JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR

VILÁGHÍRŰ BIBLIAKOMMENTÁR MAGYAR NYELVEN

Tartalom
1. kötet
2. kötet
3. kötet
Szerzők 
 
 

vissza az elejere

 

Tartalom I. kötet

Ajánlás - Dr. Seregély István
     egri érsek, a MKPK elnöke

Előszó a Jeromos Bibliakommentár 1990-es kiadásához
Carlo Maria Martini S.J., bíboros

Bevezető a Jeromos Bibliakommentár 1968-as kiadásához
Augustin Bea S.J., bíboros

Előszó
R. E. Brown - J. A. Fitzmyer - R. E. Murphy

Előszó a magyar kiadáshoz
Thorday Attila

A kötet szerzői

Rövidítések, átírások

1 Bevezetés a Pentateuchusba
 Roland E. Murphy, O.Carm.

2 Teremtés könyve
 Richard J. Clifford, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

3 Kivonulás könyve
 Richard J. Clifford, S.J.

4 Leviták könyve
 Roland J. Faley, T.O.R.

5. Számok könyve
 Conrad E. L'Heureux

6 Második Törvénykönyv
 Joseph Blenkinsopp

7 Józsue könyve
 Michael David Coogan

8 Bírák könyve
 M. O'Connor

9 Sámuel első és második könyve
 Antony F. Campbell, S.J.
 James W. Flanagan

10 Királyok első és második könyve
 Jerome T. Walsh
 Christopher T. Begg

11 Bevezetés a prófétai irodalomba
 Bruce Vawter, C.M.

12 Héber költészet
 Aloysius Fitzgerald, F.S.C.

13 Ámosz jövendölése
 Michael L. Barré, S.S.

14 Ózeás jövendölése
 Dennis J. McCarthy, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

15 Izajás 1-39. könyve
 Joseph Jensen, O.S.B.
 William H. Irwin, C.S.B.

16 Mikeás jövendölése
 Léo Laberge, O.M.I.

17 Szofoniás, Náhum, Habakuk jövendölései
 Thomas P. Wahl, O.S.B.
 Irene Nowell, O.S.B.
 Anthony R. Ceresko, O.S.F.S.

18 Jeremiás könyve
 Guy P. Couturier, C.S.C.

19 Ószövetségi apokaliptika és eszkatológia
 John J. Collins

20 Ezekiel jövendölése
 Lawrence Boadt, C.S.P.

21 Deutero-Izajás és Trito-Izajás könyve
 Carroll Stuhlmueller, C.P.

22 Aggeus, Zakariás, Malakiás jövendölései
 Aelred Cody, O.S.B.

23 Krónikák első és második könyve, Ezdrás könyve, Nehemiás könyve
 Robert North, S.J.

24 Joel és Abdiás jövendölései
 Elias D. Mallon

25 Dániel jövendölése
 Louis F. Hartman, C.SS.R.
 Alexander A. Di Lella, O.F.M.

26 A Makkabeusok első és második könyve
 Neil J. McEleney, C.S.P.

27 Bevezetés a bölcsességi irodalomba
 Roland E. Murphy, O.Carm.

28 A Példabeszédek könyve
 Thomas P. McCreesh, O.P.

29 Az Énekek éneke
 Roland E. Murphy, O.Carm.

30 Jób könyve
 R. A. F. MacKenzie, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

31 A Prédikátor könyve
 Addison G. Wright, S.S.

32 Jézus, Sírák fiának könyve
 Alexander A. di Lella, O.F.M.

33 A Bölcsesség könyve
 Addison G. Wright, S.S.

34 Zsoltárok könyve
 John S. Kselman, S.S.
 Michael L. Barré, S.S.

35 Rút könyve
 Alice L. Laffey

36 Jeremiás siralmai
 Michael D. Guinan, O.F.M.

37 Báruk könyve
 Aloysius Fitzgerald, F.S.C.

38 Tóbiás könyve, Judit könyve, Eszter könyve
 Irene Nowell, O.S.B.
 Toni Craven
 Demetrius Dumm, O.S.B.

39 Jónás könyve
 Anthony R. Ceresko, O.S.F.S.
 

vissza az elejere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tartalom II. kötet
Rövidítések jegyzéke

40 A szinoptikus probléma
Frans Neirynck

41 Evangélium Márk szerint
Daniel J. Harrington, S.J.

42 Evangélium Máté szerint
Benedict V. Viviano, O.P.

43 Evangélium Lukács szerint
Robert J. Karris, O.F.M.

44. Az Apostolok cselekedetei
Richard J. Dillon

45 Bevezetés az Újszövetség leveleihez
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

46 Első levél a tesszalonikieknek
Raymond F. Collins

47 Levél a galatáknak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

48 Levél a Filippieknek
Brendan Byrne, S.J.

49 Első levél a korintusiaknak
Jerome Murphy-O’Connor, O.P.

50 Második levél a korintusiaknak
Jerome Murphy-O’Connor, O.P.

51 Levél a rómaiaknak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

52 Levél Filemonnak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

53 Második levél a tesszalonikieknek
Charles Homer Giblin, S.J.

54 Levél a kolosszeieknek
Maurya P. Horgan

55 Levél az efezusiaknak
Paul J. Kobelski

56 Lelkipásztori levelek
Robert A. Wild, S.J.

57 Péter első levele
William J. Dalton, S.J.

58 Jakab levele
Thomas W. Leahy, S.J.

59 Júdás levele
Jerome H. Neyrey, S.J.

60 Levél a zsidóknak
Myles M. Bourke

61 Evangélium János szerint
Pheme Perkins

62 János levelei
Pheme Perkins

63 Jelenések könyve
Adela Yabro Collins

64 Péter második levele
Jerome H. Neyrey, S.J.
 

vissza az elejere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalom III. kötet

Rövidítések és átírások

65 Sugalmazás
Raymond F. Collins

66 A kánon
R. F. Collins - Raymond E. Brown S.S.

67 Apokrifek holt-tengeri tekercsek egyéb zsidó irodalom
Raymond E. Brown, S.S. - Pheme Perkins - Anthony J. Saldarini

68 Szövegek és szövegváltozatok
Raymond E. Brown, S.S. - D.W. Johnson, S.J. - Kevin G. O’Connell, S.J.

69 A Modern ószövetség-kutatás
Alexa Suelzer, S.P. - John S. Kselman, S.S.

70 A modern Újszövetség-kutatás
John S. Kselman, S. S. - Ronald D. Witherup, S. S.

71 Hermeneutika
Raymond E. Brown, S. S. - Sandra M. Schneiders, I.H.M.

72 Egyházi megnyilatkozások
Raymond E. Brown S.S. - Thomas Aquinas Collins OP

73 Biblikus földrajz
Raymond E. Brown, S.S. - Robert North, S.J.

74 Biblikus régészet
Robert North S.J. - Philip J. King

75 Izrael története
Addison G. Wright, S.S. - Roland E. Murphy, O.Carm. - Joseph A. Fitzmyer, S.J.

76 Izrael vallási intézményei
John J. Castelot - Aelred Cody, O.S.B

77 Az ószövetségi gondolkodás elemei
John L. McKenzie - R. E. Brown

78 Jézus
John P. Meier

79 PÁL
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

80 A korai egyház
Raymond E. Brown S.S. - Carolyn Osiek R.S.C.J. - Pheme Perkins

81 Az újszövetségi gondolkodás elemei
Raymond E. Brown, S.S. - John R. Donahue, S.J. -
Donald Senior, C.P. - Adela Yarbro Collins

82 Szent pál teológiája
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

83 Szent János teológiája
Francis J. Moloney, S.D.B.

Név és Tárgymutató

vissza az elejere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerzők

Barré, Michael L.  Menlo Park, CA. Ámosz jövendölése,
  Zsoltárok könyve
Begg, Christopher T.  Washington, DC. Királyok második könyve
Blenkinsopp, Joseph  Notre Dame, IN. Második Törvénykönyv
Boadt, Lawrence  Silver Spring, MD. Ezekiel jövendölése
Bourke, Myles M.  New York, NY. Levél a zsidóknak
Brown, Raymond E.  New York, Ny. Kánon,
  Apokrifek, Szövegek és szövegváltozatok, Hermeneutika,
  Egyházi megnyilatkozások,
  Biblikus földrajz,
  Korai egyház,  Az újszövetségi gondolkodás elemei
Byrne, Brendan  Melbourne, Ausztrália Levél a Filippieknek
Campbell, Antony F.  Melbourne, Ausztrália Sámuel első könyve
Castelot, John J.  Plymouth, MI. Izrael vallási intézményei
Ceresko, Anthony R.  Toronto, Kanada Habakuk jövendölése, Jónás jövendölése
Clifford, Richard J.  Cambridge, MA. Teremtés könyve,   Kivonulás könyve
Cody, Aelred  St. Meinrad, IN. Aggeus jövendölése,
  Zakariás jövendölése,
  Malakiás jövendölése,       Izrael vallási intézményei
Collins, John J.  Notre Dame, IN. Ószövetségi apokaliptika      és eszkatológia
Collins, Raymond F.  Louvain, Belgium Első levél a tesszalonikieknek,      Sugalmazás,
  Kánon
Collins, Thomas Aquinas  Providence, RI. Egyházi megnyilatkozások
Coogan, Michael David  North Easton, MA. Józsue könyve
Couturier, Guy P.  Montreal, Kanada Jeremiás jövendölése
Craven, Toni  Fort Worth, Tx Judit könyve
Dalton, William, J.  Melbourne, Ausztrália Péter első levele
Di Lella, Alexander A.  Washington, DC. Dániel jövendölése,
  Sírák fia könyve
Dillon, Richard J.  Bronx, NY. Az Apostolok cselekedetei
Donahue, John, R.  Berkeley, CA. Az újszövetségi gondolkodás elemei
Dumm, Demetrius  Latrobe, PA. Eszter könyve
Faley, Roland J.  Silver Spring, MD. Leviták könyve
Fitzgerard, Aloysius  Washington, DC. Héber költészet,
  Báruk könyve
Fitzmyer, Joseph A.  Washington, DC. Bevezetés az Újszövetség leveleihez,     Levél a galatáknak,
  Levél a rómaiaknak,
  Levél Filemonnak,
  Izrael története,
  Pál,
  Páli teológia
Flanagan, James W.  Cleveland, OH. Sámuel második könyve
Giblin, Charles Homer  Bronx, NY. Második levél a tesszalonikieknek
Guinan, Michael D.  Berkeley, CA. Jeremiás siralmai
Harrington, Daniel J.  Cambridge, MA.  Evangélium Márk szerint
Hartman, Louis F.  Washington, DC. Dániel jövendölése
Horgan, Maurya P.  Denver, CO.  Levél a kolosszeieknek
Irwin, William H.  Toronto, Kanada  Izajás 1-39 könyve
Jensen, Joseph  Washington, DC.  Izajás 1-39 könyve
Johnson, D. W.  Washington, DC.  Szövegek és szövegváltozatok
Karris, Robert J.  St. Louis, MO.  Evangélium Lukács szerint
King, Philip J.  Chestnut Hill, MA.  Biblikus régészet
Kobelski, Paul, J.  Denver, CO.  Levél az efezusiaknak
Kselman, John, S.  Cambridge, MA.  Zsoltárok könyve,
  Modern Ószövetségkutatás,
  Modern Újszövetség-kutatás
Laberge, Léo  Ottawa, Kanada  Mikeás jövendölése
Laffey, Alice, L.  Worcester, MA.  Rút könyve
Leahy, Thomas W.  Berkeley, CA.  Jakab levele
L’Heureux, Conrad E.  Dayton, OH.  Számok könyve
McCarthy, Dennis J.  Roma, Olaszország  Ózeás könyve
McCreesh, Thomas P.  Washington, DC.  Példabeszédek könyve
McEleney, Neil J.  Washington, DC.  A Makkabeusok első és második     könyve
McKenzie, John L.  Chicago, IL.  Az ószövetségi gondolkodás elemei
MacKenzie, R. A. F.  Toronto, Kanada  Jób könyve
Mallon, Elias D.  New York, NY.  Joel jövendölése,
  Abdiás jövendölése
Meier, John P.  Bronx, NY.  Jézus
Moloney, Francis J.  Clayton, Victoria, Ausztrália A jánosi teológia
Murphy, Roland E.  Durham, NC.  Bevezetés a Pentateuchusba,
  Teremtés könyve,
  Bevezetés a bölcsességi irodalomba,
  Az énekek éneke,       Jób könyve,
  Ózeás jövendölése,       Izrael története
Murphy-O’Connor, Jerome Jeruzsálem, Izrael  Első és második levél a korintusiaknak
Neirynck, Frans  Cambridge, MA.  Júdás levele,
  Péter második levele
North, Robert  Róma, Olaszország  Krónikák első és második könyve,     Ezdrás könyve,
  Nehemiás könyve,
  Biblikus földrajz,
  Biblikus régészet
Nowel, Irene  Atchison, KS.  Náhum jövendölése,
  Tóbiás könyve
O’Connell, Kevin G.  Syracuse, NY.  Szövegek és szövegváltozatok
O’Connor, M.  Ann Arbor, MI.  Bírák könyve
Osiek, Carolyn A.  Chicago, IL.  Korai egyház
Perkins, Pheme Chestnut Hill, MA.  Evangélium János szerint,
  Jánosi levelek,
  Apokrifek,
  Korai egyház
Saldarini, Anthony J.  Chestnut Hill, MA.  Apokrifek
Schneiders, Sandra M.  Berkeley, CA.  Hermeneutika
Senior, Donald  Chicago, IL.  Az újszövetségi gondolkodás elemei
Stuhlmueller, Caroll  Chicago, IL.  Deutero- és Trito-Izajás könyve
Suelzer, Alexa  St. Mary-of-the-Woods, IN.  Modern ószövetség-kutatás
Vawter, Bruce  Chicago, IL.  Bevezetés a prófétai irodalomba
Viviano, Benedict T.  Jeruzsálem, Izrael  Evangélium Máté szerint
Wahl, Thomas P.  Collegeville, MN.  Szofoniás jövendölései
Walsh, Jerome T.  Plymouth, MI.  Királyok első könyve
Wild, Robert A.  Chicagi, IL.  Lelkipásztori levelek
Witherup, Ronald D.  Menlo Park, CA.  Modern újszövetség-kutatás
Wright, Addison G.  Scranton, PA.  Prédikátor könyve,
  Bölcsesség könyve,       Izrael története
Yarbo Collins, Adela  Notre Dame, IN.  Jelenések könyve,
  Az újszövetségi gondolkodás elemei