A pap és a Szentírás
         2008. május 14. 16:20

Május 14-én, szerdán tartotta országos közgyűlését az Unio Apostolica Cleri papi közösség. A közgyűlésen Székely János püspök tartott előadást A pap és a Szentírás címmel.

Előadásában Székely János felidézte a Szentatya gondolatait, amelyeket az ad limina látogatás alkalmával mondott a magyar püspököknek. A pápa felhívta a figyelmet: nagyon fontos, hogy a papok a nehézségek és a sok munka ellenére megfelelően alakítsák saját lelki életüket, ne veszítsék el életük és szolgálatuk középpontját.

A papok lelki életének, belső identitásának ápolásában nélkülözhetetlen a Szentírással való közvetlen kapcsolat. Az előadó ezt a kapcsolatot elemezte. Elsőként azt szögezte le, hogy az egyház nem egyszerűen használja a Bibliát, a papok és a Szentírás kapcsolata alapvetőbb és mélyebb: a Szentírásban maga az élő Isten van jelen. „Isten szava nem információ, Isten önmagát rejtette el a Bibliában, amely nem betű, hanem lélek” – fogalmazott Székely János. Az érti meg igazán a Szentírást, aki az élő Isten jelenlétét érzi meg a sorok között. A Biblia nem egyfajta kényelmes olvasmány: engednünk kell, hogy olvasása által Isten mintegy betörjön az életünkbe, gyökeresen megváltoztatva azt.

Ebből következik az is, hogy a pap elsősorban nem azzal hirdeti Isten igéjét, ha prédikál, hanem azzal, ha éli azt, vagyis egész életével. Ugyanakkor természetesen beszélnie is kell a Szentírásról, Isten üzenetéről, méghozzá hitelesen. A papnak minden energiáját latba kell vetnie, hogy Isten üzenetét hitelesen megszólaltassa, megértesse a hívőkkel. Ehhez a hiteles közvetítéshez is adott szempontokat az előadás és az azt követő beszélgetés is.

Neumayer Katalin / Magyar Kurír