikert aratott a Debreceni egyetemisták és a városban élő gyülekezeti tagok között, így naponta több százan tekintették meg a Biblia keletkezését játékos, interaktív módon bemutató kiállítást. Mind a Vendégkönyv bejegyzései, mind a kiállításon önkéntesen szolgáló egyetemi gyülekezeti tagok visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy sokak számára meglepetés volt, hogy milyen fiatalosan és közérthető módon mutatta be a Bölcsföldi András által megálmodott anyag a Biblia legfontosabb üzeneteit.

Legnagyobb örömünkre a kiállítást nem csupán az aktív gyülekezeti tagok tekintették meg. A látogatók több, mint fele olyan diák volt, aki még nem aktív tagja egyetlen történelmi egyháznak sem, így reméljük, hogy sokak számára itt válhatott élővé a Biblia üzenete.

Hasonló tapasztalataink voltak a kiállítás kísérőrendezvényeivel kapcsolatban is. Egy hét alatt több különböző helyszínen szerveztünk előadásokat és beszélgetéseket a legkülönbözőbb témákban. Meghívott előadóink előadásokat tartottak a tábori lelkészi szolgálatról, Szentföldről, a Qumrani közösség életéről, irodalmi kávéházat szerveztünk és természetesen istentiszteleti alkalmakat is tartottunk. Összességében több százan jelentek meg ezeken az rendezvényeken is, így reméljük, hogy sokakban sikerült egy kicsit rendhagyó módon felébreszteni a kíváncsiságot a Bibliával kapcsolatban.

Püski Dániel
Református Egyetemi Lelkész
Debrecen

Vissza

Dunakanyar, egyházi hírek
2008. április 10. - Vác

Három nap a Szentírással

„Boldog, aki olvassa” Ez a jelmondata az idei esztendőnek, melyet a keresztény egyházak a Biblia Évének nyilvánítottak. A programsorozatba bekapcsolódott a váci Apor Vilmos katolikus Főiskola is, ahol április első hétvégéjén három napot szenteltek a Szentírásnak. A szervezést a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vállalta magára, a csütörtöktől szombatig tartó konferenciát Beer Miklós megyéspüspök nyitotta meg. A program előadói a teológia, a néprajztudomány, a természettudomány és a hitoktatás művelőiként szóltak a Szentírásról a népes hallgatóság előtt.

A történelmi keresztény egyházak közösen határoztak arról, hogy a 2008-as esztendőt a Biblia évének nyilvánítják, ezzel is népszerűsítve a Szentírást és annak kulturális értékeit. Ugyanakkor a kezdeményezés másik kiemelt célja, hogy a Könyvek Könyvét ne csupán kultúrtörténeti értékként mutassa be, hanem annak olvasását, az evangélium megismerését is előmozdítsa.
A Biblia Éve hálaadás és családi ünnep is egyben, mondta korábban a Szent Jeromos Bibliatársulat elnöke, Tarjányi Béla, aki A Biblia szerepe lelki formálódásunkban címmel tartott előadást múlt héten Vácon. Majd így folytatta, „a Biblia Éve tanúságtétel – emberi vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a vagyonával dicsekszik, van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel egyben hívás és bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték életük boldogulását.”
És végül „ a Biblia Éve az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké is, és a többi keresztény testvérünké is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen, hiszen ők is részesültek Isten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig erősíteni fogja bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.”

A programsorozat részeként került sor a Jézus szenvedéstörténetéról szóló színpadi feldolgozás bemutatására. Az adaptáció Johann Sebastian Bach János passiója, János evangéliumának 18. és 19. fejezete, valamint Erdős Balázs színész írása alapján készült, a rendező Paál Gergely volt. A színpadi előadást a váci székesegyházban tartották.