KEDVES SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT KÖZÖSSÉGE!

 

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket – abból az alkalomból, hogy idén is át tudtuk adni IV. osztályos iskolás gyermekeinknek a „SZENTÍRÁS”-t. Az Önök minden évi erkölcsi és kedvezményes anyagi segítsége nélkül ezt a szép gondolatot, hogy

 

HERCEGHALMI GONDOLAT

ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE, A KÖNYVEK KÖNYVÉT

A SZENTÍRÁS-T

 

nem tudtuk volna megvalósítani. Szeretnénk a jövőben is folytatni. Településünk, mint falu, még nagyon fiatal, most nem régen volt, hogy 25 évesek lettünk, 2010-ben. Előtte egy tanyasi puszta voltunk – akik Biatorbágy kültelepüléseként éltünk már a középkor óta. Templomunk is egy halottasházból lett kialakítva 1904-ben.

A rendszerváltás után jutott el oda a puszta népe, hogy a 2000-2002. években egy összefogással,katolikus-református-evangélikus keresztény testvéreinkkel – a helyi herceghalmi önkormányzat és az akkori kormány segítségével – tudtuk templomunkat felépíteni. Ez az összefogás hozta azt a példanélküli kezdeményezést melyhez 2008-ban csatlakoztunk.

Szeretnénk, ha a mi példánkat követve egy kezdeményezés indulna

a JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT–on keresztül,

az Önök segítségével, hogy a:

 

„HERCEGHALMI GONDOLAT”

ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE A KÖNYVEK KÖNYVÉT,

A SZENTÍRÁS-T

hazánkban általánossá váljon.

Ezen eddigi utunkat szeretném most Önöknek bemutatni, hogy hogyan és miként jutottunk el idáig.

 

 

Ezt az emblémát használjuk 2014 évtől, minden rendezvényünkön, plakáton, zarándoklaton és a SZENTÍRÁS-okban, amikor EX-LIBRIS-ként átadjuk gyermekeinknek. Ez nem védett embléma bárkinek átadjuk használatra – ha jó célra hasznélja.

Szeretettel és tisztelettel:

Herceghalom, 2014. szeptember 1.

 

Lányi István

nyá.hv.mk. ezredes,

világi lelkipásztori kisegítő

---------------------------------------------------------------------

A „Bibilia Évében” katolikus keresztény közösségünkben Hutóczky Béla esperes-plébános atya (jelenleg Szigetszentmiklós plébánosa) akkor a Bia-Etyek-Herceghalom filia plébánosa felhívást tett közzé, hogy „ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE A KÖNYVEK KÖNYVÉT, A SZENTÍRÁST!”

A felhívás elhangzás után jött az ötlet Erdősi László herceghalmi lakostól, hogy ne csak most, hanem ezután minden évben.

Az ötletet a plébános atya támogatta, és Lányi István herceghalmi lakos elkezdte az önkéntes adományokat gyűjteni – közel 120 adakozó adta össze az anyagiakat, hogy a „Biblia Évében” a helyi általános iskolába járó negyedik osztályosoktól a nyolcadik osztályig adjuk át gyermekeinknek a Szentírást. Akkor, 2008-ban 151 db Szentírást adtunk át, azóta pedig:

2009-ben   28 db (179),
2010-ben   24 db (203),
2011-ben   16 db (219),
2012-ben   20 db (239),
2013-ban   30 db (269),
2014-ben   28 db (297)
Szentírást adtuk át a IV. osztályba lépő tanulóinknak.

 

2008. ÉVBEN A HELYI ÚJSÁGBAN (HERCEGHALOM HÍRMONDÓ)

Hutoczky Béla plébános atyának a Tanévnyitón elmondott szavaiból

Idézünk:

„A Biblia évében és Szent Pál évében” megkezdtük 2008-2009-es tanévünket. Számomra – az Önök kezdeményező készségét dicsérve – igen nemes gesztus volt a tanévnyitón a tanuló gyermekeknek átnyújtott Biblia. Ezzel is kifejezte az Önök közössége európaiságuk keresztény voltát, ami visszavezet minket Európa kulturájának zsidó-keresztény gyökereihez. E nemes cselekedettel fedezték fel újra emberi identitásunkat, erkölcsiségünket és közösség-építő erőnket. Köszönet illeti a támogatókat. (Megjelent a HERCEGHALMI HÍRMONDÓ 2008. 09. évi  számában)

 

„2008 „A BIBLIA ÉVE”

Baráti beszélgetésben több alkalommal felvetődött a 2008-as „BIBLIA ÉVE” kapcsán: tegyünk annak érdekében, hogy a világ szellemi hagyatékának kincse ismertebb legyen. Az európai kultúra, az európai humán eszmeiség kialakulásának gyökere, a zsidó-keresztény kultúra szellemiségének hordozója a Biblia. Így jött az ölet, hogy a Bibliát iskoláskorban kell megismertetni gyermekeinkkel.

A Bibliának a magyar szellemi kincsek között ugyanúgy helye van, mint az európai általános műveltségben. Vallási hovatartozás nélkül szükségesnek tartjuk, hogy iskolásaink ismerjék meg a világörökségi szellemi kincsek ezt  a tárházát, a Bibliát.

Kérjük, Ön is csatlakozzon kezdeményezésünkhöz adományával az anyagi alapok megteremtése érdekében. Egy Bibliának a kiadói ára 1.500.- Ft. Mintegy 100–120 db Bibliát szeretnénk most megvásárolni, amelyet Herceghalomban az iskolába járó felső tagozatos diákjainknak adnánk. A következő években rendszeresen, az ötödik osztályba lépő diákok kapnák meg. Kérjük Önöket, hogy egyetértő támogatásukkal járuljanak hozzá kezdeményezésünk sikeréhez. Támogatásukat szeretettel fogadjuk!

Eddig 52 db Bibliára tudtunk fedezetet összegyűjteni. Anyagi segítségüket a KEK-ben megtehetik vasárnap reggelenként a Szentmise után a sekrestyében.

Köszönjük, hogy támogatja „A BIBLIA ÉVE” programot.

Lányi István

Herceghalom Filia”

(Megjelent a HERCEGHALMI HÍRMONDÓ 2008. 02. évi számában)

 

 

Lányi István a FILIA képviselőjénekbeszédéből idézünk

Ez év tavaszán egy felhívás jelent meg a helyi Herceghalmi Híradóban, amelyben kértük polgártársaink adományait arra a nemes célra, hogy adjuk iskolás tanulóink kezébe a Könyvek Könyvét, a Szentírást. Azt a könyvet, amely az írásosság legrégebbi bizonyítékai alapján tartalmazza az akkor ismert világ erkölcsi értékeit.

Ezen erkölcsi értékek a mai napig meghatározták – és befolyásolják napjainkban is – az emberiség történetét.

Robert Schumannt idézném, akit, mint tudjuk, Európa Atyjaként tisztelünk – ő volt az egységes egyesült Európa megálmodója és elindítója – az UNIÓ megalakulásakor ő írta 1950-ben: ’Mi mindannyian a Gondviselés tökéletlen eszközei vagyunk, aki felhasználva bennünket olyan nagy terveket valósít meg, amelyek minket teljesen túlszárnyalnak.’

Ezen identitás erősítését szolgálja és segíti az, amikor nektek, a tanuló diákoknak átnyújtjuk a herceghalomi polgárok ajándékaként, kezetekbe adjuk európaiságunk eszmei alapját, a Könyvek Könyvét, a Szentírást.

A 2008-as ’Biblia Éve’ alkalmából a Parlamentben is átadták a képviselőknek az Írást! Mi most ezt adjuk a kezetekbe.

Kérjük Tanáraitokat, hogy használják, forgassák a magyar és világirodalom, a földrajz és a történelem, sőt a matematika és természettudományok tanítása során is, mint szemléltető eszközt az idézetek magyarázásához. A jövőben pedig minden negyedik osztályba lépő tanulónk meg fogja kapni polgáraink ajándékaként. Vigyétek haza, helyezzétek el otthonaitokban a könyveitek közé, forgassátok nap mint nap.

Fogadjátok sok-sok szeretettel, amilyen szeretettel Herceghalom polgárai a Könyvek Könyvét kezetekbe adják! Majd beszéde zárszavaként nyugodt és kiegyensúlyozott tanévet kívánt minden herceghalmi diáknak.”

Hámor Szabolcs

(Megjelent a HERCEGHALMI HÍRMONDÓ 2008. évi 09. számában)

2009 ÉV

Lányi István, mint már tavaly is, az negyedik osztályos gyermekeknek ajándékozta a Könyvek Könyvét,a Bibliát.

 

2010 ÉV

 

Mint az már hagyomány, augusztus 19-én tartottukmeg a Szent István napi ünnepségsorozatunkat, amely Szentmisével kezdődött. Hutoczky Bélaplébános atya megáldotta a digitális orgonát, amelyet Herceghalom hívő katolikus keresztény közössége „A papság évében” a több éves perselyadományok összegyűjtése révén adományozott –hárommillió forintért – községünk önállóvá válásának 25. évfordulójára. Az ünnepi Szentmisén, templomunk felszentelésének 8. évfordulóján plébánosunk, Béla atya homíliájában hangzott el első királyunk fiához, Szent Imréhez intézett szavai az „Intelmekből”: „Tiszteld az ősöket, tartsd meg, ami magyar…” Mint mondotta, azért tudott Szent István nagy királyunk lenni, mert az embert valóságában, testi, lelki, érzelmi és értelmi mivoltában szemlélte. Beszédében kitért arra is, hogy a jövőben több község hitéletét ketten fogják irányítani, remélve, hogy nem csorbul a gyülekezet egyre jobban kiteljesedő szerepe.

Így ez évben 24 negyedik osztályos kapta meg a Szentírást.

Lányi István Herceghalom Filia

 

2012 ÉV

 

Lányi István – az előző évekhez hasonlóan – Bibliákat adottát a negyedikeseknek. Beszédéből pár gondolat:

„Herceghalom polgárainak kezdeményezésére immáron negyedik éve adjuk át negyedik osztályba lépő diákjainknak a Szentírást. 2012-ben a „Hit Évében” – 2008-tól számítva – a 239. Bibliát adjuk gyermekeink kezébe.

Hazánkban a „Könyvek Könyvéből” már 996 óta tanítanak, amikor Géza fejedelem Pannonhalmán letelepítette a bencés tanító rendet. Példaképként álljon itt Chiara Lubich (1920–2008) Tempelton és UNESCO díjas (a Fokoláre mozgalom alapítója, a „Vallások a Békéért mozgalom” alapítója), európai gondolkodó tanítása: „Tedd azt a másiknak, amit szeretnél, hogy neked tegyenek!” Herceghalomban 1903-óta van iskolai tanítás, ma a 109. tanévet kezdjük meg.” A Szózat eléneklése után a gyerekek elfoglalták osztálytermeiketés ezzel a 2012–2013. tanév elkezdődött.

 

2013 ÉV

A tanévnyitó ünnepségen z ünnepségen Mészáros Péter plébános átadta a negyedik osztályosoknak a Bibliát.

 

 2014. ÉV

Lányi István Herceghalom Filia képviselőjének beszéde:

Kedves Diákok! Kedves Szülők! Kedves Tanárok! Tisztelt Jelenlévők!

Visszagondolva életem sok évvel ezelőtti eseményére, 1952-ben, 62 évvel ezelőtt, amikor elsős kisdiák voltam – újra látom önmagamat sorban állni, szüleim szemében a könnycseppet, hogy belépett gyermekük az élet tanulásába. Értéket tanultunk!

Ti is értéket tanultok az iskolában. Szüleitek, tanáraitok, nevelőitek közvetítik számotokra, elkísér benneteket egy életen át. Mert az érték mindig igazodás, kapaszkodó lesz minden döntésetekben.

Két nappal ezelőtt fejeződött be a szokásos évi immáron 35. RIMINI MEETING. Az európai világ, sőt ma már a világ legnagyobb gondolkodóinak, tanítóinak, filozófusainak, teológusainak találkozója.

Az idei téma sokkal több volt az eddigi szokásos évi gondolatoknál, mert ma „Az a történelmi helyzet, amelyben élünk, rendkívül összetett, megoldatlan problémák és új kihívások jelentkeznek minden ember életében” – írja a találkozó hivatalos állásfoglalása. Keresik a megoldásokat a társadalom minden szintjében, életformájában, azt az utat, amit követnünk kell: „ahol tapasztalatainkat összevetjük a valóság által felkínált kihívásokkal.”

Választ kell adnunk és választ kell kapnunk: a kultúra válságára, ami mai világunkban egy értékválság.

Választ kell kapnunk: a felnőtté válás és felelősségvállalás kérdésére.

Választ kell kapnunk és adnunk a globalizált gazdaság által felvetett pénzügyi, gazdasági kérdésekre.

Választ kell adnunk és kapnunk mindazon kérdésekre, amelyek ma foglalkoztatják a világot a családok, az egyének közösségei szintjén.

Mert válasz van: „A boldogság, az igazsásosság, a szeretet és a szépség nagy kérdései megrengetik az ember szívét, bármely földrajzi helyen vagy egzisztenciális szempontból bármely körülmények között éljen is. Ez lehet az erőforrás!”

Mert érdekeltek vagyunk abban, hogy dokumentáljuk, tanúsítsuk és hirdessük ezt a kultúrát, meg vagyunk bízva azzal, hogy építsük  a találkozás, a barátság kultúráját – amire Ferenc pápa is sokszor utalt.

Mi, amikor most itt e tanévnyitón vagyunk, immáron 7. éve tesszük negyedikes gyermekeink kezébe a „KÖNYVEK KÖNYVÉT” a „SZENTÍRÁST” vallási és világnézeti hovatartozás nélkül. Ezt azért tesszük, hogy a kérdésekre választ kapjatok, ami titeket kedves diákok, nevelőiteket foglalkoztat.

A XXI. század informatikai világában – sok új, soha nem látott informatikai technikai eszköz jelenik meg életünkben. Mi, adományozók úgy gondoljuk, hogy a „KÖNYVEK KÖNYVE” a „BIBLIA” nem hiányozhat kezetekből a maga fizikai valóságában. Az emberiség eddigi írott történetében ez tartalmazza a legbölcsebb tanítást. E tanítás értékei határozzák meg minden gondolkodó, művelt ember társadalmi viselkedésének normáit. E normák teszik számunkra egyértelművé közösségeiknek – család, munkahely, társadalmi élet – mindennapi működésének életét.

Kérem, hogy tanáraitok minden esetben szemléltessék e „KÖNYVEK KÖNYVÉBŐL” mindazon értékeket, amelyeket tudás formájában számotokra átadnak.

Tisztelettel kérlek Benneteket, Szüleiteket, hogy fogadjátok 2014-ben a herceghalmi Filia, valamint a lengyelországi Cestochowa-i JASNA GÓRA-i – zarándokok ajándékát. Ez évben immáron a 297. „BIBLIÁT” adjuk át kezetekbe. Újdonság ez évtől, hogy mindenkinek egy kis emblémával névre szóló ex-libris-szel adjuk át (jelentése, hogy a nevezett tanuló könyvtára).

Kérem, olvassátok olyan szeretettel, ahogy az adományozók adják.

Szeretettel és tisztelettel kívánok sikerekben gazdag tanévet.

Egyúttal szeretettel hívok mindenkit ez év szeptember 6-ára, szombaton a Templomunkban 18.00 órakor tartandó Veni Sancte tanévnyitó szentmisére, ahol Mészáros Péter plébános atyánk kéri a JÓ ISTEN segítségét Rátok, Szüleitekre és Tanáraitokra.

Köszönöm, hogy itt lehettünk és meghallgattatok minket.

Kérem SZALAI PÉTER hittantanárt, hogy egy diáklánynak és egy diáknak adja át a „SZENTÍRÁST”. A többi tanuló a IV. osztály tantermében veheti át a hittantanár úrtól.

(Elhangzott a 2014-15 évi TANÉVNYÍTÓN

2014. szeptember 1. HERCEGHALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA)

 

 


…………………………………………………………………………………………………………..

 

KEDVES SZENT JEROMOS BIBLIATÁRSULAT KÖZÖSSÉGE!

 

Ennyít tudott a mi kis helyi közösségünk eddig felmutatni.

Mellékelem a 2014-es tanévnyitó felvételeit, amikor diákjaink megkapják a Szentírást.