Szent András Evangelizációs Iskola

INFORMÁCIÓ: Tóth Anikó 1116 Budapest, Szent András Evangelizációs Iskola,
Fehérvári út 168-178. „C” fsz. 35., +3630 3808159, aniko.toth@ujevangelizacio.hu

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. fokozat: a keresztény élet alapjai
1. Új Élet–Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

3.fokozat:hogyan képezzünk evangelizátorokat?
15.Mária: a tanítvány és az evangelizátor mintaképe
16.Biblikus teológia
17.Maranatha: a reménység tanúi
18.Péter: az Egyházról
19.Melkizedek: a liturgiáról
20.Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
21. Jetró: az ökumenéről

2.fokozat: hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10.Apolló: a tanító iskolája
11.Pál titka: a sikeres evangelizáció
12.Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13.Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
14.Apologetika: miért hiszünk?

Választható kurzusok
a) Az evangélium hét fiatalja
b) Jézus uralma: tized
c) Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
d) Isten Országa: a közösségi élet iskolája

 

Jelenleg folyó és készülő kurzusokat ld. a http://szentandras.ujevangelizacio.hu címen.

A Szent András Evangelizációs Iskola (régi nevén KE-KA-KO) a 80-as években alakult Mexikóban, José H. Prado Flores és Emiliano Tardif atya közös munkájával (ők ketten a Jézus él, Jézus a Messiás, és sok más könyv szerzői). Ma már a világ több országában több mint 1200 iskola működik, amelyek a KE-KA-KO látásmódját követik. Ennek a látásmódnak az alapja pedig a Jézusi parancs: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15)

Az Egyház azért van, hogy evangelizáljon (EN 14), az iskola ezt akarja megvalósítani, hogy minden ember megismerhesse az Élet Urát, de ne csak megismerje, hanem aktívan együtt éljen is vele, úgy, mint az apostolok éltek Jézussal, s dolgoztak Isten Országának növekedéséért.

A vízió, vagy KE-KA-KO látásmód több elemből áll (a KE-KA-KO egy mozaikszó, mely az alábbi szavakból áll össze):

- KErügma – a Názáreti Jézus győzelmének evangéliuma, melyet hirdetnünk kell, és életünkkel tanúskodni róla.
- KArizma – a Szentlélek ajándékai, melyek segítik a missziós munkát, és a mindennapokban megélni Jézus tanítását. A Lélek erejére, s nem emberi bölcsességre támaszkodunk.

- KOinonia – az evangelizáció csak közösségben és közösséggel lehet hatékony. Kereszténység közösség nélkül nem működik.

Az iskola nem egy mozgalom, hanem egy szolgálat minden plébánia, közösség és megújulási mozgalom felé.

Az iskola evangelizációs módszertana a kurzusok, melyek nem lelkigyakorlatok, hanem közösségben való képzések kidolgozott tartalommal és módszerrel. Több mint 20 kurzus van kidolgozva, melyek keresztény életünk egy-egy sajátosságát, fontos elemét mélyítik el; pl. a Biblia szeretetét, megtanulni tanítványnak lenni, megismerni Jézust az igén keresztül…

Az iskola bevezető kurzusa a Fülöp kurzus, melynek célja megtérésre, egy mélyebb elköteleződésre vezetni, találkozni az Élő Isten szeretetével és betöltekezni a Szentlélekkel. Ez a kurzus egy hétvégét vesz igénybe, és hat témából áll, melyek segítik az elmélyülést. Az iskola sajátossága, hogy nem csak előadó-hallgató viszony van, hanem aktívan bevonja a résztvevőket is a kurzus folyamatába – az előadások mellett énekekkel, képekkel, közösségi vagy egyéni aktivitásokkal.

A Pál kurzus megtanít bennünket evangelizálni, hirdetni Krisztus örömhírét, és tanúságot tenni hitünkről.

Az Emmausz kurzus megismerteti velünk a Bibliát és tüzet ad szívünkbe, hogy minél többet olvassuk az Úr szavát.

János kurzus a tanítványság iskolája.

Jézus kurzus bemutatja Jézus személyét a négy evangélista szemszögéből. Máté, Márk, Lukács és János első olvasásra szinte egyformán mutatja be Jézust, de mindegyikük Jézusa mégis kicsit más, mert személyes. A te Jézusod milyen?

A Közösség kurzus pedig rávilágít, hogy Isten Országa közöttünk van a közösségben, ahol a tanítványok egy szívvel-lélekkel együtt vannak.