”Verbum Domini”

Megjelent XVI. Benedek pápa szinódus utáni

apostoli buzdítása

 

„Ismét fel kell fedezni Isten szavának központi helyét mind a hívek személyes, mind az egyház közösségi életében. Sürgető szükség van arra, hogy mint a Feltámadt Krisztus meggyőződéses és hiteles tanúi, hirdessük Isten Szavának szépségét az emberiség üdvösségére. Ezek a főbb gondolatai annak az apostoli buzdításnak, amellyel XVI. Benedek pápa fordul a hívekhez a 2008-ban megtartott püspöki szinódus javaslatait összegezve. A két évvel ezelőtti összejövetel témája a következő volt: „Isten Szava az egyház életében és küldetésében”.

A csaknem 200 oldalas dokumentumot november 11-én, csütörtökön délelőtt mutatták be a vatikáni sajtóteremben. A pápa szenvedélyes hangú felhívást intéz a főpásztorokhoz, az Istennek szentelt életet élőkhöz, a világi hívekhez, hogy egyre inkább ismerjék meg a Szentírást. Soha ne feledjék, hogy minden hiteles és élő keresztény spiritualitás alapja Isten Szavának befogadása, hirdetése, ünneplése és az arról való elmélkedés az egyházban.

Egy olyan világban, amely gyakran úgy érzi, hogy Isten fölösleges, vagy idegen, nincs annál fontosabb prioritás, mint az, hogy ismét megnyissuk az emberek számára az Isten felé vezető utat. Ahhoz az Istenhez kell őket elvezetnünk, aki beszél hozzánk, és szeretetét kínálja fel, hogy bőséges életünk legyen. XVI. Benedek apostoli buzdításában hangsúlyozza: Isten az emberek érdekében lép közbe a történelemben. Isten Szava nem áll ellentétben az emberrel, nem köti gúzsba jogos vágyait, sőt, azokat megvilágítja, megtisztítja és kiteljesíti.

Korunkban, főleg nyugaton, sajnos egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy Isten idegen az ember életétől és problémáitól, sőt jelenlétével fenyegeti az ember önállóságát. Valójában csak Isten elégítheti ki azt a szomjúságot, amely minden ember szívében megtalálható. Lelkipásztori szempontból döntően fontos, hogy bemutassuk: Isten Szava képes párbeszédet folytatni az ember mindennapi problémáival. A bűn gyökerét jelenti, ha nem hallgatjuk Isten Szavát – erre rá kell ébreszteni a híveket – írja a pápa.

Emlékeztet arra a nagy „lendületre”, amelyet a II. vatikáni zsinat adott Isten Szava újra felismerésének az egyház életében. A kereszténység Isten Szavának vallása, de nem egy leírt és néma szóé, hanem a Megtestesült és élő Igéé. Ennek ragyogása véglegesen megvilágítja az emberi lét rejtélyét. Jézus Krisztus Isten végleges Szava, ezért nem várható semmiféle nyilvános kinyilatkoztatás az Úr dicsőséges eljövetele előtt. Segíteni kell a híveket, hogy jól megkülönböztessék Isten Szavát a magán kinyilatkoztatásoktól, amelyek szerepe nem az, hogy kiegészítsék Krisztus végleges kinyilatkoztatását, hanem az, hogy segítsenek azt teljesebben megélni egy adott történelmi korban. A magán kinyilatkoztatás segítség, amelynek elfogadása nem kötelező.

A dokumentum többek között foglalkozik Isten Szavának hirdetésével a fiatalok, az elvándorlók, a szenvedők és a szegények körében. Felhívást intéz a Biblia és a kultúra közötti találkozás megújítására, a Biblia megismertetésére az iskolákban és az egyetemeken.

Az inkulturáció nem egy felszínes folyamat, vagy szinkretizmus, amely felhígítja az evangélium eredetiségét, hogy azt könnyebben befogadhatóvá tegye – int buzdításában XVI. Benedek pápa, utalással a relativizmus veszélyeire is. Az isteni Szó túllép az egyes kultúrák korlátain és szeretetközösséget hoz létre a különböző népek között.

A szinódus utáni apostoli buzdítás tisztelettel tekint a muzulmánokra, és kifejezi reményét egy olyan párbeszédben, amely közös értékekre épül, mint például az élet tisztelete, a férfiak és a nők elidegeníthetetlen jogai és egyenlő méltóságuk, a vallások hozzájárulása a közjóhoz, különbséget téve a társadalmi-politikai rend és a vallás között. A különböző vallásokkal és spirituális hagyományokkal folytatott párbeszéd csak akkor lehet gyümölcsöző, ha magába foglalja a vallásgyakorlatot mind magán, mind nyilvános szinten, valamint elismeri a lelkiismereti szabadságot.

Korunk legyen egyre inkább Isten Szavának és az új evangelizációnak az ideje, mert a feltámadt Jézus ma is arra buzdít bennünket, hogy „menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19).

     (vm)

     A vatikáni sajtótájékoztató >>>