Sajtó: OrientPress  >>>   


Hamarosan megkezdődik a Szent Pál-év

     Magyar Kurír, jún. 5.

Az előkészületek utolsó szakasza zajlik a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában, ahol június 28-án a pápa megnyitja Szent Pál-évet.

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, a bazilika főpapja a Radio Vaticana munkatársának nyilatkozott az esemény kapcsán. „Az emlékévnek kettős célja van, ahogy a Szentatya kiemelte: jobban megismerni és megismertetni Szent Pál alakját és mérhetetlenül gazdag tanítását, valamint imádkozni és dolgozni az ökumenéért, vagyis az egységért. Az eseménynek már eddig is óriási visszhangja van, reméljük, hogy a Szent Pál-év különösen is az egész keresztény világ javát szolgálja majd – mondta a bíboros.

Az év megnyitóján a Szentatya meggyújt egy lángot, majd átadja a szerzeteseknek, akik az év bezárásáig, 2009. június 29-ig őrizni fogják azt. Ezt követően XVI. Benedek ünnepélyesen kinyitja a Szent Pál-kaput, majd a vesperás elimádkozására kerül sor.

Az eseményen jelen lesz I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, valamint az anglikán egyház egy kis csoportja a canterburyi érsek képviseletében.

Magyar Kurír

 Bábel érsek a Szent Pál évről

     Vatikáni Rádió/Magyar Kurír, 2008. május 10.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szent Pál-évvel kapcsolatos rendezvényeiről Bábel Balázs elmondta: a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye elődje, a Kalocsa-Bácsi Egyházmegye egykor Szent Pál védnöksége alatt állt. Az egyházmegye most címerében őrzi Szent Pál alakját. Június 29-én Bábel Balázs Kecskeméten hirdeti meg a Szent Pál-évet, amely a Biblia évéhez is szorosan kötődik.

Búcsú Szent Pál évére

     Vatikáni Rádió, 2008. május 10.

A Vatkán különleges búcsút engedélyez Szent Pál évére – ezt tették közzé a Vatikánban vasárnap. Az Apostoli Penitenciária dekrétuma kijelenti, hogy minden zarándok, aki Szent Pál évében a népek apostolának, Szent Pálnak a sírját a falakon kívül, Rómában meglátogatja, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételek mellett. Az apostol sírjánál, a Konfessziónál egy Miatyánkot és Hiszekegyet kell imádkozniuk, és imádságos lélekkel fordulni Máriához és Szent Pálhoz.
A búcsút a világ bármely részén el lehet nyerni a Szent Pál tiszteletére szentelt templomokban, és azokban a templomokban, amelyeket a helyi főpásztor kijelöl. Betegek is elnyerhetik ezt a búcsút, ha lélekben csatlakoznak a Szent Pál tiszteletére rendezett ünnepségekhez.
A Szent Pál évét XVI. Benedek pápa 2008. június 28-án délután 5 órakor nyitja meg Rómában, a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában, és az emlékév egy évig fog tartani.

Az Apostoli Penitenciária dokumentuma  
latinul  >>>   és   olaszul  >>>


 

Jövőre Szent Pál-emlékév?
2007. március 2. 11:39

A Zenit hírügynökség jelentése szerint az Egyház emlékévet hirdethet Szent Pál tiszteletére.

A hírt Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika főpapja jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján. A bíboros bemutatta azokat a régészeti kutatásokat, amelyek során feltárták a Szent Pálnak tulajdonított szarkofágot a bazilika főoltára alatt.

Lanza hangsúlyozta, hogy a 2008–2009-re tervezett emlékév meghirdetése még nem hivatalos. Az év egyébként egybeesik Pál apostol születésének 2000. évfordulójával. A bíboros hozzátette: a tervet már Benedek pápának is megemlítette, aki kedvezően fogadta azt, de döntés még nem született.

Magyar Kurír

Kép: www.sulinet.hu

 

 

Szent Pál-emlékévet hirdet a Szentatya
2007. június 21. 12:28

A Falakon kívüli Szent Pál-bazilikához tartozó bencés apátság képviselője bejelentette, hogy XVI. Benedek pápa a népek apostolának tiszteletére emlékévet hirdet.

A Szentatya ezt Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén, június 28-án a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában mondott szentmisén jelenti be – írja a Kathpress hírügynökség.

Bár Szent Pál apostol pontos születési idejét nem ismerjük, a tudomány álláspontja szerint Krisztus után 7 és 10 közé tehető a dátum, az emlékévet tehát születésének 2000. jubileumi éve alkalmából hirdeti ki a pápa.

Az emlékév ötlete a bazilika főpapjától, Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíborostól származik, aki javaslatát néhány hónappal ezelőtt terjesztette a pápa elé. Indoklásában kiemelte Szent Pál szerepét a kereszténység elterjesztésében és elmélyítésében. A világ sok részén megfordult, ahol különösen is tisztelik őt: a neki szentelt emlékévbe ezért törökországi és jeruzsálemi városok is bevonhatók – mondta a bíboros.

A mártírhalált halt apostolt Krisztus után 67-ben a mai Falakon kívüli Szent-Pál-bazilika helyén temették el. Koporsóját a 2002-es ásatások során fedezték fel, és 2006 decembere óta a zarándokok is látogathatják.

Magyar Kurír

Kép: http://jelesnapok.neumann-haz.hu

 

 

Megkezdődött Rómában a Péter-Pál triduum
2007. június 27. 14:14

Június 26-án megkezdődött Rómában a Péter-Pál triduum, amelyet minden évben megtartanak a két apostol, a város fő védőszentjei és a római egyház alapítói tiszteletére.

Amint arról már hírt adtunk, XVI. Benedek pápa csütörtökön, Szent Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában hivatalosan meghirdeti a jubileumi Szent Pál-évet, az Apostol születésének 2000. évfordulója alkalmából.

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros, a bazilika főpapja és a jubileumi év szorgalmazója, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában elmondta, a jubileumi év 2008. június 29-től 2009. június 29-ig tart. Egy évig készülnek a jubileumra, amit esetleg egy harmadik év zár majd le. Számos különleges programot szerveznek ebből az alkalomból.

A Szentatya – ökumenikus jellege miatt – nagy jelentőséget tulajdonít minden tevékenységnek, amely a Szent Pál bazilikában zajlik, legyen az liturgikus, kulturális vagy tanulmányi jellegű. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo a rádiónak elmondta: A programok között szerepel 2008. novemberében egy találkozó, amelynek középpontjában Szent Pál alakja áll, és amelyet egy ismert evangélikus teológus vezet majd. Ezeket a Szent Páli találkozókat kétévenként megrendezik, és minden alkalommal meghatározzák, milyen témát mélyítsenek el a következő időszakban közösen a nem katolikus többi keresztény felekezettel.

A bíboros arról is beszélt, hogy a Szent Pál-bazilika mellett külön hivatalt állítanak fel, amelynek a jubileumi események koordinálása lesz a feladata. Liturgikus szertartásokat, imaciklusokat zarándoklatokat szerveznek a bazilikához, valamint a Közel-Keletre a Népek Apostolának nyomában, hogy tanulmányozzák azokat a szentföldi helyeket, amelyekről olyan sokat lehet olvasni az Apostolok Cselekedeteiben.

A triduum programja szerint kedden délután fél 6-kor Tarcisio Bertone bíboros államtitkár vesperást vezetett és szentmisét mutatott be a bazilikában.

Szerdán 6 órakor kezdődik a vesperás, amelyen részt vesznek Róma keresztény közösségei is. A szertartás végén közösen mondják el a páli szeretethimnuszt.

Csütörtökön este ½ 6-tól XVI. Benedek pápa vezeti az ünnepélyes vesperást, amely során a meghirdeti a Szent Pál jubileumi évet.

Pénteken Szent Péter és Pál apostolok ünnepén este fél 6-kor Edmund Power bencés apát vezeti a vesperást és mutatja be a szentmisét.

A triduum végén, az este 8 órakor kezdődő körmenetbe idén bekapcsolódnak a Rómában jelen lévő különböző keresztény felekezetek képviselői is. A szertartáson Szent Pál láncait viszik körbe.

Magyar Kurír

 

 

Pápai vesperás Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén
2007. június 29. 13:11

A Szentatya június 28-án a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában mondott beszédében emlékévet hirdetett a népek apostolának tiszteletére.

Csütörtökön délután fél hattól XVI. Benedek pápa ünnepélyes vesperást vezetett a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. A szertartás során meghirdette a Szent Pál jubileumi évet, a népek apostola születésének kétezredik évfordulója alkalmából. A jubileumi év 2008. június 28-tól 2009. június 29-ig tart.

A vesperáson jelen volt számos érsek és püspök, közöttük Ternyák Csaba egri érsek, aki pénteken veszi át a Szentatyától a palliumot, a Péter székéhez fűződő szeretetkötelék jelképét.

A Szentatya homíliájában köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus patriarkátus küldöttségét. Elismételte, hogy ezek a találkozások és kezdeményezések a két egyház között nem pusztán udvariassági gesztust jelentenek, hanem közös elkötelezettségüket jelzik amellett, hogy a keleti és nyugati keresztények között mielőbb teljes közösség jöhessen létre. A pápa Emmanuel és Gennadiosz metropoliták személyén keresztül küldte üdvözletét I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának, majd hangsúlyozta: ez a bazilika fontos ökumenikus események színhelye, és emlékeztet arra, hogy közösen imádkozzunk az egység ajándékáért, amelyért Szent Péter és Szent Pál életüket áldozták.

Az emlékév során a pápai bazilikában és a mellette lévő bencés apátságban számos liturgikus, kulturális és ökumenikus eseménysorozatra, továbbá különféle lelkipásztori és szociális kezdeményezésekre kerülhet sor. A világ minden részéből érkezhetnek majd a hívek zarándokként az Apostol sírjához, hogy lelkileg megújuljanak. A Szentatya a kezdeményezések között felsorolta a különféle tanulmányi összejöveteleket, a páli szövegek különleges kiadványait, amelyek megismertetik a bennük lévő tanítás végtelen gazdagságát.

A világ minden részén hasonló kezdeményezések indulhatnak: egyházmegyékben és szentélyekben, kegyhelyeken, szerzetesi, tanulmányi vagy szociális intézményekben, amelyek Szent Pál nevét viselik, és tanításából merítenek ihletet.

Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

 

 

Szent Pál-év Törökországban
január 18. 12:09

„Szent Pál példaképe lehet minden törökországi kereszténynek” – írták az ország püspökei a Szent Pál-év megnyitása alkalmából. Idén ünneplik a „népek apostola" születésének kétezredik évfordulóját.

Január 25-én, Szent Pál megtérése liturgikus ünnepén, Törökország minden plébániáján felolvassák azt az üzenetet, amelyet az ország főpásztorai írtak a „népek apostola" születésének kétezredik évfordulójára emlékező jubileumi év alkalmából. A Szentatya által meghirdetett év nagy visszhangra talált Szent Pál szülőföldjén. „Olyan eseményről van szó, amely az egész kereszténységet érinti” – olvashatjuk a főpásztorok körlevelében. Különösen fontos azonban a törökországi keresztények számára, mivel Szent Pál ezen a területen folytatta hithirdetésének jelentős részét. A püspökök az apostolt Törökország minden kereszténye számára példaként mutatják fel. Arra kaptak meghívást, hogy elmélyítsék a párbeszédet a muzulmán világgal, megőrizve önazonosságukat, amint azt a szétszóratás első keresztény közösségei is tették.

Számos ökumenikus kezdeményezés követi majd a jubileumi év hivatalos megnyitását, amelyre június 21-én és 22-én kerül sor. Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke Szent Pál szülővárosában, Tarzuszban mutat be szentmisét. A programban június 28-án és 29-én római zarándoklat szerepel. A püspökök arra kérik a hatóságokat, hogy engedélyezzék az ősi tarzuszi Szent Pál-templom újra megnyitását, amelyet jelenleg múzeumként használnak. A jubileumi év jó alkalom lenne arra is, hogy felújítsák a helyi egyház és az ankarai hatóságok közötti párbeszédet, és javítsák az ország keresztény kisebbségének jogi státuszát.

Luigi Padovese püspök, anatóliai apostoli helynök annak a véleményének adott hangot egy sajtókonferencia során, hogy a jubileumi Szent Pál-év minden bizonnyal sok zarándokot vonz majd Tarzuszba, akiknek szükségük lenne egy istentiszteleti helyre, ahol imádkozhatnak.

Vatikáni Rádió / Magyar Kurír

 

 

Zarándokközpont Szent Pál szülőhelyén?
január 7. 12:22

A kölni érsek, Joachim Meisner bíboros azt javasolja Törökországnak, hogy a vallásszabadság jeleként és a feszültségek oldásáért tegye lehetővé egy keresztény zarándokhely létrehozását a kilikiai Tarzuszban.

Kétezer éve ezen a helyen született Szent Pál apostol, akinek tiszteletére XVI. Benedek pápa a 2008-as esztendőt nemzetközi emlékévnek nyilvánította – írja a Kathpress.

Meisner bíboros a Németországban működő Ditib (Török Iszlám Unió Vallási Intézet) támogatását kéri, hogy Tarzuszban tegye lehetővé egy zarándokközpont és egy kis templom felépítését. Ez a kölcsönös megértés jele lenne, és itt, Kölnben egyfajta gesztusértéke is lenne, mondta a bíboros a kölni mecsetépítés körüli vitákra célozva.

A Ditib részéről a párbeszéddel megbízott Bekir Alboga támogatja Meisnert, és a török vallási hatóság, a Divanet nyitottságát hangsúlyozta. Az ő beleegyezésük azonban egy ilyen sokrétű esetben „bizonyára nem elég”. Alboga találkozót javasolt a kölni érsek számára, hogy mérlegeljék a támogatás lehetőségét. Törökországi keresztény körökben egyelőre nem kommentálták Meisner kezdeményezését.

A CDU is támogatja a kölni bíboros érsek javaslatát

A német Kereszténydemokrata Unió képviselője, Willi Zylajew levélben kérte Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnököt a projekt felkarolására. A Német Püspöki Konferencia egyébként a Szent Pál-évben zarándokutat szervez Tarzuszba.

A kereszténység Tarzuszban

Tarzusz központjában áll egy XI. századi templom, amelyben naponta tartanak szentmisét. Közelebbről nézve Tarzuszban rengeteg 1922 előtti emlék található, amikor a keresztények – túlnyomórészt örmények – még a lakosság 50%-át tették ki.

Magyar Kurír

Kép: www.domradio.com