Bibliatudomány

                                                         számítógépen

 

    Jeromos Bibliakommentár >>>

    Bibliaszövegek >>>

    Munkadokumentumok >>>

    Egyetemi előadások >>>

    Pál apostol élete és levelei >>>

    Biblia Éve 2008 – Panoráma >>>

    Jézus szülőföldjén DVD  1000 kép a Szentföldről, és elhangzik az Örömhír   
            
  Cím >>    Kezdet >>   Családfa >>   Angyali üdvözlet >>   Keresztelő János  
            
  Jézus születése >>   A pásztorok >>    A bölcsek >>   Keresztelkedés >>  
               Megkísértés >>    Apostolok >>    Kánai menyegző >>    Kafarnaumban >>
               Nyolc Boldogság >>    Vízenjárás >>    Kenyérszaporítás >>    Bevonulás >>
               Dominus Flevit >>    Miatyánk >>   Búcsúzás >>  Getszemáni >>  Az ítélet >>
               Keresztáldozat >>    Feltámadás >>   Emmauszban >>    Mennybemenetel >>  
               Pünkösd >>    Az első keresztények >>   Epilógus >>    Impresszum >>
 

    Bibliatudomány CD   Káldi-Novulgáta bibliaszöveg, Konkordancia,
                                             Biblikus szakkönyvek, Szentföldi képek
                   

      Internet kapcsolattal

    Biblia Éve események  

    PPKE HTK Újszövetségi Tanszék honlapja  

    A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat honlapja  

    Tarjányi Béla honlapja  


             Eligazítás >>>