2008 A BIBLIA ÉVE

 

        "Éhséget bocsátok a földre,

             éhséget, de nem kenyérre,

                 szomjúságot, de nem vízre,

            hanem az Úr igéjének hallgatására"

                                                   (Ám 8,11)

 

Cél: mindenkivel megismertetni a Szentírást

        ösztönözni az egyéni és közösségi bibliaolvasást

        egyének és közösségek hitéletét erősíteni

        lelkesíteni az embereket a Biblia iránt

 

Mottók: 1. Aki keres, talál (Mt 7,8)

              2. Gyertek és meglátjátok (Jn 1,39)

              3. Menjetek és hirdessétek (Mk 16,15)

 

Egyének és közösségek számára adunk
 ötletgazdag kínálatot

reményünk szerint további ötleteket ébresztve

A Biblia Éve: hálaadás  Isten népe tiszta szívből hálát ad Istennek a Szentírásért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte irántunk való szeretetét, megmutatta életünk értelmét, elmondta, hogyan érdemes élnünk, hogyan válhatunk igazán értékes emberekké, hogyan járulhatunk hozzá egy új, szeretetre épülő közösség, "or­szág" felépítéséhez. A zsidóság ős­idők óta évente megtartja a Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvényekért. Nekünk, keresztényeknek sokkal több okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi sokkal többet kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok által!

A Biblia Éve: családi ünnep – A Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a lelkiségi csoportoké, a családé – egyszóval: a krisztusi szeretet által teremtett és áthatott közösségeké. A közösségek, családok megün­neplik a számukra fontos évfordulókat, eseményeket – a krisztusi kö­zösségnek jó oka van arra, hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a Bib­liának, a közösség életét alapvetően meghatározó isteni ajándéknak.

A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a vagyonával dicsekszik, van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel egyben hívás és bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték életük boldogulását.

A Biblia Éve: az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké is, és a többi keresztény testvérünké is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk és ta­nú­ságtételünk velük közös legyen, hiszen ők is részesültek Isten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig erősíteni fogja bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.

 


+  A Biblia a zenében    +

Hangverseny, kórus és orgona, bibliai tárgyú művek.

Összeállította: Kecskés Mónika és Deák László

(A IV/5. sz. programhoz)

 

Bibliai témájú orgonaművek (romantikus, 20. sz.-i művek): Du­pré: Passió szimfónia (A világ várja a megváltót, A születés,  Kereszt­re­fe­szítés, Feltámadás)  Itt nincs pontos bibliai idézet. – Eben: Job (8 tétel) – Escaich: 4e esquisse (50. zsoltár)Franck: 150. zsoltár (kórus + orgona) – Gárdonyi Zsolt: Krisztus 7 szava, Magnificat (ének + orgona) – Kodály: 114. genfi zsoltár (kórus + orgona) – Langlais: Počmes évan­géliques (L’Annociation – angyali üdvözlet, La Nativité – a születés, Les Rameaux – bevonulás Jeruzsálembe), 5 meditáció az apokalipszisről, 3 meditáció a Szentháromságról (tételek: az Atya, a Fiú, a Szentlélek), Mors et resurrectio, Le chemin de la Croix (keresztút), 6 antiennes (6 karácsonyi meditáció) – Liszt: Tu es Petrus, Via crucis (Kreuz­an­dach­ten) – Mendelssohn: A-dúr szonáta, 6. szonáta (Vater unser)Mer­kel: d-moll szonáta (4 kezes) – Messiaen: La Nativité (9 meditáció), A megdicsőült test (7 meditáció), Pünkösdi mise, Le banquet céleste, Livre d’orgue, Livre de Saint Sacrémente, Apparition de l’église éter­nelle, Meditációk a Szentháromság misztériumáról – Mulet: Tu es Petra… – Reubke: Szonáta (zsoltár)

Régi zene, barokk művek: J. Haydn: Krisztus 7 szava (for­tepiano át­irat) – J. Kuhnau: Bibliai szonáták (csembalo)

Magnificatok: C. Paumann: Magnificat – Buxheimi orgo­na­könyv: Magnificatok – Varsói orgonatabulatura: Magni­ficat – Tabu­la­tu­ra no­va: Magnificat – J. E. Kindermann: Mag­nificat – H. L. Hass­ler: Mag­ni­ficat – Chr. Erbach: Mag­nificat – G. B. Fasolo: Magnificat – F. Ro­ber­day: Magnificat – S. A. de Aguilera de Heredia: Magnificat – G. Ca­vazzoni: Magnificat – M. A. Cavazzoni: Magnificat – P. Attaig­nant: Magnificat – C. Merulo: Magnificat – G. Diruta: Mag­nificat – A. Ca­bezon: Magnificatok és zsoltárok (Salmodia princi­pan­­tes, salmodia para el magnificat) – H. Praetorius: Magnificat – J. Prae­­torius: Mag­nificat – Buxtheude: Magnificat – Titelouze: Mag­ni­fi­cat – S. Scheidt: Mag­nificat – Pachelbel: Magnificat fúgák

Vater unser kezdetű korálelőjátékok, korálvariációk (Bach, Bux­theude, Sweelinck stb)

Zsoltárok: Lublini János orgonatabulaturás könyve: Zsol­tárok – Krakkói orgonatabulatura: Zsoltárok – J. Redford: Mi­serere (50. zsoltár) – W. Byrd: Miserere – J. Pieters Sweelinck: 140. zsoltár – J. Bull: Miserere (50. zsoltár) – T. Tomkins: Miserere – A. van Noordt : 6., 14., 25. 116. zsoltár