NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG

Kiadványaink a Biblia Évére 

megnéz

 

Biblia-tábor Tomka Ferenc összeállítása

program

letöltés

Készülő programok 

megnéz

 

Eddig megvalósult programok 

megnéz

 

Vallomás a Szentírásról: Erdő Péter bíboros érsek

 

hang

Bibliák megáldása – Ünnep

szöveg

letöltés

Bibliaboltunk ajánlata – Árlista

szöveg

 

A Bibliatársulat kiadványai

szöveg

 

Olvassuk el két év alatt a Szentírást!

leírás

naptár

Eladó a Vatikáni Kódex !

híradás

képek

H í r e i n k  

szöveg

 

Vallomás a Szentírásról: Erdő Péter bíboros érsek

 

hang

Vallomás a Szentírásról: Márfi Gyula érsek

 

hang

Vallomás a Szentírásról: Gelley Anna munkatársunk

 

hang

Eladó a Vatikáni Kódex !

híradás

képek

Az Újszövetség cigányul    

 

letöltés

A Magyar Kurír bemutatja Társulatunkat  

megnéz

 

Városmisszió Családi bibliaolvasás: Vándor Evangélium-program / Mária Rádió a városmisszóról

program

hang

F ó r u m  

szöveg

 

Társulatunk tevékenysége 2006-ban

szöveg

 

Körlevél a Szentírásról

szöveg

 

A “Da Vinci kód”-ról    

tanulmány

letöltés

Énekek   Indulj és menj, hirdesd Szavam, Legyetek jók, stb.

 

hang

Jézus, a nevelő Tajdina József

tanulmány

letöltés

Biblikus irodalom 1990-től 2006-ig

szöveg

letöltés

Biblikus irodalom 1900-tól 1989-ig

szöveg

letöltés

Biblikus irodalom 1900 előtt

szöveg

letöltés

Bibliák megáldása – Ünnep

szöveg

letöltés

A Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás  

 

letöltés

Az Újszövetség görögül    

 

letöltés

Vallomás a Szentírásról: Balás Béla

szöveg

 

Vallomás a Szentírásról: Bíró László

szöveg

hang

Vallomás a Szentírásról: Gyürki László

szöveg

 

Vallomás a Szentírásról: Kerekes Károly O.Cist.

szöveg

hang

Vallomás a Szentírásról: Nemeshegyi Péter S.J.

szöveg

hang

Vallomás a Szentírásról: Tomka Ferenc

 

hang

Vallomás a Szentírásról: Mihályi Angyalka   

 

hang

Vallomás a Szentírásról: Vértesaljai László S.J.

DVD  

hang

Egy magyar szerzetespap a GULÁG-on: Olofson Placid SDB

előadás

 

A Szentírás és én: Vágvölgyi Éva

szöveg

 

Vallomás a Szentírásról: Varga Béláné Irénke

szöveg

hang

A Miatyánk, ahogy Jézus imádkozta

 

hang

Bibliaboltunk ajánlata (árlista)

szöveg

 

A Bibliatársulat kiadványai

szöveg

 

Könyvrecenziók  

szöveg

 

Jeromos füzetek

leírás

 

Jeromos Bibliakommentár

leírás

 

Régi magyar bibliafordítások  

 

képek

Vasárnapi gondolatok (perikópák)

szöveg

 

Imaórák a Bibliaközpontban

(leírás)

képek

Bibliaiskola  

leírás

képek

Bibliaapostolképző szemináriumaink

leírás

képek

Biblikus Figura-készítő hétvége  

leírás

képek

Biblikus professzorok konferenciája

leírás

képek

Bibliaórák a Mária Rádióban

leírás

 

2008 a BIBLIA ÉVE

leírás

 

A Szentírás apostolai (Bibliaapostolság)

tanulmány

 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

leírás

 

A Bibliatársulat Alapszabálya

szöveg

 

A Bibliaközpont

leírás

képek

A Szentírás Alapítvány

leírás

 

Belépés a Bibliatársulat tagjai sorába

leírás

 

A Szentírásnak az Egyházban betöltött szerepe

előadás

 

A »Dei Verbum« zsinati határozat eredete

előadás

 

A Káldi-Neovulgáta bibliafordításról

tanulmány

 

Konkordancia a Káldi-Neovulgáta bibliafordításhoz

leírás

 

Cigányok, cigány bibliafordítás

tanulmány

 

Kérdések az Ószövetség deuterokanonikus könyveiről

szöveg

 

Az Egyházatyák Bibliája, a Septuaginta
és a vele kapcsolatos kérdések

tanulmány

 

IRÁNYELVEK
A felekezetközi együttműködéssel készülő bibliafordításokhoz

dokum.

 

Erdély: a Katolikus Magyar Bibliatársulat

leírás

képek

Vajdaság: Csóka, Zenta stb.

leírás

képek

Kárpátalja

leírás

 

A Német Bibliatársulat

leírás

 

A Katolikus Bibliaszövetség

leírás

képek

Katolikus Bibliaszövetség:
Vatikáni Rádió a Világszövetség római kongresszusáról

képek

hang

A Közép-Európai Bibliatársulatok Munkaközössége
(a Világszövetség Középeurópai Régiója)

leírás

képek

A szentírástudomány egykori professzorai

leírás

 

Ötletek, javaslatok

leírás

 

Olvassuk el két év alatt a Szentírást!

leírás

naptár

Amiért hálásak vagyunk

leírás

 

Mócsy Imre S.J.-ről:  Interjú P. Nemeshegyi Péter S.J. atyával

 

hang

Mócsy Imre S.J.-ről:  Interjú Tarjányi Bélával

 

hang

P. Tarjányi Ferenc SDB: Séta bölcsőhelyem körül

 

hang

Vágvölgyi Éva: Séta bölcsőhelyem körül

 

hang

Tarjányi Béla: Közelkép

 

hang