Imaórák a Bibliaközpontban

Az Ige szentélye Bibliaközpontunkban

KÖZÖS IMA

Minden második pénteken 16:00-17:00-ig
a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Központjában

Az elmélkedés témája:
nov. 8-án, pénteken 4 óra.: Csel 4,4-11


"Vegyétek hát tudomásul mindnyájan,
ti és Izrael egész népe,
hogy a mi Uruknak,
a Názáreti Jézus Krisztusnak neve által.....
áll ez itt előttetek egészségesen."

A következő időpontok......
nov. 22.: Jn 5,17
dec. 6.: Jn 12,46
nov. 22.: Jn 5,17
dec. 6.: Jn 12,46
dec. 20.: Jak 3,13-14
2019. jan. 3.: Jn 1,14-15

 Az imaóra vezetői szeretettel hívnak és várnak a közös imára (a helyszínen vagy a távolból bekapcsolódva) minden kedves társulati tagunkat és érdeklődőt!