Balás Béla: Kis idő – Vélemények

A Katolikus Egyház kétezer éves történetének áttekintése
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2009, 142 o.)

Kedves Püspök Atya! Meghatottan köszönöm Kis idő című elmélkedő tanulmányodat. Égetőbb szükség van rá, mint akár az általam lelkiatyámnak tisztelt néhai Horváth Sándor könyveire. Rémületes a lelki dolgok iránti közöny és tudatlanság. Ezen segít a Kis idő – csak akadjon még olvasni tudó fiatalember… (Nemeskürthy István történész)

Kedves Püspök Atya! Csak egy különös kegyelmi sodrás és az Anyaszentegyház iránti szeretet képesíthet valakit arra a merészségre (és sikerre), hogy a sokszor és „alaposan” megírt 2000 éves újszövetségi üdvtörténetet ilyen nagyszerűen (de RÖVIDEN és élvezetesen) megírja. Tudod, hogy nincs okom hízelegni (hiszen törekszem arra a szabadságra, melyre soraiddal utaltál: ld. 42. old.), de ez remek! Írásaidban mindig van egy utánozhatatlan belső izzás, mely alakítja szavaidat, formálja mondataidat… A „kifelé” tekintés (vagyis a keresők keresése) mindig szívügyed. (Barsi Blázs OFM)

Személyünkben vagyunk felelősek! Mi újat lehet mondani egy olyan könyvvel, amely az Egyháztörténelmi vázlatok alcímet viseli? Hiszen az utóbbi húsz évben számos mű jelent meg ebben a témakörben. Ezek számát gyarapítja Balás Béla kaposvári püspök most megjelent Kis idő című munkája. Ha föllapozzuk a tartalomjegyzéket, a fejezetcímek máris jelzik: itt valami másról van szó! Kezdődik a kaland – indítja a szerző az első fejezetet, s ez a „kaland” nem jelent mást, mint egy jó hír terjedését kétezer évvel ezelőtt.

Ennek a jó hírnek az „érvényességi ideje” az a kis idő, melyet Jézus maga határoz meg: földi küldetése és újraeljövetele között, amint János evangéliuma közli ezt velünk: „Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid idő, s viszontláttok.”

Különleges érzék, nagy ívű áttekintés szükséges ahhoz, hogy valaki kétezer év gazdag és bonyolult történetét ilyen világosan, a lényeges pontokat megragadva össze tudja fogni. S miközben az egyetemes egyház évszázadain haladunk át, Balás Béla külön figyelmet szentel a magyarok sorsának, ahogyan egy nép belefonódik a keresztény hitbe és kultúrába.

A rendkívül gazdag tényanyagot könnyed biztonsággal kezeli. S ezzel olyan hatást ér el, amely a könyvet egyaránt élvezhetővé teszi az egyháztörténelemmel még csak most ismerekedő „kezdőnek”, s annak is, aki már valamelyest elmélyült a témában. Aki most fog hozzá a nagy kaland megismerésének, azt világosan és tisztán vezeti, soha nem veszik el olyan részletekben, amelyek a gondolati gerincet elhomályosítanák. A már jártasabb olvasónak pedig egy-egy név, esemény, fogalom eléséges, hogy hozzákössse további ismereteit. Béla püspök olykor egy-két évszázadon átnyúlva helyez egymás mellé gondolatot, nevet, eseményt, a ráocsúdás élményét adva ezzel. S mindezt sajátosan „balásbélás” sílusban. A janzenizmussal kapcsolatban például így fogalmaz: „…tévedéseik elárasztották Franciaországot, majd százévnyi kegyelmi »trombózist« eredményezve.” Az egzisztencializmusról pedig: „Elkezdődött a világ új anyanyelve…”, majd megállapítja: „…a bolsevik forradalom is az ember félreértése.”

Nem kerüli meg a történelmi egyház bírálatát sem, oly módon, hogy egyre inkább tudatosul az olvasóban: személyünkben vagyunk felelősek az egyházért!

Nincs helye mutogatásnak, gőgös kritikának, mert amikor zsákutcákba jutott az egyház, nem történt más, mint hogy „Jézus titka az egyház történetében” megbicsaklott, amikor pedig éppen abban folytatódik. Bennünk és általunk is. (Elmer István – Forrás: Új Ember, 2010. jan. 3. > > >)

„Köszönöm! Áldjon meg az Úr!” (Varga Péter, Zászlónk főszerkesztő)

Kedves Beton Atya! Köszönöm, hogy elküldted egyháztörténeti jegyzetedet. Már annak idején is örömmel olvastam, és sokat tanultam belőle; az alapérzés most sem változott. Hiánypótló mind szemléletében, mind tömör eligazító voltában.” (Dr. Krómer István, közíró)

„Legfőbb értéke, hogy lebilincselően érdekes. A szó jó értelmében olvasmányos. Emellett hihetetlen sok adatot tartalmaz: rengeteg név és évszám szerepel benne. Tehát egy pillanatig sem fenyeget a veszély, hogy izgalmas mesekönyv lesz belőle. Ez a könyv tudományosan izgalmas.” (Dr. Péteri Pál, kaposvári plébános)

„Nagyon jó! Örülök neki! Hiányt pótló. Egyháztörténeti tankönyv is lehetne középiskolásoknak, illetve felső iskolásoknak. Felnőtt keresztségre készülők kezébe is adnám.” (Hajnal György,budapesti plébános)

„Alig tudom letenni… Egyszerűen „nagy”-szerű.” (Dr. Naszlady Attila, a budai Irgalmas Kórház volt igazgatója)

Lásd még:   Magyar Kurír > > >     VPA Hírporta >>>     Somogy TV >>>


Beszerezhető:   Bibliabolt > > >     Megrendelés > > >


A Magyar Katolikus Rádióban minden nap du. a fél 3-as hírek után (14.34-től) felolvasásra kerül a kötet egy-egy részlete (ismétlés: éjjel 0.07-től).   Meghallgatás: Kezdődik a kaland (56 p.) > > >   A hűség ára (68 p.) > > >   Valami új kezdődik... (66 p.) > > >   A változások (66 p.) > > >   Megújítás (11 p.) > > >   Megújulás (73 p.) > > >   Információk a műsorról:   Magyar Katolikus Rádió > > >