EMMI támogatás 2018

 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat immár több, mint két évtizede sikerrel forgalmazza a közkedvelt Káldi-Neo­vulgáta katolikus bibliafordítást.

2019-ben 8000 db. Káldi-Neovulgata Biblia je­len­he­tett meg

az "EMMI Egyházi közösségi célú programok és beru­házások támogatása" elnevezésű támogatásának se­gít­­sé­gé­vel. A tá­mo­gatás azonosítója: EGYH-KCP-18-P-0117.

 A kapott támogatásért hálás köszönetet mondunk!

 

    Az ADÓ 1 %-a (NAV)

 

2018-ban

 

Beérkezett 6.282.- Ft

Átutalva a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak különböző méretű kiadásainak tá­mo­ga­tására

 

2019-ben

 

Beérkezett 47.041.- Ft

Tervezett: Cigány Nyelvű Hangosköny (CD) kiadása.

A kiadás elmaradt. Az összeget tartalékoltuk 2020-ra.

 

2020-ban

 

Beérkezett 26.555.- Ft. Áthozat: 47.041 Ft

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak különböző méretű kiadásainak támogatására.

Felhasználás folyamatban.

 

    EMMI támogatás 2020

 

Az "EMMI Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása" elnevezésű programra beérkezezett 9.400.000 Ft a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak Újszövetség kiadásának nyomdaköltségére, valamint a Bibliatársulat működési költségeinek fedezésére.

Felhasználás folyamatban.