Dokumentumok, hasznos anyagok


    Hogyan készül a papirusz?

    Legendák az apostolokról

    Fontos szövegek, dokumentumok

    Jeruzsálem Jézus korában

    Népek és egyházak

    Bibliai térképek, stb.

    Párhuzamos szövegek (Mk 1,1-15)

    Verbum Domini (németül)   (olaszul)

    Egy bibliafordító vallomása

    Az Ószövetség görögül (LXX)

    Kimaradt versek

    Idézetek a LXX alapján

    Bibliafordítások, kódexek

    A bibliatudomány 20. századi története

    Az írás története (pps)

    A Vatikáni kódex

    Bibliaolvasó naptár

    Bibliák megáldása

    Gyermek Biblia-tábor

    6 + 6 Bibliaóra

    Bibliai régészet

    "Értetek és sokakért"

    A Bibliatársulat Alapszabálya

    Bibliakiállítás

    Bibliakiállítás (protestáns)

    Bibliai növények

    Sivatagi képek

    Magyar nyelvű biblikus irodalom

    Az ökumenikus bibliafordítás irányelvei

    Az ószövetségi deuteronomikus könyvek héber eredetije

    Az egyházatyák Bibliája

    Jézus pedagógiája

    Egykori magyar biblikusok

    A Biblia ünneplése – programajánló

    A Káldi-Neovulgáta Bibliafordításról

    Jeromos füzetek 1-95.sz.

  

    Az Iszlám

    Egyebek I.

    Egyebek II.

    Egyebek III.


      Könyvek


    Bibliaszövegek

    58 Bibliaóra anyaga

    Tarjányi Béla írásai

    Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházben

    Thorday Attila: Az Efezusi levél 1. fejezetének magyarázata

    Vágvölgyi Éva: Az Aranyvirág

    Vágvölgyi Éva: Csendes percek