Emlékezés a 130 éve született Schütz Antalra

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a szakmai napok sorában október 20-án a 130 éve született egykori nagynevű professzorra, Schütz Antalra emlékeztek. A szakmai napot a Hittudományi Kar Dogmatikai Tanszéke szervezte a Kar hallgatói és érdeklődők számára, de számos kolléga is jelen volt a testvér-intézmények professzorai közül.

Az előadások sorozatát ezekkel a szavakkal vezette be a konferencia szervezője, Puskás Attila professzor, a Dogmatika Tanszék jelenlegi vezetője: "Ezen a konferencián Schütz Antal nagy egyénisége és teológiai életműve előtt szeretnénk tisztelegni. Konferenciánk mottója egy idézet magától Schütz Antaltól: A Deum in Deo, azaz Istenhez Istenben. 1950-ben állított össze a nagy piarista hittudós felnőtt keresztények számára egy imakönyvet, és ennek az imakönyvnek a fedőlapjára címként szánta ezt az idézetet: Ad Deum in Deo, Istenhez Istenben. De találhattunk volna másik mottót is konferenciánk számára, például azt az ágostoni kijelentést, amit maga Schütz Antal idéz kétkötetes dogmatikájának az elején, amely ágostoni mondat a teológia hivatását fogalmazza meg a következőképpen: Theologia Deum docet, a Deo docetur, ad Deum ducit – azaz: a teológia Istent tanítja, az Istenről tanít, de ezt úgy teszi, hogy maga tanul az Istentől, és ennek a gyümölcse az, hogy elvezet Istenhez. Schütz Antal egész pályafutása ezt a hitvallást tükrözi. A Hittudományi Karon 1916-tól 1946-ig, harminc éven keresztül volt a Dogmatika Tanszéknek tanszékvezető professzora. Kétkötetes magyar nyelvű dogmatikájával megajándékozta hallgatóit, és generációk nőttek fel ezen a dogmatikán, Istennek a hitigazságait, misztériumait ezen dogmatika közvetítésével ismerték meg. Négy kiadást ért meg ez a dogmatika, latin nyelvre is lefordították, és nemzetközi elismertségnek örvendett. Schütz Antal teológiai programját, ami az ágostoni mondatban megfogalmazódott, dékánként is célkitűzésének tekintette, kétszer választották meg a Hittudományi Kar dékánjának, és az is ismeretes előttünk, hogy a Pázmány Péter Királyi Tudományegyetemnek rektora is volt, rector magnificus-a. A Magyar Tudományos Akadémia előbb levelező, majd rendes tagjaként is, és a Szent István Akadémia tagjaként is ezt az életprogramot, ezt krisztusi hivatást követte. Konferenciánk célja tisztelegni őelőtte, a nagy életmű előtt, és ízelítőt adni a mai teológus hallgatók számára, felvillantani valamit ebből a nagy életműből." (Meghallgatás >>>)

A következőkben négy előadás hangzott el Schütz professzor méltatására: Borján Tibor piarista atya előadása "Schütz Antal, a piarista szerzetes" címmel. (Az előadás meghallgatása >>>) Ezt követte Bolberitz Pál professzor előadása "Schütz Antal, a nagy bölcselő, filozófus" címmel. Schütz Antal dogmatikai tanítását Puskás Attila professzor ismertette, Kuminetz Géza professzor pedig Schütz Antalt mint nevelőt, pedagógust mutatta be, egyben ismertette a neves professzor most megjelent Pedagógia című művét. Schütz professzor nevelői tevékenysége ugyancsak kiemelkedő volt, és ebben a tárgykörben is jelentek meg kisebb tanulmányai, így a Magyar életerő, Az Ige szolgálatában, az Eszmék és eszmények című gyűjteményes kötetekben, valamint a Pázmány mint nemzetnevelő című dolgazatában. Ám élete utolsó szakaszában írott összefoglaló nevelési kézikönyve, melyet Pedagógia címmel, 1948-as keltezés idővel gyorsírással készített, (s amit Sima János volt teológiai tanár gépelt le 1965-ban az akkori piarista tartományfőnök kérésére), ismeretlen nemcsak a pedagógus társadalom, de a szakmai akadémikus körökben is. Örömünkre szolgál, hogy ez a mű a Szent István Társulat gonozásásban végre megjelenhetett és mindenki számára elérhető: Schütz Antal, Pedagógia, Szt. István Társulat 2010, sajtó alá rendezte: Kuminetz Géza.

A nagy teológus életművét és személyiségét méltató megemlékezések sorát végül egy másik rendtársnak, Lukács László professzornak visszaemlékezése zárta.

Ld. még:  Magyar Kurír   VPA Hírporta